Hlučnost tepelných čerpadel

Mnohdy se udává, že hlučnost dnešních tepelných čerpadel se pohybuje kolem 43 dB. Ale je to málo nebo hodně? A kde najít údaje o hlučnosti tepelného čerpadla na energetickém štítku? Poradíme na co si dát pozor, ale také jak snížit hladinu hluku stávajícího tepelného čerpadla u vás doma.

Co je akustický tlak a akustický výkon?

Jednotkou těchto fyzikálních veličin je decibel (dB), přičemž každá veličina vyjadřuje něco jiného.

  • Hladina akustického tlaku (Lp)

Tato veličina popisuje hlučnost jakéhokoliv zdroje zvuku, v závislosti na tom, jak daleko je zdroj hluku nebo jaké jsou podmínky okolního prostředí (déšť, vítr, atd.)

Příklad:

Zdroj hluku má hladinu akustického výkonu 70 dB. Pokud stojíme ve vzdálenosti 3 m od zdroje hluku, bude hladina akustického tlaku 65 dB. Pokud budeme ve vzdálenosti 5 m, hladina akustického tlaku klesne na 60 dB, atd. 

Jednoduše řečeno, čím dále jsme od zdroje hluku, tím nižší je hladina akustického tlaku.

Nicméně, nejde pouze o vzdálenost. Hladinu akustického tlaku snižuje například déšť, povětrnostní podmínky nebo například okolní hluk.

  • Hladina akustického výkonu (Lw)

Je míra hluku, kterou daný zdroj hluku vytváří. Oproti akustickému tlaku, tato veličina není ovlivněna umístěním tepelného čerpadla, podmínkami okolního prostředí ani vzdáleností od bodu měření.

Tuto veličinu tedy lze považovat za přesnější a měla by mít zpravidla vyšší hodnotu než hladina akustického tlaku.

Příklad hladiny akustického výkonu podle různých zdrojů hluku

Jak zjistit hladinu hluku tepelného čerpadla

Od roku 2015 platí, že každé tepelné čerpadlo uvedené na trh v ČR a EU musí být vybaveno energetickým štítkem. Ten nám může posloužit jako ukazatel akustického výkonu ve venkovním prostoru, ale také v tom vnitřním (ne vždy).

💡 Tip experta: Akustický výkon uvedený na energetickém štítku odpovídá hladině hluku při běžném provozu tepelného čerpadla. Maximální hlučnost však může být mnohem vyšší. Proto se doporučuje vyžádat si od výrobce i údaje o výši hlučnosti při maximálním výkonu.

Další způsob jak získat přesné hodnoty akustického výkonu či tlaku je díky odbornému měření. Jestliže vám stačí pouze orientační hodnoty, využijte zvukovou kalkulačku. Stačí zadat název výrobce a model vašeho tepelného čerpadla.

Montážní firma, která vám tepelné čerpadlo nainstaluje, není zodpovědná za hluk způsobený tepelným čerpadlem. Opačný případ může nastat ve chvíli, kdy by nebylo správně nainstalováno, což by se na výsledné hladině hluku mohlo projevit.

Jaké tepelné čerpadlo je nejméně hlučné

Zpravidla nejmenší hluk vytváří tepelná čerpadla typu země-voda, protože jejich zemní kolektory či sondy v geotermálním vrtu jsou umístěny hlouběji pod povrchem země. Nicméně, tyto typy využívá přibližně pouhých 8 % všech uživatelů.

Tepelná čerpadla se zdrojem vzduchu (vzduch-voda, vzduch-vzduch) patří k těm nejhlučnějším. Přesto se jejich hladina hluku pohybuje mezi 40-45 dB.

Jak snížit hlučnost tepelného čerpadla

Současný platný hygienický předpis „O ochraně veřejného zdraví dle Nařízení vlády 272/2011 sb.“, požaduje splnit limit ve dne 50 dB(A) a v noci 40 dB(A).

Dosáhnout těchto hodnot, především v noci, je pro většinu výrobců levných tepelných čerpadel velký problém.

Jestliže je vaše tepelné čerpadlo hlučnější, je možné provést protihlukovou izolaci. Pořízením akustického krytu je možné dosáhnout snížení hluku až o 15 dB.

Ukázka akustického krytu pro venkovní jednotku tepelného čerpadla

Montáž akustického krytu je velmi jednoduchá, ale jeho pořízení je poměrně nákladné. 

Například akustický kryt, který sníží hladinu hluku o 3 dB stojí kolem 45 000 Kč. Problém může nastat ve chvíli, kdy je kryt špatně konstruován. V důsledku toho může být negativně ovlivněn výkon samotného tepelného čerpadla.

Nepřijde vám montáž akustického krytu jako ideální varianta? Hluk z venkovní jednotky lze řešit i jinak. Například výstavbou zídky nebo umístěním jednotky do prostoru. 

Umístění venkovní jednotky ovlivní případnou hladinu hluku

Nejčastějším zdrojem hluku u tepelných čerpadel je venkovní jednotka (vzduch-voda). A umístění této venkovní jednotky hraje zásadní roli v případě, že chceme snížit její hlučnost.

Níže naleznete pár tipů:

  • Venkovní jednotku není vhodné umístit pod okna nebo dokonce blízko ložnice.
  • Dalším nevhodným místem jsou rohy domu. Nejen že by mohlo dojít k odrazům zvuku či rezonanci, ale v rozích domu dochází ke zhoršenému proudění vzduchu, čímž se sníží účinnost tepelného čerpadla.
  • Venkovní jednotka by měla být umístěna na pevný podklad, který zamezí přenosu vibrací do konstrukce domu. To bývá častý problém u jednotek umístěných na fasádě či střeše domu.

 

Zpozornět by měl každý, kdo uvažuje o pořízení tepelného čerpadla typu vzduch-vzduch.

Tyto typy tepelných čerpadel nemají pouze venkovní jednotku, ale i tu vnitřní. Ta je pak umístěna přímo v místnosti domu, kde vytváří hluk. Je to tedy velmi podobné, jako v případě klimatizačních jednotek.

Akustická studie

V ideálním případě si můžete nechat vypracovat akustickou studii, která prověří daný typ tepelného čerpadla s jeho umístěním a navrhne vhodná opatření pro snížení hladiny hluku. 

Tato studie bývá někdy vyžadována stavebním úřadem a její cena se pohybuje mezi 7 000 až 10 000 Kč. 

Často kladené otázky

Pokud tepelné čerpadlo vydává hluk, může to být způsobeno řadou problémů, jako je uvolněná součást, problém s ventilátorem nebo kompresorem nebo problém s potrubím. Je důležité, aby profesionální technik HVAC diagnostikoval a opravoval problém, aby bylo zajištěno, že tepelné čerpadlo funguje bezpečně a efektivně.

Cena tichého tepelného čerpadla bude záviset na různých faktorech, jako je velikost jednotky, typ tepelného čerpadla (např. vzduch-zdroj, země-zdroj atd.), hodnocení účinnosti a značka. Bez dalších informací je obtížné poskytnout konkrétní náklady na tiché tepelné čerpadlo.

Nejtišší tepelné čerpadlo bude záviset na konkrétním modelu a výrobci. Některé značky a modely tepelných čerpadel jsou navrženy tak, aby byly tišší než jiné. Při výběru tepelného čerpadla je také důležité vzít v úvahu další faktory, jako je účinnost, výkon a náklady.

Náklady na zvukovou izolaci tepelného čerpadla budou záviset na konkrétních opatřeních ke snížení hluku a velikosti jednotky. Některé běžné metody zvukové izolace tepelného čerpadla zahrnují přidání izolace nebo zvukových bariér k venkovní jednotce, použití pryžových nebo pěnových podložek ke snížení vibrací a uzavření jednotky do zvukotěsné skříně. Ceny za tyto metody se mohou výrazně lišit, proto je důležité před rozhodnutím získat odhady od více dodavatelů nebo dodavatelů.

Tip na další článek: Výběr tepelného čerpadla >>

Na této stránce