Solární ohřev vody: Kompletní průvodce pro rok 2024

Hledáte úsporu v době energetické krize nebo máte obavy, že si v případě blackoutu  nepustíte teplou vodu ve sprše? Systém solárního ohřevu vody dokáže řešit mnohé,  ať už jste fanda udržitelnosti nebo jen hledáte způsob jak si ohřát vodu v bazénu. 

Co je solární ohřev TUV a proč ho mít?

Solární tepelné panely (tzv. solární kolektory), jsou určené k výrobě teplé užitkové vody  (TUV), ale mohou se podílet také na vytápění nebo klimatizaci. Jednoduchý solární ohřev vody využívá teplo ze slunce, které je „zdarma“, dostupné všude a pro každého.

Jak a kdy lze využít solární ohřev vody

 • Ohřev TUV

Primárním cílem solárních panelů pro ohřev vody je příprava teplé užitkové vody. Tu lze využít při koupání, mytí nádobí a podobně.

 • Ohřev otopné vody

Solární systém ohřevu vody lze využít i pro ohřev otopné vody. Což však platí pouze v případě, že v otopném systému cirkuluje voda. Většinou slouží spíše k přitápění a nedá se na něj spoléhat jako na jediný zdroj tepla během zimy.

 • Kombinace obojího

Oba dva výše zmíněné způsoby využití solárních panelů na ohřev vody lze zkombinovat. Domácnost tak bude zásobena teplou vodou pro otopný systém a zároveň teplou užitkovou vodou.

 • Ohřev vody v bazénu

Ohřívání vody v bazénu pomocí solárních panelů je hojně využíváni především z důvodů jednoduché montáže, nulových provozních nákladů a poměrně vysoké účinnosti. Vodu v bazénu lze ohřívat také pomocí tepelného čerpadla.

Můžete využít kalkulačku návratnosti solárního systému >>

Jaká je cena za solární systém pro ohřev vody?

Ačkoliv pořizovací náklady na solární systémy pro ohřev vody jsou vyšší, tyto systémy nabízí dlouhou životnost, která může dosáhnout 25 až 30 let. To je v některých případech až dvojnásobek ve srovnání s tradičními systémy ohřevu vody, jako je například bojler.

Standardní cena solárních panelů pro ohřev vody v rodinném domě se pohybuje mezi 150 000 a 200 tisíci Kč. Tyto systémy jsou schopny pokrýt až dvě třetiny roční spotřeby teplé vody.

Hlavním motivačním faktorem pro instalaci solárního systému ohřevu vody v domácnostech a firmách je výrazná úspora energie. Tato úspora je zvláště významná v době, kdy ceny elektrické energie a zemního plynu neustále rostou nebo když hrozí jejich nedostatek.

Předpokládejme, že průměrná tříčlenná domácnost spotřebovává zhruba 3 000 kWh ročně na ohřev vody. Při průměrné ceně elektrické energie 5 Kč/kWh by roční náklady na ohřev vody činily 15 000 Kč. Po instalaci solárního ohřevu vody, který dokáže pokrýt až dvě třetiny této spotřeby, může domácnost ušetřit až 10 000 Kč ročně (dvě třetiny z 15 000 Kč). Tento údaj samozřejmě může kolísat v závislosti na specifických podmínkách domácnosti a regionálních cenách energií.

Pro výpočet vaší úspory použijte kalkulačku úspor >>

Jak funguje solární ohřev vody?

Solární systém pro ohřev vody pracuje na jednoduchém principu. Hlavním prvkem je solární kolektor, kde se voda nebo teplonosná kapalina ohřívá slunečním teplem. Tato ohřátá kapalina pak cirkuluje do systému a prostřednictvím výměníku tepla v zásobníku předává své teplo užitkové vodě, která se tím ohřívá, zatímco teplonosná kapalina se ochlazuje a vrací se zpět do kolektoru.

Na rozdíl od fotovoltaických panelů, které vyrábějí elektrickou energii ze slunečního záření, solární kolektory se zaměřují přímo na ohřev vody a dosahují vyšší účinnosti, jelikož se jedná o přímý přenos tepla.

Systém uchovává ohřátou vodu v zásobníku pro její pozdější využití, takže o teplou vodu nepřijdete ani v noci. Během letních měsíců může solární systém pokrýt celkovou spotřebu teplé vody. Na jaře a na podzim pomáhá solární ohřev snižovat spotřebu energie pro ohřev vody. V zimě, kdy je slunečního světla méně, je příspěvek solárního ohřevu k celkovému ohřevu vody menší.

Pokud slunce nesvítí dostatečně silně, voda se ohřívá méně intenzivně, což může vést k teplejší, ale ne horké vodě. V takovém případě může být potřeba dodatečné ohřevu, který poskytne běžný ohřívač vody, jako je například bojler.

Systém také obsahuje regulátor teploty, který umožňuje uživatelům nastavit požadovanou teplotu vody a zabraňuje riziku popálení.

Díky své jednoduchosti lze solární systém pro ohřev vody vyrobit i svépomocí.

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Jak funguje solární baterie?

Zdroj: European Commission, PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

Více informací o fotovoltaických panelech čtete v článku:  Co jsou fotovoltaické panely a podle čeho je vybrat >> 

Jak vybrat domácí solární systém pro ohřev vody?

Při výběru solárního systému ohřevu vody budete muset zvážit tři hlavní faktory:

1. Zjistěte si průměrnou spotřebu

Běžně se počítá s průměrnou spotřebou 50l vody na osobu za den. Pro rodinné domy se  2-4 členy domácnosti by tak měl postačit solární ohřívač vody o objemu 200l. Pro rodinné  domy s až 6 členy je lepší zvolit zásobník alespoň 300l. 

Léto: Teplota ohřevu vody v závislosti na počasí
Počasí Objem vody Teplota ohřevu
Jasno 300 litrů 70 °C
Polojasno 300 litrů 50-60 °C
Oblačno 300 litrů 45-55 °C
Zima: Teplota ohřevu vody v závislosti na počasí
Počasí Objem vody Teplota ohřevu
Jasno 300 litrů 30-40 °C

2. Zjistěte potřebnou plochu pro panely

Na jednu osobu v domácnosti budete potřebovat zhruba jeden metr čtvereční plochy  panelu, přičemž standartní rozměr plochy jednoho kolektoru jsou 2 m2 (1 metr na šířku x 2  metry na délku). Pro potřebu tříčlenné rodiny tak bohatě postačí dva solární kolektory.  

V případě, že použijete méně účinný panel (například ploché panely), budete potřebovat  větší plochu, než když použijete účinnější panel, například s evakuovanými trubicemi.

Zohlednit musíte také volné místo pro zásobník teplé vody. 

3. Vyberte nejlepší solární panel s ohledem na cenu

Jestli není ve vašich finančních možnostech investovat již dříve zmíněných 100 až 200 tis.  Kč, nezoufejte! Základní tepelný systém ohřevu vody lze pořídit již od 50-60 tisíc korun.

Fungovat bude stejně dobře, pouze nepokryje takovou část vaší spotřeby teplé vody, jako  dražší systémy. Proto je vhodný spíše pro jednu osobu nebo na chatu. 

Avšak musíte mít na paměti, že ne každý kotel je se solárním systémem plně kompatibilní a tak je potřeba jej předem nechat ověřit odborníkem. Pokud kotel  kompatibilní není, počáteční investice do nového tepelného systému se tak navýší o cenu  nového kotle.  

Pro dvoučlennou domácnost v rodinném domě, kde se dosud ohřívala voda pomocí elektrického zásobníku, navrhujeme následující řešení solárního ohřevu vody:

Specifikace domácnosti
 • Počet osob: 2
 • Průměrná denní spotřeba vody: 2 x 50 litrů
 • Ohřev vody: Celoročně
 • Současný způsob ohřevu: Elektrický zásobník

 

Navrhované řešení
 • Solární kolektor: Plochý, o ploše 4 m² (2 x 2 m²)
 • Kombinovaný zásobník: 200 litrů s možností elektrického ohřevu
 • Další součásti systému: Čerpadlo, teplonosná kapalina, regulátor teploty, propojovací materiál

 

Očekávané výsledky
 • Celková cena systému: Přibližně 90 tisíc korun
 • Pokrytí spotřeby teplé vody: Až 56%
 • Doba návratnosti investice: 6-7 let (v závislosti na cenách energií, bez zahrnutí dotací)
 • Možná dotace: 45 tisíc korun

 

Tento solární tepelný systém by tedy poskytoval efektivní řešení pro snížení nákladů na ohřev vody, zároveň přispěje k ekologickému životnímu stylu a v dlouhodobém horizontu přináší finanční úspory.

Výhody a nevýhody solárního tepelného systému

Výhody
Nevýhody

Výrazná roční úspora

Ušetří až 60% vašich ročních nákladů za teplou vodu. Pokud pořídíte panely, které kromě ohřevu vody vyrábí také elektřinu, úspory se ještě o to více zvýší.

Nízké nároky na údržbu

Vyžadují minimální údržbu, potřebují pouze příležitostný servis a relativní čistotu součástí. Jinak je celý solární systém uzavřený a tudíž bezúdržbový.

Obnovitelný zdroj energie

Protože většina běžných topných systémů spaluje fosilní paliva, což způsobuje znečištění, veškerá energie ušetřená solárním ohřevem vody eliminuje znečištění, které by jinak přispělo k našim problémům se špatnou kvalitou ovzduší a globální změnou klimatu.

Vyšší počáteční investice

Náklady na pořízení systému jsou poměrně vysoké, ale slibují vcelku rychlou návratnost a pokud využijete možnost dotace, tyto náklady se výrazně sníží.

Závislost na počasí

Asi největší nevýhodou je závislost na počasí, kdy pouze v letních měsících dosahuje solární ohřev nejvyšší efektivity.

Potřebný prostor

Vzhledem k tomu, že je solární systém složený z několika důležitých součástí, musíte tak pamatovat na volné místo například pro zásobník TUV nebo plochu samotných panelů.

Typy solárních systémů

Existují 2 běžné typy solárních systémů: 

 • Aktivní – Celý okruh s kapalinou pohání čerpadlo, které potřebuje elektrickou energii. 
 • Pasivní – Spoléhá víc na přirozenou konvekci (proudění), než na čerpadlo poháněné  elektřinou.

Ty se pak dále rozdělují podle toho, jakým způsobem využívají solární kolektor:

 • Přímé – Teplá užitková voda se ohřívá přímo v kolektoru. Jsou vhodné do míst, kde  zřídka mrzne. 
 • Nepřímé – V kolektoru se ohřívá teplonosná kapalina, která pak předává teplo užitkové  vodě. Tento systém je běžně používaný tam, kde venkovní teploty klesají pod bod  mrazu. 

Typy solárních panelů na ohřev vody

Kolektory jsou alfou a omegou celého solárního systému a proto je vybíráme podle toho,  na co je chceme použít. Nejběžněji používanými typy jsou:

1. Ploché kolektory

Prvním a zároveň nejoblíbenějším typem tepelného kolektoru je zasklený plochý kolektor, který se používá primárně pro ohřev vody. Tyto kolektory jsou ideální pro přípravu teplé užitkové vody v domácnostech a mohou také sloužit jako doplněk systému vytápění v dobře izolovaných domech nebo menších budovách. Jedná se o nejekonomičtější variantu tepelných kolektorů.

Ukázka plochých kolektorů pro ohřev vody

2. Trubicové (Vakuové) kolektory

Trubicové tepelné kolektory jsou efektivní v dosahování vyšších teplot vody a nabízí rychlejší ohřev. Tyto kolektory jsou často využívány v průmyslových aplikacích kvůli jejich schopnosti efektivněji využívat solární energii. Navzdory jejich průmyslovému zaměření jsou trubicové kolektory vhodné i pro rezidenční využití. Jsou ideální volbou v situacích, kdy je na střeše omezený prostor, jelikož umožňují koncentrovat solární energii na menší plochu.

Ukázka trubicových panelů pro ohřev vody

3. Hybridní kolektor

Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory jsou inovativním řešením, které umožňuje současnou výrobu teplé vody a elektrické energie. Tyto kolektory jsou často kombinovány s tepelným čerpadlem, přičemž vyrobená elektrická energie je efektivně využita pro jeho chod. Tento integrovaný systém nabízí efektivní řešení pro zajištění teplé vody a současně přispívá k energetické soběstačnosti domácnosti.

Ukázka hybridních kolektorů pro ohřev vody

Pokud se vám solární kolektor nezdá jako vhodný zdroj teplé vody pro vaši domácnost,  existují alternativy, například tepelné čerpadlo nebo fotovoltaika.

Co jsou Termodynamické panely a kolik ušetří >>

Správné umístění solárních panelů na střechu

Solární systémy pro ohřev vody se obvykle umisťují na střechu domu. Pro zajištění maximální efektivity je doporučeno umístit solární kolektory na jižní stranu střechy pod úhlem 45°.

V případě, že na střeše není dostatek místa pro umístění solárních panelů, lze zvolit alternativní možnosti, jako je instalace na fasádě domu nebo do země zabudovaná konstrukce. Podle stavebního zákona obvykle není vyžadováno žádné speciální ohlášení ani stavební povolení pro instalaci solárních panelů na střechu domu.

Dotace na solární ohřev vody až 60 tisíc korun

V rámci programu „Nová zelená úsporám“ máte možnost požádat o dotaci, která vám pomůže snížit počáteční náklady na instalaci nového solárního ohřevu vody. Většina společností zabývajících se instalací těchto systémů nabízí asistenci s vyřízením dotace, což může být pro vás pohodlnější a efektivnější než podávání žádosti samostatně.

Výše dotací na ohřev vody se solárními panely
Typ systému Výše dotace
Solární termický systém na přípravu teplé vody 45 000 Kč
Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění 60 000 Kč
Fotovoltaický systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 45 000 Kč

Často kladené otázky

Počet panelů použitých pro ohřev vody závisí na velikosti ohřívače vody a množství teplé vody, které je potřeba. Ohřívač vody bude mít obvykle jeden nebo dva panely.

V průměru může solární systém pro ohřev vody stát kdekoli od 75 000 Kč do 250 000 Kč, včetně instalace. Faktory, které mohou ovlivnit náklady, zahrnují typ systému, velikost systému a jakékoli další vybavení nebo funkce, které jsou součástí.

Tip na další článek: Solární ohřev vody v zimě >>

Na této stránce