10 věcí, které jste nevěděli o tepelných čerpadlech

O tepelných čerpadlech panuje nezvykle mnoho mýtů. Proto jsme pro vás připravili menší souhrn těch nejdůležitějších informací, které vám pomohou udělat si objektivní názor na využití tepelných čerpadel v praxi.

1. Můžou odebírat teplo z více zdrojů

Výhody a nevýhody tepelných čerpadel jsou do značné míry určeny zdrojem, ze kterého získávají teplo. Více než 90 % nových uživatelů preferuje tepelná čerpadla s využitím vzduchu jako zdroje tepla, což je dáno jejich jednodušší instalací a nižšími počátečními náklady. Na druhou stranu, nejvyšší účinnost v získávání tepla nabízejí tepelná čerpadla se zemním zdrojem. Tyto systémy jsou sice dražší v pořízení a instalaci, ale poskytují stabilnější a energeticky efektivnější výkon, zejména v chladnějších klimatických podmínkách.

2. Vytápí a ohřívá vodu pro celý dům

Tepelné čerpadlo je efektivní a univerzální topný systém, schopný pokrýt kompletní potřeby ohřevu rodinného domu. Kromě schopnosti poskytovat vytápění může systém také zajišťovat přípravu teplé užitkové vody (TUV).

Další významnou výhodou tepelného čerpadla je jeho flexibilita v provozních režimech. Pokud má tepelné čerpadlo dostatečný výkon pro vytápění domu v zimních měsících, je také schopné efektivně chladit prostor během letních měsíců. Tato schopnost přepínat mezi režimy vytápění a chlazení činí tepelná čerpadla ideálním řešením pro celoroční komfortní klimatizaci domácnosti.

3. Zvládá také chlazení během léta

Reverzibilní tepelná čerpadla představují všestranné řešení pro domácnosti, neboť jsou schopna jak vytápět v zimě, tak chladit v létě. Existují dvě metody chlazení: pasivní a aktivní.

Pasivní chlazení je energeticky účinné, jelikož samotné tepelné čerpadlo není v provozu. Aktivní je pouze oběhové čerpadlo a řídicí systém, který umožňuje proudění vody do zemního kolektoru nebo geotermálního vrtu, kde se voda ochladí. Tato metoda je možná pouze u tepelných čerpadel typu země-voda.

Aktivní chlazení naopak znamená obrácení běžné činnosti tepelného čerpadla. Čerpadlo v tomto režimu produkuje studenou vodu, která se používá ke snížení teploty vzduchu v místnosti. V tomto případě tepelné čerpadlo aktivně odvádí přebytečné teplo z interiéru ven, což zajišťuje vyšší chladící výkon než pasivní chlazení.

Reverzibilní modely tepelných čerpadel (země, voda a vzduch) jsou obvykle vybaveny možností aktivního chlazení, což zvyšuje jejich univerzálnost a atraktivitu pro různé typy budov a klimatické podmínky.

4. Tepelná čerpadla nemusí být vždy drahá

Pokud hledáme nejnižší možnou cenu pro pořízení tepelného čerpadla, dostaneme se k částce okolo 25 000 Kč. Za tuto cenu je dostupné tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. Ačkoliv tento typ není schopen ohřívat vodu, je efektivní pro přitápění, odvlhčování a během letních měsíců i pro chlazení.

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch jsou obzvlášť populární mezi majiteli chat a chalup, ale své uplatnění najdou také v rodinných domech a bytech.

Je důležité poznamenat, že tepelná čerpadla vzduch-vzduch nejsou plnohodnotným topným systémem, ale spíše představují doplněk k existujícímu vytápění. Jsou ideální pro ty, kteří hledají cenově dostupné řešení pro doplnění tepelného komfortu ve svých domovech.

5. K výrobě tepla využívají obnovitelných zdrojů

Tepelné čerpadlo přispívá k úspoře energie a současně snižuje uhlíkovou stopu, a to i přesto, že k odebírání tepla využívá teplonosnou kapalinu jako je hydrofluorkarbid. Přestože provoz tepelného čerpadla vyžaduje elektřinu, a tím pádem přispívá k emisím CO2, celkové emise jsou nižší ve srovnání s tradičními topnými systémy.

Tento nižší dopad na životní prostředí je dán využíváním obnovitelných zdrojů energie, jako je teplo získávané ze vzduchu, vody nebo země. Tímto způsobem tepelná čerpadla efektivně transformují dostupné přírodní zdroje na užitečné teplo, což vede k snížení spotřeby fosilních paliv a emisí skleníkových plynů.

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

6. Můžete je kombinovat s fotovoltaikou

Kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaického systému představuje efektivní a ekologicky šetrné řešení pro vlastní výrobu elektřiny a tepla. Řídící systém umožňuje optimalizovat výkon tepelného čerpadla tak, aby co nejvíce využíval přebytečnou energii z fotovoltaických panelů, což vede k lepšímu poměru mezi výkonem a spotřebou energie. Toto je obzvláště výhodné u tepelných čerpadel s využitím vzduchu, která mají obvykle o 30 % vyšší spotřebu elektřiny ve srovnání s ostatními typy čerpadel.

Kombinací solárních panelů a tepelného čerpadla dosahujeme nejen zvýšení ročních úspor, ale také až 80 % energetické nezávislosti.

Je důležité poznamenat, že není nutné instalovat oba systémy současně. Pokud již máte doma tepelné čerpadlo, je možné ho později doplnit o fotovoltaický systém. Tímto způsobem lze využít stávající infrastrukturu a postupně přejít na udržitelnější zdroje energie.

7. Snižují spotřebu elektřiny

Rozdíl ve spotřebě energie je zřejmý zejména u těch, kteří využívají elektrokotel nebo přímotopy, což jsou systémy s výrazně vyšší spotřebou energie. Naopak, tepelné čerpadlo je mnohem efektivnější: využívá pouze 25 % energie z elektrické sítě a zbylých 75 % tepelné energie získává z okolního vzduchu. To znamená, že pro každý kilowatt spotřebované elektřiny dokáže vyrobit 3 až 4 kilowatty tepelné energie.

Je však třeba mít na paměti, že tepelná čerpadla s využitím vzduchu mají oproti těm se zemním zdrojem až o 30 % vyšší spotřebu elektřiny. Tento rozdíl je způsoben hlavně v zimních měsících, kdy při nižších teplotách venkovního vzduchu musí vzduchová tepelná čerpadla vynaložit více energie k získání požadovaného množství tepla.

8. Provoz tepelného čerpadla může být levnější, než kotel na tuhá paliva

Mnozí považují tepelné čerpadlo za žrouta elektřiny a právě proto raději zůstávají u kotle na tuhá paliva. Jenže ani tuhá paliva nejsou v době extrémního zdražování výjimkou. Například cena hnědého uhlí meziročně vzrostla o 30 až 40 %. Tuhá paliva se již nevyplatí tak jako tomu bylo v posledních letech.

Maximálního efektu lze dosáhnout s tepelným čerpadlem typu země-voda, které bude napájeno fotovoltaickou elektrárnou. V tomto případě bude provoz tepelného čerpadla méně nákladný, než neustálý nákup tuhých paliv.

9. Hodí se téměř do každého domu

Lepší izolace domu přímo přispívá k vyšší efektivitě tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo může být účinné jak ve starších, tak i v nově postavených rodinných domech, avšak klíčem je správný výběr jeho výkonu. Ideálně by měl být schopen pokrývat aspoň 60-80 % celkových tepelných ztrát domu.

Je však doporučeno ponechat si původní topný systém nebo tepelné čerpadlo doplnit elektrickým kotlem. To se může ukázat jako výhodné, zvláště v zimních měsících, kdy může sloužit jako záložní zdroj tepla, pokud by tepelné čerpadlo nezvládalo udržet požadovanou teplotu.

Pro více informací a praktických rad ohledně tepelných čerpadel doporučujeme článek „Kdy se vyplatí tepelné čerpadlo„.

10. I tepelné čerpadlo vyžaduje údržbu

Aby byl zajištěn správný a efektivní provoz tepelného čerpadla, především v zimě, musí procházet pravidelnou údržbou

Taková údržba obvykle zahrnuje následující: 

 • Obvykle zahrnuje následující činnosti:
 • Čištění vzduchových výměníků tepla
 • Kontrola náplně chladiva
 • Kontrola uchycení a ložisek ventilátoru
 • Kontrola vibrací a odběru proudu kompresoru
 • Kontrola ohřívače vany na kondenzát a ohřívače kompresoru
 • Kontrola skleníkových plynů
 • Kontrola stavu tepelné izolace
 • Kontrola případného ucpání vodního výměníku tepla
 • Čištění vodních filtrů
 • Kontrola a dotažení šroubových spojů
 • Aktualizace softwaru
 • Kontrola chodu jednotky pomocí diagnostického programu
 • Kontrola a zkouška pojistných ventilů
 • Kontrola regulace a přesnosti měření snímačů teploty

 

Náklady na průměrný roční servis tepelného čerpadla stojí kolem 1 900 Kč.

Tip na další článek: Výběr tepelného čerpadla >>

Na této stránce