Jak vybrat solární panely na chatu?

Solární panely neslouží zdaleka jen k ohřívání vody, takže zájem o ně v poslední době roste i kvůli stoupajícím cenám energií. Získávání elektrické, případně tepelné, energie ze Slunce se náhle zdá být jedinečnou alternativou a šancí, jak se stát zcela nezávislými na dodavatelích a distributorech nebo jak si zajistit elektřinu a teplo tam, kde není žádná přípojka.

Proč si pořídit solární panel na chatu?

Chataření je v České republice oblíbeným způsobem trávení volného času, zejména během letních měsíců, kdy lidé vyhledávají relaxaci a blízkost přírody na svých chatách. V období, kdy je dostatek slunečního světla, se vlastnictví solárního panelu stává velmi výhodným. Solární panely efektivně ohřívají vodu nejen pro potřeby domácnosti, ale mohou být využity i pro ohřev vody v bazénu, což zvyšuje pohodlí pobytu na chatě.

Mnoho lidí si rovněž pořizuje solární panely pro chaty, které nejsou připojeny k elektrické síti a kde by bylo zavedení elektřiny finančně náročné. Instalací malé ostrovní elektrárny na chatě lze dosáhnout energetické nezávislosti. Uživatelé se tak nemusí spoléhat na externí dodávky energie a mohou být energeticky soběstační. Tato malá solární elektrárna je schopna napájet všechny běžné domácí spotřebiče, přispívat k vytápění a ohřívat vodu, a to bez dalších nákladů po počáteční investici, která se může vrátit během několika let. Navíc existuje možnost získání dotace za určitých podmínek, což dále zvyšuje finanční výhodnost této investice.

Pozor, solární panel není fotovoltaická elektrárna - ostrovní systém

Uvažujete-li nad klasickým solárním panelem na chatu, tak tím není míněn celý ostrovní systém nebo fotovoltaická elektrárna na chatu. Jedná se o dvě různé technologie, z nichž každá má jiný účel. Fotovoltaická elektrárna je velmi složitým a nákladným systémem, o jehož přednostech i nevýhodách, stejně jako o principu fungování, se můžete dozvědět na našich stránkách.

Pokud hovoříme o solárním panelu na chatu (nebo kamkoliv jinam), míníme tím právě jen onen velký černý panel, který se umisťuje obvykle na střechu nějakého objektu (ať už jde o chatu, chalupu, garáž atp.). Pokud chcete vyrábět elektřinu, musíte si přikoupit další příslušenství, které vychází na tisíce až desítky tisíc korun (zejména akumulační nádrže, solární zásobníky, příslušenství k zapojení – držáky, kabely…).

Ale nesporným faktem je, že právě solární panel je úplným základem pro úspěšné získávání různých typů energií ze Slunce. Jen je nutné správně si ho vybrat, protože na trhu jich existuje několik typů a každý může sloužit k jinému účelu.

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Na ohřev vody nebo na výrobu elektřiny?

Pořídíte-li si pouze solární panel na chatu, měli byste vědět, že ho nemůžete využívat pro výrobu elektřiny. Ačkoliv jsou si všechny tyto panely vizuálně podobné a všechny jsou de facto solární, mají dvě zcela odlišné technologie. Jedna z nich, užívaná v takzvaných fototermických kolektorech, slouží pro ohřev vody. Druhá, nacházející se ve fotovoltaických panelech, je určena pro výrobu elektřiny. Druhá možnost je výhodnější v tom, že dokáže navíc ohřát vodu třeba v bojleru – ale to už se jedná o celý komplexní fotovoltaický systém na chatu.

Vlastnosti panelu na ohřev
Vlastnosti panelu na elektřinu

Princip fungování panelů pro ohřev

Je-li vaším cílem pouze zajistit si teplou vodu, ať už v domě, na chatě nebo třeba v bazénu, musíte si pořídit takzvaný fototermický kolektor neboli fototermický solární panel. Ten je plný drobných trubiček, jimiž proudí speciální teplonosná kapalina, jíž ohřívají sluneční paprsky. Tato ohřátá kapalina se následně pohybuje mezi panelem a výměníkem tepla, kde ohřívá vodu. Výměník tepla je obvykle umístěn přímo na daném spotřebiči, tedy třeba na bojleru, u topného systému nebo u bazénu.

Princip fungování panelů pro výrobu elektřiny

Stojíte-li především o zdroj elektřiny, kupte si fotovoltaický panel, který po propojení s dalšími příslušnými součástmi (bateriemi, solárními nádržemi atp.) bude elektřinu nejen vyrábět, ale dokáže ji i uchovávat pro pozdější využití.

Fotovoltaické panely jsou vyrobeny z křemíku, což je zcela zásadní. Právě křemík totiž dokáže sluneční energii nejen absorbovat, ale pomáhá i s její přeměnou na elektřinu. Celý proces lze dopodrobna vysvětlit z fyzikálního hlediska, ale laicky si můžeme říci, že fotony (což jsou elementární částice pohybující se rychlostí světla, které zprostředkovávají elektromagnetickou interakci) narážejí do panelu, tam vyrážejí elektrony (ty tvoří obal každého atomu) a dochází ke vzniku elektrického napětí. To postupuje dál a ve formě elektřiny ho můžeme využívat.

Principu ohřevu vody

Zdroj: European Commission, PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

Typy solárních panelů pro ohřev vody

Pokud se rozhodnete koupit si solární panel určený pouze pro ohřev vody, narazíte na trhu na dva jeho základní typy, v jejichž principu fungování jsou ale značné rozdíly. Každý člověk se proto nejprve musí rozhodnout, který z nich bude pro jeho potřeby výhodnější.

Plochý (neboli deskový) solární panel

Jedná se o onu klasickou, velkou černou desku, kterou často vídáme na střechách objektů. Technologie tohoto typu ohřevu spočívá v tom, že solární panel má velkou, celistvou absorbční plochu, která je černě natřená kvůli lepšímu příjmu slunečních paprsků. Při silném slunečním záření může teplota této vrstvy dosahovat až 200 °Celsia. K únikům vstřebávaného tepla dochází jen minimálně a díky neustále proudící kapalině uvnitř kolektoru je teplo bez přestání přenášeno do míst, kde je ohřívána voda.

Výhodná je tato technologie zejména v zimě. Nejlépe sice pracuje v letních měsících, kdy je slunných dní nejvíce, ale v zimě je schopen solární plochý panel hřát i přes námrazu a poprašek sněhu, protože sluneční paprsky led a sníh mnohem dříve rozehřejí. Nesporné ale je, že v zimě je celkový výkon tohoto kolektoru nižší a bez slunečního záření skoro nepracuje.

Vakuový (neboli trubicový) solární panel

Modernějším typem solárních panelů určených pro ohřev vody jsou vakuové neboli trubicové kolektory, které mají specifický vzhled – ač na první pohled vypadají jako deska, nejsou celistvé a plocha se skládá z jednotlivých trubek položených vedle sebe. Principem jeho fungování je, že uvnitř trubic je vakuum vytvářené dvěma skleněnými vrstvami, které zajišťuje tepelnou izolaci a zabraňuje nadměrným ztrátám. Nashromážděné teplo ze Slunce může poté být odváděno směrem k výměníku.

Je prokázáno, že tento systém je v zimě výrazně výkonnější než ploché solární panely (čím je nižší teplota vzduchu, tím lépe pracuje). Nicméně, pokud na vakuový kolektor napadne sníh nebo namrzne, jeho výkon se dramaticky snižuje nebo se jeho činnost zcela zastaví. Tento kolektor navíc potřebuje mít větší plochu, aby mohl konkurovat plochému. A je oproti předchozímu typu také dražší a musí s ním manipulovat s větší opatrností, aby nedošlo k jakémukoliv poškození.

Typy fotovoltaických panelů pro výrobu elektřiny

Laici si často myslí, že fotovoltaický panel existuje jen jeden. Ale dle použitých technologií se dělí na tři základní typy, které se liší nejen svými vlastnostmi, ale i výkonem. Předem si tedy promyslete, který by byl nejvýhodnější právě pro vás.

Polykrystalický fotovoltaický panel

Takzvané multikrystalické panely se vyrábějí odřezáváním velmi tenkých plátků z bloků, které jsou tvořeny mnoha propojenými krystaly křemíku. Výroba je proto jednodušší a rychlejší než u monokrystalických panelů, díky čemuž jsou i levnější. Poznáte je podle typické modré barvy. Jsou méně výkonné než monokrystalické panely, ale na druhou stranu jsou efektivnější na střechách, které nemají ideální orientaci k jihu, protože dokážou lépe zachytávat sluneční paprsky přicházející z jiných úhlů.

Monokrystalický fotovoltaický panel

Tento typ je oproti dvěma ostatním nejúčinnější. Má typickou černou barvu a vyrábí se speciálním postupem řezání velmi tenkých plátků z jednoho krystalu křemíku. Je nejdražší ze všech, ale je výhodný pro lidi, kteří mají malou plochu střechy, zato s ideální orientací k jihu.

Amorfní fotovoltaický panel

Tento typ je tvořen slitinou polovodivých látek (obvykle křemík + kadmium – telur, nebo křemík + měď – indium – galium – selen), které jsou při výrobě aplikovány na skleněný či kovový povrch. Efektivita je nejnižší ze všech, ale na druhou stranu amorfní panel je nejlehčí. Výhodou také je, že nepotřebuje orientaci zcela na jih, ale dokáže absorbovat takzvané rozptýlené světlo. Ideální je tedy třeba pro karavany nebo průmyslové haly a jiné typy objektů (často třeba právě i chaty), jejichž střechy by klasické těžké solární panely neunesly.

Výhody a nevýhody fotovoltaických panelů

Fotovoltaické panely mají oproti solárním panelům tu značnou výhodu, že mohou fungovat v každém ročním období. Ale musejí být dokonalým způsobem nainstalovány. Stačí drobné zastínění a jejich výkonnost se snižuje. Stačí umístit je v nevhodném sklonu či orientované na špatnou světovou stranu a výkon opět klesá. Stejně tak záleží na tom, v jaké lokalitě se nachází, protože tam, kde je v průměru více slunečního svitu, mohou fungovat mnohem lépe než v místech, kde je ho během roku méně.

Značnou nevýhodou fotovoltaických panelů je jejich vysoká cena. Plus si musíte pořídit další příslušenství, jako například akumulátory, které nejsou vůbec levné. Existuje ale možnost získat dotaci v rámci programu Nová Zelená úsporám, která může být v řádu několika desítek až stovek tisíc korun. Podrobněji si o dotacích na solární systémy můžete přečíst zde.

Kolik spotřebičů zvládnou fotovoltaické panely zásobit elektřinou, záleží na jejich počtu, parametrech i způsobu instalace. Vybrat si navíc můžete, jestli z nich sestavíte takzvanou síťovou elektrárnu, ostrovní elektrárnu nebo sáhnete spíš po hybridním řešení.

Výhody
Nevýhody

Proč si pořizovat solární či fotovoltaický panel na chatu?

Principy fungování obou typů solárních panelů už známe, ale víte, proč vlastně byste si je měli pořídit a jaké výhody z toho pro vás plynou? Fotovoltaický či fototermický solární panel:

 • je velmi účinný pro ohřev vody – a to ať už pro domácnost nebo v bazénu
 • na chatě může ohřívat užitkovou vodu, aniž byste museli užívat jiný, placený, zdroj ohřevu
 • teplou vodu zajistí i bez spuštění topných systémů a může tedy v domácnosti spolupracovat i na vytápění
 • na chatě může pomáhat přitápět i v chladnějších dnech, a to bez spolupráce jiných systémů
 • při zřízení fotovoltaického systému vyrábí panely elektřinu (a za současného použití akumulátorů ji dokážou nashromáždit i na pozdější, například noční, využití)
 • zajistí majiteli naprostou soběstačnost
 • energii získává ekologicky, z obnovitelných zdrojů (tedy ze Slunce)
 • je v podstatě bezúdržbový
 • životnost se pohybuje v řádech desítek let (řada prodejců na nepoklesávající výkonnost panelů dává záruku až na dobu 25 let)

Chcete-li tedy ušetřit nemalé peníze za elektřinu, nemáte elektřinu na chatu vůbec zavedenou nebo chcete tímto způsobem ohřívat vodu, je koupě fototermických či fotovoltaických panelů ideálním řešením, jak si zajistit plnohodnotný život i na odlehlé chatičce a moci využívat všechny potřebné spotřebiče.

Mohu získat dotaci na chatu se solárními panely?

Jelikož není pořízení solárních panelů levnou záležitostí, je tu možnost ušetřit peníze díky získání státní dotace. Pro ni je ale nutné splnit požadované podmínky.

Pokud plánujete fotovoltaiku na chatu nebo na jinou nemovitost, máte značnou šanci získat na tento projekt poměrně vysokou dotaci, a to z programu Nová Zelená úsporám. Výše státního příspěvku se za určitých okolností může vyšplhat až na více než 200 000 Kč. Podstatné pro získání příspěvku je je, že váš rekreační objekt musí mít své číslo evidenční a musíte v něm mít už alespoň 2 roky zřízený trvalý pobyt. Podrobně se o problematice dotací na fotovoltaiku můžete dočíst v tomto našem textu.

Pokud si chcete si pořídit pouze solární panely určené pro ohřev užitkové vody, můžete i na ně získat dotaci, a to ve výši až 45 000 Kč na solární ohřev vody a až 60 000 Kč na solární ohřev vody s přitápěním. Plus lze získat dotaci na projektovou dokumentaci, která činí 5 000 Kč.

Vyplatí se proto využít této možnosti a nechat si od státu přispět. Pokud nevíte, jak o dotaci požádat, co si musíte připravit a jak uspět, dočtete se to také na našem webu.

Kolik stojí solární panel?

Velmi zásadní otázka v souvislosti s dotacemi samozřejmě zní – kolik celkově stojí solární panely na chatu či chalupu? Odpovědět se nedá obecně, protože ceny solárních panelů se různí nejen podle jejich technologie (tedy zda jsou určeny pro ohřev vody nebo pro výrobu elektrické energie), ale i podle jejich výkonu, kvality či velikosti. A záleží i na tom, kolik jich potřebujete.

Můžeme se proto raději podívat na konkrétní příklady. Srovnáme si tři nejprodávanější solární panely a jejich základní parametry:

Fotovoltaický solární panel JINKO 460Wp

 • Cena: od 4 700 Kč
 • Max. výstupní výkon: 460Wp
 • Max. příkon zdroje: 460 W
 • Rozměry: 1 903 x 1 134 mm

Fotovoltaický solární panel RISEN 400Wp

 • Cena od: 4 217 Kč
 • Max. výstupní výkon: 400Wp
 • Max. příkon zdroje: 400 W
 • Rozměry: 1 754 x 1 096 mm

Fotovoltaický solární panel JINKO 530Wp

 • Cena od: 5 967 Kč
 • Max. výstupní výkon: 530Wp
 • Max. příkon zdroje: 530 W
 • Rozměry: 2 274 x 1 134 mm

Jsou solární panely na chatu dobrou investicí?

Nákup a instalace solárních panelů se často vyšplhají do stovek tisíc korun, a to i v případě, kdy se vám podaří získat dotaci. Je to tedy poměrně vysoká investice, která se vám bude vracet několik let. To, jaká bude návratnost právě u vás, záleží na několika individuálních faktorech. Zejména jde o to:

 • jak často budete kvůli vlivu počasí moci solární panely využívat
 • jak se kvůli vaší lokalitě bude měnit jejich výkonnost v různých ročních období
 • kolik panelů jste zakoupili a jaká je jejich celková výkonnost
 • kolik peněz ušetříte oproti předchozímu čerpání elektřiny z veřejné sítě


V průměru se uvádí, že při pořízení pouze
solárních kolektorů určených pro ohřev vody se vám investice vrátí v rozmezí od 6 do 20 let. Při pořízení fotovoltaických panelů se vám může investice (i díky současným vysokým cenám za elektřinu) vrátit již do 5 let. Nákup se v každém případě z dlouhodobého hlediska vyplatí – solární i fotovoltaické panely vám další roky až desítky let totiž budou už jen vydělávat.

Zaměřte se na sluneční svit, polohu a teplotu

Solární panel na chatu si pořizujeme proto, abychom dokázali pokrýt všechny naše energetické nároky. Jenže značnou nevýhodou této technologie je, že nejlépe funguje, jen pokud svítí slunce. V podmračených dnech výkon dramaticky klesá nebo se blíží nule. V noci solární panely nefungují vůbec – i když nedávno vědci vyvinuli fotovoltaický systém fungující údajně i přes noc, takže v budoucnu možná dosáhnou tyto technologie výrazného zlepšení a zvýší se komfort majitelů.

Pakliže slunce svítí, fungují solární panely naplno. Ale co to znamená? Ony totiž úplně jiný výkon dokážou podávat v tropickém podnebném pásu, kde svítí slunce skoro pořád, a jinak je tomu v tuzemských podmínkách. To, jak dobře zrovna vám bude solární panel na chatě fungovat, záleží tedy především na poloze nemovitosti a na tom, kolik hodin tam v průměru za rok svítí slunce. Velmi dobře je to vidět na mapě slunečního svitu níže.

OBRÁZEK MAPY ČR V S PRŮMĚRNOU DOBOU SLUNEČNÍHO SVITU ZA ROK

Zdroj: European Commission, PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

Dále záleží i na tom, jak dobře máte solární panel umístěný. Odborníci doporučují směřovat ho jeho plochou na jižní stranu a umístit ho ve sklonu 35° až 45° (u fotovoltaických panelů je ideální sklon 30°).

Zatřetí jeho výkonnost závisí i na venkovní teplotě – solární panely prokazatelně nejlépe fungují při okolní teplotě okolo 25 °C. Čím je teplota vyšší, tím nižší je výkon solárního panelu – teoreticky tedy mnohem lépe funguje v jasném mrazivém dni než v tropických letních teplotách.

GRAF PRŮMĚRNÉHO VÝKONU FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ V PRŮBĚHU ROKU

Zdroj: European Commission, PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

S přesným výpočtem výkonu vám může pomoci i tato kalkulačka:

Klesá v průběhu času výkonnost solárních panelů?

Mohlo by se zdát logické, že solární panely budou stále stejně výkonné. Ale z různých studií vyplývá, že jejich výkonnost v průběhu času klesá, a to zhruba o 0,5 % ročně. Největší pokles přitom zaznamenávají už v prvním roce svého fungování. Ověření výrobci dodávající kvalitní solární panely ale dokážou zaručit, že po dobu 25 let užívání nepoklesne výkon solárního panelu pod 85 % původní hodnoty. Mnozí na to zákazníkům dokonce dávají stejně dlouhou záruční dobu.

S tím se pojí i očekávaná životnost solárního panelu. Kvalitní (a tedy zpravidla dražší) solární panel by měl sloužit několik desítek let. Někteří prodejci tvrdí, že bude bezproblémově funkční po dobu 30 i více let. Levnější typy panelů, vyráběné zpravidla ve východní Asii, takové životnosti rozhodně nedosahují a vydrží nanejvýše polovinu této doby. Ale podle této studie by životnost více než 25 let měla být již naprostým standardem.

Jak vybrat solární panel na chatu krok za krokem?

Jste rozhodnutí pořídit si do svého rekreačního objektu fototermické solární panely nebo fotovoltaické panely, ale nevíte, jak se v nepřehledné nabídce zorientovat? V několika jednoduchých krocích vám poradíme, jak vybrat ty nejúčinnější pro vás.

1. Fototermické nebo fotovoltaické?

Nejprve si promyslete, co od solárních panelů požadujete. Chcete-li je využívat pouze pro ohřev užitkové vody, plně vám postačí zakoupení klasických solárních panelů. Chcete-li s jejich pomocí i vyrábět elektřinu pro vaše spotřebiče, budete si muset zakoupit fotovoltaické panely na chatu. A spolu s nimi vás budou čekat ještě poměrně vysoké investice do dalšího příslušenství, abyste si nakonec vytvořili svou vlastní solární elektrárnu na chatu.

2. Propočítejte si potřebný výkon

Málokdo si vystačí jen s jediným solárním panelem. Abyste pokryli všechny nároky, potřebujete dosáhnout takového výkonu, který bude pohánět všechny vaše spotřebiče a ještě zajistí ohřev teplé vody. Proto musíte provést poměrně podrobný výpočet, v němž vezmete v potaz spotřebu elektrické energie u každého z vlastněných spotřebičů, průměrný čas jejich využívání, počet hodin slunečního svitu ve vaší lokalitě a výkonnost jednotlivých solárních panelů. Čím více panelů budete vlastnit, tím je pravděpodobnější, že vašim požadavkům vyhoví – ale větší počet panelů se také rovná výrazně vyšší investici (a navíc jste omezeni plochou střechy vaší nemovitosti).

3. Poraďte se s odborníkem

Než se definitivně rozhodnete, je vhodné vytipovat si tři nebo čtyři solární panely na chatu, případně si zjistit, jaké je k nim nutné příslušenství, a vzájemně je porovnat. Ideální je prodiskutovat výběr ještě s odborníkem, například s prodejcem, který vám dokáže potvrdit správnost vašeho výběru, případně vaši volbu doladí k dokonalosti.

4. Žádost o dotace

Jak jsme uváděli výše, díky programu Nová Zelená úsporám můžete dostat na fotovoltaickou elektrárnu dotaci ve výši přes 200 000 Kč. Kromě toho lze získat až 45 000 Kč na solární panely určené pro ohřev vody a až 60 000 Kč na solární panely pro ohřev vody s přitápěním.

Někteří prodejci jsou schopni vyjednat dotaci za vás. Lepší je ale zjistit si vše potřebné předem – už jen proto, že příspěvek ve výši 5 000 Kč můžete získat již na zpracování projektové dokumentace. Vše o dotacích se navíc můžete dočíst na našem webu.

5. Zakoupení solárních panelů a příslušenství

Jakmile máte vše propočítané, máte vyjednané dotace a máte vybrány ty nejideálnější solární panely na chatu, můžete se dát do nakupování. Ale je třeba uvědomit si, že jen pouhé solární panely vám nestačí. Musíte si k nim dokoupit i veškeré další nutné příslušenství, aby bylo možné nainstalovat je a začaly správně pracovat.

Ve zkratce si jen uveďme, že se zcela jistě neobejdete bez příslušenství k zapojení, teplotního čidla, různých typů matic či těsnění, pojistných a jiných ventilů, případně u fotovoltaických panelů bez akumulačních nádrží, baterií či solárních zásobníků.

6. Instalace

Pokud nepracujete v oboru fotovoltaiky, velmi pravděpodobně si solární panely nezvládnete nainstalovat sami. Nejde totiž zdaleka jen o pouhé položení a upevnění solárních panelů na chatu, respektive na střechu nějakého vhodně zvoleného objektu.

Solární panely se musejí propojit s dalšími součástmi a musejí se dobře provést rozvody, aby skutečně mohly fungovat tak, jak zamýšlíte – tedy buď ohřívat užitkovou vodu, nebo vyrábět elektřinu pro vaše spotřebiče.

Počítat proto musíte i s tím, že tato konečná montáž vás bude něco stát. Ceny stoupají ve všech oborech, takže v současnosti za tuto finální fázi zaplatíte tisíce až desítky tisíc korun – záleží na složitosti i ceníku konkrétní firmy.

Velké nebezpečí: Solární panely VS oheň

Na závěr je dobré uvést ještě jednu velmi zásadní informací týkající se jak solárních kolektorů, tak fotovoltaických panelů. A není to vůbec příjemná zpráva: jakmile dojde k závadě, kvůli níž začnou hořet, je to obvykle konec. Hasiči je nejsou schopni uhasit, protože je není možné vypnout tak snadno jako se nemovitost běžně odpojuje od elektrické sítě – i když se totiž panely odpojí od střídače, i nadále vytvářejí elektrickou energii a kvůli tomu není možné požár na nich uhasit. Než se to podaří, obvykle shoří celá střecha, v nejhorším případě i nemovitost.

Proto by si všichni, kdo o koupi solárních panelů uvažují, měli uvědomit, že jdou do tohoto rizika. Jedinou šancí, jak se pokusit nebezpečí předejít, je pravidelná kontrola solárních panelů a hlavně zakoupení těch co možná nejkvalitnějších, které by měly být bezpečnější než podezřele levné typy.

Často kladené otázky

Při výběru solárního panelu na chatu zvažte velikost, umístění, spotřebu elektřiny a rozpočet. Prozkoumejte a porovnejte různé možnosti a poraďte se s odborníkem o nejlepším systému solárních panelů pro vaši konkrétní situaci.

Při výběru toho nejlepšího pro vaše konkrétní potřeby zvažte známost, efektivitu, výkon, záruku, zákaznický servis a cenu různých značek solárních panelů. Prozkoumejte a porovnejte různé značky a zvažte velikost, umístění a spotřebu elektřiny vašeho domova nebo firmy.

Výkon systému solárních panelů na chatě závisí na velikosti, účinnosti a množství slunečního záření, které panely dostávají. Zvažte tyto faktory a poraďte se s odborníkem, abyste odhadli výkon systému solárních panelů pro vaši konkrétní situaci.

Na této stránce