Nastavení a ovládání tepelného čerpadla

Správné nastavení tepelného čerpadla je klíčové pro dosažení optimální – požadované teploty v interiéru. K nastavení postačí prostorový termostat, mobilní aplikace nebo sms, díky které je možné ovládat tepelné čerpadlo odkudkoliv na světě.

Správné nastavení tepelného čerpadla

Mezi uživateli panuje mýtus, že tepelné čerpadlo bychom měli řídit pomocí prostorového termostatu, jako je tomu například u plynového kotle. Nicméně, nejefektivnější metoda regulace tepelného čerpadla je na základě ekvitermní teploty, tedy podle venkovní teploty, zvláště u typu vzduch-voda.

To ovšem nevylučuje možnost použití prostorového termostatu pro nastavení preferované teploty v interiéru. Avšak, je důležité si uvědomit, že takové nastavení neumožňuje tepelnému čerpadlu efektivně šetřit energii a náklady, což je jeho primární účel.

Hybridní tepelná čerpadla představují významný pokrok v tomto ohledu. Jsou schopna automaticky regulovat teplotu a volit optimální zdroj vytápění, ať už se jedná o tepelné čerpadlo nebo plynový kotel.

Tato schopnost hybridních čerpadel automaticky přepínat mezi různými zdroji energie na základě aktuálních potřeb a podmínek znamená nejen zvýšenou pohodlnost pro uživatele, ale také značné energetické úspory. Tímto způsobem hybridní systémy poskytují flexibilní a ekonomicky efektivní řešení pro domácí vytápění, přizpůsobující se měnícím se vnějším teplotám i individuálním preferencím uživatelů.

Možnosti ovládání tepelného čerpadla na dálku

Jednou z předností moderních tepelných čerpadel je jejich schopnost dálkového ovládání, kterou si obzvláště oblíbili majitelé chat a rekreačních objektů. Před odjezdem z domu si mohou nastavit teplotu a přípravu teplé užitkové vody v chatě tak, aby při příjezdu našli vytopený prostor a měli k dispozici teplou vodu pro domácí potřeby

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Aplikace

Většina výrobců tepelných čerpadel poskytuje mobilní aplikaci, umožňující uživatelům ovládat svá tepelná čerpadla odkudkoli na světě. Pro využití této funkce stačí mít mobilní telefon, tablet nebo notebook s přístupem k internetu. Tyto aplikace jsou kompatibilní s operačními systémy Android i iOS a někdy je možné čerpadlo ovládat i přes webový prohlížeč po přihlášení na specifickou stránku.

SMS zprávy

Pro situace, kdy uživatelé nemají přístup k internetu, ale potřebují na dálku nastavit své tepelné čerpadlo, někteří výrobci nabízejí řešení ve formě GSM modulu a antény. Tento systém umožňuje ovládání čerpadla pomocí SMS zpráv, stačí být v dosahu mobilního signálu. Uživatelé mohou také přijímat SMS s informacemi o chybách nebo provádět jejich vymazání. Tento druh komunikace lze nastavit pro více osob, obvykle pro 3 až 5 členů domácnosti.

Možnosti dálkového nastavení a ovládání tepelného čerpadla jsou úzce spojeny také s jeho údržbou a servisem. Tyto moderní technologie usnadňují nejen každodenní používání, ale i sledování stavu a potřebných servisních zásahů, což přispívá k vyšší efektivitě a delší životnosti zařízení.

Často kladené otázky

Tepelná čerpadla jsou navržena k vytápění prostor na příjemnou teplotu, obvykle kolem 20-22 stupňů. Konkrétní teplota, na kterou může tepelné čerpadlo topit, závisí na typu, velikosti a účinnosti jednotky a na místním klimatu. Je dobré prozkoumat různé modely a poradit se s profesionálním nebo licencovaným dodavatelem HVAC.

Ke zvýšení účinnosti tepelného čerpadla můžete provést několik kroků: pravidelně ho udržovat a čistit, izolovat prostor, který vytápí, používat programovatelný termostat, přejít na účinnější model a používat správné větrání.

Pro ekonomické vytápění tepelným čerpadlem nastavte termostat na nižší teplotu, používejte programovatelný termostat, izolujte vytápěný prostor, pravidelně udržujte a čistěte tepelné čerpadlo a používejte správné větrání.

Na této stránce