Optimizéry pro fotovoltaické elektrárny

V důsledku zvýšeného zájmu o výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů je čím dál více střech českých domácností pokryto fotovoltaickými panely. Takzvaný optimizér je zařízení, které vaši fotovoltaiku posune na úplně jiný level. Optimizéry mohou zvýšit účinnost solárních panelů v průměru o 10-25 %, například když je jeden z nich zastíněný. Ale jaká je cena takového zařízení? Má smysl jej dávat na každý panel? Na to se společně podíváme.

Co je optimizér a jak ovlivňuje fotovoltaiku?

Optimizér je malé zařízení, které se instaluje na zadní stranu každého fotovoltaického panelu

U obyčejných fotovoltaických systémů bez optimizéru, rozhoduje o výkonnosti ten nejslabší solární panel. Ve chvíli kdy je jeden z panelů úplně nebo částečně zastíněný, trpí tím celý systém a produkce elektřiny celkově klesá. 

Zatímco výkon fotovoltaických panelů s optimizérem, není ovlivněn žádným panelem, který v danou chvíli produkuje nejmenší množství elektrické energie. Například pokud je jeden z panelů zastíněn a dává pouze 20 % výkonu, zbylé panely zachovají 100 % svého výkonu.

Stejný případ se týká nejen zastínění střechy, ale též ztráty výkonu panelů v průběhu let v důsledku opotřebení. 

Někteří výrobci fotovoltaických panelů garantují po 30 letech až 80 % původního výkonu. S optimizérem to může být i více. Jelikož výkon celého fotovoltaického systému nebude ovlivněn právě tím panelem, který je po letech užívání nejvíce opotřebený.

Jak fungují optimizéry ve fotovoltaické elektrárně​

Když sluneční světlo dopadá na solární panel, vzniká stejnosměrný proud. Aby byla produkce panelu co největší, optimizéry využívají technologie zvané „sledování maximálního bodu výkonu“ (MPP – maximum Power Point). Účelem MPP je zjistit maximální výstupní bod proudu dodávaného panelem.

Vyprodukovanou elektřinu pak dodají do solárního střídače, který přeměňuje elektřinu ze stejnosměrného proudu (DC) na střídavý proud (AC), který lze dodávat do domácí sítě nebo do veřejné sítě.

Výsledkem je optimalizovaný výkon každého panelu ve vaší solární instalaci bez ohledu na jeho orientaci vůči slunci, stín nebo dokonce poškození jednoho či více panelů.

Velkou výhodou je, že optimizéry nemusíme instalovat ihned při pořízení fotovoltaické elektrárny, mohou být doinstalovány až dodatečně.

Uživatel je navíc v reálném čase informován o výkonnosti fotovoltaických panelů, protože optimizéry přenášejí údaje o výrobě solární energie, jako je maximální výkon a výstupní napětí každého solárního fotovoltaického panelu.

📈 Statistika říká: Jeden fotovoltaický panel v České republice za rok vyrobí přibližně 250 – 450 kilowatthodin.

Optimizéry se mohou prodražit, pokud máte panelů více

Běžná cena tohoto zařízení je mezi 1 200 až 2 500 Kč, ale výsledná částka závisí především na velikosti a typu. Ale musíme připomenout, že ke každému panelu je zapotřebí jeden optimizér. 

K samotné pořizovací částce je nutné připočítat také cenu jejich instalace. Všeobecně se udává, že cena celé fotovoltaické elektrárny s optimizéry je v průměru o 10 % vyšší, než bez nich.

Výhody a nevýhody optimizérů

Výhody
Nevýhody
Zvyšuje účinnost solárních panelů​

Když je jeden ze solárních panelů zastíněný, ty zbylé nezahálí. Optimizéry řídí výkon solárních panelů jednotlivě, nedochází tak ke snížení výkonu celého fotovoltaického systému. Díky tomu lze zvýšit účinnost solárních panelů až o 25 %.

Kontrola a informace o výkonu každého panelu

Optimizéry jsou schopny monitorovat výkon a výstupní napětí solárních panelů v reálném čase a tyto údaje předávat uživateli.

Optimizéry lze doinstalovat dodatečně

Jejich instalace není nutná již během pořízení fotovoltaické elektrárny. K panelům mohou být dodány i dodatečně.

Malý výběr optimizérů

Jelikož jsou optimizéry na trhu poměrně krátkou dobu, nenabízí se k porovnání větší množství jejich výrobců.

Zvýšené náklady na pořízení oproti běžné fotovoltaické elektrárně​

Každý fotovoltaický panel potřebuje svůj optimizér, což se také projeví na výsledné částce za jejich pořízení. Cena jednoho optimizéru se pohybuje mezi 1 200 až 2 500 Kč.

Jak vybrat správný optimizér?

1. Záleží na napájení solárních panelů

Každý typ optimizéru může zvládat různá elektrická napětí. 

Výkon optimalizátoru závisí na jmenovitém výkonu samotných solárních panelů. Například panel o výkonu 400 wattů bude pravděpodobně používat optimizér o výkonu 420 wattů.

2. Podle výkonu optimizéru

Každý optimizér má svůj předem daný výkon, kterého může dosáhnout. Stejně jako u solárních panelů. S jeho pomocí lze navýšit účinnost celé fotovoltaiky až o 25 %. Je však zapotřebí vysoce výkonného střídače.

3. Jaká je kapacita střídače?

Solární střídače jsou určeny k přeměně střídavého proudu (AC) na výkon, který nelze překročit. 

Pokud by došlo ke zvýšení stejnosměrného proudu pomocí optimizérů, střídač omezí výkon panelů na množství střídavého proudu, které dokáže přeměnit. 

Střídač sice může pracovat i přes vyšší zatížení, ale přebytek elektřiny přiváděné do střídače může zkrátit jeho životnost.

Jaký je rozdíl mezi optimizérem a mikrostřídačem

Obě tyto zařízení monitorují výkon každého solárního panelu a zároveň jej zlepšují. Přesto mají několik rozdílů:

  • Přeměna stejnosměrného proudu na střídavý proud 

Mikrostřídače se také umisťují na každý solární panel zvlášť, avšak slouží i k přeměně stejnosměrného proudu na střídavý. Což optimizér neumí, protože neslouží jako plnohodnotný střídač.

  • Optimizér je levnější než mikrostřídač

Pokud mluvíme o ceně za jedno zařízení, bývá mikrostřídač až dvakrát dražší, někdy i více.

  • Spolupráce s baterií 

Optimizéry i mikrostřídače dobře spolupracují s bateriovými úložišti. Ale u optimizérů je často nutné, aby byl použitý akumulátor (ať už uchovává AC nebo DC) spojen se specifickým typem měniče.

Často kladené otázky

Počet panelů, které lze připojit do řetězce, závisí na typu použitých panelů a na střídači nebo regulátoru nabíjení, který se používá k řízení systému. Většina solárních panelů má maximální jmenovité napětí a počet panelů, které lze připojit do řetězce, je určen jmenovitým napětím panelů a jmenovitým napětím střídače nebo regulátoru nabíjení.

Optimalizátory jsou zařízení, která zlepšují výkon solárních panelů optimalizací elektřiny, kterou každý panel vyrábí. Mohou být užitečné v situacích, kdy panely nedostávají přímé sluneční světlo nebo jsou instalovány na složité orientaci nebo úhlu střechy. Optimalizátory mohou pomoci maximalizovat celkovou výrobu elektřiny v systému solárních panelů tím, že zajistí, aby každý panel pracoval s maximální účinností a jsou nejúčinnější v systémech s více panely.

Optimalizátory mohou stát kdekoli od 2500 až 12 000 Kč nebo více, v závislosti na velikosti, typu a dalších funkcích nebo příslušenství. Je dobré prozkoumat a porovnat různé modely a značky a poradit se s odborníkem na solární panely nebo s licencovaným instalatérem solárních panelů.

Na této stránce