10 věcí, které jste nevěděli o tepelných čerpadlech

O tepelných čerpadlech panuje nezvykle mnoho mýtů. Proto jsme pro vás připravili menší souhrn těch nejdůležitějších informací, které vám pomohou udělat si objektivní názor na využití tepelných čerpadel v praxi.

1. Můžou odebírat teplo ze vzduchu, země a vody

Výhody a nevýhody tepelných čerpadel plynou především z toho, z jakého prostředí získávají teplo. Zdroj vzduchu používá více jak 90 % všech uživatelů nových tepelných čerpadel. Oproti tomu nejefektivnější způsob získávání tepla mají tepelná čerpadla ze zemním zdrojem.

📘 Zjistěte více: Typy tepelných čerpadel >>

2. Vytopí a připraví teplou vodu pro celý dům

Tepelné čerpadlo je plnohodnotný topný systémem, který zvládne pokrýt potřeby tepla celého rodinného domu. Kromě vytápění domu, zvládá také přípravu teplé vody. 

Kromě produkce tepla, zvládá i přesný opak. Když má tepelné čerpadlo dostatečný výkon pro vytopení domu během zimy, zvládne jeho chlazení i během léta.

3. V letních měsících chladí dům

Jsou to takzvaná reverzibilní tepelná čerpadla, která dokáží v zimě topit a v létě chladit. Existují dva různé způsoby chlazení, tím je pasivní a aktivní.

Při pasivním chlazení se spotřebovává jen malé množství energie, protože samotné tepelné čerpadlo není v provozu. Aktivní je pouze oběhové čerpadlo a řídicí systém. Oběhové čerpadlo umožňuje proudění vody do zemního kolektoru nebo geotermálního vrtu, kde se voda ochladí

Tento způsob chlazení je možný pouze u tepelného čerpadla typu země-voda.

Během aktivního chlazení dojde k obrácení běžné činnosti tepelného čerpadla. To vyrobí studenou vodu pro snížení teploty vzduchu v místnosti. V případě tohoto způsobu chlazení již musí zafungovat tepelné čerpadlo, které odvádí přebytečné teplo z interiéru budovy ven. Při tomto procesu je chladící výkon větší, nežli při pasivním chlazení.  

Všechny modely tepelných čerpadel (země, voda a vzduch) jsou vybaveny aktivním chlazením.

4. Tepelná čerpadla nemusí být vždy drahá

Pokud bychom hledali nejnižší cenovku s jakou lze pořídit tepelné čerpadlo, dostaneme si přibližně na částku 25 000 Kč. Tolik totiž stojí tepelné čerpadlo typu vzduch-vzduch. A i když vám neohřeje vodu, dokáže přitopit, odvlhčit a v létě chladit. 

Je velmi vyhledávaní především mezi chataři a chalupáři, ale své využití najde v rodinném domě i bytě.

Nejde ani tak o plnohodnotný topný systém, jako spíš o doplněk k tomu stávajícímu.

5. K výrobě tepla využívají obnovitelných zdrojů

Kromě úspory energie tepelné čerpadlo snižuje také svou uhlíkovou stopu, a to i přes použití teplonosné kapaliny (hydrofluorkarbid), kterou využívá k odebírání tepla. 

Protože tepelné čerpadlo spotřebovává elektřinu, přispívá k emisím CO2. Ale díky obnovitelné energii (vzduch, voda, země) jsou jeho emise nižší než u běžného topného systému.

6. Tepelná čerpadla lze kombinovat s fotovoltaikou

Spojení těchto dvou systémů představuje velmi efektivní a ekologické řešení pro vlastní výrobu elektřiny a tepla. 

Řídící systém reguluje výkon tepelného čerpadla podle přebytků z fotovoltaiky, tím lze dosáhnout vynikajícího poměru mezi výkonem a spotřebou. Což je velmi vítané především u tepelných čerpadel se zdrojem vzduchu, jelikož právě ty spotřebují až o 30 % více elektřiny, oproti jiným typům tepelných čerpadel.

Zjednodušeně řečeno, spojení solárních panelů a tepelného čerpadla znamená nejen navýšení ročních úspor ale i 80 % energetickou nezávislost.

Instalovat tepelné čerpadlo a fotovoltaickou elektrárnu současně není podmínkou. Takže pokud již máte doma například tepelné čerpadlo, lze je dodatečně doplnit o tepelné čerpadlo.

7. Snižují spotřebu elektřiny

Rozdíl poznají především ti, kteří využívají elektrokotel nebo přímotopy, protože mají výrazně vyšší spotřebu. Oproti tomu tepelné čerpadlo využije pouze 25 % z elektrické sítě distribuční sítě a dalších 75 % tepelné energie získá ze vzduchu. Takže odebere 1 kilowattu elektřiny a vyrobí 3-4 kilowatty tepelné energie. 

Tepelná čerpadla se zdrojem vzduchu mají až o 30% větší spotřebu elektřiny, než tepelná čerpadla se zemním zdrojem. To je způsobeno tím, že v zimě, kdy se sníží teplota venkovního vzduchu, musí vzduchové tepelné čerpadlo spotřebovat daleko více energie k získání tepla.

8. Provoz tepelného čerpadla může být levnější, než kotel na tuhá paliva

Mnozí považují tepelné čerpadlo za žrouta elektřiny a právě proto raději zůstávají u kotle na tuhá paliva. Jenže ani tuhá paliva nejsou v době extrémního zdražování výjimkou. Například cena hnědého uhlí meziročně vzrostla o 30 až 40 %. Tuhá paliva se již nevyplatí tak jako tomu bylo v posledních letech.

Maximálního efektu lze dosáhnout s tepelným čerpadlem typu země-voda, které bude napájeno fotovoltaickou elektrárnou. V tomto případě bude provoz tepelného čerpadla méně nákladný, než neustálý nákup tuhých paliv.

9. Tepelné čerpadlo se hodí do každého domu

Lepší izolace domu znamená větší efektivitu tepelného čerpadla. Svůj účel splní ve starém i novém domě, ale musíme správně zvolit jeho výkon. Ten by měl pokrýt aspoň 60-80 % tepelné ztráty domu. 

V každém případě je lepší zachovat původní topný systém, popřípadě tepelné čerpadlo doplnit o elektrický kotel. Především v zimě pak bude sloužit jako záložní zdroj tepla v případě, že by tepelné čerpadlo nestíhalo vytápět.

Doporučujeme článek: Kdy se vyplatí tepelné čerpadlo >>

10. I tepelné čerpadlo vyžaduje údržbu

Aby byl zajištěn správný a efektivní provoz tepelného čerpadla, především v zimě, musí procházet pravidelnou údržbou. 

Taková údržba obvykle zahrnuje následující: 

 • Obvykle zahrnuje následující činnosti:
 • Čištění vzduchových výměníků tepla
 • Kontrola náplně chladiva
 • Kontrola uchycení a ložisek ventilátoru
 • Kontrola vibrací a odběru proudu kompresoru
 • Kontrola ohřívače vany na kondenzát a ohřívače kompresoru
 • Kontrola skleníkových plynů
 • Kontrola stavu tepelné izolace
 • Kontrola případného ucpání vodního výměníku tepla
 • Čištění vodních filtrů
 • Kontrola a dotažení šroubových spojů
 • Aktualizace softwaru
 • Kontrola chodu jednotky pomocí diagnostického programu
 • Kontrola a zkouška pojistných ventilů
 • Kontrola regulace a přesnosti měření snímačů teploty

 

Náklady na průměrný roční servis tepelného čerpadla stojí kolem 1 900 Kč.

Tip na další článek: Výběr tepelného čerpadla >>

Na této stránce