Cena tepelných čerpadel 2023

Pořízení tepelného čerpadla není levnou investicí, protože cena tepelných čerpadel začíná v řádech desetitisíců korun a lehce může překonat hranici 400 000 Kč. Co a jak nejvíce ovlivňuje jejich cenu? Jakou mají životnost a kdy se vám investice do pořízení nového tepelného čerpadla vrátí? Řekneme vám, jaké jsou provozní náklady a kolik si připravit.

Co ovlivňuje cenu tepelných čerpadel?

Cena tepelných čerpadel se standardně pohybuje v rozmezí 250 000 až 450 000 Kč, bez jakýchkoliv dotací nebo státní podpory. Existuje také tepelné čerpadlo, které lze pořídit za částku od 25 000 Kč, nicméně, tento typ slouží spíše k přitápění či chlazení. Výslednou cenu ovlivňuje několik faktorů:

Výkon tepelného čerpadla

Obecně platí, že výkonnější tepelné čerpadlo je také dražší. Vyšší výkon je zapotřebí zejména pro výrobu dostatečného množství tepla pro vytápění, případě i přípravu teplé vody (TUV). S výběrem správného výkonu tepelného čerpadla pro váš dům vám poradí náš článek:

Výběr tepelného čerpadla >>

Systém přípravy TUV

Přemýšlíte o pořízení tepelného čerpadla nejen k vytápění, ale také k přípravě teplé užitkové vody? Pak se vám jeho pořízení výrazně prodraží. Kromě náročnější-dražší instalace, bude zapotřebí pořídit také nádrž TUV.

Typ tepelného čerpadla

Vybraný typ tepelného čerpadla zásadně ovlivní pořizovací cenu.Nejlevnější jsou tepelná čerpadla se zdrojem vzduchu, ty nejdražší jsou se zemním zdrojem. Na vině jsou dražší součásti, ale také nákladnější instalace.

Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých typů TČ zjistíte v článku: 

Typy tepelných čerpadel >>

Porovnání: Cena tepelných čerpadel dle typů

Vzduch-voda

Tento typ volí až 90 % všech uživatelů nových tepelných čerpadel i přesto, že se jeho cena pohybuje mezi 100 000 – 300 000 Kč. Nejdražší na tomto typu je venkovní jednotka, která nasává vzduch a také vnitřní jednotka (hydrobox). Ta obsahuje důležité součásti jako je například výměník, oběhové čerpadlo a různá čidla. Na výsledné cenně se může podepsat také hlučnost tepelného čerpadla vzduch-voda, protože čím tišší venkovní jednotka, tím dražší.

Vzduch-vzduch

Vzduch-vzduch je tím nejlevnějším typem, který lze na trhu sehnat. Cena začíná na 25 000 Kč, ale je potřeba počítat s tím, že neumí ohřívat vodu. A právě to, spolu s menším výkonem stojí za jeho nižší cenovkou. 

Nicméně, tento typ nabízí zapojení označované jako multi-split, což se může výrazně prodražit. Multi-split je více vnitřních jednotek (až 5), připojeno k jedné venkovní. Cena vnitřní jednotky může být až 10 000 Kč.

Země-voda

Země-voda je nejdražším typem tepelného čerpadla, jehož cena běžně bývá od 350 000 do 450 000 Kč. Nejdražší na tomto typu je jeho vnitřní jednotka a také instalace, která je velmi náročná.

Voda-voda

Cena typu voda-voda je 330 000 až 440 000 Kč, tedy velmi podobná jako u předešlého typu. Tento typ volí pouze kolem 1 % všech uživatelů, což není způsobeno ani tak cenou, jako spíše podmínkami pro instalaci.

Provozní náklady tepelného čerpadla

Velkou část provozních nákladů tvoří cena za elektrickou energii, kterou tepelné čerpadlo spotřebuje. Nejvíce elektřiny spotřebovává vzduchové tepelné čerpadlo a to především v zimě, kdy musí vynaložit více energie na získání tepla ze vzduchu. Avšak stále platí, že 1/3 energie pro výrobu tepla použije z elektrické sítě a zbylé 2/3 z venkovního vzduchu. 

Oproti tomu typ země-voda spotřebuje až o 30 % méně elektřiny, než tepelné čerpadlo se zdrojem vzduchu. Tyto provozní náklady je možné snížit kombinací s FVE. Více podrobností v článku:

Kromě spotřeby elektřiny je zapotřebí počítat také s cenou za údržbu a servis, tedy servisní prohlídkou, revizí tepelného čerpadla a výměnou vzduchových filtrů (u vzduchových TČ).

Servisní prohlídka stojí kolem 1 800 Kč a zahrnuje kontrolu tepelného čerpadla a vyčištění jeho součástí. Cena revize je obvykle 1 500 Kč. Jde především o kontrolu chladícího okruhu dle nařízení EK č. 517/2014.

Servis či revizi tepelného čerpadla se doporučuje provádět aspoň jednou do roka. Vzduchový filtr je vhodné měnit ideálně každý měsíc, přičemž cena filtru je kolem 200 Kč.

Životnost a návratnost tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla mají životnost testovanou na 25 let, ale s kvalitními komponenty a správnou údržbou může být doba životnosti i delší. Výjimkou jsou kompresory TČ, které by měli vydržet 20 let, ale záruka se většinou pohybuje kolem 10 let.

Doba návratnosti

Na to, za jak dlouho se vám počáteční investice do tepelného čerpadla vrátí, má vliv hned několik faktorů. Ale všeobecně se uvádí, že doba návratnosti bývá 7 až 10 let. Důležitou roli hraje zejména cena a spotřeba elektřiny a také pořizovací cena tepelného čerpadla. Více na toto téma zjistíte v článku:

Vyplatí se tepelné čerpadlo? >>

Řekněme, že pořídíte tepelné čerpadlo vzduch-voda, které stojí 350 000 Kč. Toto čerpadlo ročně ušetří cca 40 % z celkové spotřeby elektřiny 17 MWh – potřebné pro ohřev TUV a vytápění a dejme tomu, že cena za 1 Mwh bude 5 500 Kč za MWh.

  • Za těchto okolností bude doba návratnosti kolem 9 let.
 
Jak jsme k tomu došli? Roční náklady jsou 93 500 Kč a úspora činní 40 %, tedy 37 400 Kč. A touto částkou vydělíme pořizovací cenu 350 000 Kč, výsledek je tedy 9,3.

Jaká je cena za montáž tepelného čerpadla?

Cena za montáž tepelného čerpadla bývá od 10 000 do 160 000 Kč

Montáž vzduchových tepelných čerpadel je nejméně nákladná, nejčastěji 10 000 až 20 000 Kč a zpravidla trvá 1 až 2 dny. Oproti tomu je nejdražší montáž typů se zdrojem vzduchu a vody.

Voda-voda

Jestliže přemýšlíte nad pořízením tepelného čerpadla s vodním zdrojem, bude zapotřebí zažádat o povolení k nakládání s vodami (v opačném případě hrozí pokuta až 50 Kč/1 m3 odebrané vody). Nicméně, samotná montáž není tak nákladná jako je tomu u zemních tepelných čerpadel, jelikož většinou stačí vyvrtat studnu (cena kolem 2000/bm) nebo uložit hadice na dno vodní plochy (jezero, rybník).

Země-voda

V případě typu země-voda vás instalace vyjde nejdráž. Součástí instalace je geologický průzkum, za který zaplatíte kolem 10 000 Kč. Avšak nejnákladnější jsou zemní práce pro uložení kolektorů (hadic) o ploše asi 300 m2, do hloubky 1 až 2 metry. 

Mnohem častější variantou jsou geotermální vrty, které se hloubí do hloubky 70 až 150 metrů, v závislosti na požadovaném výkonu tepelného čerpadla (Na 1 kW výkonu potřebujete cca 12 metrů hluboký vrt). Cena za každý vyvrtaný metr činní asi 1 000 Kč.

Dejme tomu, že pořídíte tepelné čerpadlo země-voda o výkonu 4 kW a jako způsob instalace zvolíte hloubení geotermálního vrtu. Takže potřebujete vrt o hloubce cca 48 metrů.

  • Cena za hloubení geotermálního vrtu tedy bude 48 000 Kč + 10 000 Kč za geologický průzkum a dalších 8 000 Kč za montáž a zapojení součástí tepelného čerpadla. Dohromady bude cena za instalaci tepelného čerpadla typu země-voda kolem 66 000 Kč.

Dotace na tepelné čerpadlo

Na tepelné čerpadlo lze získat dotaci až 140 000 Kč z programu Nová zelená úsporám. Výše dotace je ovlivněna tím, zda je tepelné čerpadlo kromě vytápění, určeno také k přípravě teplé užitkové vody nebo připojené k fotovoltaice. Ale také zda se jedná o rodinný nebo bytový dům (b.j. – bytová jednotka).

Výše dotace podle typu systému tepelného čerpadla
Typ systémuVýše dotace pro rodinný důmVýše dotace pro bytový dům (b.j.)
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody100 000 Kč40 000 Kč
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody80 000 Kč30 000 Kč
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k fotovoltaickému systému140 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch60 000 Kč18 000 Kč

O dotaci na tepelné čerpadlo si můžete zažádat před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací. 

Žádost o dotaci můžete podat sami, výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST. Nebo přenechte veškerou administrativu a vyřízení žádosti o dotaci vámi vybrané montážní firmě. Tuto službu většina montážních firem poskytuje zdarma.

✏️ Zapište si: Zvýšenou pozornost musíte věnovat také správnému výběru montážní firmy, jelikož pokud chcete získat dotaci na tepelné čerpadlo a jeho instalaci, montážní firma musí být uvedena na seznamu specialistů dotačního programu Nová zelená úsporám.

Jaká je nejlepší značka tepelného čerpadla?

S jistotou nelze říci, jaká značka tepelného čerpadla je nejlepší. Vždy záleží především na konkrétních preferencích a potřebách majitele domu, typu a výkonu tepelného čerpadla. 

Mezi nejznámější značky patří například: Trane, Carrier, Lennox, Daikin, Mitsubishi Electric nebo LG. S výběrem vhodné značky tepelného čerpadla poradí vždy vámi vybraný dodavatel.

Mezi přední dodavatele patří například: Schlieger, Tenaur, Viessmann, IVT, Daikin, Nibe nebo Buderus.

Často kladené otázky

Cena tepelných čerpadel se pohybuje od 25 000 až do 450 000 Kč. Ve výjimečných případech i více. Cena závisí na výkonu a zvoleném typu:

  • Vzduch-voda: 100 000 – 300 000 Kč
  • Vzduch-vzduch: 25 000 – 100 000 Kč
  • Země-voda: 350 000 – 450 000 Kč
  • Voda-voda: 350 000 – 450 000 Kč

Cena za montáž závisí na typu tepelného čerpadla a pohybuje se od 10 000 do 160 000 Kč, přičemž nejdražší je montáž tepelných čerpadel se zemním zdrojem.

Mezi provozní náklady patří spotřeba elektřiny pro napájení tepelného čerpadla, servisní prohlídky – 1 800 Kč a revize 1 500 Kč. U vzduchových tepelných čerpadel je vhodné každý měsíc vyměnit vzduchový filtr – 200 Kč.

Samozřejmě! Na nejlevnější typ tepelného čerpadla lze získat až 60 000 Kč. Na nejpoužívanější typ tepelného čerpadla vzduch-voda až 100 000 Kč. A pokud jde o tepelné čerpadlo připojené k fotovoltaickému systému, může být výše dotace až 140 000 Kč.

Na této stránce