Tepelné čerpadlo vzduch-voda

A je to právě tepelné čerpadlo typu vzduch-voda, které mezi uživateli patří k těm nejpoužívanějším. Oproti jiným typům jsou náklady na jeho pořízení nižší a možnost instalace jednodušší. Ušetřit může až polovinu ročních nákladů na teplo a přitom je nenáročné na obsluhu. Jak funguje a kolik stojí? Na to se společně podíváme.

Co je tepelné čerpadlo vzduch-voda?

Tepelné čerpadlo vzduch-voda je ekologický topný systém, jenž využívá energii z obnovitelných zdrojů.

Označení vzduch-voda je klíčové, jelikož tento typ tepelného čerpadla využívá právě vzduch jako zdroj pro získání tepla. Tímto teplem pak zásobuje otopnou vodu, která mimo jiné, proudí například v radiátoru.

Tepelné čerpadlo typu vzduch-voda tak zvládne vytopit váš dům/firmu, ale také připravit teplou užitkovou vodu nebo ochladit vzduch v interiéru.

 Ve štychu vás nenechá ani v zimě. V chladných měsících sice klesá jeho účinnost, avšak, teplo z venkovního vzduchu dokáže čerpat i při teplotách -25 °C. A životnost tepelného čerpadla vzduch-voda je testována na více jak 20 let.

💡 Věděli jste? Pokud je tepelné čerpadlo dostatečně výkonné na to, aby v zimě dokázalo vytápět dům, tak ho během léta může i chladit . Dojde-li k obrácení běžného chodu tepelného čerpadla, dochází k aktivnímu chlazení. 

Ke zvládnutí jeho obsluhy není třeba vlastnit vysokoškolský diplom, postačí prostorový termostat. Avšak velkou výhodu nabízí ovládání skrze mobilní aplikaci. 

Teplotu uvnitř vytápěné budovy tak můžete regulovat třeba z druhé strany planety.

Účinnost tepelného čerpadla vám ušetří až 55% ročních nákladů

Účinnost tepelného čerpadla se měří pomocí koeficientu účinnosti (COP) – poměru mezi výkonem dodaného tepla a vstupní elektrickou energií. Jednoduše řečeno, vysoký COP znamená, že za každou jednotku energie spotřebovanou k provozu čerpadla získáte více jednotek tepla.

Jaké faktory ovlivňují účinnost?

 1. Venkovní teplota: Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou obzvláště citlivá na teplotu venkovního vzduchu. Při nižších teplotách může být jejich efektivita nižší, ale díky pokrokům v technologii jsou moderní jednotky schopny pracovat efektivně i při teplotách pod bodem mrazu.

 2. Izolace domu: Kvalita izolace objektu má přímý dopad na účinnost tepelného čerpadla, protože lepší izolace znamená méně tepelných ztrát a menší potřebu dodatečného vytápění.

 3. Správná instalace a údržba: Aby tepelné čerpadlo dosáhlo optimální účinnosti, musí být správně nainstalováno a pravidelně se mu musí dostávat odborné údržby.

Příklad novostavby s plochou 150 m², vybavené moderní izolací a efektivním vytápěním.

 • Plynový kotel s roční spotřebou 5 000 kWh pro vytápění a ohřev vody.
 • Roční náklady na plyn při ceně 3,5 Kč/kWh činí 17 500 Kč.

 

Situace po instalaci tepelného čerpadla:
 • Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda sníží roční spotřebu plynu na 2 500 kWh.
 • Roční náklady na elektřinu při ceně 5 Kč/kWh budou 12 500 Kč.
 • Rodina tak ušetří 5 000 Kč ročně, což je úspora přibližně 28,6 %.
 

Je důležité si uvědomit, že tento zjednodušený příklad je orientační a nezohledňuje další faktory, jako jsou počáteční investiční náklady na tepelné čerpadlo, jeho instalaci, možné dotace či úspory způsobené optimalizací vytápění.

Příklad starého rodinného domu o ploše 100 m² s vysokými tepelnými ztrátami.

 • Starší elektrický kotel se spotřebou 12 000 kWh ročně.
 • Roční náklady na elektřinu při ceně 5 Kč/kWh činí 60 000 Kč.

 

Situace po instalaci tepelného čerpadla:
 • Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda  může snížit roční spotřebu na 6 000 kWh.
 • Roční náklady na elektřinu při ceně 5 Kč/kWh budou 30 000 Kč.
 • Rodina tak ušetří 30 000 Kč ročně, což je úspora přibližně 50 %.
 

Je důležité si uvědomit, že tento zjednodušený příklad je orientační a nezohledňuje další faktory, jako jsou počáteční investiční náklady na tepelné čerpadlo, jeho instalaci, možné dotace či úspory způsobené optimalizací vytápění.

📈 Spočítejte si úsporu: Kalkulačka úsporného vytápění

Dotace na vzduchové tepelné čerpadlo až 160 tisíc Kč.

Tepelná čerpadla se řadí do skupiny takzvaných obnovitelných zdrojů a právě díky tomu lze získat dotaci na tepelné čerpadlo vzduch-voda v celkové výši až 160 000 Kč. Jaké podmínky je třeba splňovat a jak podat žádost? Máme pro vás průvodce žádostí o dotaci na tepelné čerpadlo: Nová zelená úsporám 2023 >>

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Cena a návratnost tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo vzduch-voda představuje počáteční investici v rozmezí od základních 100 000 Kč pro nejjednodušší systémy až po 350 000 Kč pro modely s pokročilými funkcemi a vyšším výkonem. Tato investice je klíčová nejen pro efektivní vytápění, ale i s ohledem na dlouhodobé úspory energií a potenciální finanční návratnost.

Faktory ovlivňující cenu tepelného čerpadla:

 • Účel použití (vytápění, ohřev vody)
 • Výkon podle tepelných ztrát objektu
 • Velikost vytápěné plochy
 • Energetická účinnost a spotřeba elektřiny

Zvážení těchto faktorů je nezbytné pro informované rozhodnutí, které přinese optimální poměr mezi počátečními náklady a dlouhodobými úsporami.

📈 Spočítejte si: Odhad tepelné ztráty domu

Cena tepelného čerpadla bez dotace:

1 – Tepelná ztráta 4-7 kW, plocha domu 120 m2

 • Cena od 275 000 Kč
 
2 – Tepelná ztráta 5-9 kW, plocha domu 150 m2

 • Cena od 335 000 Kč   
 
3 – Tepelná ztráta 9-14 kW, plocha domu 200 m2
 
 • Cena od 350 000 Kč  

 

Cena tepelného čerpadla s dotací:

1 – Tepelná ztráta 4-7 kW, plocha domu 120 m2

 • Cena od 175 000 Kč
 
2 – Tepelná ztráta 5-9 kW, plocha domu 150 m2

 • Cena od 235 000 Kč   
 
3 – Tepelná ztráta 9-14 kW, plocha domu 200 m2
 
 • Cena od 250 000 Kč  

Tepelná čerpadla představují jednu z nejefektivnějších technologií v oblasti vytápění a přípravy teplé vody v domácnostech. Ale jaký je skutečný přínos pro vaši peněženku? Pojďme se podívat na příklad návratnosti tepelného čerpadla vzduch-voda.

 

Počáteční investice a státní dotace:
 • Pořizovací cena tepelného čerpadla: 350 000 Kč
 • Státní dotace: -100 000 Kč
 • Skutečná počáteční investice: 250 000 Kč

 

Spotřeba elektřiny a úspory:
 • Průměrná cena za kWh elektřiny: 5 Kč
 • Roční spotřeba elektřiny před instalací čerpadla: 15 000 kWh
 • Roční spotřeba elektřiny po instalaci čerpadla: 9 000 kWh

 

Roční úspory:
 • Úspory na elektřině ročně: (15 000 kWh – 9 000 kWh) × 5 Kč/kWh = 30 000 Kč
 • Tato jednoduchá matematika nám ukazuje, že ročně můžete ušetřit až 30 000 Kč jen na nákladech za elektřinu.

 

Doba návratnosti:

Nyní, když známe roční úspory, můžeme vypočítat dobu návratnosti počáteční investice.

 • Doba návratnosti: 250 000 Kč / 30 000 Kč/rok ≈ 8.3 let

 

Při pohledu na dobu návratnosti zjistíme, že po 8,3 letech by se vaše investice měla vrátit prostřednictvím úspor na elektřině. Toto je však pouze hrubý odhad, který nezohledňuje možný nárůst cen elektřiny a další úspory z plynulého provozu a údržby zařízení, což může dobu návratnosti ještě zkrátit.

Spotřeba tepelného čerpadla

Při správném výběru a nastavení může být průměrné tepelné čerpadlo vzduch-voda neuvěřitelně energeticky účinné, s očekávaným COP mezi 3 a 5. To implikuje, že pro každou spotřebovanou kilowatthodinu (kWh) elektrické energie čerpadlo poskytuje tři až pět jednotek tepla.

V praxi to znamená, že pro typickou domácnost, která ročně vyžaduje přibližně 15 000 kWh pro vytápění, by tepelné čerpadlo vzduch-voda mohlo spotřebovat okolo 3 000 až 5 000 kWh elektrické energie za rok – což je značný pokles ve srovnání s konvenčními systémy vytápění.

Tato čísla však mohou kolísat v závislosti na venkovní teplotě, úrovni izolace objektu a způsobu používání. Klíčem k optimalizaci roční spotřeby je tedy zvolit správnou velikost a model čerpadla, zabezpečit efektivní izolaci a udržovat systém v dobrém technickém stavu. S těmito kroky se tepelná čerpadla vzduch-voda stávají stále atraktivnější volbou pro ty, kteří hledají udržitelné a cenově dostupné řešení vytápění.

Jaké je nejlepší tepelné čerpadlo?

Nejlepší tepelné čerpadlo vzduch-voda je to, které se stává tichým a efektivním partnerem vašeho domova, tiše pracující na pozadí a poskytující komfort a teplo přesně tam, kde a kdy je potřeba. Kvalita takového čerpadla spočívá v několika klíčových aspektech.

1. Dostatečný výkon pro vaši domácnost

Nejprve je zásadní zvážit výkon. To zahrnuje nejen samotný teoretický výkon čerpadla, ale také jeho schopnost pracovat efektivně za různých teplotních podmínek. Výkon by měl být adekvátní velikosti a izolaci domu, stejně jako lokálním klimatickým podmínkám. Výkon čerpadla by měl být navržen tak, aby mohl vyhovět špičkové potřebě tepla během nejchladnějších dní roku, aniž by došlo ke snížení účinnosti nebo nadměrné spotřebě energie.

2. Schopnost poskytovat vytápění a TUV

Dále je důležité, aby čerpadlo dokázalo poskytovat konzistentní a efektivní vytápění a zároveň přípravu teplé užitkové vody (TUV). Některé systémy jsou schopny řídit a přizpůsobit svůj výkon tak, aby prioritně poskytovaly teplou vodu kdykoliv je potřeba, a zároveň udržovaly příjemné teploty v domě.

Kombinace s fotovoltaikou

To nejlepší, co současný trh nabízí, je synergické propojení tepelného čerpadla s fotovoltaickou elektrárnou. Tato kombinace přináší nezávislost a optimalizaci energetických zdrojů domácnosti. Tepelné čerpadlo efektivně využívá vyráběnou elektřinu a přetváří ji na teplo, což významně snižuje náklady na energie a zvyšuje energetickou nezávislost domácnosti. Navíc, v kombinaci s inteligentním řízením, může systém maximalizovat využití solární energie během dne a snížit závislost na elektrické síti.

Nezapomeňte, že investice do kvalitního tepelného čerpadla je investicí do budoucnosti vaší domácnosti. Nejlepší tepelné čerpadlo vzduch-voda je to, které nejenže splní vaše okamžité potřeby tepla, ale které bude také spolehlivé, účinné a šetrné k životnímu prostředí v dlouhodobém horizontu.

Pokud potřebujete poradit s výběrem, náš komplexní článek vám poskytne všechny potřebné informace: Výběr tepelného čerpadla

Princip tepelného čerpadla vzduch/voda

Technologie tepelného čerpadla je založena na velmi jednoduchém principu:

 • Ventilátor (venkovní jednotka) nasává venkovní vzduch nad výparníkem tepelného čerpadla. Při kontaktu se vzduchem se chladivo cirkulující ve výparníku vypařuje, čímž se ze vzduchu čerpá energie.  
 
 • Chladivo v plynné podobě je nasáváno elektrickým kompresorem, který vytváří páru pod vysokým tlakem. Tím dochází k přirozenému kondenzačnímu jevu, který umožňuje, aby se horký plyn stal opět kapalným a procházel topným okruhem uvnitř domu.
 
 • Při výstupu zafunguje expanzní ventil, díky kterému chladivo dosáhne opět teploty a tlaku, které mu umožní znovu čerpat energii z vnějšího vzduchu.

Pro zjednodušení můžeme uvést, že každá součástka, která tvoří tepelné čerpadlo, hraje v určitém okamžiku rozhodující roli:

 • Výparník (výměník) působí na chladivo tak, že se z něj stane plyn.
 • Kompresor vytváří vysokotlakou páru.
 • Kondenzátor v kombinaci s chladivem ohřívá vodu, která pak proudí do radiátoru.
 • Expanzní ventil snižuje tlak a teplotu chladiva.

💡 Věděli jste? Účinnost tepelného čerpadla vzduch-voda se maximalizuje s nízkoteplotními tepelnými zářiči, jako je například podlahové vytápění. 

Pro jaký dům je vhodný systém vzduch-voda?

Tepelné čerpadlo vzduch-voda je vynikající volbou pro ty, kteří hledají ekologické a účinné vytápění a ohřev vody. Tento systém je flexibilní a hodí se do různých typů objektů, avšak některé domovy získají více benefitů než jiné.

Novostavby a nízkoenergetické domy

Ideální aplikací pro tepelné čerpadlo vzduch-voda jsou novostavby a nízkoenergetické domy. Tyto budovy jsou konstruovány s důrazem na energetickou efektivitu, což znamená dobrou izolaci a minimalizaci tepelných ztrát. Zde tepelné čerpadlo pracuje nejefektivněji a přináší maximální úspory.

Starší rodinné domy

Ve starších domech je vhodnost systému vzduch-voda podmíněna mírou izolace. Pokud dům prošel rekonstrukcí a má dobrou izolaci, tepelné čerpadlo se může stát efektivní alternativou. V případě, že dům není dobře zateplený a trpí vysokými tepelnými ztrátami, doporučuje se nejprve investovat do izolace. Pro takové projekty může být dostupná podpora dotačního programu, například Nová zelená úsporám Light, který pomůže snížit počáteční investici.

Byty a menší obydlí

Pro byty a menší obydlí může být instalace TČ vzduch-voda komplikovanější kvůli omezenému prostoru pro umístění venkovní jednotky. Přesto je i zde možné nalézt vhodné řešení, zejména pokud jsou splněny podmínky pro efektivní chod systému.

Každý typ objektu má svá specifika, proto jsme pro vás připravili rádce, který pomůže určit nejlepší řešení tepelného čerpadla pro vaše potřeby:

Vybírejte chytře a ujistěte se, že váš domov je připraven na efektivní a udržitelné vytápění, které tepelné čerpadlo vzduch-voda může nabídnout.

Typy tepelných čerpadel a pro koho jsou vhodná
Typ tepelného čerpadlaPro koho?Orientační cena
Vzduch-vodaDomy s nízkou tepelnou ztrátou. Pro každého, kdo chce vytápět, ohřívat vodu nebo chladit dům, pomocí obnovitelného zdroje.220 000 až 350 000 Kč
Vzduch-vzduchChaty, chalupy a všude tam, kde je potřeba dům odvlhčit nebo zlepšit jeho vnitřní klima.25 000 až 50 000 Kč
Voda-vodaVhodné pro ty, kteří mají k dispozici velkou vodní plochu. Popřípadě těm, kdo mají možnost vyvrtání studny.350 000 až 450 000 Kč
Země-vodaPro každého, kdo chce nejefektivnější typ tepelného čerpadla a zároveň vytápění a ohřev vody i v zimním období. Je však zapotřebí, velká plocha země nebo geotermální vrt.350 000 až 450 000 Kč

Výhody a nevýhody tepelného čerpadla vzduch-voda

Výhody
Nevýhody
Jednoduchá a rychlá montáž

Oproti jiným typům tepelných čerpadel má tento typ snadný proces instalace.

Úspora až polovinu ročních nákladů na teplo

Pro výrobu tepla potřebuje pouze 25 % elektřiny z centrální distribuční sítě.

Vytápění, ohřev vody a klimatizace v jednom

Tepelné čerpadlo připraví teplo pro váš dům, ale dojde-li k obrácení běžného chodu, může ho i chladit.

Levnější distribuční sazba

Po nainstalování tepelného čerpadla získáte distribuční sazbu D57d, která má 20 hodin nočního/nízkého proudu každý den. Peníze tak šetříte i při dalších činnostech, jako je například svícení nebo sledování TV.

Dotace ve výši 100 000 Kč

Program Nová zelená úsporám nabízí pro tento typ čerpadla dotaci ve výši až 100 tisíc Korun.

Nevhodné pro domy s velkou tepelnou ztrátou

Pokud váš dům rychle ztrácí teplo, bude vhodnější nejdříve zainvestovat do jeho zateplení.

Hlučnost venkovní jednotky

U některých tepelných čerpadel se zdrojem vzduchu bývá venkovní jednotka hlučnější.

Jeho výkon závisí na venkovní teplotě

Při nižších teplotách vzduchu se sníží jeho účinnost a může tak být zapotřebí dalšího zdroje tepla.

Vyšší spotřeba elektřiny oproti jiným typům

Oproti tepelnému čerpadlu země-voda má až o 30% vyšší spotřebu elektrické energie.

Instalace: Správné umístění venkovní jednotky

Instalace je velmi jednoduchá a neklade na budovu zvlášť vysoké nároky. Vše, co potřebujete:

Správné umístění tepelného čerpadla vzduch-voda je klíčové jak pro jeho výkon, tak i jeho hlučnost. Venkovní jednotku s ventilátorem je vhodné umístit na pevný podstavec v dostatečné vzdálenosti od ložnice či oken. 

Zároveň je třeba vyhnout se místům, kde mohou vznikat ozvěny. Umístěním na fasádu či střechu můžeme vystavit konstrukci domu nežádoucím vibracím.

Pro více tipů čtěte článek: Hlučnost tepelných čerpadel 

Často kladené otázky

Náklady na tepelné čerpadlo vzduch-voda se mohou značně lišit v závislosti na velikosti a účinnosti jednotky a také na místě a klimatu, ve kterém je instalováno. V průměru může tepelné čerpadlo vzduch-voda stát kdekoli od 50 000 Kč do 350 000 Kč včetně instalace.

Je obtížné určit nejlepší tepelné čerpadlo vzduch-voda, protože různá čerpadla mohou být vhodnější pro různá prostředí a potřeby. Mezi faktory, které je třeba vzít v úvahu, patří velikost prostoru, který je třeba vytápět nebo chladit, místní klima, účinnost jednotky a celkové náklady na systém. Obecně je dobré před rozhodnutím prozkoumat a porovnat různé modely a značky.

Obecně platí, že tepelná čerpadla jsou relativně tichá, některé modely produkují při provozu hluk až 50 decibelů. Větší nebo výkonnější tepelná čerpadla však mohou produkovat více hluku a množství hluku může být ovlivněno také místem instalace a dalšími faktory.

Na této stránce