Solární ohřev vody: Kompletní průvodce pro rok 2023

Hledáte úsporu v době energetické krize nebo máte obavy, že si v případě blackoutu  nepustíte teplou vodu ve sprše? Systém solárního ohřevu vody dokáže řešit mnohé,  ať už jste fanda udržitelnosti nebo jen hledáte způsob jak si ohřát vodu v bazénu. 

Co je solární ohřev teplé užitkové vody (TUV) a proč ho mít?

Solární tepelné panely (tzv. solární kolektory), jsou určené k výrobě teplé užitkové vody  (TUV), ale mohou se podílet také na vytápění nebo klimatizaci. Jednoduchý solární  ohřev vody využívá teplo ze slunce, které je „zdarma“, dostupné všude a pro každého.

Jak a kdy lze využít solární ohřev vody

 • Ohřev TUV

Primárním cílem solárních panelů pro ohřev vody je příprava teplé užitkové vody. Tu lze využít při koupání, mytí nádobí a podobně.

 • Ohřev otopné vody

Solární systém ohřevu vody lze využít i pro ohřev otopné vody. Což však platí pouze v případě, že v otopném systému cirkuluje voda. Většinou slouží spíše k přitápění a nedá se na něj spoléhat jako na jediný zdroj tepla během zimy.

 • Kombinace obojího

Oba dva výše zmíněné způsoby využití solárních panelů na ohřev vody lze zkombinovat. Domácnost tak bude zásobena teplou vodou pro otopný systém a zároveň teplou užitkovou vodou.

 • Ohřev vody v bazénu

Ohřívání vody v bazénu pomocí solárních panelů je hojně využíváni především z důvodů jednoduché montáže, nulových provozních nákladů a poměrně vysoké účinnosti. Více se dozvíte v článku: Solární panely k bazénu >> Vodu v bazénu lze i ohřívat pomocí tepelného čerpadla.

Můžete využít kalkulačku návratnosti solárního systému >>

Pořizovací náklady jsou sice vyšší, ale životnost solárního systému dosahuje až 25 let,  což může být až dvojnásobek oproti běžným systémům ohřívání vody. 

Cena solárních panelů pro ohřev vody se standardně pohybuje v rozmezí 100 – 200 tisíc  KČ u běžného rodinného domu. Systém pak dokáže pokrýt až 2 třetiny z celkové  spotřeby teplé vody za celý rok.

Hlavním důvodem, proč si domácnosti či firmy pořizují solární systém ohřevu vody, je  výrazná energetická úspora. Obzvlášť v době, kdy ceny elektrické energie a zemního  plynu mají tendenci neustále růst nebo hrozí jejich nedostatek.

Získáte úsporu až 60% ročních nákladů

Příklad: Dvoučlenná rodina se spotřebou 50 litrů vody na osobu za den, dokáže za celou  životnost solárního systému ušetřit až 455 tisíc korun. To je roční úspora ve výši 18 200  , pokud systém používáte celoročně. (Příklad počítá s meziročním nárůstem cen energií  o 10%)

Celková úspora se pak může ještě navýšit v závislosti na růstu cen energií, spotřebě vody  nebo použitém solárním systému. 

Pro výpočet vaší úspory použijte kalkulačku úspor >>

Jak funguje solární ohřev?

Solární ohřev funguje na velmi jednoduchém principu. Základem je solární  kolektor, ve kterém se voda nebo teplonosná kapalina ohřívá teplem ze slunce. 

Tato kapalina pak proudí do okruhu a předává získanou energii ohřívané vodě prostřednictvím výměníku umístěném v zásobníku teplé vody. Užitkovou vodu tímto  ohřejeme, zatímco teplonosnou kapalinu ochladíme. Ta se následně vrací zpět do  kolektoru a celý proces se opakuje. 

Jak funguje solární baterie?

Zdroj: European Commission, PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

Solární kolektory bývají často zaměňovány za fotovoltaické panely, které sluneční záření  využívají k výrobě elektrické energie. Oproti nim však solární kolektory dosahují mnohem  vyšší účinnosti, protože se jedná pouze o předání tepla, nikoliv složitou přeměnu energie. 

Více informací o fotovoltaických panelech čtete v článku:  Co jsou fotovoltaické panely a podle čeho je vybrat >> 

Solární tepelná technologie je navržená tak, že se ohřátá voda uchovává v samostatném  zásobníku pro předehřev, dokud ji nepotřebujete. O teplou vodu tak nepřijdete ani v  noci.

 • Během letních měsíců solární systém dokáže pokrýt celkovou spotřebu teplé vody. 
 • Na jaře a na podzim můžete díky předehřevu vody v zásobníku snížit množství energie potřebné k ohřevu vody.
 • V zimních měsících je sluneční světlo slabší a dny kratší. Proto se solární systém na ohřevu vody příliš nepodílí. 

 

Když slunce nesvítí, voda se neohřívá tak intenzivně, takže dostanete vodu střední teploty.  

V případě, že je potřeba další teplo pro ohřev, dodá jej váš běžný systém ohřevu vody,  jakým je například bojler. 

Systém obsahuje také regulátor teploty. Díky němu si uživatel může nastavit takovou  teplotu vody, která mu vyhovuje. Zároveň tak nedojde například k popálení během sprchování. 

Jelikož solární ohřev vody je vcelku jednoduchý systém, lze jej vyrobit i svépomocí.

Jak vybrat domácí solární systém pro ohřev vody?

Při výběru solárního systému ohřevu vody budete muset zvážit tři hlavní faktory:

1. Zjistěte si průměrnou spotřebu

Běžně se počítá s průměrnou spotřebou 50l vody na osobu za den. Pro rodinné domy se  2-4 členy domácnosti by tak měl postačit solární ohřívač vody o objemu 200l. Pro rodinné  domy s až 6 členy je lepší zvolit zásobník alespoň 300l. 

Léto: Teplota ohřevu vody v závislosti na počasí
Počasí Objem vody Teplota ohřevu
Jasno 300 litrů 70 °C
Polojasno 300 litrů 50-60 °C
Oblačno 300 litrů 45-55 °C
Zima: Teplota ohřevu vody v závislosti na počasí
Počasí Objem vody Teplota ohřevu
Jasno 300 litrů 30-40 °C

2. Zjistěte potřebnou plochu pro panely

Na jednu osobu v domácnosti budete potřebovat zhruba jeden metr čtvereční plochy  panelu, přičemž standartní rozměr plochy jednoho kolektoru jsou 2 m2 (1 metr na šířku x 2  metry na délku). Pro potřebu tříčlenné rodiny tak bohatě postačí dva solární kolektory.  

V případě, že použijete méně účinný panel (například ploché panely), budete potřebovat  větší plochu, než když použijete účinnější panel, například s evakuovanými trubicemi.

Zohlednit musíte také volné místo pro zásobník teplé vody. 

3. Vyberte nejlepší solární panel s ohledem na cenu

Jestli není ve vašich finančních možnostech investovat již dříve zmíněných 100 až 200 tis.  Kč, nezoufejte! Základní tepelný systém ohřevu vody lze pořídit již od 50-60 tisíc korun.

Fungovat bude stejně dobře, pouze nepokryje takovou část vaší spotřeby teplé vody, jako  dražší systémy. Proto je vhodný spíše pro jednu osobu nebo na chatu. 

Avšak musíte mít na paměti, že ne každý kotel je se solárním systémem plně kompatibilní a tak je potřeba jej předem nechat ověřit odborníkem. Pokud kotel  kompatibilní není, počáteční investice do nového tepelného systému se tak navýší o cenu  nového kotle.  

Zadání: 

 • Rodinný dům 
 • 2 osoby v domácnosti (průměrná spotřeba 2 x 50 litrů vody za den) Celoroční ohřev vody  
 • Dosud voda ohřívaná pomocí elektrického zásobníku

Návrh řešení: 

 • Plochý solární kolektor o ploše 2 x 2 m2
 • Kombinovaný zásobník 200 litrů s možností elektrického ohřevu + další součástky (čerpadlo, kapalina, regulátor teploty, propojovací materiál) 

Výsledek: 

 • Cena tohoto tepelného systému se může pohybovat okolo 90 tisíc korun. Pokrytá spotřeba teplé vody až 56% 
 • Návratnost 6-7 let (v závislosti na cenách energií, bez dotace) 
 • Dotace ve výši 45 tisíc korun

Výhody a nevýhody solárního tepelného systému

Výhody
Nevýhody

Výrazná roční úspora

Ušetří až 60% vašich ročních nákladů za teplou vodu. Pokud pořídíte panely, které kromě ohřevu vody vyrábí také elektřinu, úspory se ještě o to více zvýší.

Nízké nároky na údržbu

Vyžadují minimální údržbu, potřebují pouze příležitostný servis a relativní čistotu součástí. Jinak je celý solární systém uzavřený a tudíž bezúdržbový.

Obnovitelný zdroj energie

Protože většina běžných topných systémů spaluje fosilní paliva, což způsobuje znečištění, veškerá energie ušetřená solárním ohřevem vody eliminuje znečištění, které by jinak přispělo k našim problémům se špatnou kvalitou ovzduší a globální změnou klimatu.

Vyšší počáteční investice

Náklady na pořízení systému jsou poměrně vysoké, ale slibují vcelku rychlou návratnost a pokud využijete možnost dotace, tyto náklady se výrazně sníží.

Závislost na počasí

Asi největší nevýhodou je závislost na počasí, kdy pouze v letních měsících dosahuje solární ohřev nejvyšší efektivity.

Potřebný prostor

Vzhledem k tomu, že je solární systém složený z několika důležitých součástí, musíte tak pamatovat na volné místo například pro zásobník TUV nebo plochu samotných panelů.

Typy solárních systémů

Existují 2 běžné typy solárních systémů: 

 • Aktivní – Celý okruh s kapalinou pohání čerpadlo, které potřebuje elektrickou energii. 
 • Pasivní – Spoléhá víc na přirozenou konvekci (proudění), než na čerpadlo poháněné  elektřinou. 

Ty se pak dále rozdělují podle toho, jakým způsobem využívají solární kolektor:

 • Přímé – Teplá užitková voda se ohřívá přímo v kolektoru. Jsou vhodné do míst, kde  zřídka mrzne. 
 • Nepřímé – V kolektoru se ohřívá teplonosná kapalina, která pak předává teplo užitkové  vodě. Tento systém je běžně používaný tam, kde venkovní teploty klesají pod bod  mrazu. 

Typy solárních panelů na ohřev vody

Kolektory jsou alfou a omegou celého solárního systému a proto je vybíráme podle toho,  na co je chceme použít. Nejběžněji používanými typy jsou:

1. Ploché kolektory

Prvním a nejčastěji používaným typem tepelného kolektoru je zasklený plochý kolektor pro ohřev vody. Používá se k přípravě teplé vody pro domácnost nebo jako doplněk vytápění dobře izolovaného domu nebo malé budovy. Jsou také nejlevnější.  

Ukázka plochých kolektorů pro ohřev vody

2. Trubicové (Vakuové) kolektory

Tepelné kolektory trubicového typu poskytují vyšší teplotu vody a rychlejší ohřev. Používají se pro potřeby průmyslových procesů. Tyto kolektory však lze použít i pro obytné účely. Pokud například nemáte na střeše dostatek místa, umožní vám tyto kolektory soustředit solární energii na malou plochu.

Ukázka trubicových panelů pro ohřev vody

3. Hybridní kolektor

Takzvané hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory kombinují výrobu teplé vody a elektřiny současně. Často se využívají v kombinaci s tepelný čerpadlem, kdy se vyrobená elektrická energie využívá na jeho provoz. 

Ukázka hybridních kolektorů pro ohřev vody

Pokud se vám solární kolektor nezdá jako vhodný zdroj teplé vody pro vaši domácnost,  existují alternativy, například tepelné čerpadlo nebo fotovoltaika.

Co jsou Termodynamické panely a kolik ušetří >>

Správné umístění solárních panelů na střechu

Nejčastěji se setkáme s umístěním solárního ohřevu vody na střechu. Pro dosažení maximálního efektu by solární kolektory měli být umístěny na jižní stranu střechy a to ve sklonu 45°

Pokud pro ně na střeše nemáte místo, můžete využít instalaci na fasádu nebo konstrukci zabudovanou v  zemi. Z pohledu stavebního zákona není potřeba žádné ohlášení ani stavební povolení, pokud  jsou panely umístěny na střeše domu. 

Dotace na solární ohřev vody až 60 tisíc korun

V rámci programu Nová zelená úsporám si můžete zažádat o dotaci a částečně tak snížit  počáteční náklady nového systému. Většina firem, které instalují systém solárního ohřevu  vody, vám se žádostí o dotaci pomohou. Což je mnohdy jednodušší, než si žádat  svépomocí.

Výše dotací na ohřev vody se solárními panely
Typ systému Výše dotace
Solární termický systém na přípravu teplé vody 45 000 Kč
Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění 60 000 Kč
Fotovoltaický systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 45 000 Kč

Často kladené otázky

Počet panelů použitých pro ohřev vody závisí na velikosti ohřívače vody a množství teplé vody, které je potřeba. Ohřívač vody bude mít obvykle jeden nebo dva panely.

V průměru může solární systém pro ohřev vody stát kdekoli od 75 000 Kč do 250 000 Kč, včetně instalace. Faktory, které mohou ovlivnit náklady, zahrnují typ systému, velikost systému a jakékoli další vybavení nebo funkce, které jsou součástí.

Tip na další článek: Solární ohřev vody v zimě >>

Na této stránce