Teplovzdušné solární panely

Možná znáte fotovoltaické solární panely, ale slyšeli jste někdy o teplovzdušných solárních panelech? Jejich instalace je méně nákladná a přitom mohou přinést výrazné úspory na účtech za energie. Pomůžou také s lepší kvalitou vzduchu ve vašem domě.

Co je teplovzdušný panel a jak ho využít?

Teplovzdušný solární kolektor je typ solárního panelu, který efektivně využívá sluneční energii k odstranění přebytečné vlhkosti ve vašem domě. Jeho hlavní přínos spočívá v udržování suchých a zdravých prostorů, což vede k výraznému zlepšení vnitřního klimatu.

Klíčovou výhodou teplovzdušných solárních panelů je jejich schopnost temperace – udržování a přitápění teploty uvnitř budovy. Díky této vlastnosti mohou tyto panely poskytnout úsporu na vytápění až 35%.

Co se týče počáteční investice, teplovzdušné panely jsou oproti jiným solárním systémům cenově dostupnější. Můžete začít s investicí přibližně 10 000 Kč.

Kolik mohu ušetřit s teplovzdušnými panely?

Teplovzdušné solární panely mohou efektivně snížit náklady na energie. Tento potenciál úspor je odvozen z měření společnosti GeoModel Solar s.r.o., podle kterého do České republiky každoročně dopadne přibližně 1100 kWh/m² sluneční energie.

Instalací vzduchového panelu, který dokáže tuto energii využít, můžete dosáhnout znatelné úspory v energetických nákladech. Přesná výše úspor závisí na řadě faktorů, včetně umístění panelu, klimatických podmínek a energetických potřeb vašeho domova.

Předpokládejme, že máte domov s ročními náklady na vytápění 60 000 Kč. Teplovzdušný solární panel instalovaný v jedné z místností domu zvyšuje teplotu v této místnosti o 5 stupňů. Toto zvýšení teploty snižuje potřebu vytápění v této místnosti, což vede k úspoře v nákladech na vytápění.

 
Výpočet úspory (orientační)
  • Každý stupeň zvýšení teploty snižuje náklady na vytápění o 7 %. Celkově tedy zvýšení teploty o 5 stupňů představuje úsporu 35 % (5 stupňů × 7 % za stupeň).
  • Tato místnost představuje přibližně 20 % celkového vytápění domu.
  • Výsledná roční úspora v této místnosti je tedy 35 % z 20 % celkových nákladů na vytápění, což je 35 % z 12 000 Kč (20 % z 60 000 Kč).
  • Celková úspora za rok v této místnosti tedy činí přibližně 4 200 Kč.

 

Takže instalací teplovzdušného solárního panelu v jedné místnosti můžete teoreticky ušetřit přibližně 4 200 Kč ročně na nákladech na vytápění.

Pro jaké typy staveb je teplovzdušný panel vhodný?

Solární teplovzdušný panelový systém je ideální do vlhkých, zatuchlých nebo plesnivých místností v domě. Tento systém využívá výhradně sluneční záření a elektrickou energii, kterou si sám vyrobí. Díky tomu je obzvláště vhodný pro chaty a chalupy, kde jeho efektivní funkčnost nezávisí na vaší pravidelné přítomnosti.

Avšak možnosti využití teplovzdušných panelů se neomezuje pouze na rekreační objekty. V současnosti se stávají populární volbou i pro novostavby a firmy, kde přispívají k vylepšení kvality vzduchu v interiérech.

Kromě toho, teplovzdušné panely nabízejí řešení i pro exteriérové prostory, jako jsou balkony. Často se na balkonech v zimních měsících tvoří námraza a mokro z tajícího sněhu. Instalací teplovzdušných rozvodů můžete efektivně vyřešit i tyto běžné problémy.

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Jak funguje systém teplovzdušného panelu

Princip fungování solárního teplovzdušného panelu je překvapivě jednoduchý. Uvnitř panelu se nachází solární článek, který přeměňuje sluneční záření na elektrickou energii. Tato energie pohání ventilátor, který nasává čerstvý vzduch dovnitř. Vzduch, ohřátý uvnitř panelu o 10 až 40 °C nad venkovní teplotu ve stínu, je poté vháněn do budovy.

Díky tomu, že teplý vzduch má vyšší schopnost absorbovat vlhkost než vzduch studený, dochází k automatickému odvlhčení místnosti. Navíc tento proces přispívá k vyhřívání místnosti, což může vést k úsporám nákladů na vytápění.

Je však důležité si uvědomit, že tento panel sám o sobě není dostatečným řešením pro kompletní vytápění domu, jelikož solární tepelný příkon je proměnlivý a závisí na roční době.

Přestože primárním účelem tohoto panelu není vytápění, může přispět k zvýšení teploty v místnosti o příjemných 5 až 6 °C.

Funkce teplovzdušného panelu

Zdroj: European Commission, PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

V zimě dochází ke snížení výkonu

Ke každému solárnímu teplovzdušnému panelu je standardně dodáván vypínač nebo termostat. Termostat umožňuje nastavit maximální žádoucí teplotu v interiéru. Jakmile je tato teplota dosažena, systém se automaticky vypne, aby se zabránilo přehřívání panelu. K ochraně panelu před poškozením v důsledku nadměrného tepla je zařízen samoochlazovací efekt na zadní straně kolektoru.

Během dne může teplota vzduchu uvnitř kolektoru stoupat až o 45°C nad okolní teplotu. V zimních měsících se nemusíte starat o žádné další úpravy nebo údržbu systému. Jediné, s čím je třeba se vyrovnat, je snížený výkon panelu, který je důsledkem nižších teplot a slabší intenzity slunečního záření.

Funkce teplovzdušného panelu

Jak vybrat teplovzdušný panel ve dvou krocích?

Při výběru solárního teplovzdušného panelu se nebudete potýkat s komplikovaným plánováním či přípravami. Přesto je důležité zvážit několik klíčových aspektů:

1. Zvolte správné umístění panelu

Správné umístění panelu je klíčové pro efektivitu jakéhokoli solárního systému a má zásadní vliv na jeho výkon. Pro teplovzdušný solární kolektor je nejvhodnější umístit jej na nižší část fasády domu, ideálně na jižní stranu, kde je umístěn ve svislé poloze.

Ačkoli je možné instalovat panel i na střechu, měli byste zvážit několik potenciálních nevýhod. Mezi tyto nevýhody patří vyšší náklady na instalaci a možnost vzniku kondenzátu v potrubí.

2. Vyberte místnost a panel pro nejlepší efekt

Při výběru ideálního teplovzdušného panelu je klíčové zohlednit velikost místnosti, ve které chcete dosáhnout optimálního efektu. Tento typ kolektoru se obvykle instaluje s cílem zlepšit klima v konkrétním prostoru, podobně jako funguje tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. Přestože je zaměřený primárně na jednu místnost, může mít pozitivní dopad i na klima v sousedních prostorách domu. Pro dosažení tohoto širšího efektu je však nutné vybrat výkonnější panel a udržovat dveře mezi místnostmi otevřené pro lepší cirkulaci vzduchu.

Jaké jsou typy teplovzdušných panelů?

Solární kolektory s větrákem

Tento typ teplovzdušného panelu je oblíbený především kvůli větráku, který zajišťuje rychlou cirkulaci vzduchu a umožňuje rovnoměrné vytápění prostoru. Díky větráku není nutné umisťovat panel výhradně ve svislé poloze, neboť cirkulace vzduchu není závislá na gravitaci.

Panel ke svému fungování vyžaduje elektrickou energii, ale tu je schopen si vyrobit sám díky integrovanému solárnímu článku. Tento aspekt dělá panel ještě atraktivnějším, neboť nezvyšuje vaše náklady na elektrickou energii.

Stěnové solární kolektory

Funkce solárního kolektoru s větrákem

Zdroj: European Commission, PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

Tento systém je navržen tak, aby byl montován na celou plochu stěn nebo střechy. Panel obsahuje absorpční síťku, která umožňuje průchod vzduchu ohřátého sluncem. Tento vzduch je nasáván do panelu skrze spodní průduch z místnosti a po ohřátí je opět vracen do místnosti horním průduchem.

Celý systém pracuje na principu samovolné cirkulace vzduchu, což je velmi jednoduchý, ale efektivní způsob distribuce tepla v interiéru.

Okenní solární kolektory

Funkce solárního kolektoru s větrákem

Zdroj: European Commission, PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

Okenní solární kolektory jsou ideální pro objekty, které jsou využívány pouze občasně. Hlavní výhodou těchto kolektorů je možnost snadné a rychlé instalace pod úhlem 60°, aniž by bylo potřeba zasahovat do stávající konstrukce domu.

Tyto kolektory jsou jednoduše zasunuty do okenního otvoru, který vznikne částečným otevřením okna. Tímto způsobem lze rychle a efektivně využít solární energii bez složitých stavebních úprav.

Solární kolektory k vyhřívání venkovní plochy

Funkce solárního kolektoru s větrákem

Zdroj: European Commission, PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

Solární kolektory lze využít k vyhřívání různých venkovních ploch, jako jsou chodníky, střechy, parkoviště nebo balkóny. Teplovzdušné rozvody, které jsou součástí těchto systémů, zajišťují efektivní cirkulaci teplého vzduchu pod povrchem těchto venkovních ploch. Tím je zajištěno, že daná plocha zůstává během celého roku suchá a v zimních měsících se na ní neudržuje sníh.

Funkce solárního kolektoru s větrákem

Zdroj: European Commission, PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

Výhody a nevýhody teplovzdušného panelu?

Výhody
Nevýhody
Nízká investice

Ceny těchto systémů patří mezi nejnižší v oblasti solární energie. Ceny výkonných panelů pro menší místnost začínají na částce 10 000 Kč. Poté vám vydrží až 20 let.

Bezúdržbový systém a nulové provozní náklady

Ve chvíli, kdy panel nainstalujete, staráte se pouze o regulaci teploty v interiéru pomocí vypínače či termostatu. Jelikož si elektřinu pro svou potřebu vyrábí sám, jsou náklady na jeho provoz nulové.

Cirkuluje vzduch a zbavuje vlhkosti

Přívod teplého vzduchu zamezí vzniku nadměrné vlhkosti v interiéru, která by se měla pohybovat v rozmezí 40-60%. Což zabrání tvorbě plísní a sníží riziko vzniku respiračních onemocnění.

Snižuje náklady na vytápění

Po odvlhčení bude relativní vlhkost ve správných hodnotách a vy tak nemusíte přetápět. Dalším faktorem je teplý vzduch, který proudí přímo z panelu. Ten přispěje 3 až 6°C na vašem teploměru.

Jednoduchá instalace

Šikovnější ruce dokáží nainstalovat teplovzdušný panel svépomocí. Avšak pokud si netroufnete, za odbornou montáž mnoho nepřiplatíte.

Závislost na počasí

Jako každý solární systém je i teplovzdušný panel závislý na okolní teplotě a intenzitě slunečního záření. V důsledku toho klesá jeho efektivita během zimy a špatného počasí.

Estetika domu

Kolektory se nejčastěji umisťují na fasádu domu pro dosažení větší efektivity. Avšak právě to může být vnímáno jako nevýhoda, jelikož se naruší přirozený vzhled domu.

Nelze využít jako plnohodnotné vytápění

I přesto, že kolektor dokáže interiér temperovat, nejedná se o takový tepelný výkon, aby tím dokázal pokrýt kompletní systém vytápění v zimních měsících.

Na této stránce