Monoblok nebo split: Jaké tepelné čerpadlo je lepší?

V době rostoucí potřeby udržitelných řešení v oblasti vytápění stále více lidí hledá efektivní a ekologické alternativy. Tepelná čerpadla představují jednu z klíčových technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Zvláště dva typy – monoblok a split – jsou často předmětem diskuse mezi odborníky i laiky. Tento článek  vám poskytne komplexní přehled o obou typech, jejich rozdílech a pomůže vám rozhodnout, který typ je pro vaše potřeby nejvhodnější.

Klíčové rozdíly mezi monoblok a split

Monoblok tepelná čerpadla jsou kompaktní systémy, kde jsou všechny hlavní komponenty umístěny v jedné venkovní jednotce. Tento typ je obvykle jednodušší na instalaci, protože nevyžaduje chladicí techniky pro spojení vnitřních a vnějších jednotek.

Na druhé straně, split tepelná čerpadla se skládají z jedné vnější a jedné nebo více vnitřních jednotek. Vnější jednotka obsahuje kompresor a vnitřní jednotka/y zajišťují distribuci tepla. Tyto systémy mohou nabídnout vyšší účinnost a flexibilitu v umístění.

Tepelná čerpadla monoblok

Monoblok tepelná čerpadla představují kompaktní řešení v oblasti vytápění a chlazení, kde jsou všechny hlavní komponenty systému integrovány do jedné venkovní jednotky. Tato jednotka obsahuje kompresor, výměník tepla a ostatní nezbytné komponenty pro extrakci a přenos tepla z vnějšího prostředí do vnitřního vytápěcího systému, jako jsou radiátory, konvektory nebo podlahové topení.

Jedná se o ideální řešení pro aplikace, kde je omezený prostor pro instalaci nebo kde je potřeba jednoduché a efektivní řešení bez nutnosti složité instalace a údržby. Monoblok systémy jsou často vybírány pro menší domy nebo tam, kde není požadavek na rozdělení hluku mezi vnější a vnitřní prostředí, jelikož všechny hlavní komponenty jsou umístěny venku.

S monoblokovým systémem jsou spojeny nižší počáteční náklady na pořízení a instalaci, jelikož vyžaduje méně komponent a je snazší na instalaci. Výzvou může být však omezená flexibilita v umístění a potenciální tepelné ztráty v případě, že je jednotka umístěna daleko od vytápěného prostoru, což může být nevýhodou zejména v chladnějších klimatických podmínkách.

HeatPump.H03.2k

Kdy je vhodné vybrat monoblok?

Monoblok systémy jsou vhodné pro:

 • Menší nemovitosti nebo domy s omezeným prostorem: Díky své kompaktnosti nezabírají mnoho místa a jsou snadno integrovatelné.
 • Jednoduché instalace a údržbu: Vhodné pro ty, kdo preferují méně složité systémy s jednodušší údržbou.
 • Mírnější klimatické podmínky: Efektivní v oblastech, kde nejsou extrémní teplotní výkyvy a kde není potřeba maximální tepelná efektivita.

💡 Věděli jste? Monoblok systémy vyžadují méně prostoru ve srovnání se split systémy, což je důležité pro domácnosti s omezeným prostorem.

Jaká je cena tepelného čerpadla monoblok

Průměrná cena monoblok tepelného čerpadla se pohybuje kolem 120 000 Kč. Nicméně, cena může být variabilní, s rozpětím přibližně od 80 000 Kč do 200 000 Kč. Tento rozdíl v ceně je dán faktory jako jsou výkon, značka, kvalita a přídavné funkce jednotky. Monoblok čerpadla jsou obecně cenově dostupnější díky své jednodušší konstrukci a snadnější instalaci, což je činí atraktivní volbou pro ty, kteří hledají efektivní řešení vytápění bez potřeby velkých počátečních investic.

Výhody a nevýhody systému monoblok

Výhody
Nevýhody
Jednoduchá instalace

Monoblok systémy jsou obecně jednodušší a rychlejší na instalaci, neboť nevyžadují složité propojení mezi vnitřní a venkovní jednotkou.

Nižší počáteční náklady

Tyto systémy jsou obvykle dostupnější v pořizovacích cenách a vyžadují méně nákladnou instalaci.

Kompaktní design

Ideální pro nemovitosti s omezeným prostorem, všechny hlavní komponenty jsou umístěny venku a nevyžadují další vnitřní prostor.

Omezená flexibilita

Umístění monoblokového systému je omezenější, jelikož všechny komponenty jsou integrovány do jedné jednotky.

Nižší efektivita v chladném počasí

V chladnějším klimatu může dojít k větším tepelným ztrátám kvůli venkovnímu umístění všech komponent.

Možné tepelné ztráty

Vzdálenost mezi venkovní jednotkou a vytápěným prostorem může vést k mírné ztrátě tepla, zejména v chladnějších oblastech.

Tepelná čerpadla split

Split tepelná čerpadla reprezentují moderní technologii v oblasti vytápění a chlazení, která se vyznačuje rozdělením klíčových komponent do dvou oddělených jednotek. Venkovní jednotka obsahuje kompresor a kondenzátor, které jsou zásadní pro proces extrakce tepla z venkovního prostředí. Vnitřní jednotka, umístěná uvnitř budovy, se stará o distribuci tepla nebo chladu do prostoru. Toto oddělení umožňuje efektivnější přenos tepla a zajišťuje, že hlavní hlučné komponenty, jako je kompresor, nejsou umístěny v obytných prostorách, což výrazně snižuje hlučnost systému.

Tento systém umožňuje velkou flexibilitu v umístění obou jednotek, což je zvláště výhodné v případě složitých nebo specifických architektonických podmínek. Split systémy jsou také schopny efektivněji pracovat v chladnějších klimatických podmínkách díky tomu, že klíčové vytápěcí komponenty jsou umístěny uvnitř, kde nejsou vystaveny extrémním venkovním teplotám.

web_9-tepelne-cerpadlo-ivt-airx-vzduch-voda

Kdy je vhodné vybrat split?

Split systémy jsou ideální volbou pro situace, kde je důležitá maximální efektivita a adaptabilita:

 • Větší nemovitosti nebo komplexní layouty: Díky odděleným komponentům je možné lépe zvládnout vytápění velkých nebo složitě rozvržených prostor.
 • Oblasti s chladnějším klimatem: Efektivní vnitřní jednotka minimalizuje tepelné ztráty, což je klíčové v chladnějším klimatu.
 • Požadavek na vysokou energetickou efektivitu: Split systémy mohou být efektivněji regulovány a přizpůsobeny specifickým potřebám uživatele.

💡 Věděli jste? SCOP je klíčovým ukazatelem, který hodnotí efektivitu tepelných čerpadel v různých klimatických podmínkách. U split systémů je často vyšší, což naznačuje lepší výkon v zimě.

Jaká je cena tepelného čerpadla split

U split tepelných čerpadel je průměrná cena přibližně 150 000 Kč, ale stejně jako u monobloků se ceny mohou lišit. Cena split systémů se může pohybovat od 100 000 Kč do 250 000 Kč. Důvodem vyšší ceny split čerpadel je jejich složitější konstrukce, která zahrnuje oddělené chladicí a topné okruhy, a nabízí vyšší flexibilitu a účinnost. Tato složitost vede k vyšším nákladům na instalaci a potenciálně i na údržbu. Split čerpadla jsou ideální pro ty, kteří potřebují flexibilní řešení vytápění pro větší nebo složitě rozložené prostory a jsou připraveni investovat více pro získání těchto výhod.

Výhody a nevýhody systému split

Výhody
Nevýhody
Flexibilní umístění

Umožňuje instalaci venkovní jednotky na vzdálenější místo, což je ideální pro nemovitosti s omezeným prostorem nebo specifickými požadavky na design.

Vysoká efektivita

Díky možnosti umístění vnitřní jednotky blíže k místu spotřeby tepla dochází k minimalizaci tepelných ztrát, což zvyšuje energetickou účinnost.

Optimalizace pro chladné klima

Efektivní vnitřní jednotka zajišťuje, že i při nízkých venkovních teplotách je vytápění efektivní a stabilní.

Vyšší počáteční náklady

Nákup a instalace split systému může být výrazně dražší oproti monoblokovým variantám, zvláště kvůli složitější instalaci a vyšším požadavkům na materiál.

Složitější instalace

Vyžaduje pečlivou instalaci a propojení mezi vnitřní a venkovní jednotkou, což může zvyšovat náklady na práci a vyžadovat speciální odborné znalosti.

Náročnější údržba

Dvě oddělené jednotky znamenají složitější údržbu, což může být časově i finančně náročnější.

Co je multisplit a jak funguje?

Multisplit systémy jsou rozšířením konceptu split tepelných čerpadel. Zatímco tradiční split systémy se skládají z jedné vnější jednotky propojené s jednou vnitřní jednotkou, multisplit systémy umožňují připojení více vnitřních jednotek k jedné venkovní jednotce. Toto uspořádání poskytuje následující výhody a funkce:

 • Flexibilita umístění: Umožňuje umístit různé vnitřní jednotky v různých místnostech nebo oblastech budovy, což zvyšuje flexibilitu a umožňuje zacílené vytápění nebo chlazení podle potřeby v každé místnosti.
 • Úspora prostoru a nákladů: Místo instalace několika venkovních jednotek pro každou vnitřní jednotku, multisplit systémy používají jednu venkovní jednotku, což šetří prostor a může snížit celkové náklady na instalaci.
 • Individuální ovládání: Každá vnitřní jednotka může být ovládána nezávisle, což umožňuje různé teplotní nastavení v různých místnostech podle individuálních preferencí a potřeb uživatelů.
 • Energetická efektivita: Multisplit systémy mohou být energeticky efektivnější, protože umožňují vytápět nebo chladit pouze vybrané prostory místo celého objektu.
 • Estetické řešení: S menším počtem venkovních jednotek mohou být multisplit systémy estetičtější řešení pro některé nemovitosti.

Tento typ systému je ideální pro středně velké až velké domy, kancelářské budovy nebo komerční prostory, kde je potřeba individuálního řízení teploty v různých místnostech nebo zónách. Multisplit systémy kombinují výhody split systémů s větší flexibilitou a efektivitou, což je činí atraktivní volbou pro mnoho aplikací v oblasti vytápění a chlazení.

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Vybrat monoblok nebo split?

Monoblok systémy jsou vhodné pro menší domy nebo pro ty, kde není potřeba rozdělovat vytápění do více zón. Díky jednodušší instalaci a nižším pořizovacím nákladům jsou ideální pro majitele, kteří hledají efektivní, ale cenově dostupné řešení. Jsou také vhodnou volbou pro starší domy, kde je složitější instalace split systému nepraktická nebo nákladná.

Na druhé straně, split tepelná čerpadla nabízejí vyšší flexibilitu a jsou ideální pro větší domy nebo nemovitosti s komplexním rozložením. Jejich schopnost zónového řízení teploty a vyšší energetická účinnost je dělá vhodnou volbou pro novostavby nebo domy podstupující rozsáhlé renovace.

Výběr mezi monoblok a split systémem by měl být založen na velikosti a typu nemovitosti, stejně jako na vašich osobních preferencích a požadavcích na komfort a efektivitu.

Ukázka vnitřní jednotky tepelného čerpadla vzduch-vzduch

Zdroj: European Commission, PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

Často kladené otázky

Instalace monoblok tepelného čerpadla je obvykle rychlejší a méně komplexní, protože všechny hlavní komponenty jsou integrovány do jedné jednotky. Tato instalace může být dokončena během jednoho až dvou dnů. Na druhé straně, instalace split systému je složitější, protože vyžaduje propojení vnější jednotky s jednou nebo více vnitřními jednotkami. Instalace split systému může trvat několik dní, v závislosti na složitosti systému a podmínkách instalace.

I když jsou monoblok tepelná čerpadla primárně navržena pro vytápění, některé modely mohou poskytovat i chladicí funkce. Tato funkce však může být omezená ve srovnání s možnostmi, které nabízejí split systémy. Split tepelná čerpadla obecně poskytují efektivnější a flexibilnější řešení pro chlazení, zejména v budovách s potřebou chlazení různých zón nezávisle.

Pro malé domy je obvykle vhodnější monoblok tepelné čerpadlo. Důvodem je jeho kompaktní design, jednodušší a méně nákladná instalace. Monoblok systémy jsou efektivní pro menší prostory a nemají potřebu rozdělování tepla do více zón, což je běžné v menších domech. Jejich nižší pořizovací cena také činí monoblok atraktivnější volbou pro majitele menších domů.

Pro novostavby může být vhodný jak monoblok, tak split systém. Výběr závisí na specifických potřebách nemovitosti. Split systémy jsou preferovány pro větší domy nebo tam, kde je potřeba flexibilní umístění a zónové řízení teploty. Monoblok čerpadla jsou vhodnější pro menší domy s omezeným prostorem a pro majitele, kteří preferují jednoduchou instalaci a nižší počáteční investici.

Instalace split tepelného čerpadla v bytě je možná, ale vyžaduje pečlivé zvážení umístění vnější jednotky a souhlas společenství vlastníků bytů. Vnější jednotka musí být umístěna tak, aby nezasahovala do estetiky budovy a nesnižovala komfort sousedů. Vnitřní jednotky lze flexibilně umístit v různých místnostech bytu pro efektivní vytápění nebo chlazení.

Tip na další článek: Jak vybrat nejlepší tepelné čerpadlo

Na této stránce