Údržba a servis tepelného čerpadla

Pravidelný servis tepelného čerpadla zajistí delší životnost a vysokou účinnost. Zároveň můžete předejít zvýšení spotřeby elektřiny v důsledku znečištění nebo opotřebení některých součástí. Zároveň je nutné kontrolovat, zda nedochází k úniku chladící kapaliny. Jak často by mělo být tepelné čerpadlo servisováno? A kolik stojí takový servis? Připravili jsme kompletní shrnutí všech důležitých informací.

Proč je důležité provádět servis?

O tepelných čerpadlech se často hovoří jako o bezúdržbových zařízeních, ale není to úplně pravda. Pravidelný servis tepelného čerpadla bychom měli provádět zejména kvůli dlouhé životnosti a zachování vysoké účinnosti. Tyto parametry ovlivňuje především stav venkovní jednotky tepelného čerpadla a kompresor, protože právě ten je jednou z důležitých součástí.

Doporučuje se také pravidelně sledovat spotřebu vašeho tepelného čerpadla, protože výrazně zvýšená spotřeba elektřiny může znamenat závadu. Pokud je kompresor například přidřený, výrazně stoupne spotřeba tepelného čerpadla a zároveň se sníží jeho účinnost.

Jak často servisovat tepelné čerpadlo?

Obecně se doporučuje provádět pravidelný servis tepelného čerpadla aspoň jednou ročně, například na začátku topné sezóny. Ideální však je, provádět servis dle provozu. Pokud tepelné čerpadlo využíváte sezóně (jen přes zimu nebo jen v létě) pak stačí servis jednou ročně. Ale jestli je využíváno celoročně, vhodný interval servisu bude každého půl roku.

Také existuje nařízení evropského parlamentu (EK č. 517/2014), které nařizuje provozovateli, aspoň jednou ročně překontrolovat tepelné čerpadlo, zejména z důvodu možného úniku chladiva –  kontrola chladícího okruhu. Kontrola je povinná při hodnotě chladiva 2,39 Kg.

Kolik stojí údržba tepelného čerpadla?

Cena revize tepelného čerpadla se pohybuje kolem 1 500 Kč a obvykle zahrnuje:

  • Revizní kontrola chladícího okruhu dle nařízení EK č. 517/2014
 
Cena servisní prohlídky bývá asi 1 800 Kč, její součástí je například:
 
  • Vizuální kontrola stavu tepelného čerpadla
  • Kontrola správné funkčnosti
  • Kontrola mechanického a elektrického ovládání
  • Vyčištění výparníku na venkovní jednotce
  • Kontrola těsnosti obvodu chladícího média
  • Vyčištění oběhového čerpadla

Pokud vás zajímá cena a náklady na provoz tepelného čerpadla, doporučujeme náš článek:

Cena tepelných čerpadel >>

Údržba tepelného čerpadla dle typu

Je nutno podotknout, že každý provozovatel tepelného čerpadla je povinnen vést evidenční knihu zařízení. Do evidenční knihy se zaznamenávají všechny proběhlé servisní prohlídky či revize, které byly provedeny technikem. Jednotlivé servisní úkony se mohou lišit dle typu servisového tepelného čerpadla.

1. Vzduch-voda

Tepelné čerpadlo se zdrojem vzduchu je jediný typ, který má venkovní jednotku. Údržba tohoto typu obnáší následující úkony:

Čištění systémů a ventilátoru

Důležité je čištění všech systémů tepelného čerpadla. Při údržbě by měl technik odstranit nečistoty, které by mohly omezovat proudění vzduchu do ventilátoru. Čistí však také vnitřní jednotku (elektronický panel, kondenzátor, čerpadlo atd.).

Čištění venkovní jednotky tepelného čerpadla zvládnete svépomocí. Na lamelách venkovní jednotky v zimě vzniká námraza a průběžně se také usazují nečistoty. Na čištění těchto usazenin se prodává čistič, který stačí aplikovat a následně smýt.

Kontrola těsnosti chladicího okruhu

Technik zkontroluje těsnost celého chladicího okruhu. Zkontroluje spoje, potrubí, zásobu kapaliny a natlakuje okruh. Obvykle se chladivo (R410A a R32) mění po 5 letech.

Kontrola výkonu tepelného čerpadla

Během kontroly se zjišťuje, zda tepelné čerpadlo poskytuje COP (topný faktor) udávaný výrobcem. Technik také kontroluje, zda je zachován poměr účinnosti chlazení.

Kontrola celého elektrického systému

Aby bylo zajištěno správné fungování tepelného čerpadla, zkontroluje technik elektrický systém. Je nutné, aby jednotka neměla žádné poruchy izolace. Probíhá kontrola všech konektorů, neporušenost kabelů a správná funkce všech senzorů, relé a spínačů.

Kontrola funkčnosti odmrazovacího systému

Vaše tepelné čerpadlo má na venkovní jednotce rozmrazovací systém. Používá se zřídka, protože zvyšuje spotřebu elektrické energie tepelného čerpadla. Tento systém však musí být funkční. 

2. Země-voda

U tepelného čerpadla se zemním zdrojem je zapotřebí aspoň jednou ročně hlídat teplotu tuhnutí nemrznoucí kapaliny (kolem -20 °C). Během servisní kontroly technik provádí také kontrolu součástí takzvaného hydroboxu, což je vnitřní jednotka tepelného čerpadla, která je obvykle umístěna v technické místnosti.

3. Voda-voda

Důležitou součástí údržby tepelného čerpadla voda-voda je zejména kontrola ponorného čerpadla, které pohání vodu uvnitř okruhu. Kontrolují se také kabely, potrubí a filtr. Průběžně je nutné sledovat průtok vody, například pomocí detektoru průtoku. Pokud by průtok vody nebyl dostatečný, může dojít až k zamrznutí vody ve výparníku tepelného čerpadla.

💡 Tip experta: Před koupí tepelného čerpadla je dobré rovnou u prodejce zjistit, zda vám zajistí pravidelný servis a za jakých podmínek. Prodejce může mít vlastní síť techniků, popřípadě domluvenou spolupráci s externí firmou, která provádí odborný servis. Někteří prodejci nabízí servisní prohlídky zdarma v rámci záruční lhůty.

Často kladené otázky

Vezme-li v úvahu, že revize a servisní prohlídka proběhne aspoň jednou ročně, budou náklady na údržbu mezi 2 500 až 3 000 Kč.

Údržba tepelných čerpadel se liší v závislosti na tom, z jakého zdroje absorbuje energii vaše tepelné čerpadlo. Obecně můžeme říci, že základem je vždy vizuální kontrola všech součástí tepelného čerpadla, počínaje hydroboxem (vnitřní jednotka tepelného čerpadla). U vzduchových tepelných čerpadel je nutné kontrolovat i venkovní jednotku s ventilátorem.

Servisní kontrola a revize není záležitost, kterou je vhodné provádět svépomocí. Servisní technik musí také vyplnit a nalepit štítek s údaji o kontrole těsnosti chladícího okruhu, která je dána nařízením. Ale můžete se pustit do čištění lamel venkovní jednotky, na které se usazují nečistoty.

Tip na další článek: Tepelné čerpadlo pro bazén >>

Na této stránce