Hlučnost tepelných čerpadel

Mnohdy se udává, že hlučnost dnešních tepelných čerpadel se pohybuje kolem 43 dB. Ale je to málo nebo hodně? A kde najít údaje o hlučnosti tepelného čerpadla na energetickém štítku? Poradíme na co si dát pozor, ale také jak snížit hladinu hluku stávajícího tepelného čerpadla u vás doma.

Co je akustický tlak a akustický výkon?

Akustický tlak a akustický výkon jsou dva klíčové pojmy při posuzování hlučnosti různých zařízení, včetně tepelných čerpadel. Obě tyto veličiny se měří v decibelech (dB), ale každá z nich má jiný význam.

Hladina akustického tlaku (Lp): Tato hodnota popisuje, jak hlasitý je zdroj zvuku v daném bodě. Hladina akustického tlaku se mění v závislosti na vzdálenosti od zdroje zvuku a na podmínkách v okolním prostředí, jako jsou povětrnostní podmínky nebo další okolní zvuky.

Příklad: Zdroj zvuku má hladinu akustického výkonu 70 dB. Pokud stojíme 3 metry od zdroje, hladina akustického tlaku bude 65 dB. Při vzdálenosti 5 metrů klesne hladina akustického tlaku na 60 dB. Platí tedy, že čím jsme dál od zdroje zvuku, tím nižší je hladina akustického tlaku. Tato hodnota je také ovlivněna okolními faktory, jako je například déšť.

Hladina akustického výkonu (Lw): Je to měřítko hluku, který zdroj zvuku vytváří. Na rozdíl od akustického tlaku, hladina akustického výkonu není ovlivněna umístěním zdroje, podmínkami v okolí nebo vzdáleností od měřícího bodu. Tato veličina poskytuje přesnější informaci o hlučnosti zdroje a obvykle má vyšší hodnotu než hladina akustického tlaku.

Příklad hladiny akustického výkonu podle různých zdrojů hluku
Hladina hlukuPříklad zvuku
10 dBŠelest listí na stromech
20 dBVolná příroda a bezvětří
30 dBVelmi tichý pokoj (ložnice)
40 dBBěžné hlukové pozadí
50 dBMírný déšť
60 dBHlasitá konverzace
70 dBPotlesk v sále
80 dBKřik
90 dBJedoucí vlak
100 dBŘetězová motorová pila
110 dBRockový koncert
130 dBPráh bolesti, hrozí poškození sluchu
140 dBVýstřel děla z bezprostřední blízkosti

Jak zjistit hladinu hluku tepelného čerpadla

Od roku 2015 platí, že každé tepelné čerpadlo uvedené na trh v ČR a EU musí být vybaveno energetickým štítkem. Ten nám může posloužit jako ukazatel akustického výkonu ve venkovním prostoru, ale také v tom vnitřním (ne vždy).

💡 Tip experta: Akustický výkon uvedený na energetickém štítku odpovídá hladině hluku při běžném provozu tepelného čerpadla. Maximální hlučnost však může být mnohem vyšší. Proto se doporučuje vyžádat si od výrobce i údaje o výši hlučnosti při maximálním výkonu.

Další způsob jak získat přesné hodnoty akustického výkonu či tlaku je díky odbornému měření. Jestliže vám stačí pouze orientační hodnoty, využijte zvukovou kalkulačku. Stačí zadat název výrobce a model vašeho tepelného čerpadla.

Montážní firma, která vám tepelné čerpadlo nainstaluje, není zodpovědná za hluk způsobený tepelným čerpadlem. Opačný případ může nastat ve chvíli, kdy by nebylo správně nainstalováno, což by se na výsledné hladině hluku mohlo projevit.

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Jaké tepelné čerpadlo je nejméně hlučné

Zpravidla nejmenší hluk vytváří tepelná čerpadla typu země-voda, protože jejich zemní kolektory či sondy v geotermálním vrtu jsou umístěny hlouběji pod povrchem země. Nicméně, tyto typy využívá přibližně pouhých 8 % všech uživatelů.

Tepelná čerpadla se zdrojem vzduchu (vzduch-voda, vzduch-vzduch) patří k těm nejhlučnějším. Přesto se jejich hladina hluku pohybuje mezi 40-45 dB.

Jak snížit hlučnost tepelného čerpadla

Současný platný hygienický předpis „O ochraně veřejného zdraví dle Nařízení vlády 272/2011 sb.“, požaduje splnit limit ve dne 50 dB(A) a v noci 40 dB(A).

Dosáhnout těchto hodnot, především v noci, je pro většinu výrobců levných tepelných čerpadel velký problém.

Jestliže je vaše tepelné čerpadlo hlučnější, je možné provést protihlukovou izolaci. Pořízením akustického krytu je možné dosáhnout snížení hluku až o 15 dB.

Ukázka akustického krytu pro venkovní jednotku tepelného čerpadla

Montáž akustického krytu je velmi jednoduchá, ale jeho pořízení je poměrně nákladné. 

Například akustický kryt, který sníží hladinu hluku o 3 dB stojí kolem 45 000 Kč. Problém může nastat ve chvíli, kdy je kryt špatně konstruován. V důsledku toho může být negativně ovlivněn výkon samotného tepelného čerpadla.

Nepřijde vám montáž akustického krytu jako ideální varianta? Hluk z venkovní jednotky lze řešit i jinak. Například výstavbou zídky nebo umístěním jednotky do prostoru. 

Umístění venkovní jednotky ovlivní případnou hladinu hluku

Nejčastějším zdrojem hluku u tepelných čerpadel je venkovní jednotka (vzduch-voda). A umístění této venkovní jednotky hraje zásadní roli v případě, že chceme snížit její hlučnost.

Níže naleznete pár tipů:

  • Venkovní jednotku není vhodné umístit pod okna nebo dokonce blízko ložnice.
  • Dalším nevhodným místem jsou rohy domu. Nejen že by mohlo dojít k odrazům zvuku či rezonanci, ale v rozích domu dochází ke zhoršenému proudění vzduchu, čímž se sníží účinnost tepelného čerpadla.
  • Venkovní jednotka by měla být umístěna na pevný podklad, který zamezí přenosu vibrací do konstrukce domu. To bývá častý problém u jednotek umístěných na fasádě či střeše domu.

 

Zpozornět by měl každý, kdo uvažuje o pořízení tepelného čerpadla typu vzduch-vzduch.

Tyto typy tepelných čerpadel nemají pouze venkovní jednotku, ale i tu vnitřní. Ta je pak umístěna přímo v místnosti domu, kde vytváří hluk. Je to tedy velmi podobné, jako v případě klimatizačních jednotek.

Akustická studie

Ve vhodných případech je možné si nechat vypracovat akustickou studii, která posoudí konkrétní typ a umístění tepelného čerpadla a navrhne opatření pro snížení hladiny hluku. Taková studie může být požadována stavebním úřadem, a její cena se obvykle pohybuje v rozmezí od 7 000 do 10 000 Kč.

Vypracování akustické studie pomůže zajistit, že instalace tepelného čerpadla bude splňovat všechny normy a předpisy týkající se hluku, což je důležité pro pohodlí a spokojenost všech stran.

Často kladené otázky

Pokud tepelné čerpadlo vydává hluk, může to být způsobeno řadou problémů, jako je uvolněná součást, problém s ventilátorem nebo kompresorem nebo problém s potrubím. Je důležité, aby profesionální technik HVAC diagnostikoval a opravoval problém, aby bylo zajištěno, že tepelné čerpadlo funguje bezpečně a efektivně.

Cena tichého tepelného čerpadla bude záviset na různých faktorech, jako je velikost jednotky, typ tepelného čerpadla (např. vzduch-zdroj, země-zdroj atd.), hodnocení účinnosti a značka. Bez dalších informací je obtížné poskytnout konkrétní náklady na tiché tepelné čerpadlo.

Nejtišší tepelné čerpadlo bude záviset na konkrétním modelu a výrobci. Některé značky a modely tepelných čerpadel jsou navrženy tak, aby byly tišší než jiné. Při výběru tepelného čerpadla je také důležité vzít v úvahu další faktory, jako je účinnost, výkon a náklady.

Náklady na zvukovou izolaci tepelného čerpadla budou záviset na konkrétních opatřeních ke snížení hluku a velikosti jednotky. Některé běžné metody zvukové izolace tepelného čerpadla zahrnují přidání izolace nebo zvukových bariér k venkovní jednotce, použití pryžových nebo pěnových podložek ke snížení vibrací a uzavření jednotky do zvukotěsné skříně. Ceny za tyto metody se mohou výrazně lišit, proto je důležité před rozhodnutím získat odhady od více dodavatelů nebo dodavatelů.

Tip na další článek: Výběr tepelného čerpadla >>

Na této stránce