Tepelné čerpadlo, fotovoltaika nebo raději obojí?

Elektřina je čím dál dražší, plyn taktéž. Hledáte-li tedy alternativní zdroje pro vytápění, ohřev vody nebo získávání elektrické energie, zřejmě zvažujete dvě nejobvyklejší možnosti – je lepší pořídit si tepelné čerpadlo nebo fotovoltaické panely? A nebo je lepší mít fotovoltaiku i tepelné čerpadlo zároveň?

Vyplatí se mít FVE a tepelné čerpadlo zároveň?

Když lidé přemýšlejí o způsobech, jak se stát energeticky nezávislými a ušetřit náklady, často stojí před rozhodnutím mezi dvěma hlavními možnostmi. Mnozí si vyberou jednu z nich, investují do ní nemalé prostředky a doufají, že jim to přinese očekávané úspory. Teoreticky je to možné, ale odborníci se většinou shodují, že ideální je kombinace obou technologií. Investice do tepelného čerpadla společně s fotovoltaikou nejenže poskytuje efektivnější energetické řešení, ale také zvyšuje šance na rychlejší návratnost investice. Společné využití těchto dvou systémů může vést k významnějším úsporám než použití jen jednoho z nich.

Co dokáže tepelné čerpadlo?

Nejprve je důležité pochopit, co tepelná čerpadla dokážou a jak je můžeme využít. Důležité je si uvědomit, že jejich funkcí není výroba elektřiny. Tepelná čerpadla jsou navržena především pro výrobu tepla, což znamená, že se uplatňují v několika klíčových oblastech:

  1. Vytápění: Když jsou zapojena do vašeho topného systému, fungují podobně jako tradiční kotel a poskytují teplo pro vytápění domácnosti.

  2. Ohřev užitkové vody: Tepelná čerpadla mohou být také napojena na zdroje teplé vody, jako jsou bojlery, a efektivně ohřívat vodu pro domácí potřeby.

  3. Ohřev vody v bazénu: Dalším významným využitím je ohřívání vody v bazénech, což umožňuje pohodlné koupání i v chladnějších měsících.

Co dokáže fotovoltaika?

Pojďme se podívat na funkce fotovoltaických elektráren. Jejich hlavním účelem je výroba elektřiny. Zatímco pro ohřev užitkové vody nebo vody v bazénech se častěji využívají termické solární panely, vývoj technologií nyní umožňuje i využití fotovoltaických panelů pro tyto účely. Díky tomu se fotovoltaické panely a tepelná čerpadla mohou vzájemně doplňovat nebo nahrazovat. Toto propojení otevírá možnosti efektivnějšího a flexibilnějšího využití obou technologií v domácnostech, což může vést k větším úsporám a energetické soběstačnosti.

Co je cenově výhodnější?

Při rozhodování mezi fotovoltaikou a tepelným čerpadlem hraje pro mnoho lidí klíčovou roli cena, která není zanedbatelná. Výsledná investice se liší podle individuálních potřeb a několika faktorů:

 1. Velikost objektu: Větší budovy mohou vyžadovat větší systémy.
 2. Počet spotřebičů: Více spotřebičů znamená vyšší energetickou potřebu.
 3. Počet obyvatel: Větší počet lidí obvykle znamená vyšší spotřebu energie.
 4. Typ využití nemovitosti: Zda je nemovitost obývána celoročně.
 5. Typ a výkon fotovoltaických panelů či tepelného čerpadla.

Přesnou kalkulaci ceny může poskytnout firma specializující se na instalaci těchto systémů. U fotovoltaických elektráren se ceny pro rodinné domy pohybují v rozmezí stovek tisíc korun (500 000 Kč až 1 000 000 Kč).

Cena tepelných čerpadel se liší podle typu. Nejlevnější bývají systémy vzduch-vzduch (do 50 000 Kč), zatímco nejdražší jsou systémy země-voda (až 500 000 Kč), které vyžadují zemní vrt nebo instalaci rozsáhlých ploch kolektorů pod zem.

Dotace získáte na obojí

Ačkoli náklady na fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla mohou být vysoké, jejich využití jako obnovitelných zdrojů energie, šetrných k životnímu prostředí, je podporováno státem prostřednictvím různých dotací. Aktuálně je v provozu program „Nová Zelená úsporám„, který nabízí finanční podporu až do výše 200 000 Kč pro fotovoltaické elektrárny a až 100 000 Kč pro tepelná čerpadla, včetně solárního ohřevu vody.

Pro získání těchto dotací je však nutné splnit několik klíčových podmínek:

 1. Řádné vyplnění a podání žádosti o dotaci.
 2. Předložení návrhu řešení.
 3. Zpracování odborného posudku.
 4. Příprava kompletní projektové dokumentace.

Co je náročnější na instalaci, FVE nebo tepelné čerpadlo?

Bez ohledu na to, zda se rozhodnete pro tepelné čerpadlo nebo fotovoltaickou elektrárnu, je důležité, aby instalaci prováděli zkušení profesionálové. Tyto technologie jsou složité a vyžadují jak praktické dovednosti, tak hluboké odborné znalosti, zejména při instalaci fotovoltaických elektráren. V důsledku toho se musíte připravit na významné náklady spojené s instalací od kvalifikované firmy. Navíc v současném ekonomickém prostředí, kde inflace zvyšuje ceny, narůstají i náklady na hodinovou práci řemeslníků a specializovaných firem.

Pro fotovoltaiku je klíčové najít nejvhodnější místo pro umístění solárních panelů. Ideální volbou je střecha nemovitosti, ale existují i další výhodné lokace. Někdy však může být střecha nevhodná kvůli své nosnosti, špatnému sklonu, orientaci nebo nedostatečné ploše.

U tepelných čerpadel je rovněž důležité správně zvolit místo instalace. Zde platí:

 1. Typ vzduch-voda lze instalovat prakticky kdekoliv v blízkosti nemovitosti.
 2. Typ země-voda vyžaduje umístění pod povrchem země.
 3. Typ voda-voda vyžaduje umístění v konstantním zdroji vody.
 4. Typ vzduch-vzduch zpracovává odpadní teplo.

Problémy v památkových zónách

Při úvahách nad zakoupením tepelného čerpadla nebo fotovoltaických panelů také nezapomeňte zvážit, zda se vaše nemovitost nenachází v památkově chránění zóně. To je totiž značný problém. Je nutné s předstihem oslovit Národní památkový ústav a zažádat o povolení k instalaci tohoto zařízení.

Bohužel, většina žadatelů neuspěje, protože tyto technologie jdou zcela proti smyslu ochrany vzhledu daných objektů. A je s podivem, že v dnešní době nemají majitelé šanci obvykle uspět ani se speciálními solárními taškami na střechu nemovitosti – protože zkrátka nejsou vyrobené z klasických materiálů.

Jediná rada proto zní – vydržet a čekat, jestli se v budoucnu třeba nezmění zákony.

Proč investovat do obojího?

Možná váháte nad investicí do fotovoltaiky nebo tepelného čerpadla vzhledem k vysokým nákladům, administrativní zátěži a dlouhým čekacím dobám, které jsou momentálně způsobeny vysokou poptávkou převyšující nabídku. Toto je běžné zvláště v případě rekreačních objektů, kde se obvykle preferuje pouze jedno, ekonomicky výhodnější řešení. Přesto vám doporučujeme zvážit investici do obou technologií. Proč?

Investice do fotovoltaiky a tepelného čerpadla vám umožní stát se energeticky soběstačnými po celý rok, v každém ročním období. Výsledkem bude výrazný pokles vašich energetických výdajů a možnost odprodat přebytečnou energii do sítě.

Životnost fotovoltaických panelů je obvykle okolo 25 let, zatímco tepelná čerpadla mají životnost 20 let a více. To znamená, že vaše investice by se měla teoreticky vrátit během několika let, zejména v kontextu současných vysokých cen energií.

Poté budete mít možnost téměř bezplatně topit, získávat elektřinu a ohřívat vodu

Tip na další článek: Fotovoltaika s tepelným čerpadlem >>

Na této stránce