Jaké tepelné čerpadlo do rodinného domu

Správě vybrané tepelné čerpadlo dokáže majitelům rodinného domu snížit roční náklady na teplo až o polovinu. Získáte tak ekologický zdroj tepla, který využívá obnovitelných zdrojů a zároveň pokryje většinu potřeb tepla po celý rok. Jaké tepelné čerpadlo je v rodinných domech nejpoužívanější? A kolik stojí? Připravili jsme pro vás souhrn informací s doporučením tepelného čerpadla pro rodinný dům.

K čemu bude tepelné čerpadlo využito?

Zpočátku je důležité ujasnit si, k čemu přesně by tepelné čerpadlo mělo v domě sloužit. Je to pouze vytápění domu? Nebo příprava teplé vody? Popřípadě obojí? Toto bude rozhodující faktor, na jehož základě se bude dále odvíjet výběr tepelného čerpadla.

Jestli v rodinném domě chceme maximalizovat potenciál tepelného čerpadla a zároveň zvýšit energetickou soběstačnost, bude lepší využít obojí. Jak vytápění, tak přípravu tepelné vody.

Jaké tepelné čerpadlo se hodí do rodinného domu?

Přestože máme několik typů tepelných čerpadel, přičemž většina plní tu stejnou funkci, jedno z nich výrazně vyčnívá. Tepelné čerpadlo typu vzduch-voda nainstaluje každý rok více jak 90 % všech uživatelů nových tepelných čerpadel. 

Zdroj: European Commission, PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

Když je tento typ tepelného čerpadla dostatečně výkonný, dokáže připravit teplou vodu pro celou domácnost a poslouží jako zdroj tepla v zimním období. Oproti typu, který teplo odebírá přímo ze země, je výrazně levnější a jeho instalace nevyžaduje žádné zásahy do země v podobě geotermálních vrtů.

📘 Zjistěte více: Informace o cenách, principu fungování a kompletní popis všech tepelných čerpadel najdete v článku: Typy tepelných čerpadel

Naopak nevýhodou tohoto typu je klesající výkon, který se odvíjí od teplot venkovního vzduchu, což bude znát především v zimě.  Přesto dokáže čerpat teplo ze vzduchu i při velmi nízkých teplotách, až do -25 °C.

Ukázka venkovní jednotky tepelného čerpadla se zdrojem vzduchu

Zdroj: European Commission, PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

Jestliže se domácnost obejde bez přípravy teplé vody, postačí tepelné čerpadlo typu vzduch-vzduch, které neumí ohřát vodu a slouží pouze k temperaci či klimatizaci vzduchu uvnitř rodinného domu. 

I když nemá schopnost ohřevu vody, překvapí nižší cenovkou, jelikož náklady na pořízení tohoto typu startují na částce kolem 25 000 Kč. Což spousta domácností vnímá jako velké plus, jelikož pořízení tohoto typu tepelného čerpadla příliš nezatíží rodinný rozpočet tak, jako je tomu u jiných typů.

Avšak chceme-li, aby se rodinný dům stál méně závislí na dodávkách z distribuční sítě, tento typ tepelného čerpadla není příliš účinným řešením.

Přestože systém vzduch-voda je ten nejpoužívanější, jako ideální variantou pro rodinný dům je typ země-voda. I přes jeho náročnější instalaci, která vyžaduje výkopové práce a je nákladnější, má také nižší spotřebu elektrické energie až o 30%. Navíc jeho výkon není ovlivněn teplotou vzduchu, jelikož teplota hluboko v zemi je konstantní po celý rok, díky absorpci sluneční energie.

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Plynové tepelné čerpadlo

Typ vzduch-voda standardně potřebuje napájení z elektrické sítě. Oproti tomu, plynová tepelná čerpadla mají motor, který je poháněný zemním plynem nebo LPG. Kromě čerpání tepla z okolního vzduch, využívá také odpadní teplo ze spalovacího motoru.

Jeho výhodou je také nižší produkce škodlivých emisí a schopnost ohřevu vody, vytápění i chlazení. Přesto je tento typ tepelného čerpadla využíván především v bytových domech.

Jaká je cena tepelného čerpadlo pro rodinný dům?

Cena nejpoužívanějších tepelných čerpadel (vzduch-voda) v rodinných domech se pohybuje mezi 220 000 až 350 000 Kč. Cenu nejvíce ovlivní výkon tepelného čerpadla, případně velikost zásobníku na teplou vodu.

 
Typ tepelného čerpadlaxOrientační cena
vzduch-vodax220 000 až 350 000 Kč
vzduch-vzduchx25 000 až 50 000 Kč
voda-vodax350 000 až 450 000 Kč
země-vodax350 000 až 450 000 Kč

Na každý typ tepelného čerpadla lze získat dotaci, pokud vyžijete programu Nová zelená úsporám. Výše dotace se může vyšplhat až na částku 160 000 Korun.

Jaký výkon tepelného čerpadla pro rodinný dům?

Výkon je alfou a omegou při výběru tepelného čerpadla. Abychom zjistili jak velký výkon bude zapotřebí, musíme vědět minimálně následující:

  • Jaké jsou tepelné ztráty domu

Pokud má dům špatnou izolaci, neudrží teplo příliš dlouho. 

Dnešní novostavby mají tepelné ztráty kolem 5-9 kW. Přičemž výkon tepelného čerpadla by měl pokrýt 60-80 % tepelných ztrát.

Je třeba počítat s tím, že tepelná ztráta není konstantní. Vždy se odvíjí v závislosti na venkovní teplotě.

Představte si, že máte dům, který při venkovní teplotě -12 °C trpí tepelnou ztrátou 14 kW. Tato hodnota znamená, že váš dům ztrácí 14 kilowattů tepla za hodinu, aby udržel stálou vnitřní teplotu. Cílem je udržet v domě příjemných 22 °C. Jaký výkon by mělo mít tepelné čerpadlo, aby tohoto cíle dosáhlo?

Klíčem k výpočtu je pochopení, že ne všechnu tepelnou ztrátu je nutné kompenzovat. V praxi často stačí pokrýt jen určité procento této ztráty, aby se dosáhlo požadované teploty. V našem příkladu se spokojíme s kompenzací 80 % ztráty.

Výpočet potřebného výkonu

Výpočet je tedy následující: 14 kW (tepelná ztráta domu) x 0,80 (80 % ztráty, kterou chceme kompenzovat) = 11,2 kW.

Z toho vyplývá, že pro udržení stabilní teploty 22 °C ve vašem domě byste potřebovali tepelné čerpadlo s výkonem přibližně 11,2 kW. V praxi byste si tedy vybrali čerpadlo s nejbližším vyšším standardním výkonem, například 11 kW.

📈 Spočítejte si úsporu: Kalkulačka úsporného vytápění

  • Jaká je spotřeba vody

Jestliže má tepelné čerpadlo ohřívat vodu, počítejte s tím, že na jednoho obyvatele domu připadá přibližně 50 až 80 litrů vody denně. Pro čtyřčlennou rodinu je vhodná velikost zásobníku na teplou vodu 200 až 250 litrů.

💡Věděli jste? Pokud má tepelné čerpadlo dostatečný výkon k tomu, aby dokázalo vytápět rodinný dům po celou zimu, má také dostatečný výkon pro jeho chlazení během léta. 

Je zapotřebí zmínit, že i když pořídíte velmi výkonné tepelné čerpadlo, tak většinou stačí pouze na 60-80 % potřeb vašeho domu. Proto se doporučuje zachovat původní topný systém. S tepelným čerpadlem se tak bude navzájem doplňovat.

A v případě, že je použito tepelné čerpadlo se zdrojem vzduchu s výkonem do 20 kW, není potřeba žádné stavební povolní.

 

Spotřeba elektřiny rodinného domu s tepelným čerpadlem

Domácnost, která před instalací tepelného čerpadla používala elektrický kotel nebo přímotopy, může dosáhnout nižší spotřeby elektřiny o 20 až 50 %. Naopak domácnost bez elektrického vytápění se může setkat s nárůstem roční spotřeby elektřiny až o 30 %.

Výslednou roční spotřebu ovlivní také fakt, zda domácnost využívá tepelné čerpadlo v letních měsících jako klimatizaci pro chlazení domu.

Navzdory tomu se všeobecně udává, že tepelné čerpadlo odebere z elektrické sítě pouze cca 25 % (především pro kompresor) a zbylých 75 % energie pro vytápění a ohřev vody čerpá z okolního vzduchu.

Pokud chceme dostat maximum z obnovitelných zdrojů, bude nejlepší k tepelnému čerpadlu pořídit také fotovoltaickou elektrárnu. Nejen že vyrobí elektřinu pro váš dům, ale také pro tepelné čerpadlo, čím dojde ke snížení odběru elektřiny z centrální distribuční sítě.

Více na toto téma v článku: Fotovoltaika s tepelným čerpadlem >>

Výhody a nevýhody tepelného čerpadla v rodinném domě

Výhody
Nevýhody
Úspora a nízké provozní náklady

Vaše spotřeba elektrické energie klesne. Tepelné čerpadlo využije pouze 25% z elektrické sítě a zbylých 75% čerpá z okolního prostředí. A pokud nemáte elektrické vytápění, stejně dobře nahradí i kotle na zemní plyn či tuhá paliva.

Nízké nároky na obsluhu

Tepelné čerpadlo stačí občas zkontrolovat venkovní části, vyměnit filtr a nastavit optimální teplotu v domácnosti. Pokud máte připojení k internetu, můžete nastavit teplotu odkudkoliv pomocí mobilní aplikace.

Dotace z fondů EU

Pokud využijete programu Nová zelená úsporám, můžete získat dotaci ve výši až 165 000 Kč.

Čisté prostředí a udržitelnost

Oproti kotlům na tuhá paliva se vyhnete domu plnému sazí, prachu atd. Tepelné čerpadlo také eliminuje znečištění, které by jinak přispělo k problémům se špatnou kvalitou ovzduší nebo globální změnou klimatu.

Vyšší počáteční investice

Vysoká cena na pořízení tepelného čerpadla může být tou největší překážkou. Ty nejpoužívanější vychází na částku až 300 000 Korun.

Obtížná instalace tepelného čerpadla země-voda​

V případě, když zvolíte tepelné čerpadlo se zdrojem tepla ze země, musíte být připraveni na náročnější i nákladnější instalaci.

Snížená účinnost v zimě u tepelných čerpadel se zdrojem vzduchu

Tepelná čerpadla se zdrojem vzduchu pracují do teplot -25 °C. Avšak s klesající teplotou venkovního vzduchu, klesá i jejich výkon.

Často kladené otázky

Náklady na tepelné čerpadlo pro rodinný dům se pohybují zhruba od 100 000 Kč až 350 000 Kč a více. Získejte více nabídek, abyste získali nejlepší cenu. Zvažte dlouhodobé náklady na systém, včetně paliva, údržby a oprav, stejně jako potenciální úspory na účtech za energii.

Při výběru tepelného čerpadla pro rodinný dům zvažte velikost, typ, klima, účinnost, cenu a spolehlivost jednotky, dále pak specifické potřeby a preference obyvatel a dispoziční řešení a vlastnosti domu. Centrální tepelné čerpadlo nebo mini-split systém mohou být nejlepší volbou. Prozkoumejte a porovnejte různé značky a modely, abyste našli ty, které nejlépe vyhovují vašim potřebám.

Tip na další článek: Nová zelená úsporám 2024

Na této stránce