Jaký výkon a kolik solárních panelů potřebuji a kolik?

Od počtu solárních panelů a jejich výkonu se odvíjí, kolik elektřiny fotovoltaická elektrárna vyrobí. Abyste zjistili potřebné množství panelů, musíte znát roční spotřebu elektřiny ve vaší domácnosti. Důležité jsou však i další parametry, třeba velikost střechy. V následujících řádcích zjistíte, kolik solárních panelů potřebujete pro svůj dům.

Využijte kalkulačku fotovoltaiky pro rychlý výpočet

Nechcete se pouštět do složitých výpočtů? Využijte naši jednoduchou kalkulačku fotovoltaiky, která vám navrhne domácí solární elektrárnu na míru. Kromě kalkulace počtu a výkonu solárních panelů získáte i výpočet návratnosti fotovoltaické elektrárny.

Jak určit, kolik solárních panelů potřebuji

Při určování, kolik solárních panelů potřebujete, je třeba zvážit tři klíčové faktory, abyste získali co nejvíce výhod solární energie:

 1. Vaše průměrná denní spotřeba energie
 2. Délka slunečního svitu ve vaší lokalitě
 3. Velikost střechy

Průměrná spotřeba energie – neboli plánované využití – je nejdůležitějším vodítkem při určování počtu solárních panelů, které potřebujete. Zde se bere v úvahu celkové kilowatthodiny (kWh), které aktuálně používáte nebo hodláte používat ve vaší domácnosti.

Množství energie, které mohou solární panely generovat, závisí na délce slunečního svitu, a je tedy ovlivněno vaší polohou. Ve Spojeném království je různé množství slunečních hodin, což ovlivní počet solárních panelů, které budete potřebovat.

Velikost vaší střechy je klíčovým faktorem, protože určuje počet panelů, které se vejdou na vaši střechu, kolik energie se vyrobí a náklady. Je také důležité zvážit vhodnost vaší střechy: zda unese váhu solárních panelů a jak budou panely nakloněny.

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Počet panelů potřebných na systém a velikost střechy
Velikost solárních panelů Počet 250W panelů Odhadovaná plocha povrchu
3kW 12 19.2 m²
4kW 16 25.6 m²
5kW 20 32.0 m²
6kW 24 38.4 m²

Spočítejte si ručně, kolik panelů potřebujete

Zajímá vás, podle čeho kalkulačka fotovoltaiky navrhuje vhodný počet fotovoltaických panelů? Nebo jste nadšenci do matematiky a dáváte přednost ručnímu výpočtu? V obou případech pokračujte ve čtení. Máme pro vás návod krok za krokem, jak si spočítat, kolik solárních panelů potřebujete.

1. Zjistěte, kolik elektřiny spotřebuje vaše domácnost

Výkon fotovoltaických panelů by měl být navržen tak, aby domácnost spotřebovala většinu elektřiny, kterou elektrárna vyrobí. Prodávat přebytky do sítě se totiž v dnešní době moc nevyplatí. V průměru činí spotřeba domácnosti 4–10 MWh elektřiny ročně.

✏️ Zapište si: Přesnou spotřebu elektrické energie najdete v ročním vyúčtování od svého dodavatele. Připravte si ji v kilowatthodinách (kWh). 1 MWh = 1000 kWh

Kromě celkové spotřeby vezměte v úvahu, jakým způsobem elektřinu zužitkujete během dne i během roku.

 • Navrhujete fotovoltaiku pro chalupu, kde pobýváte pouze v létě? Pak vám bude stačit nižší výkon elektrárny, než je vaše celková spotřeba, jelikož fotovoltaika v létě vyprodukuje více elektřiny.
 • Používáte elektrickou energii k vytápění? Pak byste měli elektrárnu naddimenzovat, protože výkon fotovoltaických panelů v zimě spadne zhruba na třetinu oproti letním měsícům.

Při návrhu myslete dopředu v horizontu alespoň 10–15 let. Pokud plánujete v dohledné době rodinu nebo si chcete pořídit klimatizaci, saunu či jiné energeticky náročné zařízení, měli byste množství elektrické energie raději navýšit.

2. Vypočítejte požadovaný výkon fotovoltaické elektrárny

Výkon fotovoltaické elektrárny se udává v jednotkách kilowattpeak (kWp). Jedná se o výkon při standardních testovacích podmínkách. V běžném provozu dosáhnete ideálních podmínek jen stěží, a proto je pro vás důležitější, kolik energie ze solární elektrárny skutečně získáte.

Solární elektrárna o výkonu 1 kWp vyprodukuje v podmínkách České republiky asi 900 až 1150 kWh elektrické energie ročně, protože na každý metr čtvereční dopadne asi 1000 kWh sluneční energie za rok. Přesný výkon FVE závisí na lokalitě, nadmořské výšce, oblačnosti, orientaci a sklonu panelů, zastínění a dalších proměnných.

Přibližnou výkonnost fotovoltaiky v místě bydliště si vypočítáte pomocí interaktivní mapy od Evropské komise.

 • Na webové stránce zadejte svoji adresu do kolonky Address.
 • Můžete vyplnit ostatní parametry v tabulce (sklon panelů, způsob montáže aj.), ale pro odhad je můžete nechat předdefinované.
 • Klikněte na tlačítko Visualize results.
 • Tabulka spočítá množství vyrobené energie, tedy kolik kWh energie ročně solární panely vyrobí při instalovaném výkonu 1 kWp. Výsledek si opište z řádku Yearly PV energy production [kWh].
 • Vezměte svoji roční spotřebu elektřiny (v kWh) a vydělte množstvím vyrobené energie (v kWh). Tak získáte potřebný výkon solárních panelů (v kWp).

Spotřeba rodinného domu činí 4500 kWh. Rodina chce FVE o něco naddimenzovat a ročně získat asi 5000 kWh elektřiny. Bydlí v Plzni, kde se dle mapy z 1 kWp vyrobí 1055 kWh ročně.

5000 / 1055 = 4,74 kWp

Rodina by si měla pořídit fotovoltaickou elektrárnu o výkonu přibližně 4,74 kWp. Výslednou hodnotu můžete zadat do kolonky Installed peak PV power [kWp] a získáte vizualiaci včetně odhadu výroby v jednotlivých měsících (viz obrázek níže).

Příklad výroby solární elektrárny o instalovaném výkonu 4,74 kWp v Plzni

Zdroj: European Commission, PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

Pro rychlý výpočet můžete uvažovat, že domácí solární elektrárna o výkonu 1 kWp vyrobí ročně 1 MWh elektřiny. Například pro rodinný dům se spotřebou 4 MWh ročně se hodí fotovoltaická elektrárna o instalovaném výkonu 4 kWp.

Spočítejte si hrubý odhad, jaký výkon fotovoltaické elektrárny budete potřebovat, abyste pokryli potřebu vaší domácnosti:

Kalkulačka potřebného výkonu FVE

Využijte kalkulačku fotovoltaiky pro rychlý výpočet

Nechcete se pouštět do složitých výpočtů? Využijte naši jednoduchou kalkulačku fotovoltaiky, která vám navrhne domácí solární elektrárnu na míru. Kromě kalkulace počtu a výkonu solárních panelů získáte i výpočet návratnosti fotovoltaické elektrárny.

Příklad výroby solární elektrárny o instalovaném výkonu 4,74 kWp v Plzni

Zdroj: European Commission, PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

3. Vyberte si výkon panelů a velikost fotovoltaiky

Jakmile znáte potřebný výkon fotovoltaické elektrárny, můžete ho přepočíst na počet fotovoltaických panelů. Nejprve si ale musíte vybrat výkon solárního panelu. Nejpoužívanější panely pro domácnosti se pohybují v rozmezí 250–550 Wp.

Standardní velikost fotovoltaických panelů do výkonu 300 Wp činí 995×1650 mm. Jeden panel tak přibližně zabere plochu 1,65 m2. Výkonnější panely jsou sice o něco větší, ale v přepočtu na metr čtvereční nabídnou vyšší výkon, a tudíž celkově zaberou na střeše menší plochu.

Výkon FVE vs. počet panelů

Budeme dále pokračovat ve výše uvedeném příkladu. Požadovaný výkon fotovoltaické elektrárny činí 4,74 kWp. Dejme tomu, že se rodina rozhoduje mezi dvěma typy panelů – 350 Wp a 450 Wp. Počet panelů odpovídá výkonu elektrárny, který vydělíte výkonem jednotlivých panelů. Důležitý je převod na stejné jednotky, tj. 4,74 kWp = 4740 Wp.

 • Výpočet s 350 Wp panely: 4740 / 350 = 13,54, tj. 14 panelů
 • Výpočet s 450 Wp panely: 4740 / 450 = 10,5, tj. 11 panelů

Teď znáte počet panelů, a tak zbývá dopočítat, kolik plochy na střeše zaberou.

 • 350 Wp má plochu 1,95 m2: 14 * 1,95 = 27,3 m2
 • 450 Wp má plochu 2,22 m2: 11 * 2,22 = 24,42 m2
Výkon solárního paneluRozměr solárního paneluPlocha solárního panelu
270 až 300 Wp1650 x 995 mm1,64 m²
350 až 380 Wp1955 x 995 mm1,95 m²
420 až 450 Wp2110 x 1050 mm2,22 m²

Zdroj: Solární experti

 

Obvykle platí, že čím vyšší výkon solárního panelu zvolíte, tím menší a modernější řešení získáte. Navíc méně panelů vyžaduje méně držáků, kabelů a práce při instalaci. To snižuje náklady na montáž.

 

Nedá se ovšem jednoznačně tvrdit, že by výkonnější panely byly levnější. Jejich cenu tlačí dolů nižší náklady na dopravu a instalaci, na druhou stranu se jedná o novější a modernější řešení, za něž si výrobci nechají zaplatit. Naopak panely o nižším výkonu často pořídíte se slevou.

V příkladech jsme počítali s domácností, která chce pomocí solárů vyrobit 5 MWh elektřiny ročně. K tomu bude potřebovat 14 panelů o jednotkovém výkonu 350 Wp. Podívejte se na grafické znázornění, kolik takových panelů je potřeba pro různou roční spotřebu elektřiny.

 • 2 MWh – 6 panelů
 • 3 MWh – 9 panelů
 • 4 MWh – 12 panelů
 • 5 MWh – 14 panelů
 • 6 MWh – 17 panelů

4. Ověřte, zda se panely vejdou na střechu

Spočítali jste si potřebný výkon a počet solárních panelů? Zbývá ověřit, jestli se vám na střechu vůbec vejdou.

Pokud instalujete fotovoltaické panely na šikmou střechu, můžete je umístit jeden vedle druhého, nebo jen s malými rozestupy. Celková potřebná plocha tak zhruba odpovídá ploše panelů. Nejste-li rozhodnutí pro velikost jednotlivých panelů, můžete přibližně počítat, že 1 kWp panelů zabere plochu 5 m².

Na rovnou střechu se panely instalují pomocí konstrukce, na níž se nastaví vhodný sklon (obvykle 15–25 °). Aby se panely vzájemně nestínily, je nutné nechat mezi nimi rozestupy. Přibližně můžete počítat s tím, že pro instalaci 1 kWp panelů je potřeba 10 m² střechy. Ale nezoufejte ani v případě, že máte malou střechu – dodatečné panely lze instalovat například na garáž či fasádu.

Při rozhodování o instalaci fotovoltaické elektrárny berte v úvahu také zatížení střechy. Na šikmé střeše činí asi 22 kg/m2, což většina střech bez problémů unese. Avšak na rovné střeše se konstrukce panelů musí zatěžkat betonovými tvárnicemi, a tak zatížení může dosáhnout až dvojnásobku. Proto je někdy nezbytné nechat vyhotovit statický posudek.

V každém případě byste fotovoltaické panely měli instalovat jen na střechu v dobrém stavu, nebo by nejprve měla projít rekonstrukcí. Někteří výrobci pak nedoporučují montáž na křehké krytiny, jako je eternit, jelikož může praskat.

5. Potvrďte si nárok na dotaci

Na pořízení fotovoltaiky pro domácnosti se vztahuje štědrá dotace z programu Nová zelená úsporám. Výše příspěvku činí až 200 000 Kč. Chcete-li dotaci využít, mějte na paměti, že se vztahuje pouze na instalovaný výkon od 2 kWp do 10 kWp. Přečtěte si podrobnosti, jak získat dotaci na fotovoltaický systém.

6. Využijte výkon fotovoltaických panelů na maximum

Velikost své solární elektrárny a potřebný počet panelů už máte nadimenzovaný. Abyste výkon fotovoltaiky využili na maximum, zbývá vyřešit, co uděláte s přebytky. Nabízí se akumulace do baterií, nebo do nádrže s TUV, případně kombinace s tepelným čerpadlem.

Pokud nechcete využít akumulace, bude nespotřebovaná elektřina přetékat do sítě. Někteří dodavatelé přetoky vykupují, ale bohužel jen za velmi nízkou cenu. O něco výhodnější bývá využití tzv. virtuální baterie.

Jaký je průměrný počet solárních panelů v české domácnosti?

Jedním z určujících faktorů při zjišťování, kolik solárních panelů potřebujete, je počet lidí v domácnosti. Průměrná 2-3členná domácnost spotřebuje ročně přibližně 2 900 kWh elektřiny.

6kW solární panel se doporučuje pro dům s více než pěti lidmi, zatímco 5kW solární systém je typický pro dům se čtyřmi lidmi. 4kW solární systém je jednou z nejběžnějších velikostí pro domácí solární systémy, protože se hodí do domácností se 3 až 4 lidmi.

Počet solárních panelů, které potřebujete, se bude lišit v závislosti na tom, zda je vaše instalace 3kW nebo 6kW, a na velikosti solárních panelů, které budete používat. Pokud například nainstalujete 3kW solární systém pomocí 250W panelů, pak potřebujete 12 solárních panelů. 6kW systém by potřeboval 24 solárních panelů.

Průměrný dům ve Spojeném království spotřebuje denně mezi 3 kWh a 6 kWh energie a někteří majitelé domů ve Spojeném království využívají solární energii k napájení pouze části své spotřeby energie, což by pak snížilo počet instalovaných solárních panelů.

Často kladené otázky

Chcete-li určit velikost systému solárních panelů, vypočítat potřeby elektřiny, použít kalkulačku solárních panelů, zvážit velikost a orientaci místa instalace a určit rozpočet. Velikost ovlivňuje množství vyrobené elektřiny a dobu návratnosti, přičemž větší systémy vyrábějí více elektřiny, ale stojí více předem a menší systémy stojí předem méně, ale vyrábějí méně elektřiny.

Výkon solárního panelu na metr čtvereční (m2) je množství elektřiny, které může panel vyrobit na jednotku plochy, obvykle se měří ve wattech (W). Vypočítává se vydělením jmenovitého výkonu panelu povrchovou plochou panelu a může se lišit v závislosti na velikosti, účinnosti a typu panelu a také na množství dopadajícího slunečního světla.

Velikost solárního panelu se vztahuje k jeho ploše, obvykle měřené v metrech čtverečních (m2). Průměrně dosahují panely výšky 1650 mm a šířky 995 mm. Je určena jmenovitým výkonem a účinností panelu, přičemž větší panely generují více elektřiny, ale jsou také dražší a potenciálně se nehodí na všechny střechy nebo místa instalace. Velikost lze vypočítat pomocí vzorce: Velikost (m2) = Výkon (W) / Účinnost (%).

To se může lišit v závislosti na použitém typu solárních panelů, ale obvykle je za ideální podmínky pro výrobu elektřiny považována bezmračná obloha s přímým slunečním zářením.

Na této stránce