Solární systém na síti

Solární systém On-Grid neboli systém na síti je oproti jiným typům přímo svázán s místní distribuční sítí, kterou využívá dům pro své každodenní potřeby. Z distribuční sítě může v případě potřeby energii čerpat a zároveň do ní v případě přebytků energii prodává. Jedná se o nejpoužívanější variantu fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy a firmy. Systém On-Grid představuje flexibilní variantu, která dokáže kompenzovat kolísání výkonu. Kromě klasického napojení na síť si můžete pořídit tzv. ostrovní solární elektrárnu Off-Grid nebo hybridní solární elektrárnu, která funguje paralelně s odběrem ze sítě.  

Systém na síti, On-Grid systém

Solární systém na síti je přímo provázán s místní distribuční sítí, kterou jste před realizací fotovoltaické elektrárny využívali k výhradnímu odběru elektřiny. Celosvětově platí On-Grid systém za nejvyužívanější fotovoltaický systém vůbec, protože se dokáže velmi dobře vyrovnat s případy nadprodukce i nedostatečné výroby energie. 

Před stávající energetickou krizí se dalo na prodeji energie do sítě poměrně hodně vydělat, v současné době už se taková možnost zřejmě nenaskytne. Velkou výhodou celého On-Grid systému je i to, že do sestavy nemusíte přidávat drahou baterii, ve které se elektřina shromažďuje a šetří na pozdější využití, a tudíž si můžete fotovoltaiku pořídit s nižší počáteční investicí.

On-Grid systém "leží" na distribuční sítí

Ještě během přípravy fotovoltaické elektrárny vám realizační firma zprostředkuje smlouvu s distributorem, který působí ve vaší oblasti. Vaše fotovoltaická elektrárna bude s největší pravděpodobností provázána právě s místní distribuční sítí, tedy s dodavatelem, od kterého jste dosud výhradně odebírali energii. Tento systém je celosvětově nejvyužívanější a jeho zásadní výhodou je to, že dokáže velmi dobře vyrovnat případy nadprodukce (posílate energii do distribuční sítě) a nedostatečné výroby energie (nakupuje si energii od distributora).

Provoz elektrárny bez nutnosti pořízení baterie

Vazba na distribuční síť přináší celému systému On-Grid poměrně velkou výhodu. Majitelé elektráren si do své sestavy nemusejí pořizovat drahou baterii či systém baterií, ve kterých se elektřina shromažďuje a šetří na pozdější využití. Díky tomu si mohou fotovoltaiku pořídit za nižší počáteční investici. I když se akumulace energie do baterie může zdát na první dobrou velmi výhodná, dochází při ní k velkým ztrátám – podle specialistů až 20 % energie. Baterie zároveň tvoří podstatnou část investice do fotovoltaické elektrárny, přibližně její jednu čtvrtinu. Pokud si ovšem i tak chcete k On-Grid systému pořídit baterii, vůbec nic vám v tom nebrání.

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Jak On-Grid systém funguje v praxi?

Solární panely instalované na střeše jsou přímo provázané s rozvodnou sítí. Pokud svítí slunce, přivedou panely elektrickou energii ve formě stejnosměrného proudu. Proud je odeslán do střídače, který poté transformuje stejnosměrný proud a střídavý proud, který už je možné použít pro všechna elektrická zařízení v domě. Jste-li právě doma, můžete využívat elektrickou energii vyrobenou solárními panely.

Akumulace energie do baterie

Největší množství solární energie se vyrobí v pravé poledne či během dne. Pokud zrovna neprobíhá lock-down, většina lidí v té době není doma a většina dětí je rovněž ve škole či školce. Právě proto se řada majitelů fotovoltaických elektráren rozhodne pro shromažďování energie v baterii, kterou si uloží na pozdější dobu. Až začnou členové domácnosti večer a později odpoledne přicházet do domu, postupně akumulovanou energii spotřebují.

Prodej energie do distribuční sítě

Máte-li přebytky solární energie, můžete ji přeprodávat do distribuční sítě. Chytrý střídač zajistí správné množství napětí dodávané do domu. Pokud pak vaše výroba přesáhne potřebné množství, může ji nasměrovat právě do baterie nebo do sítě. Do distribuční sítě se energie vede přes čistý měřič. Ten zaznamená její množství a distributor vám každý měsíc pošle kýžené vyúčtování.

Zásadní komponenty fotovoltaické elektrárny On-Grid

Fotovoltaické panely

Základní součást fotovoltaiky tvoří právě panely. Ve většině případů se na ně vztahuje velmi dlouhá záruční doba (až 25 let), proto doporučujeme před jejich instalací dostatečně vyčistit střechu, k níž nebudete mít dlouhá léta přístup. Každá realizační firma pracuje s trochu jinými typy panelů, proto se nebojte zeptat na jejich výhody a optimální množství.

Střídač

Nezbytnou součástí každé fotovoltaické elektrárny je solární střídač, který převádí stejnosměrný proud přicházející ze solárního panelu na střídavý proud, který už může napájet všechna zařízení v domácnosti i na zahradě. Bez střídače se žádná fotovoltaická elektrárna neobejde.

Měřič výkonu

Při zatažených dnech měří množství elektřiny, které spotřebujete.

Odpojení pole stejnosměrného proudu

Odpojení od solárního panelu se využívá především k provádění údržby a oprav. Pravidelný servis významně zvyšuje bezpečnost celého zařízení.

Baterie

Slouží k případné akumulaci energie na pozdější dobu.

Výhody a nevýhody systému na síti

Výhody
Nevýhody
Významné snížení nákladů

Se solárními panely zaplatíte pouze za elektřinu, kterou použijete ze sítě v případě, když panely nepracují nebo nemáte dostatečně nabitou baterii. Zároveň můžete přebytečnou vyrobenou energii prodávat do sítě.

Snadná údržba

Zařízení se poměrně jednoduše instaluje a sestává pouze z několika komponentů. V případě vadných či poškozených součástek bývá oprava poměrně snadnou a rychlou záležitostí. Kontrola zařízení na střeše se provádí zpravidla prostřednictvím dronu.

Dobrý poměr ceny a výkonu

Návratnost investice do solární elektrárny se pohybuje kolem sedmi let. Ve srovnání s jinými systémy je mnohem levnější a dlouhodobější.

Vysoké náklady na baterie

Nejpalčivějším problémem majitelů fotovoltaických elektráren bývá nedostatek záložních baterií. Někdy je k pořízení menšího množství baterií vede jejich vysoká pořizovací cena, jindy i prostor v technické místnosti. Bez dostatečně nabitých akumulátorů a slunečního záření jsou tak majitelé domu nuceni odebírat energii ze sítě.

Závislost na slunečním záření

Na slunné jižní Moravě bude fotovoltaická elektrárna podávat úplně jiné výkony než ve věčně zamračené krajině.

Vhodnost jednotlivých řešení pro rodinné domy i firemní účely

Obecně se nedá říct, že je jedno řešení vhodnější pro rodinné bydlení a další například lépe splňuje parametry firemních potřeb. Pro firemní účely bývá obvykle zdaleka nejvýhodnější klasická fotovoltaická elektrárna On-Grid, která produkuje nejvíce elektřiny právě v době, kdy zaměstnanci zasednou k počítačům, pouští kávovar a prezentují na interaktivní tabuli. 

V případě provozů opravdu náročných na elektřinu je ovšem potřeba si dobře spočítat, jakou část energie solární elektrárna dokáže pokrýt. Zatímco klasické kancelářské budově se fotovoltaika nesmírně vyplatí, u energeticky náročných pracovišť nemusí mít prakticky žádný efekt. 

Podobně tomu je u rodinného bydlení – každá domácnost má svá specifika, energetické potřeby, počet osob v domácnosti, na home office etc. Dobrou realizační firmu poznáte právě podle toho, že se na okolnosti, spotřebu a vaše potřeby bude ptát co nejdříve a najde takové řešení, které pokryje co největší část vaší spotřeby.

Dotace Nová zelená úsporám

Na On-Grid systém a hybridní systém můžete dostat dotaci v maximální výši 200 000 Kč, 5 000 Kč na projekt a případně dalších 30 000 Kč na wallbox. K tomu získáte podle současných podmínek dotační bonus 10 000 Kč. Maximální výše celé dotace je tedy 245 000 Kč.

Pokud jste z Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje, získáte k projektu jako bonus dalších 10 %.

Přeprodej energie do sítě

Na častou otázku, zda se dá na provozu fotovoltaické elektrárny vydělat, se v současné době odpovídá poměrně obtížně. Vždy záleží na vaší konkrétní smlouvě s konkrétním distributorem, avšak určitá výše zisků je zajištěná zákonem. Zatímco ve svých začátcích byla fotovoltaika poměrně dobře dotovaná, dnes už z přebytků tak skvělé peníze nezískáte. Ještě před deseti lety si majitelé rodinných domů pořizovali fotovoltaiku především, protože chtěli vydělávat, ne proto, že by chtěli ušetřit. Fotovoltaická elektřina se totiž vykupovala za podstatně více peněz (například za 10 Kč) a vy jste si mohli elektřinu z jaderné elektrárny koupit za nižší cenu (například za 3 Kč). V současnosti už takové peníze na fotovoltaické elektřině nevyděláte, respektive dá se poměrně těžko odhadnout, zda budete spíše vydělávat, či pro vás bude naopak výhodné využívat vyrobenou energii pro své domácí potřeby.

K přeprodeji energie do sítě nepotřebujete baterii pro akumulaci.

Smlouvu s distribuční společností vám zpravidla zajišťuje realizační firma. Během prvního roku vám pak distributor nabízí lepší podmínky než v dalších letech. Prostřednictvím firmy si je můžete z různých důvodů zkusit vyjednat na více let, ale distributor vám samozřejmě nemusí vyhovět.

Denní a noční cena energie

Denní a noční cenu energií, resp. ceny ve vysokých a nízkých tarifech jsou v současné době regulovány. Stát je zrušil na dobu, než skončí válka, a ceny zastropoval. V současné době tedy nemá smysl pouštět pračku či myčku na noc v tzv. levnějším pásmu, protože platíte prakticky pořád stejné ceny. Po válce by se měly ceny energií opět vrátit do dvou pásem, od kterých by se měly odvíjet ceny distributora.

Pokrytí vlastní spotřeby domu

Když začnete o fotovoltaice vážně uvažovat, zřejmě vám realizační firma na základě vaší současné spotřeby přibližně spočítá, jakou její část vám fotovoltaická elektrárna zajistí. Právě podle vaší spotřeby navrhují množství panelů a jejich umístění. Ovšem pravdou je, že fotovoltaika pracuje během celého roku poměrně různě. Například v zimě vyrobí 10krát méně elektřiny než v létě. Výkonnost fotovoltaiky celkově záleží také na orientaci vaší střechy a podnebí ve vaší lokalitě – i v rámci ČR sledujeme velké rozdíly, jinak to vypadá s výkonností fotovoltaiky na jižní Moravě, jinak v mlžných Krušných horách. Obecně se ovšem dá říct, že fotovoltaika nemůže pokrýt celoroční energetickou spotřebu vašeho domu, ale může se k ní přiblížit zhruba z 80 %.

Nechcete se pouštět do výběru FVE svépomocí? Přečtěte si více o fotovoltaice na klíč.

Často kladené otázky

Pro fotovoltaické systémy, které jsou připojeny k distribuční síti potřebujete povolení a souhlas provozovatele distribuční soustavy (E.ON, ČEZ, PRE). Ale pokud celkový výkon FVE nepřesahuje 10 kWp, není třeba licence od ERU (energetický regulační úřad) ani IČO. I když obvykle není potřeba vyjádření stavebního úřadu, musí být splněny určité podmínky.

Akumulátor je zapotřebí zejména pro ostrovní a hybridní elektrárny. Běžné fotovoltaické elektrárny, které jsou připojené k síti, nepotřebují akumulátory pro správnou funkčnost.

Na této stránce