Fotovoltaické elektrárny (FVE)

Šetřete se solárními panely energie pro vlastní spotřebu. Ponořte se do světa objektivních informací o solárních panelech a dělejte správná ekonomická rozhodnutí s evolty.cz.

Připravili jsme jednoduchou kalkulačku potřebného výkonu FVE.

Porovnejte mezi sebou solární panely

Porovnávejte přehledně solární panely bok po boku.

Kalkulačky na solární panely

Spočítejte si výkonu panelů, počet panelů, velikosti střechy a další.

Fotovoltaika vyrobí elektřinu pro celou domácnost

Fotovoltaika přeměňuje sluneční světlo na elektrickou energii prostřednictvím solárních panelů. Tyto panely obsahují polovodičové materiály, které vytvářejí elektrický proud, když na ně dopadají sluneční paprsky. Jednou z klíčových výhod fotovoltaiky je možnost akumulace vyrobené energie. Bateriová úložiště a virtuální baterie umožňují uchovávat energii pro její pozdější využití, což je užitečné zejména ve večerních hodinách a v obdobích, kdy slunce nesvítí. Fotovoltaika je také často využívána pro ohřev vody, což přináší další úspory energie.

Fotovoltaické systémy jsou ideální pro kombinaci s dalšími technologiemi, jako jsou tepelná čerpadla nebo nabíječky pro elektromobily. Tepelná čerpadla, která čerpají teplo z okolního prostředí (vzduch, voda, země), mohou být efektivně napájena elektrickou energií z fotovoltaických panelů, což vede k výrazné úspoře energie a snižuje závislost na tradičních zdrojích energie. Nabíječky pro elektromobily zapojené do fotovoltaického systému umožňují využití udržitelně vyrobené elektřiny pro pohon vozidel, což je nejen ekologické, ale také ekonomicky výhodné.

Klíčové komponenty fotovoltaiky

Aby byl fotovoltaický systém efektivní a funkční, skládá se z několika klíčových komponentů:

  • Solární panely: Hlavní prvek systému, který přeměňuje sluneční světlo na elektrickou energii.

  • Střídače: Mění stejnosměrný proud z panelů na střídavý proud, vhodný pro domácnosti nebo pro dodání do elektrické sítě.

  • Montážní systémy: Zajišťují bezpečné upevnění panelů na střechy nebo jiné struktury.

  • Kabeláž: Propojuje komponenty systému a umožňuje přenos elektrické energie.

Typy fotovoltaických systémů

Existují různé typy fotovoltaických systémů, každý s jiným způsobem provozu a aplikacemi:

  • On-grid systémy: Tento typ systému je připojen přímo k veřejné elektrické síti. Hlavní výhodou on-grid systémů je možnost prodeje přebytku vyrobené elektrické energie zpět do sítě. Toto je obzvláště výhodné v obdobích vysoké produkce, jako jsou slunečné letní měsíce. On-grid systémy často neobsahují bateriové úložiště, jelikož veškerá nadbytečná energie je automaticky odesílána do veřejné sítě.

  • Off-grid systémy: Tyto systémy jsou zcela nezávislé na veřejné elektrické síti. Jsou ideální pro odlehlé oblasti, kde není přístup k veřejnému elektrickému rozvodu. Off-grid systémy jsou vybaveny bateriovými úložišti, která akumulují elektrickou energii pro použití v době, kdy fotovoltaické panely nevyrábějí energii (například v noci nebo během oblačných dnů). Toto řešení zajišťuje nepřetržitý zdroj energie, ale vyžaduje dobře navržený systém pro správu energie a dostatečnou kapacitu baterií.

  • Hybridní systémy: Kombinují výhody on-grid a off-grid systémů, poskytují větší flexibilitu a energetickou nezávislost. Hybridní systémy jsou připojeny k veřejné síti, ale zároveň obsahují bateriové úložiště pro akumulaci energie. Tato kombinace umožňuje využít přebytečnou energii pro vlastní potřebu, místo jejího prodeje do sítě, a zároveň zajišťuje zdroj energie v případě výpadku veřejného rozvodu. Jsou vhodné pro oblasti s nestabilním dodávkám elektřiny nebo pro ty, kteří chtějí maximalizovat využití vyrobené energie a zároveň mít záložní zdroj v případě potřeby.

Pořizovací cena a prodej elektřiny z FVE

Cena kompletní fotovoltaické elektrárny závisí na jeho velikosti a konfiguraci, ale obecně se pohybuje v rozmezí několika set tisíc korun, obvykle od 250 000 do 600 000 Kč. Využitím dotačních programů lze náklady výrazně snížit a doba návratnosti investice se obvykle pohybuje mezi 8 a 12 lety. Vyrobenou elektřinu je možné prodávat zpět do sítě, a to buď za pevně stanovenou cenu nebo za cenu spotovou, která se mění podle aktuálních tržních podmínek.

💡 Tip experta: Díky výrobnímu EANu si můžete vybrat, komu budete prodávat elektřinu, přičemž část přebytků můžete prodávat za fixní cenu a zbytek na spotovém trhu.

Instalace FVE a legislativní požadavky

Kotvení fotovoltaických panelů vyžaduje technickou zručnost a je doporučeno spolupracovat s odborníky. V některých případech může být potřeba stavební povolení nebo energetická licence, zejména u větších systémů. V situacích, kdy preferujete minimalizovat složitost procesu a přenechat veškeré detaily odborníkům, se nabízí ideální řešení v podobě fotovoltaiky na klíč. Fotovoltaika na klíč je služba, kterou nabízejí specializované firmy. Zahrnuje kompletní řešení od návrhu systému přes jeho instalaci až po zajištění všech legislativních povinností, což je nejjednodušší cesta k pořízení nové fotovoltaické elektrárny.