Typy tepelných čerpadel

Nejčastěji využívaným typem tepelného čerpadla je systém vzduch-voda. Tento typ se pyšní nižší pořizovací cenou a roční úsporou ve výši 40-55%. Počáteční investice se tak vrátí již během 2-4 let. Možná i díky tomu, využívá právě tento typ víc jak 70% všech uživatelů tepelných čerpadel, již od roku 2010. A jaký přínos mají další typy tepelných čerpadel? Na to se společně podíváme.

Podle čeho se tepelná čerpadla rozdělují?

Nejčastější způsob rozdělení tepelných čerpadel je dle toho, z jakého prostředí odebírají teplo, které následně vytápí váš dům nebo ohřívá užitkovou vodu.

Tepelná čerpadla využívají nemrznoucí směs, která přenáší teplo do vašeho tepelného systému. Ale z jakého konkrétního zdroje toto teplo pochází?

Odpověď je jednoduchá. Z okolního prostředí vašeho domu. Tím je například vzduch, voda nebo země.

Pro použití jednotlivých typů tepelných čerpadel musí být splněny jisté podmínky, které daný typ čerpadla vyžaduje k tomu, aby jeho pomocí bylo možné vytápět vaši domácnost.

Cena dle typu tepelného čerpadla

Při výběru tepelného čerpadla je jedním z rozhodujících faktorů cena. Náklady na pořízení a instalaci se mohou značně lišit v závislosti na typu tepelného čerpadla, jeho výkonu a specifických vlastnostech. Nezapomeňte, že konečná investice zahrnuje nejen pořizovací cenu zařízení, ale také instalaci a případné další systémové komponenty. Níže uvedená tabulka vám poskytne orientační přehled o cenách jednotlivých typů tepelných čerpadel.

 
Typ tepelného čerpadlaOrientační cena
vzduch-voda220 000 až 350 000 Kč
vzduch-vzduch25 000 až 50 000 Kč
voda-voda350 000 až 450 000 Kč
země-voda350 000 až 450 000 Kč

1. Vzduch - voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda nasávají venkovní vzduch z okolí vytápěné budovy a odebírají z něj teplo. 

Klima v Česku je pro tento typ tepelného čerpadla ideální. Dokáže tak vytopit celý dům/firmu nebo ohřát vodu.

Avšak systém vzduch-voda je velmi závislý na venkovních teplotách. V zimě jeho účinnost klesá a ke zvýšení teploty je zapotřebí další energie. Což znamená i vyšší spotřebu elektřiny.

Mohou být instalovány uvnitř objektu nebo v exteriéru. Například na fasádě domu nebo v jeho blízkosti. 

Tento typ čerpadel bývá někdy odsuzován kvůli vyšší hlučnosti jeho venkovní jednotky. Ale novější a kvalitnější typy čerpadel dosahují hlasitosti okolo 40 dB, což lze přirovnat například k myčce na nádobí.

Systém vzduch-voda dokáže ušetřit kolem 45-55% ročních nákladů. Tento typ si v posledních letech oblíbilo víc jak 90% uživatelů tepelných čerpadel. Jeho pořizovací cena začíná na částce 220 000 Kč. Díky programu Nová zelená úsporám lze získat dotaci až 100 000 Kč.

Podrobnosti o tomto typu naleznete v článku: Tepelné čerpadlo vzduch-voda >>

image.desktop.v2.vzduch-zdroj-energie.third
Zdroj: European Commission, PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM
Výhody typu vzduch-voda
Nevýhody typu vzduch-voda
Nižší pořizovací náklady

Oproti typům voda-voda a země-voda může být pořizovací cena nižší v průměru až o 100 000 Kč.

Jednoduchá instalace

Instalace nezabere mnoho času ani místa. Není tak potřeba žádná velká plocha pro jeho umístění.

Není potřeba stavební povolení

Pro instalaci tepelného čerpadla vzduch-voda do výkonu 20 kW není potřeba stavební povolení.

Hlučnost venkovní jednotky

Hladina zvuku tepelného čerpadla vzduch-voda se může pohybovat okolo 40 dB. V případě špatné instalace může přenášet vibrace do konstrukce domu. Je tak třeba dobře zvážit jeho umístění.

Vyšší spotřeba elektřiny

Typ vzduch-voda má až o 30% vyšší spotřebu elektřiny, nežli je tomu u typu země-voda.

Snížený výkon v zimě

Kvalitní tepelné čerpadlo tohoto typu, by mělo spolehlivě pracovat až do teplot -25 °C. Avšak při mrazech jeho účinnost výrazně klesá.

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda se zásobníkem TUV

Tepelné čerpadlo vzduch-voda se zásobníkem teplé užitkové vody (TUV) představuje kompaktní a energeticky efektivní řešení pro domácnosti, které preferují snadnou integraci ohřevu vody a vytápění do jednoho systému. Díky kombinaci výhod, které nabízí tepelná čerpadla vzduch-voda, s přidanou pohodlností integrovaného zásobníku TUV, poskytuje tento systém stabilní zdroj teplé vody bez potřeby dalšího externího ohřívače.

Integrace zásobníku TUV znamená, že tepelné čerpadlo může efektivně shromažďovat a ukládat teplou vodu během periody s nižšími cenami elektřiny, což umožňuje domácnostem lépe využít variabilní tarify a maximalizovat úspory. Tento způsob uskladnění tepla také snižuje provozní dobu čerpadla, což prodlužuje jeho životnost a zvyšuje celkovou efektivitu systému.

2. Vzduch - vzduch

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch získává teplo z okolního vzduchu a následně ho přivádí do vzduchu v interiéru. 

Získané teplo lze využít pouze k vytápění objektu, nikoliv k ohřevu vody, jako u ostatních typů tepelných čerpadel.

Jeho velkou výhodu je schopnost zlepšit vnitřní klima, jelikož odvlhčuje a ionizuje vzduch.

Ionizace spočívá ve vytváření záporných iontů. Negativní ionty způsobují například obtížné dýchání, problémy se spánkem, bolesti hlavy atd. Zatímco záporné ionty mají opačný efekt a zlepšují tak život.

Tento typ tepelného čerpadla se pyšní nízkými pořizovacími náklady a jednoduchou instalací. Hodí se především pro menší domy nebo byty. Své využití najde i na chatě či chalupě.

Jeho výkon a funkčnost je též ovlivněna venkovní teplotou, kdy při teplotách pod bodem mrazu přestává fungovat. 

Za každý stupeň tepla přivedený do budovy pomocí typu vzduch-vzduch získáte až 6% úspory. Pořizovací náklady na systém vzduch-vzduch začínají na částce 25 000 Kč. Maximální výše dotace může být až 60 000 Kč.

Podrobnosti o tomto typu naleznete v článku: Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch >>

21_LuftLuftV-rmepump
Zdroj: European Commission, PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM
Výhody typu vzduch-vzduch
Nevýhody typu vzduch-vzduch
Nejlevnější ze všech typů

Cena tohoto typu začíná na částce 25 000 Korun.

Jednoduchá instalace

Instalace nezabere mnoho času ani místa. Není tak potřeba žádná velká plocha pro jeho umístění.

Odvlhčení a čištění vzduchu

Možnost využít doplňkové funkce jako odvlhčování nebo ionizace vzduchu.

Neohřívá vodu

Pokud hledáte tepelné čerpadlo vhodné pro vytápění a zároveň i ohřev vody, tento typ nebude to pravé ořechové. Jelikož teplý vzduch proudí přímo do místnosti, není možné vodu ohřát.

Nevhodné pro domy s větším počtem menších místností

Teplo je dodáváno skrze vnitřní jednotku, která je umístěná v konkrétní místnosti. Při větším počtu menších místností byste tedy potřebovali vnitřní jednotku do každé z nich, což se výrazně prodraží.

Snížený výkon v zimě

Při nízkých teplotách bod bodem mrazu přestává fungovat.

3. Voda - voda

Tepelné čerpadlo voda-voda odebírá teplo z vodního zdroje, třeba ze studny, řeky, jezera atd.

Podzemní voda je obzvlášť dobrým zdrojem tepla, protože má téměř konstantní teplotu po celý rok, kolem 10 °C.

Teplo z vody lze získat dvěma způsoby:

  • Z vodní plochy 

Tato varianta je ideální, pokud se v blízkosti vašeho domu nachází dostatečně velká vodní plocha. 

Na dně této plochy jsou uloženy plastové hadice, které jsou naplněny nemrznoucí směsí. Toto médium odebírá teplo a následně přenáší do tepelného čerpadla.

Tato varianta je nejlevnější, pokud jde o tepelné čerpadlo voda-voda.

  • Ze spodní nebo geotermální vody

Tato varianta vyžaduje daleko náročnější přípravu instalace. Pro využití potenciálu tohoto odběru tepla je zapotřebí vyvrtat dvě studny. 

Z jedné studny se voda odebírá, projde výměníkem tepelného čerpadla, který z ní odebere teplo a voda se pak vrací zpět do země druhou takzvanou vsakovací studnou. 

Vzdálenost mezi vrty musí být minimálně 10 m.

Z důvodu vyšší pořizovací ceny a požadavků na možnost instalace je o tento systém minimální zájem. Například v roce 2017 po tomto typu sáhlo pouhé 1% uživatelů všech nově pořízených tepelných čerpadel. Pořizovací náklady startují na částce  350 000 Kč. Dotace činní max. 100 000 Kč.

Výše úspory může být až 80% ročních nákladů.

Podrobnosti o tomto typu naleznete v článku: Tepelné čerpadlo voda-voda >>

image.desktop.v2.voda-jako-zdroj-energie.third
Zdroj: European Commission, PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM
Výhody typu voda-voda
Nevýhody typu voda-voda
Vyšší účinnost

Tepelné čerpadlo voda-voda, které odebírá teplo ze spodní nebo geotermální vody, dosahuje vyšší účinnosti, než nejčastěji využívaný systém vzduch-voda.

Nejstálejší zdroj

Energii čerpá z nejstálejšího zdroje tepelné energie, což je rybník, studna, jezero atd.

Delší životnost

Jednotka je umístěna v technické místnosti uvnitř domu a nemusí tak odolávat vlivům počasí. Díky tomu dosahuje delší životnosti, oproti systémům s venkovní jednotkou.

Vyšší počáteční investice

Počáteční investice obvykle začíná na částce 350 000 Kč.

Náročná instalace a nutnost povolení

Je zapotřebí nutná úprava vody (odstraňování nečistot), případně práce spojené s vrtáním studny. Pokud zvolíte typ voda-voda s plošnými kolektory, bude nutností získat povolení od správce povodí. V případě vrtané studny se neobejdete bez povolení k nakládání s vodami.

Pouze pro lokality se zdrojem vody

Využití tohoto typu je možné pouze v lokalitě s dostatkem vody (spodní, geotermální). V případě použití plošných kolektorů je tento typ pouze pro objekty v blízkosti vodní plochy (řeka, jezero).

4. Země - voda

Tepelné čerpadlo země-voda čerpá teplo přímo z půdy. Vzhledem k tomu, že země absorbuje sluneční energii, zůstávají teploty v podzemí stabilní po celý rok. Díky tomu není potřeba další zdroj vytápění a ohřevu v zimních měsících.

Tento způsob získávání tepla je tím nejvíce nákladným a zároveň nejúspornějším. 

závislosti na lokalitě máte na výběr ze dvou možností:

  • Plošné/horizontální kolektory

Princip fungování je stejný jako u plošných kolektorů systému voda-voda. Liší se pouze v uložení hadic, které se pokládají přibližně 1 až 2 metry pod zem. 

Tato varianta je běžnější především ve vesnicích, kde je kolem domů k dispozici větší plocha. Průměrně velký dům o rozloze 150 m2 potřebuje plochu 300 až 700 m2. 

Do budoucna pak nad plošnými kolektory nelze stavět. To se netýká pouze staveb s pevnými základy, ale také bazénu a sázení stromů.

  • Geotermální/vertikální vrt

Díky geotermálnímu vrtu lze odebírat teplo hluboko pod povrchem země. Tento typ je vhodný především pokud nemáte dostatečně velkou plochu pro položení plošných kolektorů.

Ve vrtu je zapuštěna plastová sonda, která přenáší získané teplo pomocí nemrznoucí směsi. 

Velikost vytápěného domu nebo lokální geologické podmínky občas vyžadují vrtů více, přičemž běžná hloubka vrtu bývá v průměru 100 až 150 metrů.

Pokud je stavba domu v začátcích, mohou být vrty pod základovou desku. V opačném případě se vrty umisťují v okolí domu.

I přesto, že jde o nejefektivnější způsob vytápění a ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla, v roce 2018 tento typ zvolilo pouhých 8% uživatelů. Při jeho pořízení vás cena vyjde minimálně na 350 000 Kč. Výše dotace se i v tomto případě pohybuje do částky 100 000 Kč. 

Oproti systému vzduch-voda dokáže ušetřit dalších 30% za rok.

Podrobnosti o tomto typu naleznete v článku: Tepelné čerpadlo země-voda >>

image.desktop.v2.zeme-jako-zdroj-energie.third
Zdroj: European Commission, PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM
Výhody typu země-voda
Nevýhody typu země-voda
Nejekonomičtější typ vytápění

Až o 30% nižší spotřeba elektřiny, než u typů tepelných čerpadel, které odebírají teplo ze vzduchu.

Dobře funguje i při nízkých teplotách

Bez problémů dokáže vytopit dům a ohřát vody i při teplotách, které klesají hluboko pod bod mrazu.

Nejtišší tepelné čerpadlo

Nevytváří žádný hluk, tak, jako je tomu u systémů vzduch-voda.

Delší životnost

Tepelné čerpadlo je umístěno uvnitř domu a nemusí tak odolávat vlivům počasí. Díky tomu dosahuje delší životnosti, oproti systémům s venkovní jednotkou.

Vyšší počáteční investice

Počáteční investice obvykle začíná na částce 350 000 Kč. Obzvlášť v případě geotermálního vrtu, který je nákladnější.

Náročná instalace a nutnost povolení

Pokud zvolíte plošné kolektory, budete potřebovat plochu o velikosti cca 400–500 m2. V případě geotermálního vrtu bude zapotřebí geologický průzkum a stavební povolení.

Co dalšího nabízejí tyto typy TČ?

  • Chlazení

Obecně platí, že pokud je tepelné čerpadlo schopné vytápět dům během zimních měsíců, má dostatek výkonu i pro jeho chlazení během léta. Tato všestrannost činí tepelné čerpadlo velmi efektivním řešením pro celoroční klimatizaci vašeho domova. Díky své schopnosti reverze může systém v létě odebírat přebytečné teplo z interiéru a uvolňovat jej ven, čímž poskytuje příjemné ochlazení během horkých dnů. 

Zajímá vás, jaký je rozdíl mezi tepelným čerpadlem a klasickou klimatizací? Přečtěte si náš článek na téma: Tepelné čerpadlo nebo klimatizace >>

  • Kombinace s fotovoltaikou
Tepelná čerpadla je možné kombinovat s fotovoltaickou elektrárnou a zajistit si tak komplexní řešení pro celý rok, které maximalizuje využití obnovitelné energie ve vašem domově. Tímto spojením získáte energeticky soběstačný systém, který dokáže efektivně generovat teplo i elektrickou energii, snížit vaše provozní náklady a přispět k ochraně životního prostředí.

Často kladené otázky

Monobloková a dělená tepelná čerpadla vzduch-vzduch jsou dva různé typy systémů používaných k vytápění a chlazení budov. Monobloková tepelná čerpadla jsou jedinou jednotkou s vnitřní i venkovní komponentou, zatímco splitová tepelná čerpadla mají samostatné vnitřní a venkovní jednotky propojené vedením chladiva.

Na této stránce