Tepelné čerpadlo nebo klimatizace?

Nástěnná klimatizace je primárně zdrojem chladu, zatímco tepelné čerpadlo je zdrojem tepla, který dokáže chladit, když dojde k obrácení jeho běžného chodu. Nicméně, i klimatizace může produkovat teplo a posloužit k vytápění, ale vyplatí se jenom v některých případech. V jakých? A dle čeho se rozhodnout, zda zvolit tepelné čerpadlo či klimatizaci? Poradíme vám.

Rozdíly: Vzduchové tepelné čerpadlo a nástěnná klimatizace

Ačkoli se oba tyto systémy liší, nástěnná klimatizace a vzduchové tepelné čerpadlo fungují velmi podobně. Musíme také rozlišovat, zda se bavíme o tepelném čerpadlu typu vzduch-voda, které předává teplo do otopného systému nebo typ vzduch-vzduch, jenž vhání teplo do interiéru pomocí vnitřní jednotky. 

Stejně jako tepelné čerpadlo vzduch-vzduch je klimatizace vybavena jednou nebo více venkovními jednotkami a jednou nebo více vnitřními jednotkami. V případě použití jedné vnitřní jednotky je systém nazývám jako takzvaný Split a systém s více jednotkami je Multisplit.

Skutečný rozdíl mezi klimatizací a tepelným čerpadlem vzduch-vzduch spočívá v použití. Tepelná čerpadla jsou celkově lepší ve vytápění než klimatizace. Jedná se spíše o topný systém, který nabízí dodatečné chlazení během léta, zatímco nástěnná klimatizace místnost ochlazuje, ale je schopna produkovat i teplo.

Jak funguje klimatizace?

Klimatizace ochlazuje vzduch v interiéru tím, že teplo odvádí z objektu ven. Celý proces funguje tak, že teplý vzduch proudí do vnitřní jednotky skrze výměník, kde je teplo absorbováno chladící kapalinou a následně kompresorem vyháněno ven z budovy. Dojde-li k přepnutí klimatizace na režim vytápěná, tento proces se obrátí.

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo může absorbovat teplo ze vzduchu, z vody nebo ze země. Teplo je absorbováno a přivedeno chladící kapalinou do výměníku, kde se odpaří. Pomocí kompresoru dojde ke stlačení, což zapříčiní zvýšení teploty. Teprve potom má chladivo dostatečnou teplotu na to, aby mohlo posloužit pro vytápění nebo ohřevu vody.

💡 Věděli jste? Vzduchová tepelná čerpadla dokáží efektivně pracovat i při velmi nízkých venkovních teplotách, obvykle až do – 25 °C. Oproti tomu, výkon systémů země-voda a voda-voda není ovlivněn nízkou venkovní teplotou.

Co se týče chlazení, tepelné čerpadlo může chladit pasivně nebo aktivně. Pasivní chlazení je méně účinné, ale o to víc ekonomické. Jednoduše se využívá přirozeného proudění tepla z teplejšího zdroje do studenějšího.

V případě aktivního chlazení je tepelné čerpadlo v chodu, ale teplo není odváděno ze zdroje (vzduch, země, voda) ale z interiéru objektu.

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Je lepší tepelné čerpadlo nebo klimatizace?

Při výběru ideálního systému je klíčové zvážit vaše osobní preference a očekávání. Důležitým aspektem je také efektivnost systému, zejména jeho výkon ve vztahu k spotřebě energie. Když zvažujete, zda si pořídit tepelné čerpadlo s využitím vzduchu nebo nástěnnou klimatizaci, je nutné vzít v úvahu několik důležitých faktorů:

1. Za jakým účelem bude zařízení používáno

Pro klima v České republice je mnohem výhodnější tepelné čerpadlo, protože z větší části roku je zapotřebí zejména vytápění. I když klimatizace dokáže produkovat určité množství tepla, primárně slouží k chlazení. Jednoduše řečeno, měli byste si položit otázku, zda budete spíše vytápět nebo chladit. Dalším důležitým parametrem je ohřev vody.

Klimatizace není určena k ohřevu teplé užitkové vody, zatímco tepelné čerpadlo vzduch-voda představuje komplexní řešení pro vytápění, ohřev vody a chlazení.

Typy tepelných čerpadel >>

📈 Statistika říká: Až 90 % všech provozovatelů nových tepelných čerpadel zakoupí TČ typu vzduch-voda, a 1 % zvolí typ se zemním zdrojem, který nabízí konstantní výkon po celý rok.

2. V jaké budově bude zařízení používáno

Typ budovy, ve které bude zařízení umístěno hraje také významnou roli při rozhodování. Klimatizaci můžete zakoupit jako zdroj vytápění, ale spíše pro dobře izolované domy (novostavby, pasivní domy). Pro vytápění domu, který má větší tepelné ztráty bude daleko vhodnější tepelné čerpadlo spolu dalším zdrojem.

Hybridní tepelné čerpadlo >>

Průmyslové objekty a velké budovy potřebují tepelné čerpadlo s velmi vysokou účinností. Tento parametr splňuje plynové tepelné čerpadlo.

3. Porovnejte výkon zařízení s ohledem na cenu

Výše počáteční investice do nového zařízení je pro většinu lidí rozhodujícím faktorem. Obecně platí, že klimatizace je cenově mnohem dostupnější – cca 20 000 Kč a více, zatímco cena tepelných čerpadel pro ohřev vody, vytápění a chlazení začíná na částce 100 000 Kč a může dokonce přesáhnout hranici 300 000 Kč. 

Ale protože tepelná čerpadla patří do skupiny takzvaných obnovitelných zdrojů, můžete pořizovací cenu výrazně snížit, když si zažádáte o dotaci z programu Nová zelená úsporám. Z tohoto programu lze čerpat částku ve výši až 100 000 Kč za předpokladu, že tepelné čerpadlo bude využito i pro ohřev vody.

Porovnání výhod obou zařízení

Výhody klimatizace
Výhody tepelného čerpadla

Výhody klimatizace

Nižší pořizovací náklady

Klimatizaci lze pořídit již za cenu 15 000 až 20 000 Kč. Oproti tepelným čerpadlům je tedy počáteční investice výrazně nižší.

Chladí, topí a čistí vzduch

I když klimatizace slouží primárně k chlazení uzavřených místností, dokáže produkovat i teplo. Některé moderní klimatizace jsou vybaveny s filtry pro čištění vzduchu. Klimatizace vás tedy může zbavit alergenu, plísní a nebo například pylů. Díky schopnosti čistit vzduch, může být klimatizace vhodným zařízením zejména pro alergiky.

Jednoduchá instalace

Instalace nástěnné klimatizace je poměrně jednouchá a to především díky tomu, že vám stačí pouze venkovní jednotka, vnitřní jednotka a její ovládání.

Výhody tepelného čerpadla

Topení, chlazení a ohřev TUV

Tepelné čerpadlo je komplexním řešením pro celý rok, který zvládá vytápění domu, přípravu teplé užitkové vody a v případě potřeby i chlazení.

Úspora 30 až 50 %

Aby tepelné čerpadlo vyprodukovalo 3 až 4 kW obnovitelného tepla, stačí mu 1 kW spotřebované elektřiny. Což z něj činní vysoce účinný a ekologický zdroj tepla, který může snížit vaše roční náklady na teplo až o polovinu.

Dotace a udržitelnost

Na tepelné čerpadlo lze čerpat dotaci do výše až 100 000 Kč z programu Nová zelená úsporám, protože patří do skupiny obnovitelných zdrojů, které jsou velmi šetrné k životnímu prostředí.

Často kladené otázky

Nelze jednoznačně říci, které zařízení pro vás bude to lepší. Obecně je tepelné čerpadlo ideálním zdrojem tepla pro vytápění domu a ohřev teplé užitkové vody. Klimatizace je primárně určena k ochlazení, ale dokáže přitápět a díky tomu může být i zajímavým zdrojem vytápění. Takže záleží na tom, jaký účel má plnit dané zařízení a v jaké budově bude použito. Rozhodujícím faktorem bude také váš rozpočet, to, kolik můžete investovat do nového zařízení.

Výkonná klimatizace dokáže produkovat teplo, ale je spíše zařízením vhodným pro jednu místnost, nikoliv pro vytápění celého domu. Zatímco tepelné čerpadla kompletně uspokojí veškeré požadavky na teplo. Pokud se rozhodujete, zda vytápět či nevytápět klimatizací, musíte zohlednit také kvalitu izolace vašeho domu. Pokud máte dům s vyšší tepelnou ztrátou, nebude klimatizace tím správným zdrojem tepla pro váš dům.

Tepelné čerpadlo může chladit dvěma způsoby, aktivně nebo pasivně. Aktivní chlazení je účinnější. Pasivní chlazení není tak účinné, ale za to je ekonomické. Máte-li tepelné čerpadlo, které dokáže vytopit váš dům během zimy, zvládne i jeho chlazení během letních dnů.

Tip na další článek: Výběr tepelného čerpadla >>

Na této stránce