Jaké tepelné čerpadlo do bytu?

Dnešní tepelná čerpadla, jenž jsou ekologických zdrojem tepla, již nejsou záležitostí pouze pro rodinné domy nebo firmy. Některé typy tepelných čerpadel lze využívat jako způsob vytápění a přípravy teplé vody pro menší byt, ale i celý bytový dům. V takovém případě šetří náklady na teplo každému uživateli bytu. Kolik ročně ušetří? A kam jej umístit? O tom si povíme víc.

Kdy zvolit tepelné čerpadlo jako zdroj tepla pro byt v bytovém domě?

V době energetické krize není výjimkou, pokud se dodavatel teplé vody a dálkového vytápění nedohodne s vedením města a smlouvu vypoví. V takovém případě zůstane mnoho domácností bydlících v panelových nebo bytových domech zcela bez dodávek tepla, jelikož jsou závislí právě na těchto dodavatelích. 

V ten moment zůstanou v klidu pouze ti, kteří k vytápění svého bytu a přípravě teplé vody využívají tepelné čerpadlo, které jako zdroj pro získání tepla využívá vzduch z okolí bytového domu.

Přesto však primární cíl tepelného čerpadla zůstává stejný a tím je úspora nákladů na energie.

💡 Věděli jste? Venkovní jednotka tepelného čerpadla dokáže odebírat teplo ze vzduchu do teplot až -25 °C.

TČ ušetří 20-50 % ročních nákladů v bytě 3+1

Do bytů se nejčastěji umisťují tepelná čerpadla, která jako zdroj pro získání tepla využívají vzduch. A právě tyto typy se pyšní úsporou ve výši od 20 do 50%. 

Zvažujeme ekonomickou efektivitu tepelného čerpadla pro byt 3+1. Cílem je porovnat původní náklady na topení a ohřev vody s náklady po instalaci tepelného čerpadla a vyčíslit potenciální úspory.

Původní náklady na energie
 • Velikost bytu: 3+1
 • Roční spotřeba: 55 gigajoulů (GJ) na topení a ohřev vody
 • Cena za energii: 499 Kč/GJ
 • Celkové náklady: 27 450 Kč ročně

 

Náklady po instalaci tepelného čerpadla
 • Odhadované roční náklady: mezi 10 000 a 15 000 Kč
 • Pro výpočet použitá střední hodnota: 12 500 Kč

 

Výpočet úspory
 • Původní náklady: 27 450 Kč
 • Náklady po instalaci: 12 500 Kč
 • Roční úspora: 14 950 Kč

 

Instalace tepelného čerpadla v bytě 3+1 přináší významné úspory, až 15 tisíc korun ročně na topení a ohřev vody. Přestože skutečné úspory se mohou lišit v závislosti na specifikách bytu a účinnosti tepelného čerpadla, tento příklad poskytuje solidní odhad potenciálních úspor.

V tomto příkladu se zaměříme na ekonomické přínosy instalace tepelného čerpadla ve velkém panelovém domě, který má 40 bytů velikosti 3+1. Cílem je zjistit, jaké úspory může přinést tento krok pro celý dům.

Původní náklady na teplo pro celý dům
 • Počet bytů: 40 (každý 3+1)
 • Roční náklady na teplo pro jeden byt: 21 200 Kč
 • Cena za energii: 499 Kč/GJ
 • Celkové roční náklady na teplo pro celý dům: 848 000 Kč (21 200 Kč/byt × 40 bytů)

 

Náklady po instalaci tepelného čerpadla
 • Roční náklady na teplo pro celý dům po instalaci: 368 000 Kč

 

Výpočet úspory
 • Původní celkové náklady: 848 000 Kč
 • Náklady po instalaci: 368 000 Kč
 • Roční úspora pro celý dům: 480 000 Kč

 

Instalací tepelného čerpadla v panelovém domě se 40 byty 3+1 může dojít k výrazné úspoře, konkrétně 480 000 Kč ročně. Tento příklad ukazuje, že přechod na efektivnější způsob vytápění může mít značný finanční dopad na celkové náklady na teplo v takto velkých bytových komplexech. Přestože výše úspor může záviset na specifických podmínkách a účinnosti instalovaného tepelného čerpadla, tento příklad poskytuje přehled o možném rozsahu úspor.

Díky použití tepelného čerpadla také odpadají další náklady, které jsou spojené s revizí a případnou obsluhou.

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Jaký typ tepelného čerpadla do malého bytu?

V menším bytě většinou není prostor pro vnitřní část tepelného čerpadla, které kromě vytápění připravuje také ohřev teplé vody. V takovém případě lze využít tepelné čerpadlo vzduch-vzduch.

Slouží jako zdroj teplého vzduchu, ale jeho velkou nevýhodou je neschopnost ohřevu vody. Tento typ má dvě důležité součásti – venkovní jednotku, která nasává okolní vzduch a dále pak vnitřní jednotku, jenž vhání teplý vzduch do místnosti. Tento chod je možné obrátit čímž dojde k ochlazení místnosti. Takže neslouží pouze jako způsob vytápění v zimě, ale také jako klimatizace v létě.

Tento typ dokáže temperovat místnost až na 10 °C a jeho vnitřní jednotka nezabere mnoho místa. Tuto jednotku pak lze umístit do více než jedné místnosti.

Ukázka vnitřní jednotky tepelného čerpadla vzduch-vzduch

Zdroj: European Commission, PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

Jaký typ tepelného čerpadla pro bytový dům?

Pro bytové domy se nejčastěji využívají vzduchová tepelné čerpadlo vzduch-voda, jelikož okolní pozemky málo kdy patří majitelům domu a není tak možné instalovat typ země-voda. Tento typ navíc kromě vytápění obstará i přípravu teplé užitkové vody (TUV), což znamená nejen větší úsporu ale také soběstačnost obyvatelů domu. 

Ve větších bytových domech se zapojuje více tepelných čerpadel s menším výkonem (zapojení do kaskády).

Cena tepelného čerpadla pro bytový dům

Výslednou cenu ovlivní především počet bytů a tepelná ztráta domu. Přesnou kalkulaci vždy provede montáží firma, avšak můžeme si uvést orientační příklad:

Uvažujeme o instalaci tepelných čerpadel v 10patrovém panelovém domě s tepelnou ztrátou 84 kW.

Specifikace a náklady
 • Tepelná čerpadla: 4 kusy, každé o výkonu 23 kW
 • Pořizovací cena: Přibližně 2 400 000 Kč za všechna čerpadla
 • Návratnost investice: Předpokládá se doba návratnosti kolem 8 let

 

Tento příklad ilustruje investici do tepelných čerpadel pro velký panelový dům, kde čtyři čerpadla s celkovým výkonem 92 kW (4 x 23 kW) stojí přibližně 2,4 milionu korun. S očekávanou dobou návratnosti kolem 8 let poskytuje tento scénář orientační přehled o potřebných finančních zdrojích a časovém horizontu pro návrat investice.

Jak vybrat tepelné čerpadlo pro svůj byt

Rozhodnout o tom, jaké tepelné čerpadlo se hodí pro konkrétní byt, nemusí být jednoduché. Pomůže vám s tím několik kroků: 

1.

Jaký zvolit typ tepelného čerpadla

Nejprve je třeba zvážit, zda vám stačí jenom vytápět nebo chcete i přípravu teplé vody. Ovšem, tepelné čerpadlo vzduch-voda, které kromě topení také ohřívá vodu, již vyžaduje více místa. A proto se do malých bytů nemusí vejít. 

V takovém případě máte jasno a volbou bude tepelné čerpadlo vzduch-vzduch.

2.

Jaký je počet místností a jejich velikost

Jestliže zvolíte typ vzduch-vzduch, je potřeba myslet na to, kolik místností budete vytápět. Důležitá je také velikost vytápěné plochy. 

Každé tepelné čerpadlo vzduch-vzduch má dvě základní součásti. Tou první je venkovní jednotka, která absorbuje vzduch. Druhou součástí je vnitřní jednotka, která vyprodukovaným teplem zásobuje místnost v bytě.

Velkou výhodou je, že vnitřní jednotky lze umístit do každé místnosti, takzvaný multisplit systém. Tím se sice zvýší pořizovací náklady, avšak zvýší se i efektivita tohoto systému a žádná místnost v bytě tak nemusí zůstat bez přívodu teplého vzduchu.

✏️ Zapište si: V případě tepelného čerpadla vzduch-vzduch typu Multisplit je možné k jedné venkovní jednotce připojit maximálně pět vnitřních jednotek. 

Pokud tedy máte byt 3+1 a chcete přivádět teplo do každé z nich, bude zapotřebí pořídit 3 vnitřní jednotky a jednu venkovní.

Řekněme, že pořídíte tepelné čerpadlo vzduch-vzduch typu Multisplit, pro byt 3+1:

 • 1 venkovní jednotka 
 • 3 vnitřní (pro každou místnost, o velikosti plochy do 20 m2)
 
Cena takového zařízení se může pohybovat kolem částky 65 000 Kč + 10 000 Montáž. 

3.

Jaká je hlučnost venkovní jednotky

Sousedé vám jistě nepoděkují, pokud je v noci vzbudí hluk zapříčiněný vaším tepelným čerpadlemPři vyšším výkonu se jejich hladina hluku pohybuje okolo 45 dB, zatímco u některých to může být i více. 

A právě proto je potřeba sledovat energetický štítek tepelného čerpadla a zjistit, jak hlučné je.

Výhody a nevýhody tepelného čerpadla v bytě

Výhody
Nevýhody
V zimě topí a v létě chladí

V letních měsících ohřeje venkovní vzduch a následně jej vhání do místnosti. V létě je to naopak. Z interiéru odvádí teplo ven.

Úspory 20-50 % ročních nákladů

Díky tomu, že čerpá teplo z okolního vzduchu, dokáže uspořit až polovinu vašich ročních nákladů na teplo.

Snadná a rychlá instalace

Instalace nezabere mnoho času ani místa. Není tak potřeba žádná velká plocha pro jeho umístění.

Nelze ohřívat vodu (vzduch-vzduch)

Ohřátý vzduch proudí přímo do místnosti, takže nedokáže ohřát vodu.

Zabere více místa (vzduch-voda)

Tepelné čerpadlo tohoto typu kromě vytápění umí připravit teplou vodu. Ale proto je zapotřebí nádrž na vodu, pro kterou musíte najít místo.

Hlučnost venkovní jednotky

Standardně dosahuje hladiny hluku kolem 45 dB při vyšším výkonu. Některé venkovní jednotky mohou být i hlučnější.

Kam umístit venkovní jednotku jednotku?

Venkovní jednotka tepelného čerpadla se obvykle umístí například na balkón, fasádu bytového domu nebo střechu (i když není rovná). Instalace této jednotky je většinou velmi jednoduchá a poměrně rychlá. Je však třeba myslet na to, že pokud není montáž dobře provedena, jednotka může přenášet vibrace do konstrukce budovy. 

Umístění na střechu obytného domu (pokud to situace dovolí) se tedy jeví jako nejrozumnější, pokud chceme zamezit případnému pronikání hluku nebo vibrací do bytu či k sousedům.

Často kladené otázky

Náklady na tepelné čerpadlo pro byt se pohybují od přibližně 25 000 Kč do 250 000 Kč nebo více, v závislosti na velikosti a typu systému. Je důležité nakupovat a získat více nabídek, abyste získali nejlepší cenu.

Při výběru tepelného čerpadla pro bytový dům je důležité zvážit velikost a typ systému, klima, účinnost jednotky, náklady a spolehlivost a pověst výrobce. Důležité je také zohlednit specifické potřeby a preference obyvatel a také dispoziční řešení a vlastnosti bytového domu. Obecně platí, že systém ústředního vytápění a chlazení, jako je centrální tepelné čerpadlo nebo bezpotrubní mini-split systém, může být nejlepší volbou pro bytový dům, protože může zajistit konzistentní, účinné vytápění a chlazení pro více jednotek.

Při výběru tepelného čerpadla do bytu zvažte velikost a typ systému, klima, účinnost, cenu a spolehlivost a pověst výrobce. Systém ústředního vytápění a chlazení, jako je centrální tepelné čerpadlo nebo bezpotrubní mini-split systém, může být tou nejlepší volbou pro byt.

Obecně platí, že malé, účinné tepelné čerpadlo, jako je bezpotrubní mini-split systém, může být nejlepší volbou pro malý byt, protože může poskytovat konzistentní, účinné vytápění a chlazení, aniž by zabíralo mnoho místa. Je důležité zkoumat a porovnávat různé značky a modely tepelných čerpadel, abyste našli to, co nejlépe vyhovuje potřebám bytu.

Tip na další článek: Instalace tepelného čerpadla >>

Na této stránce