Tepelné čerpadlo země-voda

Typ tepelného čerpadla se zemním zdrojem patří mezi nejekonomičtější, ale také nejdražší. Oproti jiným typům má téměř nulovou hladinu hluku, konstantní výkon po celý rok a nižší spotřebu než vzduch-voda až o 30 %. Kolik stojí systém země-voda? Jak náročná je jeho instalace? Poradíme, kdy se vyplatí a pro koho je vhodný.

Co je tepelné čerpadlo země-voda?

Tepelné čerpadlo země-voda je ekologický zdroj tepla, který patří do skupiny obnovitelných zdrojů, na které lze čerpat dotaci. Zároveň je nejefektivnějším ze všech typů tepelných čerpadel a ročně se pro tento typ rozhodne až 8 % všech nových uživatelů TČ (tepelných čerpadel)

Jak je patrné již ze samotného názvu, tento typ TČ, využívá teplo ze země k ohřevu vody – otopné i TUV (teplá užitková voda). Dokáže konstantě produkovat teplo, bez ohledu na roční období či venkovní teplotu, po celý rok. Avšak jeho pořizovací cena je vyšší a to zejména vlivem náročnější a dražší instalace.

Kromě topení a ohřevu vody, zvládá také chlazení domu/objektu během letních měsíců.

Pro koho je vhodný typ země-voda

I když se zdá, že by tepelné čerpadlo země-voda mohlo být ideální volbou při výběrů tepelného čerpadla pro váš dům, nemusí to tak být vždy a pro každého.

Vhodný pro domy s velkou plochou

Systém země-voda je vhodný pro každého, kdo hledá maximálně efektivní typ tepelného čerpadla, na které je spolehnutí po celý rok. Hodí se jako zdroj tepla pro každý objekt, který má v přilehlé blízkosti dostatečně velkou plochu pro instalaci. V případě použití zemních kolektorů – 300 až 500 m². Zároveň je potřeba počítat s vyššími náklady na pořízení.

Nevíte, zde je tento systém vhodný pro vaši nemovitosti? S tím vám poradí náš článek na téma výběru správného tepelného čerpadla.

Nevhodný pro rekreační objekty a byty

Pokud hledáte levný typ tepelného čerpadla pro občasné přitápění, nebude systém země-voda pro vás to pravé ořechové. Není vhodný zejména pro rekreační objekty a byty. Smůlu mají především ti, kteří kolem svého domu nemají k dispozici dostatečně velkou plochu pro zemní kolektory nebo geotermální vrt/y. Pokládáte si otázku, zda se tepelné čerpadlo země-voda vyplatí? S tím vám poradí náš další článek na téma spotřeba a účinnost tepelného čerpadla.

Jaká je cena tepelného čerpadla země-voda?

Země voda patří mezi nejdražší tepelná čerpadla. Běžná cena tepelného čerpadla země-voda se pohybuje od 350 000 do 450 000 Kč, bez jakékoliv dotace či státní podpory. Pořizovací cenu ovlivní zejména výkon TČ a náročnost instalace.

Cena za instalaci země-voda

Pro tento typ tepelného čerpadla budete muset nechat vypracovat geologický průzkum, který vás vyjde na další cca 10 000 Kč. Výsledná cena za instalaci se pak bude odvíjet podle toho, zda se rozhodnete pro geotermální vrt nebo zemní kolektory. Průměrná cena za instalaci typu země-voda bývá mezi 40 000 až 90 000 Kč. Podrobnější informace o cenách najdete v našem článku:

Cena tepelných čerpadel >>

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Dotace na tepelné čerpadlo země-voda

Jestliže bude tepelné čerpadlo využíváno k vytápění a také pro ohřev teplé užitkové vody, výše dotace na typ země-voda bude až 100 000 Kč. Pokud se rozhodnete tepelné čerpadlo používat pouze jako zdroj vytápění, výše dotace se sníží na částku 80 000 Kč.

💡 Tip experta: Na tepelné čerpadlo země-voda využívané k vytápění a ohřevu vody získáte dotaci až 140 000 Kč, pokud bude připojeno k fotovoltaické elektrárně.

Důležitou podmínkou pro získání dotace na tepelné čerpadlo je, aby montážní firma byla na takzvaném „seznamu specialistů“ dotačního programu Nová zelená Úsporám.

Žádost o dotaci můžete vyřídit svépomocí nebo využít služeb vámi vybrané montážní firmy, která žádost vyřídí za vás.

Výhody a nevýhody typu země-voda

Výhody
Nevýhody
Nejefektivnější tepelné čerpadlo

Země-voda spotřebuje méně elektrické energie až o 30 %, oproti typu vzduch-voda. Zatímco vzduchová tepelná čerpadla musí vydávat větší množství energie pro výrobu tepla v chladnějších měsících, což znamená i vyšší spotřebu elektřiny, typ země-voda má spotřebu téměř stejnou po celý rok.

Funguje i při nízkých teplotách

Jelikož země absorbuje sluneční záření, představuje konstantní zdroj tepla po celý rok. Výkon tepelného čerpadla země-voda tak není ovlivněn počasím, venkovní teplotou ani ročním obdobím.

Téměř nulová hladina hluku

TČ země-voda nemá žádnou venkovní jednotku s větrákem, která by mohla vytvářet hluk. Jediný možný hluk může vytvářet vnitřní jednotka, avšak ta je většinou umístěna v technické místnosti, kde neruší ani majitele domu, ani sousedy.

Delší životnost

Oproti systémům tepelných čerpadel s venkovní jednotkou, typ země-voda dosahuje vyšší živnosti zejména kvůli tomu, že je TČ umístěno v zemi a nemusí tak odolávat povětrnostním vlivům a jiným nástrahám počasí.

Vyšší počáteční investice

Pořizovací cena za tepelné čerpadlo země-voda se běžně pohybuje od 350 000 do 450 000 Kč, bez jakékoliv dotace či státní podpory. K tomu je nutno připočítat dalších 40 000 až 90 000 za instalaci.

Náročná instalace a nutnost povolení

Pokud zvolíte plošné kolektory, budete potřebovat plochu o velikosti cca 400–500 m2. V případě geotermálního vrtu bude zapotřebí geologický průzkum a stavební povolení.

Jak funguje tepelné čerpadlo země-voda

Tepelné čerpadlo země-voda využívá teplo z půdy. Teplo v zemi pochází ze slunečního záření a magmatu, které je hluboko pod povrchem země. Teplo je odebíráno za pomocí plošných kolektorů (trubek/hadic) nebo plastové sondy umístěné v geotermálním vrtu. 

Teplota půdy však není dostatečně vysoká na to, aby stačila pro vytápění domu či ohřevu TUV. Proto tepelné čerpadlo zvyšuje teplotu pomocí kompresoru, výparníku a kondenzátoru. Tyto součásti se nacházejí ve vnitřní jednotce tepelného čerpadla. Pomocí výměníku tepla se teplo nakonec předává do otopného systému v domě. 

K přenosu tepla mezi kolektorem/vrtem a vnitřní jednotkou TČ se používá chladící kapalina.

Tepelné čerpadlo k tomuto procesu spotřebovává poměrně malé množství elektřiny (až o 30 % méně, než systém vzduch-voda). Pokud chcete snížit náklady na provoz tepelného čerpadla, lze ho kombinovat s fotovoltaickou elektrárnou.

V letních měsících je možné tepelné čerpadlo použít pro chlazení interiéru domu. Buď pasivním chlazením, kdy je TČ odstaveno a je využíván přirozený tok tepla. Nebo aktivní chlazení, kdy dochází k obrácení běžného chodu tepelného čerpadla.

Obecně platí, že pokud je TČ dostatečně výkonné na to, aby dokázalo vytápět dům během zimy, pak dokáže chladit dům během léta.

Instalace tepelného čerpadla země-voda

Proces instalace systému země-voda je náročnější, nežli je tomu u ostatních typů tepelných čerpadel. A instalace se liší v závislosti na zvoleném provedení:

Geotermální vrt

Geotermálních vrtů se využívá všude tam, kde není k dispozici dostatečně velká plocha pro položení plošných kolektorů. Průměr jednoho vrtu se pohybuje mezi 80 až 150 mm. Hloubka a počet vrtů se odvíjí od požadovaného výkonu tepelného čerpadla. Nejčastěji se hloubí vrty do 50 až 150 metrů, přičemž na 1 kW výkonu potřebujete kolem 12 metrů hluboký vrt.

Nevýhodou je, že geotermální vrt je považován za vodní dílo a proto je zapotřebí získat povolení k nakládání s podzemní vodou. Pokud je vrt hlubší než 30 metrů je povinností ohlásit vrtné práce příslušnému báňskému úřadu. A pokud je celkový výkon tepelného čerpadla nad 20 kW, je třeba také stavební povolení.

Plošný (zemní) kolektor

Plošné kolektory jsou hadice, které se pokládají do země, většinou do hloubky 1 až 2 metry. Jejich instalace vyžaduje dostatečně velkou plochu, která je dána požadovaným výkonem tepelného čerpadla. Obecně platí, že na každých 10 W je zapotřebí 1m². Například průměrně velký rodinný dům o rozloze 150 m2 potřebuje zemní kolektory o ploše 300 až 700 m2. 

Do budoucna pak nad plošnými kolektory nelze stavět. To se netýká pouze staveb s pevnými základy, ale také bazénu či sázení stromů. Avšak povolovací proces je v tomto případě méně náročný, nežli je tomu u geotermálního vrtu. Je-li celkový výkon tepelného čerpadla do 20 kW stačí jen ohláška na stavební úřad. 

Často kladené otázky

Náklady na tepelné čerpadlo země-voda se mohou značně lišit v závislosti na požadovaném výkonu tepelného čerpadla a také typu instalace. V průměru může tepelné čerpadlo země-voda stát od 350 000 Kč do 450 000 Kč včetně instalace.

Je obtížné určit nejlepší tepelné čerpadlo země-voda, protože různá čerpadla mohou být vhodnější pro různá prostředí a potřeby. Mezi faktory, které je třeba vzít v úvahu, patří velikost prostoru, který je třeba vytápět nebo chladit a účinnost tepelného čerpadla. Nebo celkové náklady a požadavky na systém a instalaci. Obecně je dobré před rozhodnutím prozkoumat a porovnat různé modely a značky.

Systém země-voda patří mezi nejtišší tepelná čerpadla, protože nemá žádnou venkovní jednotku s ventilátorem, která by vytvářela hluk. Jedinou součástí systému země-voda, který může být slyšitelná, je vnitřní jednotka. Avšak tyto jednotky bývají umístěny v technické místnosti nebo garáži, kde neruší obyvatele domu ani sousedy a jejich hladina hluku je velmi nízká.

Systém tepelného čerpadla se zemním zdrojem je vhodný zejména pro domy, které se nacházení v bezprostřední blízkosti dostatečně velké půdní plochy, nicméně, lze použít i geotermální vrt. Zároveň je vhodný pro ty, kteří chtějí tepelné čerpadlo s konstantním výkonem po celý rok. Naopak není vhodné pro rekreační objekty nebo byty.

Na této stránce