Jak vybrat nejlepší tepelné čerpadlo krok za krokem v roce 2024

Výběr tepelného čerpadla pro váš dům může být těžké rozhodnutí. Při výběru je třeba zvážit několik klíčových faktorů. Existuje několik faktorů, které mohou ovlivnit výkon tepelného čerpadla, včetně velikosti tepelného čerpadla, typu použitého chladiva a klimatu, ve kterém se používá. 

Pro porovnání výkonu různých tepelných čerpadel je důležité vzít v úvahu následující faktory

 1. Kapacita vytápění a chlazení tepelného čerpadla:
  Jedná se o množství tepla, které může tepelné čerpadlo vytvořit nebo odebrat z vašeho domova. Tepelné čerpadlo s vyšším výkonem vytápění a chlazení bude schopno vytopit nebo vychladit váš domov rychleji než tepelné čerpadlo s nižším výkonem.

 2. Účinnost tepelného čerpadla:
  Účinnost tepelného čerpadla se obvykle měří jeho koeficientem výkonu (COP), což je poměr tepla, které vyrábí, k elektrické energii, kterou spotřebuje. Tepelné čerpadlo s vyšším COP je účinnější než tepelné čerpadlo s nižším COP.

 3. Provozní náklady tepelného čerpadla:
  Provozní náklady tepelného čerpadla zahrnují náklady na elektrickou energii a případné náklady na údržbu nebo opravy. Chcete-li porovnat provozní náklady různých tepelných čerpadel, můžete vypočítat roční provozní náklady vynásobením spotřeby energie tepelného čerpadla náklady na elektřinu ve vaší oblasti.

 4. Klima, ve kterém bude tepelné čerpadlo používáno:
  Účinnost tepelného čerpadla se může lišit v závislosti na klimatu, ve kterém je používáno. Obecně platí, že tepelná čerpadla jsou nejúčinnější v mírném až mírném klimatu, ale mohou být méně účinná v extrémně chladném nebo horkém počasí.

Zvážením těchto faktorů můžete porovnat výkon různých tepelných čerpadel a vybrat si to, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Výběr tepelných čerpadel vzduch/voda krok za krokem

Pro správný výběr a porovnání tepelných čerpadel pro svou domácnost si stačí připravit u každého srovnávaného čerpadla následující informace.

 • Technický list tepelného čerpadla s výkonem udaným při teplotách -7°C/35°C
 • Energetický štítek tepelného čerpadla
 • Informační list k tepelnému čerpadlu

Pokud nemáte konkrétní připravené čerpadla pro srovnání, podívejte se na náš seznam nejžádanějších tepelných čerpadel v roce 2022.

1. Porovnání výkonu tepelného čerpadla

Nejdříve porovnáme výkon tepelného čerpadla, který se udává v kW. Výkon zjistíte ho z technického listu tepelného čerpadla.

Pro správný návrh tepelného čerpadla je důležitý jeho výkon v zimním období, nikoliv v teplejších dnech, kdy se jeho plný výkon nevyužije. Hodnoty výkonu udávané při +2°C nebo +7°C jsou tak pro porovnání topného výkonu zcela nepoužitelné.  

Výkon tepelného čerpadla vzduch/voda se výrazně mění v závislosti na teplotě venkovního vzduchu. Při teplotě +7°C může mít tepelné čerpadlo výkon například 17 kW, ale při -7°C to bude u většiny z nich jen okolo 12 kW.

💡 Tip experta: Číselné označení tepelného čerpadla uvedené v kW nemusí říkat nic o jeho skutečném výkonu. Ujistěte se tak, že informace nepoužíváte z názvu a označení, ale z jeho specifikace.

2. Porovnání spotřeby elektřiny tepelného čerpadla

Spotřebu elektřiny porovnávejte podle energetické účinnosti tepelného čerpadla, která se udává v jednotkách ηs.

Příklad ukázky zjištění hlučnosti tepelného čerpadla z energetického štítku

Zdroj: European Commission, PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

Jedním z nejlepších způsobů jak zjistit a porovnat více tepelných čerpadel nemusí být nutně COP a SCOP parametr, ale porovnání energetické účinnosti tepelného čerpadla. Zjistíte tak efektivitu provozu tepelného čerpadla v průběhu celého roku a je to informace, kterou musí dodat každý výrobce.

 • Průměrné klimatické podmínky (použijte zejména střední teplotní pásmo) 
 • Způsob použití (typ topného systému)
  • nízkoteplotní pro podlahové vytápění
  • středněteplotní pro domácnost s radiátory

Hodnoty energetické účinnosti se udávají ve více variantách. Rozdíly v energetické účinnosti mezi jednotlivými tepelnými čerpadly pro konkrétní prostředí může být obrovský. Porovnávejte varianty čerpadel, která odpovídá vašemu domu. 

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

3. Porovnání hlučnosti tepelného čerpadla

Pro porovnání hlučnosti různých tepelných čerpadel můžete použít stupnici v decibelech (dB). Decibelová stupnice je měřítkem intenzity zvuku, přičemž vyšší čísla znamenají hlasitější zvuky. Většina tepelných čerpadel produkuje hladinu hluku mezi 40 a 60 dB, což je podobné zvuku tichého rozhovoru. Chcete-li porovnat hlučnost různých tepelných čerpadel, můžete si přečíst specifikace výrobce nebo se podívat na recenze ostatních uživatelů.

Příklad ukázky zjištění hlučnosti tepelného čerpadla z energetického štítku

Hlučnost tepelného čerpadla vzduch-voda je jednou z jeho nejdůležitějších vlastností zejména pokud této vlastnosti při výběru nevěnujete dostatek pozornosti.

V zásadě levná čerpadla = hlučná čerpadla.  Chcete-li tedy čerpadlo, které nebude obtěžovat vaše okolí hlukem, budete muset sáhnout po dražších tepelných čerpadel.     

Vystačíte si pro porovnání s údajem o hlučnosti uvedeném na energetickém štítku tepelného čerpadla. Tato hodnota u tepelných čerpadel s řízeným výkonem kompresoru neukazuje maximální hluk tepelného čerpadla, ale pouze hodnotu při jmenovitých (snížených) otáčkách. 

💡 Tip experta: Doporučujeme si od dodavatele vyžádat údaje o maximální hlučnosti při provozu na plný výkon.Budete tak jasně vědět, jaké maximální hlučnosti budete vystavovat své okolí.

Dodatečné parametry pro srovnání tepelných čerpadel

Evropská značka kvality Q

U čerpadel bez značky kvality Q je vyšší riziko, že narazíte na dodavatele s nekvalitními čerpadly a minimem zkušeností. Pokud nejste odborníci, vybírejte čerpadla s  značením
Q, mají ho všichni hlavní dodavatelé kvalitních tepelných čerpadel.

Poskytnuté záruky

Máte slíbené záruky už zahrnuté v ceně tepelného čerpadla, nebo je budete muset doplatit dodatečně po uvedení čerpadla do provozu?

Vedlejší provozní náklady:

Kromě elektřiny za provoz tepelného čerpadla, můžete platit i další nemalé poplatky za revize chladivového okruhu nebo za povinné preventivní prohlídky nutné pro dodržení podmínek prodloužené záruky.

Často kladené otázky

Výběr značky tepelného čerpadla závisí na velikosti a typu tepelného čerpadla, klimatu a konkrétních potřebách a preferencích majitele domu. Některé známé značky tepelných čerpadel zahrnují Trane, Carrier, Lennox, Daikin a Mitsubishi Electric.

Výkon tepelného čerpadla se obvykle měří z hlediska jeho topné a chladicí kapacity, která by měla odpovídat velikosti a energetickým potřebám prostoru, ve kterém bude využíváno. Větší tepelné čerpadlo s vyšší kapacitou bude výkonnější, zatímco menší tepelné čerpadlo s nižší kapacitou bude méně výkonné.

Náklady na tepelné čerpadlo se mohou výrazně lišit v závislosti na velikosti a typu systému, stejně jako na umístění a dalších faktorech. Obecně se cena tepelného čerpadla pohybuje od cca 50 000 Kč do 250 000 Kč i více za základní systém, i když u větších nebo pokročilejších systémů mohou být ceny vyšší. Náklady na tepelné čerpadlo zahrnují pořizovací cenu samotné jednotky, jakož i případné náklady na instalaci, údržbu a provoz.

Je těžké s konečnou platností říci, které tepelné čerpadlo je nejlepší, protože nejlepší volba bude záviset na konkrétních potřebách a preferencích majitele domu. Některé faktory, které je třeba vzít v úvahu při výběru tepelného čerpadla, zahrnují velikost a typ systému, klima, účinnost jednotky, náklady a spolehlivost a pověst výrobce. Je důležité zkoumat a porovnávat různé značky a modely tepelných čerpadel, abyste našli to, co nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Na této stránce