Údržba a servis tepelného čerpadla

Pravidelný servis tepelného čerpadla zajistí delší životnost a vysokou účinnost. Zároveň můžete předejít zvýšení spotřeby elektřiny v důsledku znečištění nebo opotřebení některých součástí. Zároveň je nutné kontrolovat, zda nedochází k úniku chladící kapaliny. Jak často by mělo být tepelné čerpadlo servisováno? A kolik stojí takový servis? Připravili jsme kompletní shrnutí všech důležitých informací.

Proč je důležité provádět servis?

I když se tepelná čerpadla často považují za zařízení s nízkými požadavky na údržbu, není to zcela přesné. Pro zachování dlouhé životnosti a udržení vysoké účinnosti je nezbytné provádět pravidelný servis. Klíčovými prvky, které mají vliv na tyto parametry, jsou stav venkovní jednotky a kompresor, neboť kompresor je jednou z nejdůležitějších součástí tepelného čerpadla.

Je doporučeno také pravidelně monitorovat spotřebu energie tepelného čerpadla. Výrazné zvýšení spotřeby může naznačovat přítomnost závady. Například, pokud je kompresor přidřený, dojde k nárůstu spotřeby energie a zároveň k poklesu účinnosti čerpadla.

Pravidelný servis a kontrola nejen přispívají k optimálnímu fungování tepelného čerpadla, ale také pomáhají předcházet nákladným opravám v budoucnu. Sledování spotřeby a včasná reakce na jakékoli neobvyklé změny může být klíčové pro udržení vašeho tepelného čerpadla v dobrém stavu a zajištění jeho efektivního a hospodárného provozu.

Jak často servisovat tepelné čerpadlo?

Pro optimální funkčnost a dlouhodobou životnost je doporučeno provádět pravidelný servis tepelného čerpadla. Standardně by měl být servis realizován jednou ročně, ideálně na začátku topné sezóny. V případě, že je čerpadlo využíváno pouze sezónně (například jen v zimních měsících nebo pouze v létě), postačí servis jednou ročně. Pro celoroční využívání je vhodnější provádět servis každých šest měsíců.

Kromě toho, nařízení Evropského parlamentu (EK č. 517/2014) vyžaduje, aby provozovatel tepelného čerpadla nechal alespoň jednou ročně provést kontrolu zařízení, hlavně kvůli možnému úniku chladiva a zkontrolovat chladící okruh. Tato kontrola se stává povinnou, pokud množství chladiva dosáhne hodnoty 2,39 kg.

Kolik stojí údržba tepelného čerpadla?

Cena revize tepelného čerpadla se pohybuje kolem 1 500 Kč a obvykle zahrnuje:

  • Revizní kontrola chladícího okruhu dle nařízení EK č. 517/2014
 
Cena servisní prohlídky bývá cca 1 800 Kč, její součástí je například:
 
  • Vizuální kontrola stavu tepelného čerpadla
  • Kontrola správné funkčnosti
  • Kontrola mechanického a elektrického ovládání
  • Vyčištění výparníku na venkovní jednotce
  • Kontrola těsnosti obvodu chladícího média
  • Vyčištění oběhového čerpadla

Pro získání podrobných informací o ceně a provozních nákladech tepelného čerpadla vám doporučujeme přečíst náš komplexní článek o cenách tepelných čerpadel. V tomto článku naleznete komplexní přehled o různých typech tepelných čerpadel, jejich pořizovacích cenách a odhadech provozních nákladů. Tyto informace jsou důležité pro informované rozhodování při výběru a plánování nákladů na tepelné čerpadlo jako součást vašeho vytápění.

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Údržba tepelného čerpadla dle typu

Je důležité zmínit, že každý provozovatel tepelného čerpadla má povinnost vést evidenční knihu zařízení. V této knize se zaznamenávají všechny provedené servisní prohlídky a revize, které byly provedeny odborným technikem. Je důležité si uvědomit, že rozsah servisních úkonů se může lišit v závislosti na typu a modelu tepelného čerpadla. Tento záznam je klíčový pro správnou údržbu a sledování historie zařízení.

1. Vzduch-voda

Tepelné čerpadlo se zdrojem vzduchu je jediný typ, který má venkovní jednotku. Údržba tohoto typu obnáší následující úkony:

Čištění systémů a ventilátoru

Důležité je čištění všech systémů tepelného čerpadla. Při údržbě by měl technik odstranit nečistoty, které by mohly omezovat proudění vzduchu do ventilátoru. Čistí však také vnitřní jednotku (elektronický panel, kondenzátor, čerpadlo atd.).

Čištění venkovní jednotky tepelného čerpadla zvládnete svépomocí. Na lamelách venkovní jednotky v zimě vzniká námraza a průběžně se také usazují nečistoty. Na čištění těchto usazenin se prodává čistič, který stačí aplikovat a následně smýt.

Kontrola těsnosti chladicího okruhu

Technik zkontroluje těsnost celého chladicího okruhu. Zkontroluje spoje, potrubí, zásobu kapaliny a natlakuje okruh. Obvykle se chladivo (R410A a R32) mění po 5 letech.

Kontrola výkonu tepelného čerpadla

Během kontroly se zjišťuje, zda tepelné čerpadlo poskytuje COP (topný faktor) udávaný výrobcem. Technik také kontroluje, zda je zachován poměr účinnosti chlazení.

Kontrola celého elektrického systému

Aby bylo zajištěno správné fungování tepelného čerpadla, zkontroluje technik elektrický systém. Je nutné, aby jednotka neměla žádné poruchy izolace. Probíhá kontrola všech konektorů, neporušenost kabelů a správná funkce všech senzorů, relé a spínačů.

Kontrola funkčnosti odmrazovacího systému

Vaše tepelné čerpadlo má na venkovní jednotce rozmrazovací systém. Používá se zřídka, protože zvyšuje spotřebu elektrické energie tepelného čerpadla. Tento systém však musí být funkční. 

2. Země-voda

U tepelného čerpadla se zemním zdrojem je zapotřebí aspoň jednou ročně hlídat teplotu tuhnutí nemrznoucí kapaliny (kolem -25 °C). Během servisní kontroly technik provádí také kontrolu součástí takzvaného hydroboxu, což je vnitřní jednotka tepelného čerpadla, která je obvykle umístěna v technické místnosti.

3. Voda-voda

Důležitou součástí údržby tepelného čerpadla voda-voda je zejména kontrola ponorného čerpadla, které pohání vodu uvnitř okruhu. Kontrolují se také kabely, potrubí a filtr. Průběžně je nutné sledovat průtok vody, například pomocí detektoru průtoku. Pokud by průtok vody nebyl dostatečný, může dojít až k zamrznutí vody ve výparníku tepelného čerpadla.

💡 Tip experta: Před koupí tepelného čerpadla je dobré rovnou u prodejce zjistit, zda vám zajistí pravidelný servis a za jakých podmínek. Prodejce může mít vlastní síť techniků, popřípadě domluvenou spolupráci s externí firmou, která provádí odborný servis. Někteří prodejci nabízí servisní prohlídky zdarma v rámci záruční lhůty.

Často kladené otázky

Vezme-li v úvahu, že revize a servisní prohlídka proběhne aspoň jednou ročně, budou náklady na údržbu mezi 2 500 až 3 000 Kč.

Údržba tepelných čerpadel se liší v závislosti na tom, z jakého zdroje absorbuje energii vaše tepelné čerpadlo. Obecně můžeme říci, že základem je vždy vizuální kontrola všech součástí tepelného čerpadla, počínaje hydroboxem (vnitřní jednotka tepelného čerpadla). U vzduchových tepelných čerpadel je nutné kontrolovat i venkovní jednotku s ventilátorem.

Servisní kontrola a revize není záležitost, kterou je vhodné provádět svépomocí. Servisní technik musí také vyplnit a nalepit štítek s údaji o kontrole těsnosti chladícího okruhu, která je dána nařízením. Ale můžete se pustit do čištění lamel venkovní jednotky, na které se usazují nečistoty.

Tip na další článek: Tepelné čerpadlo pro bazén >>

Na této stránce