Baterie pro fotovoltaiku: Kompletní průvodce pro 2024

Solární baterie je typ dobíjecí baterie, která využívá energii ze slunce k výrobě elektřiny. Nejběžnějším typem solární baterie je lithium-iontová baterie, která se používá ve většině přenosných elektronických zařízení.

Co je to solární baterie?

Solární baterie, někdy také označovaná jako „domácí baterie“, je zařízení, které uchovává elektřinu pro pozdější využití. Obvykle se jedná o elektřinu vyrobenou ze slunce, což z ní dělá perfektní doplněk k vašim solárním panelům. Solární baterie však mohou v případě potřeby také ukládat elektřinu ze sítě.

Tuto uloženou energii můžete použít k napájení svého domova, když vaše solární panely nevyrábějí dostatek elektřiny, například v noci nebo za extrémních povětrnostních podmínek. Některé systémy solárních bateriových úložišť fungují dokonce i při výpadku proudu, takže můžete své domácí spotřebiče i nadále používat bez jakéhokoli přerušení. To znamená, že byste mohli být potenciálně 100% nezávislí na síti.

Navíc pro ty z vás, kteří si chtějí vydělat nějaké peníze navíc je možné prodat přebytečnou energii z vaší solární baterie zpět do sítě. Kromě bezplatné solární energie generované z vašich solárních panelů vám solární baterie mohou také pomoci ušetřit peníze prostřednictvím sítě nabíjením baterie během levnějších hodin mimo špičku.

Podle Powervault můžete snížit své účty za energii až o 50 % tím, že budete solární energii ukládat během dne a poté ji používat večer. A můžete je potenciálně snížit o dalších 15 %, pokud budete nakupovat elektřinu ze sítě pouze prostřednictvím levnějších nočních tarifů.

Jaká je cena baterie pro fotovoltaiku?

Seznam nejprodávanějších solárních baterií
Značka baterie Užitná kapacita kWh Průměrná cena 2023

Cena solárních baterií se v současné době pohybuje mezi 25 000 až 400 000 Kč, což odráží široký rozsah faktorů, jako jsou kapacita a typ baterie. Tato variabilita cen znamená, že je velká pravděpodobnost, že najdete solární baterii odpovídající energetickým požadavkům vašeho domova.

Navzdory určitým výkyvům v ceně se celkový trend u solárních baterií ubírá směrem k postupnému snižování. Tento vývoj je podobný situaci, kterou jsme zažili s fotovoltaickými systémy, když ty byly na trhu novinkou. Díky zdokonalování technologií a rostoucí popularitě solárních baterií dochází k přirozenému snižování nákladů. Očekává se, že tyto současné ceny budou nadále klesat.

Ačkoliv počáteční investice do solární baterie může být vyšší, výhodou je minimální potřeba údržby, což eliminuje obavy z budoucích dodatečných nákladů.

Náklady na instalaci solární baterie se mohou lišit v závislosti na různých faktorech, jako je velikost baterie a její připojení na AC nebo DC systém.

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Jak funguje fotovoltaika s akumulací do baterií?

Fotovoltaické systémy s akumulací energie do baterií využívají sluneční světlo pro výrobu elektrické energie. Tyto systémy se skládají z fotovoltaických (FV) panelů nebo modulů, které obsahují mnoho malých solárních buněk spojených dohromady, tvořících tak větší panel. Když tyto panely zachytí sluneční světlo, dochází k pohybu elektronů uvnitř buněk, což vede k vytvoření stejnosměrného proudu (DC) elektřiny.

Tento stejnosměrný proud je pak přiveden do invertoru, který ho přemění na střídavý proud (AC), běžně používaný v domácnostech a podnicích. Po přeměně může být tato energie využita k napájení vašeho domova nebo firmy.

Klíčovým prvkem fotovoltaických systémů s akumulací je možnost ukládání vyrobené energie do baterií pro pozdější použití. Solární baterie uchovávají energii ve formě stejnosměrného proudu. Záleží na konfiguraci vašeho systému, zda bude tato energie přeměněna zpět na střídavý proud až v momentě potřeby (například v případě výpadku sítě nebo v nočních hodinách), nebo zda je systém navržen tak, aby energii uchovával přímo ve střídavé formě.

Tento systém umožňuje efektivní využití solární energie i v době, kdy není slunce, a zvyšuje energetickou nezávislost domácností a firem.

DC-vázaný solární systém:

  1. Během dne solární panely přeměňují sluneční světlo na stejnosměrnou elektřinu.
  2. Elektřina je pak uložena v baterii jako stejnosměrná elektřina.
  3. V případě potřeby stejnosměrná elektřina opouští solární baterii a vstupuje do invertoru, který ji přeměňuje na střídavou elektřinu, kterou mohou využívat domácí spotřebiče.

Solární systém napojený na střídavý proud:

  1. Během dne solární panely přeměňují sluneční světlo na stejnosměrnou elektřinu.
  2. Elektřina pak vstupuje do střídače a je přeměněna na střídavou elektřinu pro použití v domácnosti.
  3. Přebytečná energie pak proudí přes další střídač, aby se přeměnila zpět na stejnosměrnou elektřinu, kterou lze uložit do baterie.
  4. Pokud je třeba energii uloženou v baterii později využít v domácnosti, například v noci, musí se přes střídač znovu přeměnit na střídavou elektřinu.
 

Kromě těchto kroků je také možné přeměnit střídavou elektřinu ze sítě na stejnosměrnou elektřinu, která bude uložena ve vaší baterii. V závislosti na vašem dodavateli energie je také možné to udělat obráceně tím, že přeměníte vaši uloženou stejnosměrnou elektřinu na střídavou elektřinu, která bude prodána zpět do sítě.

Zdroj: European Commission, PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

Existuje také možnost mít hybridní střídač, což je jediné zařízení, které dokáže přeměnit stejnosměrnou elektřinu na střídavou a naopak. Hybridní invertory jsou stále oblíbenější, protože to znamená, že pro svůj domov potřebujete pouze jeden střídač.

Při výběru mezi střídavým nebo stejnosměrným bateriovým úložným systémem pro váš domov je třeba zvážit dvě důležité věci. Systém se stejnosměrnou vazbou je obvykle účinnější díky skutečnosti, že energie prochází měničem méně často. Systémy se stejnosměrným připojením jsou však také složitější na instalaci, takže počáteční náklady na systém se střídavým proudem jsou obvykle levnější.

Nejpoužívanější typy solárních baterií

Lithiové solární baterie

Lithiové (Lithium-iontové nebo také Li-Ion) baterie jsou v současnosti nejoblíbenějším typem solárních baterií. Je to stejná technologie, která se používá ve vašem smartphonu.

Lithium-iontové baterie procházejí procesem, kdy přeměňují uloženou chemickou energii na elektrickou energii. K tomuto procesu dochází, když ionty lithia uvolňují volné elektrony, které proudí ze záporně nabité elektrody (anody) do kladně nabité elektrody (katoda).

Tento pohyb podporuje lithium-solný elektrolyt, kapalina uvnitř baterie, která poskytuje kladné ionty. Tento tok volných elektronů vytváří elektrický proud, který mohou lidé používat pro spotřebiče ve svých domovech.

Když používáte elektřinu z baterie, lithiové ionty proudí zpět ke kladně nabité elektrodě. Současně se elektrony pohybují ze záporně nabité elektrody na kladně nabitou prostřednictvím vnějšího obvodu a napájejí zařízení.

Solární baterie jsou kombinací více iontových bateriových článků a moderní elektroniky, které jsou schopny regulovat bezpečnost a výkon celého solárního bateriového skladovacího systému. To znamená, že solární baterie mohou fungovat jako dobíjecí baterie s využitím síly slunce k zahájení celého tohoto procesu a vytvoření elektrického proudu.

Trakční solární baterie

Trakční baterie jsou nejčastěji využívány pro napájení elektromobilů, karavanů, vysokozdvižného vozíku nebo lodí. Přesto mají své využití i v oblasti solární energie – ostrovní elektrárny.

Trakční akumulátor se může skládat z 2 voltových článků nebo 4, 6, 8 a 12V monobloků. Tyto baterie proto mají obecně dobrý poměr kapacity a hmotnosti a kapacity a objemu. Jsou navrženy tak, aby se rychle dobíjely a vydržely poměrně hluboké vybití.

Jak vybrat nejlepší bateriové úložiště pro FVE

Než porovnáte specifikace různých solárních baterií, je důležité pochopit, kterým specifikacím byste měli věnovat velkou pozornost a co přesně znamenají. Níže jsme vytvořili kontrolní seznam nejdůležitějších faktorů, které je třeba vzít v úvahu při výběru solární baterie pro váš domov:

1. Jaká velikost baterie bude potřeba

Velikost kapacity baterie je množství elektřiny, které je baterie schopna uložit. Velikost baterie se měří v kilowatthodinách (kWh), tedy vyjadřuje, jak dlouho bude baterie schopna napájet váš domov. Zejména byste si měli dávat pozor na „použitelnou kapacitu“ baterie, protože ta vám říká, k jak velkému množství uložené elektřiny máte skutečně přístup.

2. Výkon baterie podle spotřebičů

Výkon baterie je vyjádřen v kilowattech (kW) a říká vám, kolik a jaké typy spotřebičů můžete napájet najednou.

Například standardní kompaktní fluorescenční žárovka má jmenovitý výkon 0,012 kW, zatímco pračka může mít jmenovitý výkon 2,4 kW. Proto by vaše solární baterie mohla vydržet 20 žárovek mnohem déle než jen jedna pračka.

Kromě toho mají solární baterie obvykle dva různé výkony: trvalý výkon a špičkový výkon. Trvalý jmenovitý výkon je množství elektřiny, které může baterie vydat nepřetržitě pro spotřebiče, které potřebují stálé napájení. Špičkový výkon je maximální množství elektřiny, které může baterie uvolnit v krátkém nárazu, což pomáhá zapnout určitá zařízení, která potřebují nárazový proud.

3. Round-Trip účinnost

Jak již bylo zmíněno dříve, můžete ztratit energii tím, že ji převedete ze stejnosměrné na střídavou elektřinu a zpět. Proto účinnost zpáteční cesty měří, jak dobře vaše baterie a střídač přeměňují a ukládají elektřinu. Konkrétně vám říká procento energie vložené do úložiště, které lze znovu získat.

4. Hloubka vybití (DoD)

Toto je míra výkonu baterie vzhledem k její kapacitě. Postupem času, jak se baterie používají, ztrácejí schopnost udržet nabití. DoD je výpočet zbývajícího držení náboje.

To znamená, že plná kapacita úložiště energie, kterou má baterie při koupi, se během let používání vyčerpá. Proto je při nákupu solární baterie obecně lepší koupit baterii s vyšším DoD.

5. Životní cyklus baterie (životnost) a záruka:

Životní cyklus baterie měří, kolikrát můžete baterii nabít a vybít, než ztratí výkon. Pokud jde o záruku, někteří výrobci, jako je Tesla, poskytují neomezenou záruku cyklu, většina však uvádí číslo, které se může pohybovat od 1 800 do 10 000 cyklů.

Kromě toho je důležité zkontrolovat podrobnosti záruky. Mnoho solárních baterií nabízí 10letou záruku, to však neznamená, že je zaručena stejná kapacita. Například jedna baterie může mít záruku, že v průběhu času vyprodukuje 70 % své původní kapacity, zatímco jiná baterie má záruku pouze 60 %. I když tedy obě baterie budou technicky fungovat ještě 10 let, první baterie bude schopna uchovat více elektřiny.

Když vybíráte nejlepší baterii na základě počtu jejích životních cyklů v rámci záruční doby, můžete si myslet, že nejlepší volbou je zvolit baterii, která zaručuje více než 6 000 nebo dokonce neomezený počet cyklů. I když je to obvykle dobrá volba, protože naznačuje delší životnost, nemusí to nutně znamenat, že je to nejlepší.

Je to proto, že životní cyklus baterie neříká nic o tom, jak se její kapacita časem sníží. Například, pokud máme 10kWh baterii s 5000 cykly, prvních tisíc cyklů životnosti baterie pravděpodobně efektivně dodá všech 10kWh energie do vašeho domova (minus neefektivita), zatímco posledních tisíc pravděpodobně nebude tak efektivních. Baterie může být v tuto chvíli schopna uložit pouze 50 % neboli 5 kWh.

Kromě toho, pokud výrobce výslovně neuvádí v záruce produktu, je také obtížné vědět, jak rychle k tomuto poklesu může dojít.

Nákup solární baterie s vyšším počtem cyklů je tedy pravděpodobně dobrý nápad, nicméně je třeba zvážit i hloubku vybití a délku záruky. To vám dá pocit klidu, jak bude baterie fungovat v průběhu času.

6. Zda funguje při výpadcích proudu:

Pokud žijete v oblasti, kde jsou výpadky proudu samozřejmostí, pak stojí za zvážení, zda vaše solární baterie může v těchto případech nadále fungovat nebo ne.

Některé baterie nemají žádné záložní napájení a fungují pouze tehdy, když je k dispozici síť. Zatímco jiné typy baterií budou moci i nadále dodávat elektřinu do vašeho domova při výpadcích proudu, pokud mají dostatek elektřiny uložené. Solární baterie s plnou záložní energií bývají dražší, takže tato funkce se může vyplatit pouze v případě, že očekáváte časté výpadky.

Kapacita solární baterie

Výběr solární baterie s nejlepší úložnou kapacitou není jen případ výběru baterie s největší kapacitou. Musíte zvážit, kolik elektřiny denně spotřebujete a kolik chcete mít k dispozici ve dnech, kdy vaše solární panely nevytvářejí dostatek energie nebo když dojde k výpadku proudu.

Průměrný dům spotřebuje mezi 8 kWh a 10 kWh denně. Pokud však žijete v domě se 3 a více lidmi nebo pokud často používáte spotřebiče, které vyžadují hodně energie, může být vaše spotřeba výrazně vyšší. Proto je také dobré podívat se na vaši předchozí spotřebu energie, abyste získali jasnější představu o tom, jakou velikost solární baterie budete potřebovat.

Je také užitečné vědět, že většina solárních baterií je stohovatelná. Proto můžete kombinovat více baterií, abyste získali přesnou skladovací kapacitu, kterou potřebujete.

Často kladené otázky

Lithiová fotovoltaická baterie je typ dobíjecí baterie, která se používá k ukládání energie generované fotovoltaickými panely. Tyto baterie se obvykle používají v solárních systémech mimo síť nebo jako záložní zdroje energie pro systémy napojené na síť. Mají vysokou hustotu energie, dlouhou životnost a mohou poskytovat konzistentní tok energie. Lithiové fotovoltaické baterie jsou oblíbenou volbou pro skladování solární energie díky svému výkonu a odolnosti.

Akumulační fotovoltaická baterie je typ dobíjecí baterie používané k ukládání přebytečné energie generované fotovoltaickými panely v solárních energetických systémech. Pomáhají zvýšit účinnost a spolehlivost systému tím, že umožňují ukládat přebytečnou energii a využívat ji v případě potřeby.

Cena fotovoltaických baterií se může výrazně lišit v závislosti na velikosti, typu a kvalitě baterie. Obecně se ceny fotovoltaických baterií pohybují kolem 12000 až 120 000 Kč nebo více. Mezi faktory, které mohou ovlivnit cenu fotovoltaické baterie, patří kapacita baterie, použitá technologie (např. olověná, lithium-iontová), záruka a životnost baterie a případné další funkce nebo příslušenství.

Životnost baterie fotovoltaického systému závisí na několika faktorech, včetně typu použité baterie, míře používání a údržby, kterou dostává, a okolní teplotě, při které se používá. Například lithium-iontová baterie používaná ve fotovoltaickém systému může vydržet tisíce nabíjecích a vybíjecích cyklů, než její kapacita začne klesat.

Tip na další článek: Jak vybrat ostrovní systém >>

Na této stránce