Solární panely

Šetřete se solárními panely energie pro vlastní spotřebu. Ponořte se do světa objektivních informací o solárních panelech a dělejte správná ekonomická rozhodnutí s evolty.cz.

Solární panely fungují na principu FV efektu

Solární panely, také známé jako fotovoltaické (FV) panely, jsou technologické zařízení, které přeměňuje světlo, převážně sluneční záření, na elektrickou energii. Skládají se z mnoha solárních článků, které jsou vyrobeny z polovodičových materiálů, obvykle křemíku. Tyto články fungují na principu fotovoltaického efektu, při kterém fotony světla vytvářejí elektrický proud, když jsou absorbovány polovodičem. Tento proces přeměny slunečního záření na elektrickou energii je čistý a bez emisí, což z solárních panelů činí udržitelnou a ekologicky přijatelnou volbu pro výrobu energie.

Rozdíl mezi solárními a fotovoltaickými panely spočívá v jejich specifickém využití a principu funkce. Fotovoltaické panely jsou zaměřeny na přeměnu slunečního světla na elektrickou energii, zatímco solární panely obecně mohou zahrnovat i technologie využívající sluneční energii pro jiné účely, jako je vytápění nebo ohřev vody. Tento rozdíl je zásadní při volbě vhodného řešení pro konkrétní aplikaci, ať už se jedná o domácí, komerční nebo průmyslové použití. Výběr mezi fotovoltaickými a solárními tepelnými panely tak závisí na individuálních energetických potřebách a cílech.

Fotovoltaické panely se liší ve své konstrukci a výkonu, což ovlivňuje jejich vhodnost pro různé aplikace. Existují tři hlavní typy FV panelů:

  • Monokrystalické panely: Tyto panely jsou vyrobeny z jednoho, kontinuálního křemíkového krystalu, což jim dodává vysokou účinnost a charakteristický černý vzhled. Jsou považovány za nejúčinnější, ale také nejdražší.

  • Polykrystalické panely: Jsou složeny z mnoha menších křemíkových krystalů, což je činí méně účinnými, ale cenově dostupnějšími. Tyto panely mají obvykle modrý nádech a jsou populární volbou pro domácí instalace.

  • Amorfní panely: Tento typ využívá tenkou vrstvu křemíku a je méně účinný než předchozí dva typy, ale jeho flexibilita a nižší náklady ho činí vhodným pro specifické aplikace, jako jsou integrované solární střechy nebo přenosné solární zařízení.

Při výběru solárního panelu je důležité zvážit několik klíčových faktorů, nejen jeho typ, ale také velikost a hmotnost, účinnost, teplotní koeficient, a záruka na produkt. Důležitá je také reputace výrobce a poskytovatele služeb, stejně jako celkové náklady a očekávaná návratnost investice

Cena, dotace a návratnost solárních panelů

Cena solárních panelů se pohybuje od 3 000 do 7 000 Kč, v závislosti na typu a výkonu panelu. V rámci programu Nová zelená úsporám lze získat dotaci na FVE od min. 40 tisíc až do výše 200 000 Kč, což výrazně zvýší návratnost investice a její výhodnost.

Doba návratnosti investice závisí na využití vyrobené energie a lokálních cenách elektřiny. Obvykle se pohybuje mezi 8 a 12 lety, ale může se zkrátit díky rostoucím cenám elektřiny a vývoji technologie. Po dosažení návratnosti mohou panely poskytovat energetické úspory po celou zbylou dobu jejich životnosti, která často přesahuje 25 let.

✏️ Zapište si: Cena za montáž solárních panelů se pohybuje mezi 3 000 až 5 000 Kč/m2. K této ceně je nutné připočítat také cenu kabeláže – od 30 Kč/m a nosné držáky panelů – asi 1 500 Kč/panel.

Jaké je využití solárních panelů?

Solární panely najdou široké uplatnění v různých oblastech, od domácností po komerční účely. V domácnostech jsou solární panely často využívány k výrobě elektrické energie pro běžnou spotřebu, zatímco firmy je používají k zajištění ekologické a ekonomicky efektivní energie pro své provozy. Panely jsou také využívány na odlehlých místech, jako jsou chaty nebo místa mimo dosah elektrické sítě, kde poskytují nezbytnou energii. Přenosné solární panely navíc nabízejí flexibilní řešení pro cestování, outdoorové aktivity a jako záložní zdroje energie.

Montáž, správné umístění panelů a údržba

Při instalaci solárních panelů je klíčové správné umístění a orientace. Optimální úhel náklonu panelů by měl být nastaven tak, aby co nejlépe využíval sluneční světlo po celý rok. V České republice se obvykle doporučuje úhel náklonu mezi 30 až 35°. Důležitá je také pravidelná údržba, která zahrnuje kontrolu a čištění panelů pro zachování optimálního výkonu a prodloužení jejich životnosti. Panely by měly být udržovány čisté od prachu, listí a jiných nečistot, které by mohly snížit jejich účinnost.

💡 Tip experta: Solární panely je ideální čistit na jaře, aby se odstranily stopy po zimě a pyly. Důkladné čištění by mělo proběhnout také na podzim, kdy je potřeba zbavit se spadaného listí.

Co ovlivňuje účinnost solárních panelů?

Účinnost solárních panelů ovlivňuje několik faktorů. Kromě již zmíněného správného úhlu náklonu a orientace hrají roli také geografické podmínky, jako jsou místní klimatické podmínky a míra slunečního záření v dané oblasti. Dalšími faktory jsou stínění od okolních objektů, jako jsou stromy nebo budovy, a také kvalita samotných solárních panelů.

Starší panely mohou mít nižší účinnost než novější modely s pokročilejší technologií. Též je důležité brát v úvahu akumulaci nečistot a pravidelnou údržbu, které mohou významně ovlivnit výkonnost panelů.