Tepelná čerpadla​

Šetřete se tepelnými čerpadly energie pro vlastní spotřebu a využijte rozsáhlé dotace. Ponořte se do světa objektivních informací a dělejte správná ekonomická rozhodnutí s evolty.cz.

Tepelné čerpadlo využívá obnovitelné zdroje

Tepelné čerpadlo je moderní a ekologické zařízení, které efektivně slouží k vytápění a chlazení domácností. Jeho klíčovou předností je schopnost transformovat tepelnou energii z okolního prostředí – vzduchu, vody nebo země. Díky tomu dokáže generovat více energie, než spotřebuje, což vede k úsporám na vytápění a současně přispívá k ochraně životního prostředí.

Princip fungování tepelného čerpadla spočívá v absorbování tepla z vnějšího prostředí pomocí chladiva, které při získávání tepla mění své skupenství z kapalného na plynné. V kompresoru je chladivo stlačováno, což vede k jeho ohřátí. Ohřáté chladivo následně v kondenzátoru uvolňuje teplo do vytápěcího systému budovy. Po uvolnění tepla se chladivo vrací do svého původního skupenství a celý proces se opakuje. Tímto způsobem je tepelné čerpadlo schopné efektivně využívat obnovitelné zdroje s minimální hlučností, což přispívá k pohodlí a ekologické udržitelnosti domácnosti.

Tepelná čerpadla představují univerzální řešení pro širokou škálu objektů, včetně rodinných domů, starších domů, a dokonce i bytů. Jejich schopnost efektivně vytápět a chladit prostory, stejně jako poskytovat ohřev vody, činí z nich flexibilní a efektivní volbu pro různé typy nemovitostí.

Kromě tradičního využití v obytných domech jsou tepelná čerpadla vhodná i pro speciální aplikace, jako je ohřev vody v bazénech, což je efektivní způsob, jak udržovat příjemnou teplotu vody bez vysokých energetických nákladů. Díky své schopnosti pracovat s různými zdroji tepla se tepelná čerpadla dokážou přizpůsobit místním podmínkám a potřebám uživatele.

Tepelná čerpadla lze klasifikovat podle zdroje tepla, které využívají, a způsobu, jakým toto teplo distribuují. Mezi hlavní typy patří:

  • Vzduch-voda: Tento typ čerpá teplo z vnějšího vzduchu a přenáší ho do vody v topném systému. Je to ideální volba pro domácnosti, které potřebují efektivní řešení jak pro vytápění, tak pro ohřev vody. Tento systém je oblíbený pro svou flexibilitu a poměrně jednoduchou instalaci.

  • Vzduch-vzduch: Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch funguje odebíráním tepla z vnějšího vzduchu a jeho následným přenosem do vnitřních prostor. Tato varianta je vhodná pro rychlé vytápění místností, ale neumožňuje ohřev vody. Často je používána v kombinaci s dalším systémem vytápění.

  • Země-voda: Tento typ je jedním z nejefektivnějších, protože využívá stabilní teplotu země. Prostřednictvím zemních kolektorů odebírá teplo ze země a přenáší ho do topného systému nebo do vody. Jeho instalace je náročnější a vyžaduje dostatečný prostor pro zemní kolektory.

  • Voda-voda: Tepelné čerpadlo voda-voda využívá teplotu podzemní vody k získávání tepla. Je to vysokoúčinné řešení, které však závisí na dostupnosti a kvalitě podzemní vody. Jeho instalace vyžaduje specifické podmínky a často je dražší kvůli nutnosti vrtů nebo plošných kolektorů.

📈 Statistika: Více než 90 % nových uživatelů se rozhoduje pro instalaci tepelných čerpadel typu vzduch-voda každý rok. Zatímco čerpadla země-voda volí pouze až 8 % uživatelů, tepelná čerpadla voda-voda si vybírá méně než 2 % zákazníků.

Kolik stojí tepelné čerpadlo?

Cena tepelného čerpadla se liší v závislosti na jeho typu a výkonu. Standardní tepelná čerpadla pro běžné domácnosti se pohybují v cenovém rozmezí od 250 000 Kč do 450 000 Kč. Tato vyšší počáteční investice může být kompenzována dlouhodobými úsporami na nákladech za energie.

Stát podporuje instalaci tepelných čerpadel prostřednictvím různých dotačních programů, jako je například „Nová zelená úsporám„. Tyto programy nabízejí dotace, které mohou pokrýt významnou část nákladů na pořízení a instalaci tepelného čerpadla. Typická výše dotace NZÚ se pohybuje od 80 000 Kč do 100 000 Kč, v závislosti na typu tepelného čerpadla a specifikách projektu.

💡 Tip experta: Pokud chcete získat dotaci na tepelné čerpadlo, je zapotřebí vybrat montážní firmu, která je na seznamu specialistů dotačního programu. Částka je obvykle vyplácena až po instalaci tepelného čerpadla a doložený veškerých potřebných dokumentů.

Montáž, údržba a servis TČ

Montáž tepelného čerpadla je klíčovým krokem, který by měl být prováděn kvalifikovanými odborníky. Správná instalace je zásadní pro efektivní fungování systému a maximalizaci jeho výkonu. Proces montáže zahrnuje několik kroků, včetně výběru vhodného místa pro umístění vnější jednotky, zajištění správného připojení k topnému systému domu a instalaci potřebných potrubí a elektrických komponent. U některých typů, jako jsou systémy země-voda, může montáž zahrnovat i složitější zemní práce pro instalaci kolektorů.

Pravidelný servis a údržba jsou klíčové pro dlouhodobou efektivitu a spolehlivost tepelného čerpadla. Doporučuje se provádět servisní kontrolu alespoň jednou za dva roky. Tato kontrola by měla zahrnovat čištění venkovní jednotky, kontrolu chladiva a celkovou kontrolu systému.

Výběr tepelného čerpadla je klíčový

Při výběru tepelného čerpadla je třeba zvážit několik faktorů, jako jsou velikost a typ vaší nemovitosti, lokální klimatické podmínky, a vaše konkrétní potřeby ohledně vytápění a chlazení. Dalším důležitým kritériem je topný faktor (COP), který udává efektivitu čerpadla. Doporučuje se také zvážit možnosti kombinace s jinými systémy, jako jsou solární panely nebo tradiční topné systémy.