Tepelné čerpadlo, fotovoltaika nebo raději obojí?

Elektřina je čím dál dražší, plyn taktéž. Hledáte-li tedy alternativní zdroje pro vytápění, ohřev vody nebo získávání elektrické energie, zřejmě zvažujete dvě nejobvyklejší možnosti – je lepší pořídit si tepelné čerpadlo nebo fotovoltaické panely? A nebo je lepší mít fotovoltaiku i tepelné čerpadlo zároveň?

Většina lidí si zvolí jednu z těchto variant, tu si draze koupí a pak doufají, že se díky ní stanou energeticky soběstačnými a ušetří. Teoreticky je to samozřejmě možné. Ale odborníci se většinou shodují na tom, že je lepší investovat do obou těchto technologií a pořídit si tedy tepelné čerpadlo a zároveň fotovoltaiku. Obě se totiž mohou skvěle doplňovat a nakonec vám ušetří mnohem více peněz než kdybyste vlastnili jen jednu z nich. A návratnost investice je díky tomu také mnohem rychlejší.

Co dokáže tepelné čerpadlo?

Pro lepší posouzení si nejprve shrňme, co tepelná čerpadla zvládají a k čemu je můžete využít. A rovnou si řekněme i to, co rozhodně neumí – tedy vyrábět elektřinu. Používají se k výrobě tepla, z čehož plyne, že zvládají:

 • topit – při napojení na váš topný systém dokážou pracovat podobně jako kotel
 • ohřívat užitkovou vodu – při napojení na zdroje teplé vody (například bojler) umí vodu ohřívat
 • ohřívat vodu v bazénu

Co dokáže fotovoltaika?

A jak je to s funkcemi fotovoltaických panelů, respektive fotovoltaických elektráren? Ty jsou určeny primárně pro výrobu elektřiny. Pro ohřev užitkové vody nebo vody v bazénech se obvykle používají termické solární panely, ale už existují i technologie, který umožní ohřívat užitkovou vodu v domácnosti pomocí fotovoltaických panelů. V této oblasti se tedy může fotovoltaika a tepelné čerpadlo skvěle doplňovat či zastupovat.

Co je cenově výhodnější?

Při volbě mezi fotovoltaikou a tepelným čerpadlem bývá pro většinu lidí určující jejich cena. A ta není nízká. Finální částka je přitom značně individuální – závisí na požadavcích, které budete na tuto technologii klást i na:

 • velikosti objektu
 • počtu spotřebičů
 • počtu obyvatel nemovitosti
 • zda je nemovitost celoročně obývaná
 • jaký typ fotovoltaických panelů nebo tepelného čerpadla zvolíte
 • jaký výkon budete požadovat

Nejlepší kalkulaci vám provede společnost, která se instalací tepelných čerpadel a fotovoltaických elektráren zabývá. Vy sami můžete částku jen zhruba odhadnout. U fotovoltaických elektráren ale platí, že u rodinných domů se jejich cena šplhá do stovek tisíc korun (500 000 Kč až 1 000 000 Kč nebývá žádnou výjimkou).

U tepelných čerpadel záleží zejména na typu čerpadla – nejlevnější bývá vzduch-voda (obvykle do 50 000 Kč), zato nejdražší jsou tepelná čerpadla země-voda (až 500 000 Kč), která ke svému fungování potřebují udělat zemní vrt nebo položit pod zem obrovské plochy kolektorů.

Dotace získáte na obojí

šplhat do závratných výšin. Ale jelikož se jedná o obnovitelné zdroje energie šetrné k přírodě, stát je podporuje a nabízí na ně různé typy dotací. V současnosti je v běhu program Nová Zelená úsporám, který umožňuje získat dotaci na tepelná čerpadla, fotovoltaiku i na solární ohřev vody, a to až do výše 200 000 Kč u fotovoltaických elektráren a až 100 000 Kč u tepelných čerpadel.

Je pro to ovšem nutné splnit všechny předepsané podmínky, tedy zejména:

 • správně vyplnit a podat žádost o dotaci
 • předložit návrh řešení
 • nechat si zpracovat odborný posudek
 • mít připravenou projektovou dokumentaci

Které z nich je složitější na instalaci?

Ať už si zvolíte tepelné čerpadlo nebo fotovoltaickou elektrárnu, vždy platí, že montáž by měli provádět profesionálové. Jsou to velmi složité technologie a zejména zkompletování fotovoltaické elektrárny vyžaduje jak zručnost, tak především odborné znalosti. I to je důvodem, proč si budete muset připravit značné částky také za instalaci od odborné firmy. A v dnešní době, kdy inflace bohužel žene veškeré ceny vzhůru, skokově rostou i ceny hodinové práce řemeslníků a firem.

U fotovoltaiky budete nejprve muset najít nejlepší místo pro umístění. Nejlepší je samozřejmě střecha nemovitosti, ale existují i další výhodné plochy, kam lze fotovoltaiku umístit. Někdy navíc není střecha vhodná kvůli své nosnosti, špatnému sklonu či orientaci nebo malé ploše.

U tepelného čerpadla je také zcela zásadní najít nejlepší možné místo pro jeho instalaci. Pokud váháte, můžete si přečíst tento náš text o tepelných čerpadlech. Platí ale, že:

 • Typ vzduch-voda se dá nainstalovat teoreticky kamkoliv poblíž nemovitosti
 • Typ země-voda musí nalézt umístění pod povrchem země
 • Typ voda-voda musíte dát do nikdy nevysychajícího zdroje vody
 • Typ vzduch-vzduch potřebuje zpracovávat odpadní teplo

Problémy v památkových zónách

Při úvahách nad zakoupením tepelného čerpadla nebo fotovoltaických panelů také nezapomeňte zvážit, zda se vaše nemovitost nenachází v památkově chránění zóně. To je totiž značný problém. Je nutné s předstihem oslovit Národní památkový ústav a zažádat o povolení k instalaci tohoto zařízení.

Bohužel, většina žadatelů neuspěje, protože tyto technologie jdou zcela proti smyslu ochrany vzhledu daných objektů. A je s podivem, že v dnešní době nemají majitelé šanci obvykle uspět ani se speciálními solárními taškami na střechu nemovitosti – protože zkrátka nejsou vyrobené z klasických materiálů.

Jediná rada proto zní – vydržet a čekat, jestli se v budoucnu třeba nezmění zákony.

Proč investovat do obojího?

Kvůli vysokým nákladům, obíhání úřadů a dlouhým čekací dobám způsobeným aktuální vysokou poptávkou převyšující nabídku firem nejspíš přemýšlíte, že zvolíte jen jedno z těchto řešení. Zvlášť jedná-li se o rekreační objekt, kam se mnohdy skutečně nevyplatí nechávat nainstalovat obojí a lidé zpravidla sahají jen po jednom, výhodnějším řešení. Ale doporučili bychom vám přesto investovat do obou. Proč?

Díky nim se totiž stanete energeticky soběstačnými, a to po celý rok, v každém ročním období. Výrazně vám klesnou poplatky za energie a své nadbytky můžete ještě za určitých předpokladů odprodávat do sítě distributorovi elektřiny).

Životnost fotovoltaických panelů je výrobci udávána okolo 25 let. Životnost tepelných čerpadel bývá udávána 20 let a více. Takže investice se vám teoreticky vrátí do několika let – zvlášť při aktuálních historicky nejvyšších cenách energií.

A pak už topíte, získáváte elektřinu a hřejete si vodu (téměř) zdarma.

Tip na další článek: Fotovoltaika s tepelným čerpadlem >>

Na této stránce