Solární panely: Jak fungují a jejich ne/výhody​

Světlo ze Slunce urazí 93 milionů mil, než se dostane na Zemi. Sluneční světlo dopadne na vaši střechu a magicky se promění v elektřinu. Vygenerovaná energie funguje na vašem televizoru, ohřívá vodu a v noci vám svítí na cestu. Klíčem k tomuto modernímu zázraku je fotovoltaický článek, který odebírá obnovitelné zdroje energie a udržitelné dodávky a vyrábí elektřinu.

Ekonomické opodstatnění solárních panelů

Slunce poskytuje více než dostatek energie k pokrytí energetických potřeb celého světa a na rozdíl od fosilních paliv se v dohledné době nevyčerpá. Jako obnovitelný zdroj energie je jediným omezením solární energie naše schopnost přeměnit ji na elektřinu účinným a nákladově efektivním způsobem.

Když používáte solární panely k výrobě elektřiny, neuvolňují se do atmosféry žádné emise skleníkových plynů. A protože slunce poskytuje více energie, než kdy budeme potřebovat, je elektřina ze solární energie velmi důležitým zdrojem energie při přechodu k výrobě čisté energie.

Co jsou fotovoltaické články?

Fotovoltaika je tu už pěkných pár let. Na konci 50. let byly fotovoltaické články téměř výhradně používány k napájení věcí, jako jsou satelity. A mnozí z nás si pamatují, že měli ve škole kalkulačky, které nepotřebovaly baterii, protože byly napájeny sluncem. Touha využít tuto energii byla posledních 30 až 40 let svatým grálem obnovitelných zdrojů.

Skvělá věc na solárních článcích je, že nepotřebují jasné sluneční světlo, aby fungovaly. Vyžadují pouze světlo a dokážou vyrábět elektřinu i za zamračeného dne – což je skvělá zpráva zde ve Spojeném království. V solárních panelech se používá několik typů fotovoltaických článků. Jsou vyrobeny z křemíku, vynikajícího polovodiče. Tyto různé články se liší účinností výroby elektřiny, čistotou a cenou.

Jednoduše řečeno, buňky absorbují světlo ze slunce a přeměňují ho na elektřinu. Umístěním připojení na kterýkoli konec článku pak můžete tento proud sbírat a používat jej k napájení všech vašich energetických potřeb.

Zjistěte více o různých typech fotovoltaických článků.

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Co jsou solární panely?

Fotovoltaické články jsou seskupeny do modulů, které tvoří panel. V typickém solárním panelu budete mít dvě tenké vrstvy křemíku, které byly zpracovány mírně odlišnými způsoby. Horní vrstva, obrácená ke Slunci, má atomy, které jsou nestabilní, takže když na ně zasáhne zdroj energie, elektrony odletí.

Spodní vrstva má řadu „mezer“ v atomech, které nutně potřebují jeden nebo dva elektrony. Co se stane, když sluneční světlo dopadne na horní vrstvu, je to, že se nestabilní elektrony vzruší a jsou přitahovány dolů ke spodní vrstvě. Tento pohyb elektronů způsobuje proud. Pokud přidáte dva kovové kontakty nad a pod, máte obvod a systém, který vyrábí elektřinu.

Měsíční energetický výkon 4kW systému solárních panelů

Zdroj: NAVOD_tepelna_cerpadla_Premium_5000_8000_2021

Všichni známe skleněné solární panely, které vidíme na střechách po celém městě. Nyní je k dispozici řada různých odrůd, včetně těch, které vypadají jako normální dlaždice.

Zajímají vás kolik stojí solární panel? Čtěte: Cena solárních panelů >>

Jak probíhá přeměna elektřiny

Proud vznikající v solárních panelech buzením elektronů se nazývá stejnosměrný nebo stejnosměrný proud. Stejnosměrná elektřina není vhodná pro provoz našich domácích spotřebičů nebo napájení do Národní sítě. Aby byl vůbec použitelný, je nutná přeměna na střídavou elektřinu nebo střídavý proud. K tomu potřebujete krabici zvanou invertor. To se obvykle nachází mimo pole vašeho panelu, někde jako podkroví. Stejnosměrný proud do něj vstupuje a vystupuje jako střídavý a může být přiváděn do vašeho domu. Více o měničích zde.

Jaká je účinnost solárních panelů?

Pokud uvažujete o instalaci solárního fotovoltaického systému, pak je třeba provést řadu úvah, které budou mít vliv na účinnost výroby elektřiny, včetně umístění a typu pole.

Účinnost fotovoltaických článků:
Existují různé typy článků, které produkují více či méně energie v závislosti na jejich velikosti, tloušťce a čistotě. Čistší druh bývá účinnější, a tedy i dražší.

Střecha orientovaná na jih:
Chcete-li dosáhnout optimální výroby energie, potřebujete střechu orientovanou na jih. To zajistí, že panely zachytí více přímého slunečního záření. Více se dozvíte v článku na téma správné umístění solárních panelů.

Potenciální stín:
Máte kolem střechy stromy? Pak je potřeba zvážit, jak moc bude v letních měsících ve stínu. Dub se může v zimě zdát v pořádku, když jsou větve holé, ale když je v plném květu, může to mít nepříznivý vliv na množství elektřiny, které můžete vyrobit.

Úhel střechy:
Většina instalátorů solárních panelů v České republice doporučuje sklon mezi 25 a 75 stupni, což umožňuje optimální využití slunečního světla ve středoevropských podmínkách. Ideální úhel střechy či solárního pole se však liší podle specifické lokality v rámci Česka. Například pro oblast Prahy by byl ideální úhel střechy pro solární panely okolo 45 stupňů, zatímco pro oblasti ležící severněji, jako je Liberec, by se mohl úhel blížit k 50 stupňům.

Je důležité vzít v úvahu také sezónní změny, které mohou ovlivnit efektivitu solárních panelů. V létě, kdy je slunce vysoko na obloze, může být menší sklon panelů výhodnější, zatímco v zimě, kdy slunce stojí nízko, může být lepší větší sklon.

Zvažte instalaci nastavitelných solárních panelů. Ty umožňují změnu sklonu panelů v průběhu roku a zajistí tak optimální využití slunečního záření v různých ročních obdobích. Taková řešení jsou ideální pro maximalizaci výnosu vaší investice do solárních panelů v proměnlivém českém klimatu.

Velikost a počet panelů:
Samozřejmě budete muset mít na střeše dostatek místa, abyste se vyrovnali se správným počtem panelů. Bude jich potřeba dostatek, aby zajistily všechny vaše energetické potřeby. Vyšší čistota, dražší fotovoltaické články potřebují zpravidla méně místa než levnější alternativy. Je to otázka nalezení správné rovnováhy mezi náklady a účinností a prostorem, který musíte instalaci věnovat.

Často kladené otázky

Fotovoltaický panel je zařízení, které dokáže absorbovat sluneční záření. Jeho povrch umožňuje pohlcovat solární energii a přeměnit ji přeměnit na elektřinu. Fotovoltaické panely se nejčastěji rozlišují dle výkonu a materiálu jejich povrchu.

Fotovoltaický článek je polovodičová destička umístěna na solárním panelu a zajišťují výrobu elektřiny. Tyto články  mají zpravidla modrou barvu ve světlém či tmavém odstínu nebo černou barvu.

Fotovoltaické články se rozdělují podle toho, jaký je proces výroby jejich článků. Obvykle panely rozdělujeme na monokrystalické, polykrystalické panely z křemíku a amorfní panely vyrobení z křemíku, sýry a dalších organických látek.

Při našich podmínkách Fotovoltaické panely o výkonu 340 Wp vyprodukují přibližně 300 kWh ročně. Tato hodnota se může výšit/snížit v závislosti na typu panelu, orientaci panelu a výši nadmořské výšky nebo geografické poloze.

Většina výrobců udává dobu životnosti mezi 25 až 30 lety. Avšak účinnost fotovoltaických panelů s přibývajícími lety klesá. Někteří výrobci proto dávají záruku na 80 % výkonu po 25 letech, jiný standardně 5 až 10 let.

Tip na další článek: Teplovzdušné solární panely >>

Na této stránce