Kdy se vyplatí vytápět tepelným čerpadlem?

Pokud máte dům s nízkou tepelnou ztrátou, tak vám tepelné čerpadlo dokáže vydláždit cestu k energetické nezávislosti. Avšak tento typ vytápění má svá úskalí. Zatímco mnohým může přinést roční úsporu ve výši 50 až 70 %, jiným naopak vyprázdní peněženku. Jak se tomu vyhnout? S tím vám pomůže souhrn našich doporučení.

Jak zjistím, jestli se mi vyplatí tepelné čerpadlo?

Jednoduše řečeno, tepelné čerpadlo by si měli pořídit majitelé domů, kteří hledají ekonomický, případně i ekologický způsob vytápění. A především takový topný systém, který uspokojí veškeré potřeby na teplou vodu a vytápění.

Naopak ti, kteří mají staré nezateplené domy by měli dvakrát zvážit nákup tepelného čerpadla. 

Takový dům je totiž ideální nejdříve zateplit nebo vyměnit stará okna za nová. Tím dojde ke snížení tepelné ztráty domu. Teplo dodané tepelným čerpadlem pak v domě nějakou dobu vydrží a splní svůj účel.

Jak dlouho plánujete tepelné čerpadlo využívat

V případě tepelného čerpadla je krátkodobost právě to, co vás zbytečně připraví o peníze. 

Pokud se bavíme o výši počáteční investice, je třeba počítat s částkou mezi 200 000 až 300 000 Korun. Při takové částce se návratnost pohybuje v průměru kolem 7-9 let. 

Z toho vyplývá, že tepelné čerpadlo sice šetří již z prvopočátku, ale prvních několik let vydělává pouze na náklady za jeho pořízení.

Zvažujeme instalaci tepelného čerpadla typu vzduch-voda, které stojí 250 000 Kč. Toto čerpadlo je schopné snížit roční náklady na teplo (vytápění a ohřev vody) o přibližně 50 %.

Aktuální náklady na teplo
  • Roční náklady na teplo: 60 000 Kč

 

Úspory po instalaci čerpadla
  • Očekávaná úspora: 50 % ročních nákladů
  • Roční úspora v Kč: 30 000 Kč (50 % z 60 000 Kč)

 

Návratnost investice
  • Pořizovací cena čerpadla: 250 000 Kč
  • Roční úspora: 30 000 Kč
  • Doba návratnosti: Přibližně 8,5 let (250 000 Kč / 30 000 Kč ročně)

 

V tomto případě může tepelné čerpadlo vzduch-voda ušetřit až 30 000 Kč ročně, což znamená, že původní investice se zaplatí za zhruba 8,5 let. Tento příklad ukazuje výrazný potenciál úspor, které mohou být dosaženy instalací tepelného čerpadla, a poskytuje reálný náhled na dobu návratnosti takové investice.

Podaří-li se vám získat dotaci z programu Nová zelená úsporám, která může být až 165 000 Kč, délka návratnosti se výrazně sníží. Avšak ani to z tepelného čerpadla neudělá úsporný zdroj tepla v krátkém časovém horizontu.

Pokud tedy sháníte tepelný systém se kterým do budoucna nepočítáte, tepelné čerpadlo nebude krok správným směrem.

💡 Věděli jste? Tepelná čerpadla mají délku životnosti testovanou na více než 20 let.

Spotřeba tepelného čerpadla

Každý typ tepelného čerpadla může mít jinou spotřebu. Například typ vzduch-voda spotřebuje až o 30 % více elektřiny, než tepelné čerpadlo se zemním zdrojem. Výše spotřeby ovlivňuje také fakt, zda je tepelné čerpadlo využíváno pouze pro vytápění nebo i ohřev TUV.

Denní spotřeba

Typ vzduch voda spotřebuje v průměru mezi 48–120 kWh denně. V průběhu dne ovlivňuje výši spotřeby například teplota okolního vzduchu.

Roční spotřeba

U staršího domu s plochou 150 m2 může být roční spotřeba až 24 MWh  (z toho 21 MWh na vytápění, 3 MWh na ohřev teplé užitkové vody). Starší domy s horší izolací mají vyšší tepelnou ztrátu, takže teplo dodané tepelným čerpadlem se v domě dlouho neudrží. Tento fakt má negativní dopad na spotřebu tepelného čerpadla.

Tabulka spotřeby tepelného čerpadla
Teplota vzduchu/vody (°C)Výkon tepelného čerpadla (kW)Příkon tepelného čerpadla (kW)
15/509,93,2
2/507,52,9
-7/506,02,7
-15/504,92,6

Co s vysokou spotřebou tepelného čerpadla pokud ji chcete snížit?

Dali jsme dohromady několik tipů, které vám mohou pomoci se snížením spotřeby elektřiny tepelného čerpadla.

Vyvarujte se střídání teplot během dne

Tepelná čerpadla spotřebovávají méně elektřiny, když musí udržovat konstantní teplotu.

Přílišné hraní si s nastavením a prudké snižování teploty interiéru v noci nebo v době vaší nepřítomnosti vám peníze neušetří. Proto se mu vyhněte!
Pokud chcete snížit spotřebu, snižte požadovanou teplotu maximálně o jeden stupeň.

Ruční aktivace elektrického odporu

Tepelná čerpadla jsou často vybavena elektrickým záložním ohřívačem. Ten se uplatní, když systém není schopen zachytit dostatek tepla zvenčí.

Aby tento odpor nezvyšoval spotřebu elektřiny, ujistěte se, že není zapínán automaticky (například pomocí termostatu). Zapněte jej ručně a sledujte jeho spotřebu na měřiči.

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Pravidelná údržba tepelného čerpadla

Na rozdíl od klasického kotle není nutné provádět pravidelné revize. Přesto se doporučuje pravidelný servis a kontrola venkovní jednotky tepelného čerpadla (se zdrojem vzduchu) aspoň jednou nebo dvakrát ročně. Ideální je také výměna vzduchového filtru. Protože dobré vyčištění systému zlepší jeho výkon.

Kombinace s fotovoltaickou

Abyste dosáhli maximální úspory energií, můžete zkombinovat tepelné čerpadlo s fotovoltaickou elektrárnou, která vyrobí elektřinu pro jeho provoz.

Pro více informací čtěte článek: Fotovoltaika s tepelným čerpadlem >>

Má smysl pořizovat tepelné čerpadlo do novostavby?

Má! Proč? Jelikož novostavby mají nízké teplotní ztráty. Navíc, pokud je v novostavbě instalováno podlahové vytápění, lze tak potenciál tepelného čerpadla využít opravdu na maximum.  

Pokud nemáte to štěstí a váš dům nepatří do skupiny domů s dobrými tepelně-technickými vlastnostmi, nemusí to znamenat konec na cestě k novému tepelnému čerpadlu.

Tepelné čerpadlo je sice všeobecně nejvhodnější pro nízkoenergetické domy či pasivní domy, avšak zjistit, zda bude mít skutečně efekt již záleží na mnoha ohledech.

 Například:

Jaká je tepelná ztráta vašeho domu?

Tepelná ztráta domu je množství tepelné energie, která uniká mimo váš dům při nízkých venkovních teplotách za hodinu. Jednoduše řečeno, pokud máte dobře zateplený dům, tepelná ztráta vašeho domu bude menší. Pokud tedy váš dům má vyšší tepelnou ztrátu, vyplatí se nejdříve investovat do kvalitní izolace. Se snížením nákladů na izolaci vám pomůže program Nová zelená úsporám Light.

Zdroj: European Commission, PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

Pro výpočet konkrétní tepelné ztráty vašeho domu je lepší využít pomoc odborníků, kdy cena takové služby začíná na částce 2 000 Kč pro menší domy.

Pokud tuto částku nechcete obětovat, můžete si tepelnou ztrátu domu orientačně vypočítat pomocí kalkulačky na: Odhad tepelných ztrát >>

Jaký systém vytápění a přípravy vody aktuálně využíváte?

To, jak a čím aktuálně vytápíte nebo ohříváte vodu hraje zásadní roli, jelikož každý systém je jinak energeticky a finančně náročný.

📈 Spočítejte si: Kalkulačka >> k porovnání nákladů na vytápění a přípravu tepelné vody.

Například v případě, že vytápíte dům pomocí elektrické energie, můžeme zjednodušeně říci, že čím více elektřiny teď spotřebováváte, tím více ušetříte později díky tepelnému čerpadlu.

Výše úspory s tepelným čerpadlem se liší v závislosti na tom, z jakého prostředí odebírá teplo. U běžného typu vzduch-voda je úspora kolem 50 %. Pro zjištění, který typ tepelného čerpadla je nejúspornější, čtěte článek: Typy tepelných čerpadel >>

Kolik platíte za energie nebo tuhá paliva?

Ceny energií jsou pravě tím, co většinu lidí přinutilo šetřit nebo změnit svůj systém vytápění, protože rok 2022 byl rokem, kdy ceny na energetické burze dosahovali takových hodnot, které snad lze přirovnat jedině k noční můře. 

Trochu jiný případ je palivové dřevo, které taktéž podražilo oproti průměrným cenám z posledních let. Přesto však zůstává nejlevnějším zdrojem tepla. 

Výše aktuálních cen za energie nebo tuhá paliva, vám napoví, zda s tepelným čerpadlem ušetříte.

Zdroj: European Commission, PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

Porovnání: Kdy se skutečně vyplatí a kdy ne?

Kdy se tepelné čerpadlo vyplatí?
Kdy se tepelné čerpadlo nevyplatí?
Pokud vytápíte elektřinou nebo zemním plynem

S tepelným čerpadlem ušetříte v průměru až polovinu ročních nákladů na teplo, oproti elektrickému zdroji tepla nebo plynovému kotli.

Jako dlouhodobý zdroj tepla

Vzhledem k dlouhé životnosti je tepelné čerpadlo ideální jako dlouhodobý zdroj tepla. Sloužit vám může více jak 20 let, přičemž čeho návratnost se pohybuje mezi 7-9 lety.

Když máte dům s nízkou tepelnou ztrátou​

Pokud máte dům, ze kterého uniká jen minimální množství tepla, dokážete s pomocí tepelného čerpadla snížit náklady na minimum.

Pokud vytápíte tuhými palivy

I když se nejedná o nejudržitelnější zdroj tepla, stále však vychází výhodněji než vytápění a příprava teplé vody s tepelným čerpadlem.

Jako krátkodobý zdroj tepla

Několikaletá návratnost, dělá z tepelného čerpadla špatnou investici, pokud jej hodláte využívat pouze chvíli - pár let.

Když máte dům s velkou tepelnou ztrátou

V tomto případě bude výhodnější, když dům nejdříve zateplíte nebo vyměníte stará okna za plastová. Až následně bude pořízení tepelného čerpadla dávat smysl.

Často kladené otázky

Množství elektřiny, které tepelné čerpadlo spotřebuje, se může lišit v závislosti na velikosti, typu, klimatu, účinnosti a způsobech využití systému. Měří se v kW pro jmenovitý výkon a v kWh pro spotřebu energie, kterou lze vypočítat vynásobením jmenovitého výkonu počtem hodin provozu.

Chcete-li snížit spotřebu tepelného čerpadla, vyberte si vysoce účinnou jednotku, správně nastavte termostat, používejte tepelné čerpadlo rozumně, dům řádně izolujte a utěsněte, pravidelně udržujte a servisujte tepelné čerpadlo a používejte další techniky úspory energie.

Chcete-li zvýšit účinnost tepelného čerpadla, vyberte si vysoce účinnou jednotku, správně nastavte termostat, používejte tepelné čerpadlo moudře, správně izolujte a utěsněte dům, pravidelně udržujte a servisujte tepelné čerpadlo a používejte další techniky úspory energie.

Pro výpočet spotřeby tepelného čerpadla zvažte jmenovitý výkon jednotky v kW a počet hodin provozu. Použijte vzorec: Spotřeba (kWh) = jmenovitý výkon (kW) x hodiny provozu (hodiny). Skutečná spotřeba se může lišit v závislosti na konkrétních podmínkách a způsobu použití a může být ovlivněna také ztrátami způsobenými měničem nebo jinými součástmi.

Tip na další článek: Tepelné čerpadlo nebo klimatizace? >>

Na této stránce