Tepelné čerpadlo pro váš domov (kompletní průvodce 2024)

Tepelné čerpadlo je ekologickým zdrojem tepla, který využívá obnovitelných zdrojů k vytápění, chlazení domu a přípravě teplé užitkové vody. Kromě výrazného snížení ročních nákladů na teplo, je také téměř bezúdržbové a snadno ovladatelné odkudkoliv na světě. Připravili jsme pro vás kompletního průvodce světem tepelných čerpadel, díky kterému se dozvíte například – výši dotace, průběh instalace, jaký typ TČ zvolit v roce 2024 a mnoho dalšího.

Je tepelné čerpadlo vhodným zdrojem tepla pro váš domov?

Vlivem rostoucích cen elektřiny a zvýšeného zájmu o udržitelnost se o tepelných čerpadlech mluví čím dál častěji. Zatímco kolem roku 2010 se prodávalo asi 6 000 zařízení ročně, v roce 2023 se počet prodaných tepelných čerpadel zvýšil na více jak 35 000. 

Tepelné čerpadlo je vhodné pro většinu objektů, kde je cílem dosažení levnějšího způsobu vytápění, ohřevu teplé užitkové vody (TUV) či klimatizace během léta. Kromě snížení nákladů na teplo o 30 až 80 % za rok, získáte zdroj tepla, který eliminuje znečištění, které by jinak přispělo k problémům se špatnou kvalitou ovzduší nebo globální změnou klimatu.

Nespornou výhodou tepelného čerpadla je, že ho lze ovládat odkudkoliv na světě za pomocí internetu nebo SMS zpráv, díky čemuž ještě více zefektivníte vytápění a přípravu teplé vody ve vaší domácnosti. 

Tepelné čerpadlo se tak vyplatí pořídit hned z několik důvodů:

Snadné ovládání

Tepelné čerpadlo vás k fungování nepotřebuje. Obvykle stačí nastavit požadovanou teplotu v interiéru pomocí chytrého termostatu nebo dálkově díky mobilní aplikaci či SMS zprávám.

Snížení nákladů na teplo o 30 až 80 %

K výrobě tepla tepelné čerpadlo využívá pouze 1 třetinu energie z elektrické sítě a zbylé 2 třetiny z obnovitelných zdrojů.

Ekologický zdroj tepla

Tepelné čerpadlo má čistý chod, takže neznečišťuje své okolí. Vyhnete se tak znečištění, které je obvykle spojeno s provozem kotlů na tuhá paliva.

Přemýšlíte nad tím, zda je tepelné čerpadlo tou správnou investicí, pomůže vám náš článek:

Vyplatí se tepelné čerpadlo? >>

Ušetří 30 až 75 % ročních nákladů na teplo

Tepelná čerpadla jsou velmi účinná topná zařazení, která dokáží z 1 kWh elektrické energie, vyprodukovat až 3 jednotky tepelné energie. Díky tomu dokáží snížit vaše roční náklady na teplo o více jak polovinu. Výše úspory je dána především tím, jaký zdroj tepla aktuálně využíváte a tím, kolik platíte za spotřebovanou kWh (kilowatthodina).

Příklad novostavby s plochou 150 m², vybavené moderní izolací a efektivním vytápěním.

 • Plynový kotel s roční spotřebou 5 000 kWh pro vytápění a ohřev vody.
 • Roční náklady na plyn při ceně 3,5 Kč/kWh činí 17 500 Kč.

 

Situace po instalaci tepelného čerpadla:
 • Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda sníží roční spotřebu plynu na 2 500 kWh.
 • Roční náklady na elektřinu při ceně 5 Kč/kWh budou 12 500 Kč.
 • Rodina tak ušetří 5 000 Kč ročně, což je úspora přibližně 28,6 %.
 

Je důležité si uvědomit, že tento zjednodušený příklad je orientační a nezohledňuje další faktory, jako jsou počáteční investiční náklady na tepelné čerpadlo, jeho instalaci, možné dotace či úspory způsobené optimalizací vytápění.

Příklad starého rodinného domu o ploše 100 m² s vysokými tepelnými ztrátami.

 • Starší elektrický kotel se spotřebou 12 000 kWh ročně.
 • Roční náklady na elektřinu při ceně 5 Kč/kWh činí 60 000 Kč.

 

Situace po instalaci tepelného čerpadla:
 • Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda  může snížit roční spotřebu na 6 000 kWh.
 • Roční náklady na elektřinu při ceně 5 Kč/kWh budou 30 000 Kč.
 • Rodina tak ušetří 30 000 Kč ročně, což je úspora přibližně 50 %.
 

Je důležité si uvědomit, že tento zjednodušený příklad je orientační a nezohledňuje další faktory, jako jsou počáteční investiční náklady na tepelné čerpadlo, jeho instalaci, možné dotace či úspory způsobené optimalizací vytápění.

Cena a návratnost tepelného čerpadla

Pořizovací cena běžně instalovaných tepelných čerpadel se pohybuje od 250 000 do 400 000 Kč, bez jakékoliv státní podpory či dotace. Výsledná výše pořizovací ceny je ovlivněna zejména vybraným typem a výkonem tepelného čerpadla. Nejlevnější tepelné čerpadlo je systém vzduch-vzduch s cenou od 25 000 Kč. Ačkoliv i tento typ tepelného čerpadla se může prodražit, pokud zvolíte systém multi-split, kde je instalován větší počet vnitřních jednotek. 

Provozní náklady tepelného čerpadla

Kromě běžných nákladů spojených se spotřebou elektřiny je nutno počítat také s cenou za revizi a servisní prohlídky. Cena revize cca 1 500 Kč a cena servisní prohlídky asi 1 800 Kč. Servisní prohlídku spolu s revizí je doporučeno provádět aspoň jednou za 1 až 2 roky.

Orientační ceny tepelných čerpadel dle typu
Typ tepelného čerpadlaOrientační cena
Vzduch-voda250 000 až 350 000 Kč
Vzduch-vzduch25 000 až 50 000 Kč
Země-voda350 000 až 350 000 Kč
Voda-voda350 000 až 350 000 Kč

Pro získání kompletních informací o cenách čtěte náš článek: Cena tepelných čerpadel >>

💡 Tip experta: Tepelné čerpadlo je zařízení, na kterém se nevyplatí šetřit. Aspoň za předpokladu, že chcete, aby sloužilo co nejdéle a návratnost se vrátila co nejrychleji.

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Průměrná doba návratnosti je 7 až 9 let

Délku návratnosti ovlivňuje především výše pořizovací ceny tepelného čerpadla a výše úspory, které dosáhnete s pořízením nového zařízení (TČ). Průměrně se délka návratnosti pohybuje kolem 7 až 9 let. Avšak odhad přibližné doby návratnosti se může ve výsledku změnit spolu s tím, jak se mění cena elektrické energie.

Dejme tomu, že pořizujete tepelné čerpadlo vzduch-voda s výkonem 6 kW. Takovéto tepelné čerpadlo obvykle stačí pro rodinný dům o ploše 120 m2. 

Parametry pro výpočet
 • Pořizovací cena bude 350 000, ale po získání dotace částka činní 250 00 Kč. 
 • Dosud byl používán elektrokotel a bojler, celková spotřeba 20 000 kW.
 • Tepelné čerpadlo spotřebuje 12 000 kW
 • Cena elektřiny asi 5 Kč/kWh
 
S tepelným čerpadlem ušetříte kolem 40 000 Kč ročně, doba návratnosti bude tedy 6,25 let.

Dotace na tepelné čerpadlo

Na tepelné čerpadlo můžete získat dotaci do částky až 140 000 Kč, nejméně pak 60 000 Kč. Výše dotace se liší v závislosti na zvoleném typu tepelného čerpadla a na tom, zda bude využito pouze pro vytápění nebo také pro ohřev teplé užitkové vody. Významu roli v rozhodování o výši dotace hraje také fakt, zda je tepelné čerpadlo instalováno do rodinného domu nebo do bytové jednotky (b.j.). Dotaci na tepelné čerpadlo lze čerpat z programu Nová zelená úsporám

Výše dotace podle typu systému tepelného čerpadla
Typ systémuVýše dotace pro rodinný důmVýše dotace pro bytový dům (b.j.)
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody100 000 Kč40 000 Kč
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody80 000 Kč30 000 Kč
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k fotovoltaickému systému140 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch60 000 Kč18 000 Kč

Uvedeme si příklad na tepelném čerpadle typu vzduch-voda, které bude instalováno v rodinném domě, kde bude sloužit k vytápění a ohřevu teplé užitkové vody.

1 – Tepelná ztráta 4-7 kW, plocha domu 120 m2

 • Pořizovací cena – 275 000 Kč
 • Cena po získání dotace 175 000 Kč
 
2 – Tepelná ztráta 5-9 kW, plocha domu 150 m2

 • Pořizovací cena – 335 000 Kč
 • Cena po získání dotace 235 000 Kč
 
3 – Tepelná ztráta 9-14 kW, plocha domu 200 m2
 
 • Pořizovací cena 400 000 Kč 
 • Cena po získání dotace –  300 000 Kč
 
(Uvedené ceny jsou pouze orientační)

💡 Tip experta: Pokud chcete získat dotaci na tepelné čerpadlo, je zapotřebí vybrat montážní firmu, která je na seznamu specialistů dotačního programu. Částka je obvykle vyplácena až po instalaci tepelného čerpadla a doložený veškerých potřebných dokumentů.

Typy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla se rozlišují dle toho, z jakého prostředí odebírají teplo a kam jej následně přivádí. Kromě toho je lze kombinovat s dalšími zdroji.

Vzduch-voda

Tepelné čerpadlo vzduch-voda je nejpoužívanější typ tepelného čerpadla. Ročně tvoří až 92 % všech prodaných zařízení. Systém vzduch-voda je vyhledávaný zejména kvůli výbornému poměru mezi cenou a výkonem, jednoduché montáži a schopnosti ohřívat vodu. Běžná cena se pohybuje mezi 250 000 až 350 000 Kč. V létě ho lze využít pro chlazení domu. 

Ačkoliv dokáže vytápět dům i při velmi nízkých teplotách, s klesající teplotou venkovního vzduchu klesá také jeho účinnost.

Detaily o tomto typu naleznete v článku: Tepelné čerpadlo vzduch-voda >>

Výhody systému vzduch-voda
Nevýhody systému vzduch-voda

Vzduch-vzduch

Vzduchové tepelné čerpadlo tohoto typu odebírá teplo z okolního vzduchu, stejně jako předchozí typ. Ale na rozdíl od něj neodkáže ohřívat vodu, což se podepisuje také na jeho nižší pořizovací ceně, která se standardně pohybuje od 25 000 do 50 000 Kč. Systém vzduch-vzduch je velmi podobný klimatizaci. Má venkovní a vnitřní jednotku, těch může být nainstalováno hned několik (do každé místnosti jedna). 

Detaily o tomto typu naleznete v článku: Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch >>

Výhody systému vzduch-vzduch
Nevýhody systému vzduch-vzduch

Země-voda

Systém země-voda odebírá teplo přímo z půdy prostřednictvím vertikálního nebo horizontálního kolektoru a slouží k vytápění, chlazení a ohřevu TUV. Ročně tento typ zakoupí až 8 % všech provozovatelů nových tepelných čerpadel. Jeho účinnost je konstantní po celý rok a má až o 30 % nižší spotřebu elektřiny, oproti vzduchovým TČ. Patří mezi nejefektivnější typy a zároveň také mezi ty nejdražší. Běžná pořizovací cena bývá kolem 350 000 až 450 000 Kč.

Detaily o tomto typu naleznete v článku: Tepelné čerpadlo země-voda >>

Výhody systému země-voda
Nevýhody systému země-voda

Voda-voda

Tepelné čerpadlo s vodním zdrojem se v Česku mezi provozovateli TČ objevuje spíše vyjímečně. Což je zapříčiněno jeho specifickými požadavky na instalaci. Je totiž zapotřebí, aby se vytápěný objekt nacházel v blízkosti velké vodní plochy. Jinak je voda-voda velmi účinné tepelné čerpadlo, jehož výkon není ovlivněn nízkou venkovní teplotou. Kromě vytápění ohřívá TUV a v létě je možné jím chladit interiér domu, buď aktivně nebo pasivně.

Detaily o tomto typu naleznete v článku: Tepelné čerpadlo voda-voda >>

Výhody systému voda-voda
Nevýhody systému voda-voda

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo využívá obnovitelných zdrojů k výrobě tepla a stejně dobře díky nim dokáže i chladit. Proces fungování je v principu stejný u všech typů ale velmi často se liší způsob jakým odebírá teplo ze svého okolí. TČ dokáže čerpat teplo z okolního vzduchu, z vody nebo ze země.

Celý proces začíná odebíráním tepla prostřednictvím venkovní jednotky nebo kolektorů ve kterých proudí takzvané chladivo. Toto chladivo zajišťuje nejen bezproblémový chod během zimy, ale zároveň je chladnější než teplota prostředí z něhož je odebíráno teplo. A právě díky nižší teplotě může přijímat teplo.

Získané teplo se odpaří a v plynné podobě je přivedeno do kompresoru, kde dojde k jeho stlačení. V tuto chvíli stoupá jeho teplota do takových hodnot, aby bylo využitelné pro potřeby domácnosti – ohřev TUV nebo otopná soustava.

Aby bylo možné tento proces neustále opakovat, zafunguje expanzní ventil, který sníží teplotu chladiva.

Tepelná čerpadla dokáží spolehlivě pracovat i při velmi nízkých teplotách, které klesají hluboko pod bod mrazu, obvykle do -25 °C. V zimě se automaticky spouští odmrazovací cyklus, který zabraňuje zamrznutí. Více zjistíte v článku: 

Jak fungují tepelná čerpadla v zimě a v noci? >>

Jak vybrat tepelné čerpadlo pro váš dům?

Při výběru vhodného tepelného čerpadla musíte zohlednit několik faktorů:

1. Porovnání typů tepelných čerpadel

V prvé řadě je zapotřebí ujasnit si, jaké tepelné čerpadlo je vhodné pro váš projekt. Chcete tepelné čerpadlo, které zajistí potřebné teplo po celý rok nebo vám stačí občané přitápění? Potřebujete kromě vytápění také ohřev vody? V tabulce níže jsme připravili obecný přehled toho, pro koho jsou vhodné různé typy tepelných čerpadel.

Pro koho je vhodný konkrétní typ tepelného čerpadla
Typ TČPro koho je vhodné?
Vzduch-vodaDomy s nízkou tepelnou ztrátou. A pro každého, kdo chce vytápět, ohřívat teplou užitkovou vodu nebo chladit dům pomocí obnovitelného zdroje.
Vzduch-vzduchRekreační objekty, byty a všude tam, kde je potřeba vytápět a odvlhčit nebo zlepšit vnitřní klima.
Země-vodaPro ty, kteří hledají nejefektivnější typ tepelného čerpadla a zároveň zdroj tepla pro celý rok. Je však zapotřebí, velká plocha země nebo geotermální vrt.
Voda-vodaVhodné pro ty, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti velké vodní plochy a chtějí výkonné tepelné čerpadlo.

Máte svůj tip na vhodné tepelné čerpadlo? Pak je zapotřebí také zohlednit stav či charakter budovy ve které bude tepelné čerpadlo instalováno. S tím vám pomohou následující články:

Tepelné čerpadlo do rodinného domu >>

Tepelné čerpadlo do starého domu >>

Tepelné čerpadlo do bytu >>

2. Porovnání výkonu a účinnosti tepelného čerpadla

Výkon a účinnost tepelného čerpadla je alfou a omegou při výběru správného modelu pro váš domov. Pokud tepelné čerpadlo není dostatečně výkonné, nelze na něj spoléhat jako na jediný zdroj tepla v zimním období. Výkon tepelného čerpadla byste měli zvolit především dle toho, jakou tepelnou ztrátu má váš dům. Obecně je doporučováno zvolit takový výkon, který pokryje aspoň 80 % tepelných ztrát.

Ukazatelem účinnosti tepelného čerpadla je takzvaný topný faktor, označován zkratkou COP (Coefficient of Performance). COP vyznačuje poměr mezi spotřebovanou elektrickou energií a vyprodukovaným teplem. 

Pro výběr správného tepelného čerpadla pro váš projekt čtěte: Výběr tepelného čerpadla >>

Co ovlivňuje účinnost tepelného čerpadla?

Účinnost tepelného čerpadla ovlivňuje několik faktorů:

Teplota okolního prostředí

Teplota prostředí ze kterého je odebíráno teplo, má velký vliv na účinnost tepelných čerpadel, především těch se zdrojem vzduchu. Vzduchová tepelná čerpadla dokáží sice pracovat i v mrazivých teplotách, ale jejich účinnost klesá s každým stupněm. Například při venkovní teplotě 30 °C bude topný faktor 3,28 a při teplotě -7 °C klesne hodnota topného faktoru na 2,37.

Tepelná ztráta domu

Tepelná ztráta domu představuje množství tepla, které uniká z vašeho domu při nízkých venkovních teplotách. Jednoduše řečeno, pokud je tepelná ztráta domu příliš vysoká, pak tepelné čerpadlo nebude příliš účinné. Právě proto se v mnohých případech doporučuje nejdříve investovat do zlepšení kvality izolace domu. Vysoká tepelná ztráta tedy znamená vysokou spotřebu elektřiny tepelného čerpadla.

Tepelná ztráta se udává v kW (kilowatty) a obvykle se její hodnota například u novostavby pohybuje kolem 5 kW při teplotě -12 °C.

Správně navržený otopný okruh

Správný návrh otopného okruhu a zapojení má zásadní vliv na výsledné fungování a účinnost tepelného čerpadla. Je důležité, aby byl zajištěn dostatečný průtok vody skrze kondenzátor. K tepelnému čerpadlu je zapotřebí zvolit také vhodný bojler pro ohřev teplé užitkové vody. 

💡 Tip experta: Účinnost tepelného čerpadla vzduch-voda se maximalizuje s nízkoteplotními tepelnými zářiči, jako je například podlahové vytápění.

Správná regulace teploty

Účinnost tepelného čerpadla je výrazně ovlivněna tím, jakým způsobem regulujete teplotu uvnitř interiéru. Určitý vliv má také výše nastavených hodnot na termostatu. Nicméně, k optimálnímu nastavení tepelného čerpadla se doporučuje použití takzvané ekvitermní regulace, která nastavuje tepelné čerpadlo v závislosti na venkovní teplotě. 

Pravidelná údržba tepelného čerpadla

Abyste předešli poškození nekterých součástí a tím i snížení účinnosti tepelného čerpadla, je nutné provádět pravidelné kontroly systému, případě čištění venkovní jednotky. Znečištěná venkovní jednotka může výrazně ovlivnit účinnost, stejně jako křoviny, které brání proudění venkovního vzduchu do jednotky tepelného čerpadla.

Péči o tepelné čerpadlo se věnuje náš článek: Údržba a servis tepelného čerpadla >>

Hlučnost tepelných čerpadel

Hlučnost tepelných čerpadel je často diskutovaným tématem. Problém s hlučností venkovních jednotek se týká pouze vzduchových tepelných čerpadel. Naopak typy země-voda a voda-voda mají téměř nulovou hladinu hluku. Obecně se uvádí, že venkovní jednotky vzduchových tepelných čerpadel mají hlučnost kolem 44 dB, ale vždy je zapotřebí řídit se údaji uvedenými na energetickém štítku každého tepelného čerpadla.

Přesto je vhodné vyžádat si od výrobce údaje o hladině hluku při maximálním výkonu, jelikož hodnota uvedená na energetickém štítku odpovídá hodnotě při běžném provozu. Hladina hluku tepelných čerpadel je limitována hygienickým předpisem, dle kterého tepelné čerpadlo nesmí přesáhnout limit ve dne 50 dB(A) a v noci 40 dB(A).

Pokud je vaše tepelné čerpadlo hlučnější než by mělo, lze využít různých typů odhlučnění. Více informací o snížení hladiny hluku tepelných čerpadel naleznete v článku:

Hlučnost tepelných čerpadel >>

Spotřeba tepelného čerpadla

Přestože tepelné čerpadlo využívá obnovitelných zdrojů, stále spotřebovává poměrně velkou část elektrické energie pro svůj chod. Nejvyšší spotřebu mají tepelná čerpadla vzduch-voda, oproti tomu tepelné čerpadlo země-voda má spotřebu elektřiny nižší až o 30 %. Na spotřebu tepelného čerpadla mí největší vliv:

 • Teplota okolního vzduchu (vzduchové TČ)
 • Tepelná ztráta domu
 • Výkon tepelného čerpadla
 

Spotřeba vzduchových tepelných čerpadel stoupá s klesající teplotou venkovního vzduchu, protože tepelné čerpadlo potřebuje více energie k výrobě tepla. Vliv na spotřebu má pak samotný výkon TČ a tepelná ztráta domu. U domů s vyšší tepelnou ztrátou může být spotřeba elektřiny až 24 MWh ročně (vzduchové TČ). Denní spotřeba se pohybuje kolem 48–120 kWh.

Tabulka orientační spotřeby tepelného čerpadla vzduch-voda
Teplota vzduchu/vody (°C) Výkon tepelného čerpadla (kW) Příkon tepelného čerpadla (kW)
15/50 9,9 3,2
-15/50 4,9 2,6

Za předpokladu, že v letních měsících tepelné čerpadlo slouží jako klimatizace, bude roční spotřeba o to vyšší. Chcete-li snížit náklady spojené se spotřebou elektřiny, můžete tepelné čerpadlo připojit k fotovoltaické elektrárně. Pořizovací investice bude sice vyšší, ale návratnost bude o to rychlejší a navíc získáte energetickou nezávislost.

Obecně je doporučováno pravidelně sledovat spotřebu vašeho tepelného čerpadla, protože vyšší spotřeba může být zapříčiněna poškozením některých součástí vašeho zařízení.

Životnost TČ a záruční lhůta

Tepelná čerpadla mají životnost testovanou na více jak 20 let. Záruční lhůta je standardně 2 roky, ale většina dodavatelů nabízí možnost prodloužení záruky za příplatek, který se pohybuje kolem 5 000 až 10 000 Kč. Nejčastěji se prodloužená záruční lhůta vztahuje na určité součásti tepelného čerpadla, jako je třeba kompresor. Prodloužené záruční lhůty bývají na dobu 5 až 10 let.

Případné opravy v rámci záruční lhůty řeší dodavatel tepelného čerpadla nebo firma jím pověřená. Určitě je dobré nechat zkontrolovat tepelné čerpadlo těsně před vypršením záruční lhůty, i když tato servisní prohlídka bude zpoplatněna. Pravidelné kontroly tepelného čerpadla by měli být prováděny aspoň každý rok či dva. Ale pozor! Dle Nařízení EU 517/2014 je nutné zkontrolovat, zda nedochází k úniku chladiva – 1x ročně (při množství chladiva 3 kg a více).

Pravidelné čištění venkovní jednotky a kompletní servisní prohlídka může zajistit prodloužení životnosti tepelného čerpadla až o několik let.

💡 Tip experta: Venkovní jednotku tepelného čerpadla zvládnete vyčistit svépomocí. Na lamelách se často usazují nečistoty, na které stačí aplikovat speciální čistič. Kontrolu dalších součástí ponechejte na odborníkovi, který kontrolu a údržbu provede v rámci servisní prohlídky a revize.

Jaký je průběh instalace tepelného čerpadla?

Průběh instalace tepelného čerpadle je u každého typu jiný. Nejjednodušší je montáž tepelného čerpadla se zdrojem vzduchu. U tohoto typu je klíčové umístění venkovní jednotky. Ta by by měla být nainstalována tak, aby nedocházelo k přenosu vibrací do konstrukce domu a nezvyšovala se hladina hluku případnými ozvěnami. 

Nejnáročnější je instalace tepelného čerpadla země-voda, kde je zapotřebí hloubení geotermálního vrtu nebo položení zemního kolektoru v podobě plastových hadic. Potřebná hloubka vrtu či plocha kolektoru je dána požadovaným výkonem.

Pro více informací k instalaci dalších typů: Instalace, montáž a zapojení tepelného čerpadla >>

Dle vámi zvoleného typu tepelného čerpadla se liší potřebná povolení pro instalaci:

 • Vzduch-voda 

Není zapotřebí stavební povolení, pokud je výkon tepelného čerpadla nižší než 20 kW.

 • Voda-voda

Pro instalaci plošných kolektorů bude nutné získat povolení od správce povodí. V případě vrtané studny se neobejdete bez povolení k nakládání s vodami.

 • Země-voda

Pro možnost hloubení geotermálního vrtu bude zapotřebí nejprve provést geologický průzkum. Dále je zapotřebí povolení k nakládání s vodami a stavební povolení.

Instalaci tepelného čerpadla by měla provádět montážní firma, která je držitelem profesní kvalifikace (§ 10d zákona č. 406/2000 Sb. –kvalifikace 26-074-M).

Před instalací tepelného čerpadla je nutné podat žádost o změnu distribuční sazby u vašeho provozovatele distribuční soustavy. Distribuční sazba pro tepelné čerpadlo je D57d.

Kombinace tepelného čerpadla s dalším zdrojem

Tepelné čerpadlo lze kombinovat s dalšími zdroji, například s fotovoltaickou elektrárnou nebo plynovým kondenzačním kotlem.

Tepelné čerpadlo s fotovoltaikou

Kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaické elektrárny není pouze způsob jak snížit náklady na teplo a elektřinu ve vaší domácnosti, ale také možnost, jak se zbavit závislosti na dodávkách elektřiny z centrální distribuční sítě. Nezávislost v oblasti dodávek energií je velmi důležitým atributem právě v době, kdy spolu s vysokou cenou elektřiny se zvýšila také pravděpodobnost, že by mohlo dojít blackoutu.

Fotovoltaika s tepelným čerpadlem >>

Plynové tepelné čerpadlo

Plynové tepelné čerpadlo je zařízení, které kombinuje systém vzduch-voda a plynový spalovací motor. Je vhodné především pro obytné, administrativní a rezidenční budovy nebo průmyslové objekty. Kromě toho dokáže vyrábět elektřinu, pomocí alternátoru. Má velmi vysoký topný i chladicí výkon a umí využít odpadní teplo motoru například pro ohřev vody nebo odmrazování.

Plynové tepelné čerpadlo >>

Hybridní tepelné čerpadlo

Hybridní tepelné čerpadlo je kombinace plynového kondenzačního kotle a vzduchového tepelného čerpadla. Nabízí ideální poměr mezi spotřebou a výkonem, protože díky teplu z venkovního vzduchu dokáže snížit spotřebu plynového kotle. Velkou výhodou hybridního TČ je inteligentní systém regulace, který v závislosti na venkovní teplotě určí, zda použije tepelné čerpadlo nebo plynový kotel. 

Hybridní tepelné čerpadlo >>

Výhody a nevýhody tepelných čerpadel

Výhody
Nevýhody
Úspora 30 až 75 % ročních nákladů na teplo

Tepelné čerpadlo využije pouze 25% energie z elektrické sítě a zbylých 75% energie čerpá z okolního prostředí (vzduch, země, voda). Pokud aktuálně nemáte elektrické vytápění, stejně dobře nahradí i kondenzační plynové kotle nebo kotle na tuhá paliva.

Levnější distribuční sazba

Díky tepelnému čerpadlu získáte distribuční sazbu D57d, která vám přinese 20 hodin nočního/nízkého proudu denně. Nižší náklady na elektřinu tak máte ne jen v případě vytápění a ohřevu vody, ale také když například svítíte nebo perete prádlo. Zkrátka vždy, když využíváte elektřinu z distribuční sítě.

Čisté prostředí a udržitelnost

Oproti kotlům na tuhá paliva se vyhnete domu plnému sazí, prachu atd. Tepelné čerpadlo eliminuje také znečištění, které by jinak přispělo k problémům se špatnou kvalitou ovzduší nebo globální změnou klimatu.

Nízké nároky na obsluhu

Tepelné čerpadlo vás k fungování potřebovat nebude, stačí pouze nastavit optimální teplotu v domácnosti. S připojením k internetu můžete ovládat tepelné čerpadlo odkudkoliv na světě a pokud nemáte připojení k internetu, lze k ovládání použít krátké SMS zprávy.

Vyšší počáteční investice

Cena běžně používaných tepelných čerpadel se pochybuje v částce od 250 000 do 400 000 Kč. I když můžete získat dotaci až 100 000 Kč, návratnost počáteční investice bude několik let, v průměru 7 až 9.

Dražší provoz než u kotle na dřevo

I když je tepelné čerpadlo ekonomicky výhodné, stále jeho provoz vychází dráž než vytápění kotlem na dřevo. Což je zapříčiněno spotřebou elektřiny tepelného čerpadla a výší aktuálních cen elektřiny. Proto je vždy potřeba předem spočítat, zda se vám tepelné čerpadlo vůbec vyplatí.

Náročná instalace (u některých typů)

Pokud zvolíte tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda, musíte se připravit na nároční proces instalace. Ještě předtím je však nutné získat určitá povolení. Jako je stavební povolení nebo povolení k nakládání s vodami. V případě hloubení geotermálního vrtu je zapotřebí také geologický průzkum.

Často kladené otázky

Tepelná čerpadla mohou stát 25 000 Kč ale také 450 000 Kč, záleží vždy na vámi zvoleném typu tepelného čerpadla a výši jeho výkonu.

 • Vzduch-voda – 100 000 až 350 000 Kč.
 • Vzduch-voda – 25 000 až 50 000 Kč
 • Země-voda – 250 000 až 450 000 Kč
 • Voda-voda – 200 000 až 400 000 Kč

Je obtížné určit nejlepší tepelné čerpadlo, protože různá čerpadla mohou být vhodnější pro různá prostředí a potřeby. Mezi faktory, které je třeba vzít v úvahu, patří velikost prostoru, který je třeba vytápět nebo chladit, místní klima, účinnost jednotky a celkové náklady na systém. Můžete se také poradit s odborníkem na vytápění a chlazení nebo s licencovaným dodavatelem HVAC.

Pro ekonomické vytápění tepelným čerpadlem nastavte termostat na nižší teplotu, používejte programovatelný termostat, izolujte vytápěný prostor, pravidelně udržujte a čistěte tepelné čerpadlo a používejte správné větrání.

Množství elektřiny, které tepelné čerpadlo spotřebuje, se může lišit v závislosti na velikosti, typu, klimatu, účinnosti a způsobech využití systému. Měří se v kW pro jmenovitý výkon a v kWh pro spotřebu energie, kterou lze vypočítat vynásobením jmenovitého výkonu počtem hodin provozu. Nicméně, tepelné čerpadlo vzduch-voda spotřebuje asi 48–120 kWh denně. 

Pokud tepelné čerpadlo vydává hluk, může to být způsobeno řadou problémů, jako je uvolněná součást, problém s ventilátorem nebo kompresorem nebo problém s potrubím. Je důležité, aby profesionální technik HVAC diagnostikoval a opravoval problém, aby bylo zajištěno, že tepelné čerpadlo funguje bezpečně a efektivně.

Tepelné čerpadlo je možné zahrnout do pojištění domácnosti či nemovitosti. Není tedy problém pojistit ho například proti živelným pohromám, vandalismu nebo krádeži.

Tip na další článek: Tepelné čerpadlo pro bazén >>

Na této stránce