Optimizéry pro fotovoltaické elektrárny

V důsledku zvýšeného zájmu o výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů je čím dál více střech českých domácností pokryto fotovoltaickými panely. Takzvaný optimizér je zařízení, které vaši fotovoltaiku posune na úplně jiný level. Optimizéry mohou zvýšit účinnost solárních panelů v průměru o 10-25 %, například když je jeden z nich zastíněný. Ale jaká je cena takového zařízení? Má smysl jej dávat na každý panel? Na to se společně podíváme.

Co je optimizér a jak ovlivňuje fotovoltaiku?

Optimizér je malé zařízení, které se instaluje na zadní stranu každého fotovoltaického panelu

U obyčejných fotovoltaických systémů bez optimizéru, rozhoduje o výkonnosti ten nejslabší solární panel. Ve chvíli kdy je jeden z panelů úplně nebo částečně zastíněný, trpí tím celý systém a produkce elektřiny celkově klesá. 

Zatímco výkon fotovoltaických panelů s optimizérem, není ovlivněn žádným panelem, který v danou chvíli produkuje nejmenší množství elektrické energie. Například pokud je jeden z panelů zastíněn a dává pouze 20 % výkonu, zbylé panely zachovají 100 % svého výkonu.

Nejen zastínění střechy, ale i postupné opotřebení fotovoltaických panelů v průběhu let může vést ke snížení jejich výkonu. Tento přirozený proces ztráty efektivity je běžný u všech solárních panelů.

Je však povzbudivé, že někteří výrobci fotovoltaických panelů garantují až 80 % původního výkonu i po 30 letech provozu. Použití optimizérů může tuto hodnotu ještě zvýšit. Díky moderním technologiím a systémovým řešením nebude celkový výkon fotovoltaického systému výrazně ovlivněn jednotlivými panely, které mohou být po letech užívání více opotřebené. To znamená, že i s postupujícím stářím panelů můžete očekávat spolehlivý a efektivní výkon vašeho systému.

Jak fungují optimizéry ve fotovoltaické elektrárně​

Když sluneční světlo dopadne na solární panel, generuje se stejnosměrný proud. Pro zvýšení efektivity produkce elektřiny jsou využívány optimizéry s technologií „sledování maximálního bodu výkonu“ (MPP – Maximum Power Point). Cílem MPP je identifikovat bod, kde panel dosahuje svého maximálního výkonu, což znamená největší možnou produkci elektrického proudu.

Tato vyrobená elektřina je následně přiváděna do solárního střídače. Střídač má za úkol transformovat stejnosměrný proud (DC) na střídavý proud (AC), který je kompatibilní s domácí nebo veřejnou elektrickou sítí.

Výsledkem použití optimizérů je, že každý solární panel ve vaší instalaci dosahuje optimálního výkonu, a to bez ohledu na jeho orientaci k slunci, případný stín, nebo dokonce při poškození jednoho či více panelů. Další výhodou je flexibilita instalace těchto optimizérů, které mohou být přidány do systému kdykoliv, ať už při počáteční instalaci nebo později.

Navíc, optimizéry poskytují uživatelům reálné informace o výkonu fotovoltaických panelů. Přenášejí důležité údaje, jako jsou maximální výkon a výstupní napětí každého panelu, což umožňuje detailně sledovat a optimalizovat výrobu solární energie.

📈 Statistika říká: Jeden fotovoltaický panel v České republice za rok vyrobí přibližně 250 – 450 kilowatthodin.

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Optimizéry se mohou prodražit, pokud máte panelů více

Cena jednoho optimizéru se typicky pohybuje v rozmezí 1 200 až 2 500 Kč, avšak konečná cena se odvíjí od velikosti a specifikace konkrétního modelu. Je důležité si uvědomit, že pro každý solární panel je potřeba jeden optimizér.

Kromě nákupní ceny optimizérů je třeba zohlednit také náklady na jejich instalaci. Obecně platí, že celková cena fotovoltaické elektrárny vybavené optimizéry je o přibližně 10 % vyšší než systém bez nich. Tato investice však může přinést lepší výkon a efektivitu celého systému, což je třeba zvážit při rozhodování o koupi.

Výhody a nevýhody optimizérů

Výhody
Nevýhody
Zvyšuje účinnost solárních panelů​

Když je jeden ze solárních panelů zastíněný, ty zbylé nezahálí. Optimizéry řídí výkon solárních panelů jednotlivě, nedochází tak ke snížení výkonu celého fotovoltaického systému. Díky tomu lze zvýšit účinnost solárních panelů až o 25 %.

Kontrola a informace o výkonu každého panelu

Optimizéry jsou schopny monitorovat výkon a výstupní napětí solárních panelů v reálném čase a tyto údaje předávat uživateli.

Optimizéry lze doinstalovat dodatečně

Jejich instalace není nutná již během pořízení fotovoltaické elektrárny. K panelům mohou být dodány i dodatečně.

Malý výběr optimizérů

Jelikož jsou optimizéry na trhu poměrně krátkou dobu, nenabízí se k porovnání větší množství jejich výrobců.

Zvýšené náklady na pořízení oproti běžné fotovoltaické elektrárně​

Každý fotovoltaický panel potřebuje svůj optimizér, což se také projeví na výsledné částce za jejich pořízení. Cena jednoho optimizéru se pohybuje mezi 1 200 až 2 500 Kč.

Jak vybrat správný optimizér?

1. Záleží na napájení solárních panelů

Optimizéry se liší v závislosti na schopnosti zvládat různé úrovně elektrického napětí, což je klíčový faktor při jejich výběru. Je důležité si uvědomit, že výkon každého optimizéru je úzce spojen s jmenovitým výkonem solárních panelů, ke kterým je připojen.

Jako příklad, pro solární panel s výkonem 400 wattů je typicky vhodný optimizér s výkonem okolo 420 wattů. Tato malá rezerva výkonu optimizéru zajišťuje, že je schopen efektivně pracovat s panelem a optimalizovat jeho výkon bez ohledu na menší výkyvy v produkci energie.

2. Podle výkonu optimizéru

Každý optimizér je navržen tak, aby dosahoval určitého maximálního výkonu, což je podobné jako u solárních panelů. Použitím optimizérů lze zvýšit celkovou účinnost fotovoltaického systému až o 25 %. Tento významný nárůst v efektivitě však vyžaduje použití střídače s dostatečným výkonem. Vysoce výkonný střídač je klíčový pro optimální využití potenciálu, který optimizéry nabízejí, a zajišťuje, že zvýšená efektivita je plně využita pro lepší výkon celého systému.

3. Jaká je kapacita střídače?

Solární střídače jsou navrženy tak, aby přeměňovaly stejnosměrný proud (DC) na střídavý proud (AC) až do svého maximálního výkonového limitu. Při zvýšení vstupního stejnosměrného proudu prostřednictvím optimizérů, střídač automaticky reguluje výkon solárních panelů tak, aby nebyl překročen jeho limit pro přeměnu na střídavý proud.

I když může střídač na krátkou dobu zvládnout větší zatížení nad svůj standardní výkon, trvalé přetěžování způsobené nadměrným stejnosměrným proudem může vést ke zkrácení jeho životnosti. Proto je důležité zvolit střídač s dostatečnou kapacitou, aby byl schopen efektivně zpracovávat zvýšený výkon z optimizérů bez rizika poškození nebo předčasného opotřebení.

Jaký je rozdíl mezi optimizérem a mikrostřídačem

Oba, optimizéry i mikrostřídače, hrají klíčovou roli v monitorování a zlepšování výkonu jednotlivých solárních panelů. Přesto se liší v několika zásadních aspektech:

  • Přeměna stejnosměrného proudu na střídavý proud:

    Mikrostřídače jsou instalovány na každý solární panel individuálně a mají schopnost přeměnit stejnosměrný proud (DC) na střídavý proud (AC). Optimizéry tuto funkci nemají, neboť nejsou plnohodnotnými střídači.

  • Cena zařízení:

    Pokud jde o cenu, mikrostřídače jsou obvykle až dvojnásobně dražší než optimizéry, v některých případech dokonce ještě více.

  • Spolupráce s bateriemi:

    Jak optimizéry, tak mikrostřídače mohou efektivně spolupracovat s bateriovými úložišti. U optimizérů je však často nutné, aby byl spárovaný akumulátor (ať už ukládá AC nebo DC energii) kompatibilní se specifickým typem měniče.

Často kladené otázky

Počet panelů, které lze připojit do řetězce, závisí na typu použitých panelů a na střídači nebo regulátoru nabíjení, který se používá k řízení systému. Většina solárních panelů má maximální jmenovité napětí a počet panelů, které lze připojit do řetězce, je určen jmenovitým napětím panelů a jmenovitým napětím střídače nebo regulátoru nabíjení.

Optimalizátory jsou zařízení, která zlepšují výkon solárních panelů optimalizací elektřiny, kterou každý panel vyrábí. Mohou být užitečné v situacích, kdy panely nedostávají přímé sluneční světlo nebo jsou instalovány na složité orientaci nebo úhlu střechy. Optimalizátory mohou pomoci maximalizovat celkovou výrobu elektřiny v systému solárních panelů tím, že zajistí, aby každý panel pracoval s maximální účinností a jsou nejúčinnější v systémech s více panely.

Optimalizátory mohou stát kdekoli od 2500 až 12 000 Kč nebo více, v závislosti na velikosti, typu a dalších funkcích nebo příslušenství. Je dobré prozkoumat a porovnat různé modely a značky a poradit se s odborníkem na solární panely nebo s licencovaným instalatérem solárních panelů.

Na této stránce