Jaká je cena tepelných čerpadel v roce 2024

Pořízení tepelného čerpadla není levnou investicí, protože cena tepelných čerpadel začíná v řádech desetitisíců korun a lehce může překonat hranici 400 000 Kč. Co a jak nejvíce ovlivňuje jejich cenu? Jakou mají životnost a kdy se vám investice do pořízení nového tepelného čerpadla vrátí? Řekneme vám, jaké jsou provozní náklady a kolik si připravit.

Co ovlivňuje cenu tepelných čerpadel?

Cena tepelných čerpadel se obvykle pohybuje mezi 250 000 a 450 000 Kč bez zahrnutí dotací nebo státní podpory. K dispozici je také model tepelného čerpadla za cenu od 25 000 Kč, který je však primárně určen k doplňkovému vytápění nebo chlazení. Celkovou cenu tepelného čerpadla ovlivňují různé faktory, včetně:

Výkon tepelného čerpadla

Výkon tepelného čerpadla přímo ovlivňuje jeho cenu. Pro efektivní vytápění a případnou přípravu teplé vody je nutný adekvátní výkon. Vyšší výkon znamená vyšší cenu, ale zároveň zajišťuje dostatečné tepelné pokrytí vašeho domova. Podrobnosti o výběru vhodného výkonu tepelného čerpadla pro váš dům naleznete v našem článku Výběr tepelného čerpadla.

Systém přípravy TUV

Integrace systému pro přípravu teplé užitkové vody (TUV) s tepelným čerpadlem zvyšuje celkovou cenu řešení. Kromě složitější a dražší instalace je nutné počítat i s nákupem nádrže TUV. Tato investice však zvyšuje komfort a funkčnost vašeho domácího systému.

Typ tepelného čerpadla

Typ tepelného čerpadla je klíčovým faktorem ovlivňujícím pořizovací cenu. Nejvíce dostupné jsou modely s využitím vzduchu, zatímco čerpadla s geotermálním zdrojem patří mezi nejdražší kvůli složitějším součástkám a náročnější instalaci. Pro podrobnější porovnání výhod a nevýhod jednotlivých typů tepelných čerpadel navštivte náš článek Typy tepelných čerpadel.

Konečná cena tepelného čerpadla je tedy ovlivněna kombinací několika faktorů, včetně výkonu, typu systému a integrace s TUV. Důležité je zvážit tyto aspekty ve vztahu k vašim potřebám a možnostem, aby investice do tepelného čerpadla byla co nejefektivnější. Kvalitní tepelné čerpadlo, ač vyžaduje počáteční investici, může v dlouhodobém horizontu přinést značné úspory energie a nákladů, stejně jako přispět ke zlepšení energetické účinnosti vašeho domova.

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Porovnání: Cena tepelných čerpadel dle typů

Vzduch-voda

Tento typ volí až 90 % všech uživatelů nových tepelných čerpadel i přesto, že se jeho cena pohybuje mezi 100 000 – 300 000 Kč. Nejdražší na tomto typu je venkovní jednotka, která nasává vzduch a také vnitřní jednotka (hydrobox). Ta obsahuje důležité součásti jako je například výměník, oběhové čerpadlo a různá čidla. Na výsledné cenně se může podepsat také hlučnost tepelného čerpadla vzduch-voda, protože čím tišší venkovní jednotka, tím dražší.

Vzduch-vzduch

Vzduch-vzduch je tím nejlevnějším typem, který lze na trhu sehnat. Cena začíná na 25 000 Kč, ale je potřeba počítat s tím, že neumí ohřívat vodu. A právě to, spolu s menším výkonem stojí za jeho nižší cenovkou. 

Nicméně, tento typ nabízí zapojení označované jako multi-split, což se může výrazně prodražit. Multi-split je více vnitřních jednotek (až 5), připojeno k jedné venkovní. Cena vnitřní jednotky může být až 10 000 Kč.

Země-voda

Země-voda je nejdražším typem tepelného čerpadla, jehož cena běžně bývá od 350 000 do 450 000 Kč. Nejdražší na tomto typu je jeho vnitřní jednotka a také instalace, která je velmi náročná.

Voda-voda

Cena typu voda-voda je 330 000 až 440 000 Kč, tedy velmi podobná jako u předešlého typu. Tento typ volí pouze kolem 1 % všech uživatelů, což není způsobeno ani tak cenou, jako spíše podmínkami pro instalaci.

Provozní náklady tepelného čerpadla

Velkou část provozních nákladů tvoří cena za elektrickou energii, kterou tepelné čerpadlo spotřebuje. Nejvíce elektřiny spotřebovává vzduchové tepelné čerpadlo a to především v zimě, kdy musí vynaložit více energie na získání tepla ze vzduchu. Avšak stále platí, že 1/3 energie pro výrobu tepla použije z elektrické sítě a zbylé 2/3 z venkovního vzduchu. 

Oproti tomu typ země-voda spotřebuje až o 30 % méně elektřiny, než tepelné čerpadlo se zdrojem vzduchu. Tyto provozní náklady je možné snížit kombinací s FVE. Více podrobností v článku:

Kromě spotřeby elektřiny je zapotřebí počítat také s cenou za údržbu a servis, tedy servisní prohlídkou, revizí tepelného čerpadla a výměnou vzduchových filtrů (u vzduchových TČ).

Servisní prohlídka stojí kolem 1 800 Kč a zahrnuje kontrolu tepelného čerpadla a vyčištění jeho součástí. Cena revize je obvykle 1 500 Kč. Jde především o kontrolu chladícího okruhu dle nařízení EK č. 517/2014.

Servis či revizi tepelného čerpadla se doporučuje provádět aspoň jednou do roka. Vzduchový filtr je vhodné měnit ideálně každý měsíc, přičemž cena filtru je kolem 200 Kč.

Životnost a návratnost tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla mají životnost testovanou na 25 let, ale s kvalitními komponenty a správnou údržbou může být doba životnosti i delší. Výjimkou jsou kompresory TČ, které by měli vydržet 20 let, ale záruka se většinou pohybuje kolem 10 let.

Doba návratnosti

Doba, za kterou se vám investice do tepelného čerpadla vrátí, závisí na několika faktorech. Obecně se předpokládá, že návratnost investice dosahuje 7 až 10 let. Klíčovými aspekty ovlivňujícími tuto dobu jsou cena a spotřeba elektřiny, spolu s pořizovací cenou samotného tepelného čerpadla. Detailnější informace o tom, zda se tepelné čerpadlo vyplatí, najdete v našem článku Kdy se vyplatí vytápět tepelným čerpadlem?.

Předpokládáme, že jste si pořídili tepelné čerpadlo vzduch-voda za cenu 350 000 Kč. Toto čerpadlo má schopnost snížit vaše roční náklady na elektřinu, potřebnou pro ohřev teplé užitkové vody (TUV) a vytápění, o zhruba 40 %.

Spotřeba a cena elektřiny
 • Roční spotřeba elektřiny: 17 MWh
 • Cena za 1 MWh elektřiny: 5 500 Kč

 

Výpočet ročních nákladů na elektřinu
 • Roční náklady na elektřinu: 17 MWh x 5 500 Kč/MWh = 93 500 Kč
 
Úspory po instalaci čerpadla
 • Očekávaná úspora: 40 % ročních nákladů
 • Roční úspora v Kč: 37 400 Kč (40 % z 93 500 Kč)
 
Návratnost investice
 • Pořizovací cena čerpadla: 350 000 Kč
 • Roční úspora: 37 400 Kč
 • Doba návratnosti: Přibližně 9 let (350 000 Kč / 37 400 Kč ročně = 9,36 let)

 

V tomto příkladu může tepelné čerpadlo vzduch-voda při pořizovací ceně 350 000 Kč ušetřit až 37 400 Kč ročně, což znamená, že doba návratnosti investice bude přibližně 9 let. Tato kalkulace ukazuje, jak může tepelné čerpadlo přinést značné úspory v dlouhodobém horizontu, a poskytuje reálný odhad doby, kdy se investice začne vyplácet.

Jaká je cena za montáž tepelného čerpadla?

Cena za montáž tepelného čerpadla bývá od 10 000 do 160 000 Kč

Montáž vzduchových tepelných čerpadel je nejméně nákladná, nejčastěji 10 000 až 20 000 Kč a zpravidla trvá 1 až 2 dny. Oproti tomu je nejdražší montáž typů se zdrojem vzduchu a vody.

Voda-voda

Jestliže přemýšlíte nad pořízením tepelného čerpadla s vodním zdrojem, bude zapotřebí zažádat o povolení k nakládání s vodami (v opačném případě hrozí pokuta až 50 Kč/1 m3 odebrané vody). Nicméně, samotná montáž není tak nákladná jako je tomu u zemních tepelných čerpadel, jelikož většinou stačí vyvrtat studnu (cena kolem 2000/bm) nebo uložit hadice na dno vodní plochy (jezero, rybník).

Země-voda

V případě typu země-voda vás instalace vyjde nejdráž. Součástí instalace je geologický průzkum, za který zaplatíte kolem 10 000 Kč. Avšak nejnákladnější jsou zemní práce pro uložení kolektorů (hadic) o ploše asi 300 m2, do hloubky 1 až 2 metry. 

Mnohem častější variantou jsou geotermální vrty, které se hloubí do hloubky 70 až 150 metrů, v závislosti na požadovaném výkonu tepelného čerpadla (Na 1 kW výkonu potřebujete cca 12 metrů hluboký vrt). Cena za každý vyvrtaný metr činní asi 1 000 Kč.

Předpokládáme, že si chcete pořídit tepelné čerpadlo země-voda o výkonu 4 kW s geotermálním vrtem jako způsobem instalace.

Specifikace instalace
 • Typ čerpadla: Země-voda
 • Výkon čerpadla: 4 kW
 • Způsob instalace: Hloubení geotermálního vrtu
 • Hloubka vrtu: Přibližně 48 metrů

 

Náklady na instalaci
 • Cena za hloubení vrtu: 48 000 Kč (1 000 Kč za metr)
 • Geologický průzkum: 10 000 Kč
 • Montáž a zapojení čerpadla: 8 000 Kč
 • Celková cena za instalaci: 66 000 Kč (48 000 Kč + 10 000 Kč + 8 000 Kč)

 

Celkové náklady na instalaci tepelného čerpadla typu země-voda pro rodinný dům, včetně hloubení geotermálního vrtu, geologického průzkumu a montáže, činí přibližně 66 000 Kč.

Dotace na tepelné čerpadlo

Na tepelné čerpadlo lze získat dotaci až 140 000 Kč z programu Nová zelená úsporám. Výše dotace je ovlivněna tím, zda je tepelné čerpadlo kromě vytápění, určeno také k přípravě teplé užitkové vody nebo připojené k fotovoltaice. Ale také zda se jedná o rodinný nebo bytový dům (b.j. – bytová jednotka).

Výše dotace podle typu systému tepelného čerpadla
Typ systému Výše dotace pro rodinný dům Výše dotace pro bytový dům (b.j.)
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody 100 000 Kč 40 000 Kč
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody 80 000 Kč 30 000 Kč
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k fotovoltaickému systému 140 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60 000 Kč 18 000 Kč

O dotaci na tepelné čerpadlo si můžete zažádat před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací. 

Žádost o dotaci můžete podat sami, výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST. Nebo přenechte veškerou administrativu a vyřízení žádosti o dotaci vámi vybrané montážní firmě. Tuto službu většina montážních firem poskytuje zdarma.

✏️ Zapište si: Zvýšenou pozornost musíte věnovat také správnému výběru montážní firmy, jelikož pokud chcete získat dotaci na tepelné čerpadlo a jeho instalaci, montážní firma musí být uvedena na seznamu specialistů dotačního programu Nová zelená úsporám.

Jaká je nejlepší značka tepelného čerpadla?

S jistotou nelze říci, jaká značka tepelného čerpadla je nejlepší. Vždy záleží především na konkrétních preferencích a potřebách majitele domu, typu a výkonu tepelného čerpadla. 

Mezi nejznámější značky patří například: Trane, Carrier, Lennox, Daikin, Mitsubishi Electric nebo LG. S výběrem vhodné značky tepelného čerpadla poradí vždy vámi vybraný dodavatel.

Mezi přední dodavatele patří například: Schlieger, Tenaur, Viessmann, IVT, Daikin, Nibe nebo Buderus.

Často kladené otázky

Cena tepelných čerpadel se pohybuje od 25 000 až do 450 000 Kč. Ve výjimečných případech i více. Cena závisí na výkonu a zvoleném typu:

 • Vzduch-voda: 100 000 – 300 000 Kč
 • Vzduch-vzduch: 25 000 – 100 000 Kč
 • Země-voda: 350 000 – 450 000 Kč
 • Voda-voda: 350 000 – 450 000 Kč

Cena za montáž závisí na typu tepelného čerpadla a pohybuje se od 10 000 do 160 000 Kč, přičemž nejdražší je montáž tepelných čerpadel se zemním zdrojem.

Mezi provozní náklady patří spotřeba elektřiny pro napájení tepelného čerpadla, servisní prohlídky – 1 800 Kč a revize 1 500 Kč. U vzduchových tepelných čerpadel je vhodné každý měsíc vyměnit vzduchový filtr – 200 Kč.

Samozřejmě! Na nejlevnější typ tepelného čerpadla lze získat až 60 000 Kč. Na nejpoužívanější typ tepelného čerpadla vzduch-voda až 100 000 Kč. A pokud jde o tepelné čerpadlo připojené k fotovoltaickému systému, může být výše dotace až 140 000 Kč.

Na této stránce