Instalace, montáž a zapojení tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla jsou v posledních letech jedny z nejpoužívanějších ekologických systémů vytápění a ohřevu vody ve starých domech i novostavbách. Přestože všechny fungují na podobném principu, při jejich instalaci již najdeme zásadní rozdíly. Jak se na instalaci připravit? Na které typy je potřeba stavební povolení? Zde se to dozvíte. 

Na co myslet před instalací tepelného čerpadla?

Instalace tepelného čerpadla je důležitým krokem ke zvýšení energetické efektivity vašeho domova. Před zahájením montáže je však potřeba vzít v úvahu několik klíčových aspektů:

1. Správná velikost tepelného čerpadla

Velikost, neboli dimenzování tepelného čerpadla, je kritické pro jeho efektivní fungování. Předimenzování čerpadla může vést k zbytečně vysokým energetickým účtům a snížení jeho životnosti, zatímco poddimenzování může znamenat nedostatečný výkon pro potřeby vaší domácnosti.

2. Izolace domu

Důležitým faktorem je také úroveň izolace vašeho domu. V případě, že dům vykazuje vysoké tepelné ztráty, může být instalace tepelného čerpadla neefektivní. Před instalací je vhodné zvážit zateplení fasády, střechy nebo výměnu nekvalitních oken.

3. Kapacita jističe

Zkontrolujte, zda jistič vaší domácnosti má dostatečnou kapacitu pro napájení tepelného čerpadla. V běžných domácnostech je obvykle potřeba hlavní jistič o hodnotě alespoň 25A. V případě, že máte nižší hodnotu, bude třeba se obrátit na provozovatele elektrické distribuční soustavy pro jeho výměnu.

4. Dostatečný prostor pro instalaci

Každý typ tepelného čerpadla potřebuje určitý prostor pro umístění svých součástí, jako je zásobník teplé vody nebo venkovní jednotka. Ujistěte se, že máte pro všechny komponenty dostatek místa.

5. Změna distribuční sazby

Pro efektivní provoz tepelného čerpadla je potřeba zažádat u vašeho distribučního operátora o změnu na distribuční sazbu D57d, což umožní využít tarify s různými cenami za energii.

6. Možnost získání dotace

Zvažte možnost získání dotace na tepelné čerpadlo z programu Nová zelená úsporám, která může pokrýt až 160 000 Kč z počátečních nákladů. Mnohé firmy, které tepelná čerpadla prodávají a instalují, mohou nabídnout pomoc s podáním žádosti o dotaci.

Věnování pozornosti těmto aspektům před instalací tepelného čerpadla zajistí, že vaše investice bude dlouhodobě udržitelná a efektivní. Kvalitně provedená instalace a správné nastavení systému nejen zvyšují komfort vytápění vašeho domova, ale také přispívají k nižším nákladům na energie a k ochraně životního prostředí.

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Krok za krokem: Instalace tepelných čerpadel

Instalace tepelného čerpadla je složitý proces, který vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. Proto je důležité, aby instalaci prováděla certifikovaná montážní firma, která je zaregistrována u Technické inspekce České republiky. Nedostatečné zkušenosti nebo chybné zapojení tepelného čerpadla, které se mohou vyskytnout u začínajících firem, může vést k neefektivnímu vytápění a zbytečně vysokým energetickým nákladům.

V následujících řádcích se podíváme na specifika a postup instalace nejrozšířenějších typů tepelných čerpadel v České republice. Tyto čerpadla se liší jak v ceně montáže, tak i v potřebných přípravách a celkové náročnosti instalace.

📈 Statistika: Více než 90 % nových uživatelů se rozhoduje pro instalaci tepelných čerpadel typu vzduch-voda každý rok. Zatímco čerpadla země-voda volí pouze až 8 % uživatelů, tepelná čerpadla voda-voda si vybírá méně než 2 % zákazníků.

1. Montáž vzduch/voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda čerpají teplo ze vzduchu v okolí vytápěné budovy. Na rozdíl od tepelných čerpadel země-voda nebo voda-voda, instalace tepelného čerpadla vzduch-voda nepodléhá specifickým půdním nebo vodním regulacím a předpisům.

Správné umístění venkovní jednotky

Klíčovým aspektem při instalaci tepelného čerpadla je vhodné umístění jeho venkovní jednotky, která nasává vzduch. Některé jednotky, zejména ty levnější, mohou být hlučné. Avšak moderní modely pracují velmi tiše, s hladinou hluku kolem 40 dB, což je srovnatelné s běžnou myčkou nádobí. Přesto se nedoporučuje umisťovat venkovní jednotku přímo pod okna ložnic nebo blízko hranic sousedního pozemku, aby bylo možné dodržet hygienické normy.

Podle těchto norem by neměla být hladina hluku na hranici sousedova pozemku vyšší než 40 dB v noci a 50 dB během dne. Různá tepelná čerpadla splňují tuto normu při různých vzdálenostech, od 3 do 10 metrů. Je tedy důležité správně vybrat čerpadlo podle jeho hlučnosti, což vám usnadní náš článek o hlučnosti tepelných čerpadel.

Venkovní jednotka by měla být umístěna i mimo zóny citlivé na hluk a oblasti, kde mohou vznikat ozvěny, obvykle 30 až 50 cm od domu. K dispozici je také možnost instalace zvukotěsného krytu, který může jednotku udělat prakticky neslyšitelnou.

Dále je doporučeno vyhnout se umístění venkovní jednotky na jižní stranu pozemku, protože dlouhodobé vystavení slunečnímu záření v teplých měsících může negativně ovlivnit výkon a životnost tepelného čerpadla.

Je důležité zvážit také potřebný prostor pro vnitřní část tepelného čerpadla, kde probíhá proces zvyšování teploty a zkapalnění. Tepelná čerpadla, která jsou navržena nejen pro vytápění, ale také pro přípravu teplé užitkové vody, vyžadují dostatečný prostor pro umístění zásobníku teplé vody.

2. Montáž země/voda

Zemní tepelná čerpadla efektivně využívají stálé teploty země pro ekologické vytápění domů. Toto je dosaženo buď pomocí zemních kolektorů nebo sond umístěných v geotermálním vrtu. Vzhledem k tomu, že teplota půdy zůstává po celý rok konstantní, tyto systémy nevykazují pokles výkonu během mrazivých zimních měsíců.

Klíčovým rozhodovacím faktorem mezi použitím zemních kolektorů a geotermálního vrtu je charakter pozemku a půdní podmínky.

Zemní kolektory se instalují do hloubky přibližně 1,5 metru a vyžadují dostatečný prostor. Na každou kilowattu tepelné ztráty domu je zapotřebí přibližně 50 m2 plochy pro kolektor. To znamená nutnost instalace 300 až 500 m2 plastových trubek v smyčkách. Důležité je mít na paměti, že nad instalovanými zemními kolektory není možné stavět žádné struktury, včetně bazénů, a také je třeba vyhnout se sázení stromů nebo hlubokokorenných rostlin, aby nedošlo k poškození potrubí.

Při zvažování instalace geotermálního vrtu je nezbytný geologický průzkum pro ověření kvality půdy. Hloubka vrtů se obvykle pohybuje mezi 100 a 150 metry.

Cena za montáž tepelného čerpadla

Celkové náklady na instalaci tepelného čerpadla se liší podle jeho typu. U čerpadel vzduch-voda se cena montáže obvykle pohybuje od 10 000 do 25 000 Kč. Různé firmy mohou účtovat hodinovou nebo denní sazbu, přičemž instalace trvá obvykle 1 až 2 dny.

Na druhou stranu, instalace tepelných čerpadel se zemním zdrojem je výrazně dražší. Pro každý kilowatt výkonu je potřeba vrt o hloubce přibližně 12 metrů nebo zemní kolektor o rozloze 50 m2. Standardní hloubka vrtu se pohybuje mezi 70 a 150 metry.

Cena za metr hloubení vrtu se začíná od přibližně 1000 Kč. K tomu je třeba připočítat náklady na geologický průzkum, který obvykle stojí kolem 10 000 Kč. Celková cena za instalaci tepelného čerpadla se zemním zdrojem se pak může pohybovat od 40 000 do 90 000 Kč, ale v některých případech může být ještě vyšší.

Na co si dát pozor při výběru montážní firmy

Výběr správné montážní firmy nemusí být jednoduchý, proto jsme sepsali několik základních doporučení.

  • Montážní firma by měla být držitelem profesní kvalifikace (§ 10d zákona č. 406/2000 Sb. –kvalifikace 26-074-M).
 
 
  • Evidenční číslo: Dokládá, že firma je zaregistrována u Technické inspekce České republiky.
 
  • Firma by měla být držitelem certifikátu o proškolení. To dokazuje, že firma byla proškolena výrobcem nebo dovozcem tepelného čerpadla.

Pokud montáží firma není zaregistrovaná v seznamu dodavatelů dotačního programu, není možné získat dotaci na nové tepelné čerpadlo.

Způsoby zapojení (schéma) tepelného čerpadla

Klíčem k maximální účinnosti a úsporám při provozu tepelného čerpadla je jeho správné zapojení. I když mnoho montážních firem se soustředí na to, aby systém poskytoval dostatečné teplo, často není dostatečný důraz kladen na optimalizaci spotřeby energie. Jak tedy vypadá ideální zapojení tepelného čerpadla, které zaručí efektivní a úsporný způsob vytápění? Podíváme se na několik příkladů takového zapojení.

1. Špatné zapojení - TČ se směšovacím ventilem

Ačkoliv je zapojení s multivalentním zásobníkem často využívané, může dojít ke snížení topného faktoru a tím k zvýšení nákladů na vytápění. Multivalentní zásobník lze propojit s dalšími zdroji tepla, jako jsou krb nebo fotovoltaické panely.

Když je tepelné čerpadlo vybaveno směšovacím ventilem, ohřívá vodu pro topný systém na minimální teplotu 55 °C, což může být v některých situacích neefektivní a vést k vyšší spotřebě elektrické energie.

I přes přítomnost ekvitermní regulace pro trojcestný ventil, v tomto zapojení tepelné čerpadlo často pracuje v méně efektivním režimu, což může znamenat, že je aktivní více než 80 % času.

💡 Věděli jste? Multivalentní zásobník slouží jak pro přípravu teplé vody, tak pro akumulaci tepla a může být napojen na více zdrojů tepla

2. Špatné zapojení - TČ s elektrickým bojlerem

V tomto typu zapojení se voda v akumulátoru s výměníkem nejprve předehřívá na teplotu přibližně 35 °C. Finální ohřev vody na požadovaných 55 °C poté zajišťuje elektrický bojler.

Akumulátor s výměníkem je řízen ekvitermní regulací teploty, což znamená, že intenzita vytápění se přizpůsobuje vnějším teplotním podmínkám. Jednoduše řečeno, čím je venku chladněji, tím intenzivněji systém topí, což má přímý dopad na celkovou spotřebu elektrické energie.

3. Správné zapojení tepelného čerpadla

Když je tepelné čerpadlo instalováno podle tohoto schématu, akumulátor se vytápí v závislosti na aktuální venkovní teplotě. Pro přípravu teplé vody je použit samostatný zásobník, který je termicky izolován od topného systému, například vody v radiátorech.

Tepelné čerpadlo poté střídavě ohřívá vodu v topném systému a v zásobníku pro teplou vodu. Tímto způsobem se střídají fáze ohřevu, což umožňuje dosáhnout maximálního topného faktoru, a to jak pro vytápění, tak pro ohřev vody.

Tento integrovaný přístup k vytápění a ohřevu vody zajišťuje, že tepelné čerpadlo pracuje co nejefektivněji, přičemž minimalizuje spotřebu energie. Toto zapojení je ideální pro ty, kteří chtějí maximalizovat účinnost svého tepelného čerpadla a současně snížit energetickou náročnost své domácnosti.

Často kladené otázky

  • Vzduch-voda 

Není zapotřebí stavební povolení, pokud je výkon tepelného čerpadla nižší než 20 kW.

  • Voda-voda

Pro instalaci plošných kolektorů bude nutné získat povolení od správce povodí. V případě vrtané studny se neobejdete bez povolení k nakládání s vodami.

  • Země-voda

Pro možnost vyhloubení geotermálního vrtu bude zapotřebí geologický průzkum a stavební povolení.

Všeobecně udávaným faktem je, že pro běžné tepelné čerpadlo by měl postačí jistič o hodnotě 25A.

  • Jistič 1 x 25A

Pro domácnost, která elektřinu nevyužívá k vaření, ohřevu vody, topení atd.

  • Jistič 3 x 25A

Pro domácnost, který mimo běžný provoz, využívá elektřinu ještě k topení, ohřevu vody.

Pokud již víte, že je váš stávající jistič nebude dostatečný pro tepelné čerpadlo, bude zapotřebí zažádat o jeho výměnu u provozovatele distribuční soustavy (ČEZ Distribuce , PREdistribuce nebo EG.D – dříve E.ON Distribuce).

U tepelných čerpadel je tato sazba označena jako D57d. Pro koncového odběratele přináší výhodu v podobně 20 hodin nočního/nízkého proudu denně.

Venkovní jednotku tepelného čerpadla se zdrojem vzduchu se doporučuje instalovat 30 až 50 cm od domu.

Hygienická norma říká, že na hranici sousedova pozemku by neměla být překročena hladina hluku 40 dB v noci a 50 dB přes den. Každá venkovní jednotka tepelného čerpadla může splnit tyto normy při různé vzdálenosti. Proto je doporučováno zaměřit se na hlučnost tepelného čerpadla ještě před jeho koupí.

Náklady na instalaci tepelného čerpadla se mohou pohybovat od 50 000 Kč do 250 000 Kč nebo více, v závislosti na velikosti, typu a dalších funkcích nebo příslušenství. Náklady mohou ovlivnit také místní klima, umístění, dostupnost dodavatele a poptávka po instalačních službách.

K instalaci tepelného čerpadla budete potřebovat samotné tepelné čerpadlo, licencovaného dodavatele, elektrické rozvody a komponenty, vedení chladiva, termostat a jakékoli další příslušenství nebo komponenty.

Tepelná čerpadla mohou instalovat odborníci, kteří mají zkušenosti s instalací (vytápění, větrání a klimatizace) a mají potřebné certifikace. Pro instalaci tepelného čerpadla se doporučuje najmout kvalifikovaného a licencovaného dodavatele.

Tepelná čerpadla se obvykle instalují připevněním venkovní jednotky k betonové desce nebo montážnímu držáku a vedení chladiva k vnitřní jednotce. Vnitřní jednotka je poté připojena k domovnímu potrubí a elektrickému napájení. Při instalaci je důležité dodržovat všechny pokyny výrobce a místní stavební předpisy.

Na této stránce