Dotace na tepelná čerpadla: Nová zelená úsporám 2024

V dnešní době, kdy se mnoho lidí snaží přejít na obnovitelné zdroje energie a šetřit tak na nákladech za energie, jsou tepelná čerpadla stále populárnějším zdrojem vytápění domácností. S tím souvisí i podpora ze strany vlády v podobě dotací. V tomto článku se podíváme na nový program zelené úsporám pro rok 2024, díky kterému můžete získat dotaci až 180 tis. Kč na pořízení nového tepelného čerpadla.

Plánujete pořízení nového tepelného čerpadla a chcete snížit počáteční náklady, ale bojíte se, že neuspějete při podání žádosti o dotaci? Správné informace jsou klíčové při úspěšné žádosti o dotaci na tepelné čerpadlo, proto jsme pro vás připravili kompletního průvodce, díky kterému zjistíte například:

  • Jaká je výše dotace a jak z dotačního programu získat maximum
  • Co je potřeba k žádosti a jakým způsobem ji podat
  • Kolik stojí tepelné čerpadlo po získání dotace

Co je program Nova zelená úsporám 2024

Program Nová zelená úsporám na rok 2024 je zaměřený na podporu obnovitelných zdrojů energie v domácnostech a na snižování emisí skleníkových plynů. Hlavním cílem programu je snížení energetické náročnosti domácností a zlepšení energetického hospodářství.

V rámci programu jsou poskytovány dotace na nákup tepelných čerpadel pro vytápění a klimatizaci domů. Dotace jsou poskytována na nová tepelná čerpadla, která budou splňovat stanovené podmínky.

Výše dotace na tepelná čerpadla

Dotace z programu Nová zelená úsporám se vztahuje na všechny běžné typy tepelných čerpadel, mezi které patří: vzduch-voda / vzduch-vzduch / země-voda / voda-voda

Samotná výše dotace je ovlivněna zejména tím, jaký typ tepelného čerpadla bude instalován. Svou roli hraje také to, zda bude tepelné čerpadlo připojeno k teplovodnímu systému.

 
Typ tepelného čerpadlaVýše dotace
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vodyaž 80 000 Kč
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vodyaž 100 000 Kč
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systémuaž 140 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduchaž 60 000 Kč

Vyšší podpora pro nízkopříjmové domácnosti

Příspěvky mohou pokrýt až 95 % nákladů na výměnu tepelných zdrojů v domácnostech s nízkými příjmy. Tento limit se zvyšuje až na 180 000 Kč pro tepelná čerpadla. Tuto finanční podporu není možné získat v rámci programu Nová zelená úsporám, ale pouze přes krajské úřady. Pokud máte zájem o podporu, obraťte se na příslušný krajský úřad.

V případě, že patříte do kategorie domácností s nízkými příjmy, definované jako průměrný čistý příjem na člena domácnosti nižší než 14 242 Kč/os/měs v roce 2020 (pro nezletilé a studenty do 26 let se počítá s nulovým příjmem), můžete využít kontakty na krajské úřady pro žádost o výměnu tepelného zdroje.

Je důležité poznamenat, že kraj má povinnost poskytnout zálohu na dotaci ve výši minimálně 60 % na základě zálohové faktury od dodavatele.

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Jaká je cena tepelného čerpadla po získání dotace?

Tepelná čerpadla jsou investicí do dlouhodobého, úsporného a ekologického vytápění. Přestože počáteční náklady mohou být vyšší než u tradičních způsobů vytápění, návratnost investice je rychlá díky nižším provozním nákladům a možnosti získání dotací.

Cena tepelných čerpadel, která se běžně instalují se pohybuje od 200 do 350 tisíc Kč. V následujícím příkladu si uvedeme příklad toho, o kolik se sníží pořizovací cena běžného typu tepelného čerpadla po získání dotace.

Nejčastěji instalovaný typ tepelného čerpadla je systém vzduch-voda, jehož cena se obvykle pohybuje mezi 250 000 až 350 000 Kč. Tento typ tepelného čerpadla zvládne vytápět a ohřívat teplou užitkovou vodu pro celý dům. Příklad si uvedeme na následujícím tepelném čerpadlu:

  • TČ vzduch-voda s výkonem 8 kW s ohřevem TUV (pro běžný rodinný dům do 150 m2)
  • Cena tepelného čerpadla před dotací 280 000 Kč
  • Výše dotace 100 000 Kč

 

Z výše uvedených parametrů vyplývá, že cena tepelného čerpadla pro běžný rodinný dům bude cca 180 000 Kč po získaní dotace.

Je důležité si uvědomit, že tyto ceny jsou pouze orientační a mohou se lišit v závislosti na konkrétních podmínkách a nárocích projektu. Pro přesnější odhad nákladů je vhodné konzultovat odborníka nebo dodavatele.

Příklady úspěšných projektů s využitím dotací

Dotace na tepelná čerpadla pomáhají mnoha domácnostem a firmám snížit náklady na energie a zlepšit jejich energetickou efektivitu. Ukážeme vám příklady několika úspěšných projektů, které využily dotace z programu Nová zelená úsporám:

Rodinný dům s čerpadlem vzduch-voda: Rodina z malé obce využila dotaci na instalaci čerpadla vzduch-voda, které nahradilo starší plynový kotel. Díky novému čerpadlu rodina ušetřila až 50 % nákladů na vytápění a zároveň snížila svou ekologickou stopu.

Rekonstrukce bytového domu s čerpadlem voda-voda: Společenství vlastníků bytového domu využilo dotace na rekonstrukci celého vytápěcího systému a instalaci čerpadla voda-voda, které využívá energii z nedalekého jezera. Tímto způsobem dosáhli snížení nákladů na vytápění o 70 % a zároveň výrazně snížili emise CO2.

Firma s čerpadlem země-voda: Malá výrobní firma získala dotaci na instalaci čerpadla země-voda, které vytápí celý provoz a zajišťuje ohřev teplé vody. Tento projekt přinesl úsporu 60 % nákladů na energii a zvýšil energetickou efektivitu budovy.

Tyto příklady úspěšných projektů ukazují, že využitím dotací na tepelná čerpadla je možné dosáhnout významných úspor nákladů na energie a zároveň přispět ke zlepšení životního prostředí.

Venkovní jednotka tepelného čerpadla

Podmínky pro získání dotace na tepelné čerpadlo

Každý, kdo se uchází o dotaci na tepelné čerpadlo z programu Nová zelená úsporám, musí být vlastníkem domu v České republice. Navíc musí žadatel splnit podmínku, že nemá žádné neuhrazené dluhy u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení nebo jakýchkoli dalších veřejných orgánů. 

Neexistují žádné jiné základní požadavky, avšak obecným omezením je maximální výše finanční podpory, která může pokrýt až 50 % celkových přímých nákladů na realizaci projektu (60 %, pokud se rozhodnete využít i další dotační bonusy). Je důležité poznamenat, že dotace Nová zelená úsporám nelze kombinovat s jinými veřejnými dotacemi, pokud neexistuje výslovné ustanovení o možnosti vícezdrojového financování.

  • Instalace tepelného čerpadla musí být provedena dodavatelem s platným oprávněním.
  • Jedna žádost může obsahovat kombinaci více opatření, ale v rámci jedné výzvy nelze na jeden dům uplatňovat více žádostí. Další žádost lze podat až po vyplacení podpory v rámci předchozích žádostí (či v případě zpětvzetí předchozí žádosti, zastavení řízení či nevyhovění).
  • Žadatel je povinen umožnit pořízení fotodokumentace pověřenou osobou a umožnit použití fotografií a technických a ekonomických údajů za účelem prezentace programu, viz. Vyplacené žádosti.

Pokud je žádost kompletní, je přijata automaticky a zahrnuta do přidělených finančních prostředků programu, dokud nebudou tyto prostředky vyčerpány.

Jak úspěšně podat žádost o dotaci

Pro podání žádosti o dotaci lze využít online systém AIS SFŽP ČR, který je k dispozici na https://zadosti.sfzp.cz/

Pro zjednodušení celého procesu lze projekt zadat na klíč přímo realizující firmě, která má vlastní tým odborníků na podávání dotací. Zůstane na vás pouze zajistit požadované dokumenty, které firma nedokáže poskytnout. Tímto krokem eliminujete riziko zamítnutí kvůli chybnému podání a ušetříte svůj čas a energii. 

Pokud dáváte přednost tomu, aby dotaci vyřizovala firma, musíte jí udělit zplnomocnění k provádění úkonů potřebných pro získání dotace.

Seznam potřebných dokumentů pro získání dotace

Způsobilé výdaje

Způsobilé výdaje jsou náklady na práce v oblasti stavebnictví, dodávky a další služby potřebné pro montáž tepelného čerpadla, včetně renovace systému vytápění, instalace akumulačních nádob nebo kombinovaných ohřívačů, testování zdrojů pro uvedení do provozu a tvorbu projektové dokumentace.

Jaké doklady potřebujete k podání žádosti?

Jaké doklady je zapotřebí doložit po montáži tepelného čerpadla?

Na této stránce