Fotovoltaika s tepelným čerpadlem

Takzvaná fotovoltaicko-tepelná technologie představuje zajímavé ekologické řešení pro výrobu elektřiny a tepla. Solární energie zajistí chod tepelného čerpadla po celý rok, což znamená úsporu mezi 30 až 75 % ročních nákladů. Tento systém je vhodný ne jen pro novostavby, ale i starší domy. Kolik solárních panelů potřebujete k napájení tepelného čerpadla? Jaká je pořizovací cena? Zjistili jsme vše, co potřebujete vědět ke správnému rozhodnutí.

Proč kombince tepelného čerpadla a fotovoltaiky

Tato kombinace vlastní výroby elektřiny, vytápění a ohřevu vody je jedním z nejefektivnějších řešení v oblasti výroby energií z obnovitelných zdrojů, které dnešní trh nabízí.

Tepelné čerpadlo samo o sobě může být velkým přínosem pro každou domácnost. Přesto však spotřebovává část elektrické energie pro svůj provoz, což je velkou překážkou na vysněné cestě k energetické nezávislosti a maximalizaci úspor.

Nejpoužívanější typ tepelného čerpadla se zdrojem vzduchu potřebuje napájení, především pro kompresor. Kromě zvýšené spotřeby elektrické energie, může nastat problém, když dojde k výpadkům proudu. Když je tepelné čerpadlo bez napájení, není schopné plnit svou funkci.

Kombinace s fotovoltaickými panely řeší právě tento problém. Solární panely zachytí sluneční záření a vyrobí z něj elektrickou energii pro provoz tepelného čerpadla. Tím se zvýší úspora a zároveň tak vytvoří spolehlivý zdroj v případě blackoutu.

Cena a návratnost FVE s tepelným čerpadlem

I když si pořídíte tepelné čerpadlo nebo jenom fotovoltaickou elektrárnu, dostanete se minimálně na částku 200 000 až 300 000 Kč. Při kombinaci obojího pak můžeme počítat s dvojnásobkem. Pokud jde o systém, který má pokrytý veškeré potřeby rodinného domu, včetně přípravu teplé vody a chlazení v létě, bude se pořizovací cena pohybovat mezi 400 000 až 600 000 Kč. Ale snadno může i více.

Stejně jako v případě dalších systémů, které využívají obnovitelné zdroje, tak i v tomto případě lze získat dotaci z programu Nová zelená úsporám. Na kombinaci fotovoltaiky a tepelného čerpadla lze čerpat až 220 000 Kč.

Dejme tomu, že rodina ročně spotřebuje 12 000 kWh elektřiny, což je při ceně 5 Kč za kWh celkem 60 000 Kč (12 000 kWh * 5 Kč/kWh).

Po instalaci FVE a tepelného čerpadla
  1. Díky efektivitě tepelného čerpadla se celková spotřeba elektřiny sníží na 7 500 kWh za rok.
  2. FVE systém vyprodukuje 9 000 kWh elektřiny za rok, což pokryje potřeby domácnosti.

 

Nyní se podíváme na finanční stránku
  • Celkové náklady na FVE systém a TČ jsou 630 tisíc Kč (350 tisíc + 280 tisíc).
  • Dotace ve výši 220 tisíc Kč tyto náklady snižuje na 410 tisíc Kč (630 tisíc – 220 tisíc).
  • S FVE a tepelným čerpadlem už rodina nemusí kupovat 7 500 kWh z běžné sítě, což představuje úsporu 37 500 Kč ročně (7 500 kWh * 5 Kč/kWh).

 

Celková úspora a návratnost investice
  • Celková čistá investice: 410 000 Kč.
  • Roční úspory: 60 000 Kč.
  • Doba návratnosti: 410 000 Kč / 60 000 Kč/rok ≈ 6,8 let.

 

Je důležité si uvědomit, že tento příklad je orientační a nezohledňuje další faktory, jako je zisk z prodeje přebytků elektrické energie do sítě. Také nezahrnuje potenciální růst cen elektřiny, který by dobu návratnosti mohl ještě zkrátit.

Vyplatí se fotovoltaika s tepelným čerpadlem?

Fotovoltaika společně s tepelným čerpadlem se stává základním kamenem moderní, energeticky soběstačné domácnosti. Nejde jen o krátkodobý trend, ale o strategický krok, který může přinést dlouhodobé finanční i ekologické dividendy.

Je pravda, že sluneční svit nemá každý den stejnou sílu a teplo z čerpadla není vždy zdarma. Ale i v zimě, kdy fotovoltaika produkuje méně energie, spojení s tepelným čerpadlem znamená, že každý sluneční paprsek má svůj význam a přispívá k úspořám. Navíc, v kombinaci s akumulačními bateriemi může být energie uchovávána pro pozdější použití, což dává této kombinaci další rozměr flexibilitě.

Spojit fotovoltaiku s tepelným čerpadlem se jednoduše vyplatí. Je to rozumná investice, která se dlouhodobě odráží v nižších účtech za energie a zároveň podporuje životní prostředí. V dnešní době, kdy je důležité myslet na udržitelnost, to představuje praktické a efektivní řešení, které pomáhá chránit naši planetu pro budoucí generace.

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Jak funguje fotovoltaika s tepelným čerpadlem?

Funkce obou těchto systémů je naprosto stejná, jako když fungují samostatně:

  •  Tepelné čerpadlo se skládá ze dvou jednotek. Venkovní jednotka, která odebírá teplo z okolního vzduchu a vnitřní jednotka, která ho přeměňuje na teplo a dodává do topného systému. 
  • Fotovoltaické solární panely se instalují na střechu domu. Jejich úkolem je zachycení slunečního světla a jeho přeměna na elektrický proud. 
Zdroj: European Commission, PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

Zásadní rozdíl je ve vzájemné komunikaci mezi fotovoltaickou elektrárnou a tepelným čerpadlem. 

Moderní řídící systémy dokáží regulovat výkon kompresoru tepelného čerpadla na základě přebytku z fotovoltaiky. Díky tomu dojde k nastolení rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektřiny. 

Aby došlo k efektivnímu spotřebování všech přebytků z fotovoltaiky, je dobré tento systém doplnit o elektrokotel, který v případě potřeby „doplňuje“ tepelné čerpadlo.

Kombinací těchto dvou zcela odlišných systémů tak lze dosáhnout výborného poměru cena výkon. A dům se stává ještě více udržitelným, jelikož fotovoltaická elektrárna i tepelné čerpadlo vyrábí energii z obnovitelných zdrojů, což má na životní prostředí pozitivní dopad. 

Jaký typ tepelného čerpadla vybrat k FVE?

Nejpoužívanějším typem tepelného čerpadla je vzduch-voda. V posledních letech tento typ zakoupilo více jak 90 % všech uživatelů nových tepelných čerpadel. To však neznamená, že by šlo o jediný typ, který je s fotovoltaickou elektrárnou kompatibilní.

Vzduch-voda je sice nenáročný na instalaci a patří k těm levnějším typům, avšak na výrobu tepla spotřebu až o 30 % více elektrické energie, nežli typ, který získává teplo ze země.

Typ země-voda funguje na základě zemních kolektorů nebo hlubinného vrtu, díky kterým se získává teplo přímo z půdy. Toto řešení je na pořízení dražší, ale efektivnější. Zatímco v zimě je výkon tepelného čerpadlo se zdrojem vzduchu nižší, u typu země-voda je výkon stabilní po celý rok.

Pokud je tento zemní systém tepelného čerpadla spojen s fotovoltaikou, nabízí se další možnost využití případných přebytků elektřiny. Přebytky elektřiny lze totiž využít k regeneraci zemního kolektorů pomocí řízeného elektrického tělesa, tím dojde ke zvýšení efektivity celého systému.

Kolik solárních panelů potřebujete k napájení tepelného čerpadla?

Potřebný počet solárních panelů závisí především na velikosti domu, výši tepelných ztrát a celkovým potřebám na vytápění a přípravu tepelné vody. Důležitým parametrem bude spotřeba elektrické energie a topný faktor tepelného čerpadla (COP).

💡 Věděli jste? COP – Tento parametr udává poměr mezi spotřebovanou energií a vyprodukovaným teplem. COP 1 znamená, že z každé 1 kilowatty elektřiny tepelné čerpadlo vyprodukuje 3 kilowatty tepla. Takže čím vyšší je COP, tím je výroba tepla levnější.

Odhaduje se, že k pokrytí spotřeby tepelného čerpadla s COP 4 pro novostavbu nebo velmi dobře izolovaný dům s roční spotřebou tepla 10 000 kWh, bude potřeba v průměru 9 fotovoltaických panelů, z nichž každý vyrobí 300 kWh. U starších domů s větší tepelnou ztrátou může být počet potřebných solárních panelů až dvojnásobný. 

Vámi vybraná montážní firma provede měření, na jehož základě posoudí, kolik tepla bude potřeba pro váš dům. Poté vypočítá, kolik solárních panelů bude potřeba k provozu tepelného čerpadla.

Také záleží na vybraném typu tepelného čerpadla. Například typ země-voda má až o 30 % nižší spotřebu elektrické energie. Takže jeho provoz nebude vyžadovat takový počet solárních panelů, jako typ vzduch-voda.

V ideálním případě by měly být solární panely a tepelné čerpadlo instalovány současně. To však není podmínkou. 

Je fotovoltaická elektrárna s tepelným čerpadlem vhodná do každého domu?

Jednoduše řečeno, čím nižší jsou tepelné ztráty vašeho domu, tím větší rozdíl v úspoře pocítíte. Ale fotovoltaická elektrárna v kombinaci s tepelným čerpadlem není výsadou pouze nových dobře izolovaných domů. 

Tento systém lze instalovat i do starších domů s větší tepelnou ztrátou. Avšak bude třeba na to myslet při jeho výběru. Pokud jsou tepelné ztráty domu větší, bude zapotřebí i výkonnější fotovoltaika a tepelné čerpadlo. Což se samozřejmě negativně projeví i na výši počáteční investice. Viz. tabulka níže.

Přesto můžeme říci, že kombinace těchto systémů je vhodná i pro starší domy.

💡 Věděli jste? Pro domy s vysokou tepelnou ztrátou se nabízí možnost dotace na zateplení, výměnu oken či dveří. Stačí splnit podmínky programu Nová zelená úsporám Light

Orientační ceny fotovoltaiky s tepelným čerpadlem podle tepelné ztráty domu
Tepelná ztráta Plocha domuOrientační cena s dotací
3 – 7 kW 100 m²480 000 Kč
5 – 9 kW120 m²540 000 Kč
9 – 14 kW140 m²545 000 Kč
11 – 18 kW200 m²550 000 Kč

Výhody a nevýhody fotovoltaiky s tepelným čerpadlem

Výhody
Nevýhody
Úspora 30-75 % ročních nákladů na teplo a elektřinu

Tepelné čerpadlo potřebuje elektrickou energii pro svůj provoz. Díky fotovoltaické elektrárně tuto elektřinu nemusí čerpat z centrální distribuční sítě. V některých případech fotovoltaika zvládne vyrobit větší množství elektřiny než člověk dokáže spotřebovat.

Spolehlivý zdroj v případě blackoutu​

Když dojde k přerušení dodávek proudu z centrální distribuční sítě, domácnost s fotovoltaikou může využívat elektřinu kterou vyprodukuje. Díky ostrovní elektrárně se elektřina ukládá do akumulátoru pro pozdější využití.

Dlouhá životnost

Většina výrobců solárních panelů garantuje životnost v délce 30 let na 80 % výkonu. Tepelná čerpadla mají testovanou životnost na více jak 20 let.

Dotace až 220 000 Kč

Na kombinaci fotovoltaické elektrárny a tepelného čerpadla lze získat dotaci až 220 000 Kč z programu Nová zelená úsporám.

Vysoké pořizovací náklady

I přes možnost čerpat vysoké dotace se počáteční investice ve většině případů výrazně prodraží. Jestliže chcete komplexní systém, který uspokojí všechny potřeby na teplo v domácnosti, částka za takový systém může být mezi 400 000 - 500 000Kč. Někdy i více.

Spoléháte na počasí

Oblačnost, mlha, hustý déšť, sněžení, to vše negativně ovlivňuje výkon fotovoltaických panelů. Tepelné čerpadlo se zdrojem vzduchu na tom není lépe. Jeho výkon klesá spolu s teplotou venkovního vzduchu v zimním období. Pro tento případ je ideální ponechat nebo pořídit elektrický kotel, který tepelné čerpadlo skvěle doplní.

Potřebná plocha pro panely a místo pro tepelné čerpadlo​

Instalace solárních panelů vyžaduje volnou plochu střechy. Optimální na jižní straně. Pro umístění tepelného čerpadla je třeba připravit místo pro jeho venkovní jednotku, ale i pro vnitřní součásti. Ideální volbou bude technická místnost.

Často kladené otázky

V takovém případě bude systém automaticky odebírat energii z elektrické sítě, aby zajistil nepřetržitý chod tepelného čerpadla. Můžete také zvážit možnosti, jako je zlepšení izolace domu nebo instalace dalších fotovoltaických panelů pro zvýšení produkce energie.

Je těžké určit, co je lepší mezi tepelnými čerpadly a fotovoltaikou, protože to závisí na klimatu, nákladech na energii a konkrétních potřebách majitele domu. Tepelná čerpadla jsou účinná pro vytápění a chlazení a dobře fungují v mírných klimatických podmínkách, zatímco fotovoltaika je obnovitelný zdroj energie, který funguje nejlépe ve slunečných oblastech, ale může být předem drahý.

Náklady na tepelné čerpadlo s fotovoltaikou se pohybují od přibližně 250 000 Kč do 500 000 Kč nebo více bez dotací. Náklady na fotovoltaiku obvykle tvoří většinu nákladů, zatímco náklady na tepelné čerpadlo jsou ve srovnání s nimi relativně skromné.

Ano, je možné napájet tepelné čerpadlo fotovoltaikou, případně solárními panely. Fotovoltaiku lze využít k výrobě elektřiny, kterou lze využít s pomocí střídače k napájení tepelného čerpadla a dalších spotřebičů v domácnosti nebo firmě.

Systém je navržen tak, aby automaticky reagoval na změny počasí. V zimě začíná topit s předstihem a v létě chladit, aby se udržela stálá teplota pro vaše pohodlí. Díky pokročilé regulaci systém rovněž rozhoduje, zda je výhodnější odebírat energii z fotovoltaické elektrárny nebo z veřejné sítě.

Tip na další článek: Jak vybrat ostrovní systém >>

Na této stránce