Teplovzdušné solární panely

Možná znáte fotovoltaické solární panely, ale slyšeli jste někdy o teplovzdušných solárních panelech? Jejich instalace je méně nákladná a přitom mohou přinést výrazné úspory na účtech za energie. Pomůžou také s lepší kvalitou vzduchu ve vašem domě.

Co je teplovzdušný panel a jak ho využít?

Teplovzdušný solární kolektor je panel, který využívá sluneční energii k tomu, aby váš dům zbavil přebytečné vlhkosti. Prostory udrží suché, vyvětrá a výrazně tak zlepší vnitřní klima domu.

Zásadní benefit přináší ve formě temperace (přitápění, udržování teploty uvnitř budovy). Teplovzdušné panely, tak díky této vlastnosti slibují celkové úspory na vytápění v průměru až 35%.

Počáteční investice je oproti jiným solárním systémům minimální. Začít můžete s částkou 10 000 Kč.

Kolik mohu ušetřit s teplovzdušnými panely?

Spočítali jsme, že s teplovzdušnými panely lze ušetřit až 18 % na ceně energiích a tedy až 12 000 Kč ročně. Jak jsme k tomu došli? Podle měření společnosti GeoModel Solar s.r.o. dopadne za 1 rok do České republiky přibližně 1100 kWh/m2 energie.

Pokud pořídíte takový vzduchový panel, který tuto energii dokáže využít, může se vás týkat následující příklad:

Úspora vypočítaná z průměrných burzovních cenách energií z roku 2022
Zadání Roční úspora Návratnost
Rodinný dům s elektrickým kotlem, který má roční spotřebu na vytápění 6000 kWh 18,3 % (Cca 12 000 Kč) 1 až 2 roky

Pro jaké typy staveb je teplovzdušný panel vhodný?

Solární teplovzdušný panelový systém je ideální do vlhkých, zatuchlých nebo plesnivých místností v domě.

Teplovzdušný panel si vystačí pouze se slunečním zářením a elektřinou, kterou si sám vyrobí. Z tohoto důvodu je ideální zejména pro chaty a chalupy, jelikož jeho fungování nevyžaduje vaši přítomnost.

Tímto využití panelu nekončí. V dnešní době jsou teplovzdušné panely využívány také v novostavbách či firmách. Zkrátka všude tam, kde je žádoucí zlepšit kvalitu vzduchu v interiéru.

Ale využití najdete i v exteriéru. Například pokud máte balkón. V zimě se na něm často tvoří námraza a následně mokro, když sníh taje. Teplovzdušné rozvody vyřeší i tento problém.

Jak funguje systém teplovzdušného panelu?

Princip je velmi jednoduchý. Uvnitř panelu je solární článek, který vyrábí elektřinu pomocí slunečního  záření. Elektřina roztáčí ventilátor, který přisává čerstvý vzduch. Vzduch, který se ohřeje uvnitř panelu o 10-40°C oproti venkovní teplotě ve stínu, je následně vháněn do budovy.  

Protože teplý vzduch může absorbovat mnohem více vlhkosti než studený vzduch, místnost se automaticky odvlhčí. Kromě toho se místnost vyhřívá a tím se šetří náklady na vytápění. 

Avšak tento panel sám o sobě nemůže být jediným řešením vytápění domu, protože solární tepelný příkon je nepravidelný, podle ročních období. 

I přesto, že primárně neslouží k vytápění, dokáže přitopit o příjemných 3 až 6°C.

Funkce teplovzdušného panelu

Zdroj: European Commission, PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

Jak se liší provoz v létě a zimě?

K panelům je standardně dodáván vypínač nebo termostat. Pomocí termostatu si  nastavíte požadovanou maximální teplotu v interiéru a celý systém se vypne. Aby se  předešlo poškození panelu a jeho částí v důsledku přehřívání, zafunguje  samoochlazovací efekt zadní stranou kolektoru. 

V průběhu dne může teplota vzduchu v kolektoru převýšit okolní teplotu až o 45°C.

Funkce teplovzdušného panelu

V zimě si neděláte starosti vůbec s ničím. Pouze se musíte smířit s nižším výkonem  panelu, v důsledku nízkých teplot a slabší sluneční energie. 

Jak vybrat teplovzdušný panel ve dvou krocích?

 Výběr panelu nevyžaduje mnoho složitého plánování ani příprav. Musíte však promyslet  následující: 

1.

Zvolte správné umístění panelu

U každého solárního systému je umístění panelu úplným základem. Obvykle hraje zásadní  roli při výsledném efektu. 

Tento kolektor je vhodné umístit do nižší úrovně budovy, přímo na fasádu jižní strany  domu. Obvykle do svislé polohy. 

Panel je možné instalovat také na střechu, ale přináší to řadu nevýhod: Vyšší cena za  montáž a vznik kondenzátu v potrubí. 

2.

Vyberte místnost a panel pro nejlepší efekt

Při výběru nejvhodnějšího teplovzdušného panelu, je zapotřebí brát v potaz velikost  místnosti, ve které chcete dosáhnout požadovaného efektu. 

Panel o rozměru 75 x 50 cm je ideální pro místnost o velikosti do 25 m² (při běžné výšce stropu do 2,5m). Jeho cena startuje na částce 10 000 Kč + další součásti.


Místnost odvlhčí a teplota v místnosti se navýší o 5-6°C. Za každý 1°C dolů získáte úsporu na vytápění cca 7%.

 

Vzduchový kolektor je zpravidla pořizován za účelem zlepšení klima v konkrétní místnosti, podobně jako tepelné čerpadlo vzduch-vzduch,  ale může ovlivnit klima i v dalších částech domu. Avšak bude zapotřebí zvážit pořízení  výkonnějšího panelu a nechávat dveře mezi místnostmi otevřené. 

Jaké jsou typy teplovzdušných panelů?

Solární kolektory s větrákem 

Tento typ se používá nejčastěji, protože větrák zajišťuje rychlejší cirkulaci vzduchu a rovnoměrný ohřev objektu. 

Další jeho výhodou je umístění. Nemusí být instalován pouze ve svislé poloze, jelikož díky větráku, není cirkulace vzduchu závislá na jeho tíze. 

K jeho fungování bude zapotřebí elektrického proudu. Ten si však kolektor vyrobí sám.

Funkce solárního kolektoru s větrákem

Zdroj: European Commission, PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

Stěnové solární kolektory 

Tento systém se montuje celoplošně na stěny či střechy. Teplovzdušný panel obsahuje absorpční síťku, skrze kterou prochází sluncem ohřívaný vzduch, nasávaný z místnosti spodním průduchem. Horním průduchem se následně vrací zpět do místnosti.  

Funguje tak na velmi jednoduchém principu samovolné cirkulace.

Funkce solárního kolektoru s větrákem

Zdroj: European Commission, PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

Okenní solární kolektory 

Slouží pro objekty určené k občasnému užívání. Jeho benefitem je možnost rychlé instalace (pod úhlem 60°), bez nutnosti zasahovat do konstrukce domu. 

Zasunují se do otvoru, který vnikne po částečném vytažení okna. 

Funkce solárního kolektoru s větrákem

Zdroj: European Commission, PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

Solární kolektory k vyhřívání venkovní plochy 

Lze jej využít k temperování chodníku, střech, parkoviště, balkónu apod. 

Teplovzdušné rozvody zajišťují cirkulaci teplého vzduchu pod úrovní venkovní plochy. Díky tomu venkovní plocha zůstává celoročně suchá a v zimě bez sněhu.

Funkce solárního kolektoru s větrákem

Zdroj: European Commission, PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

Výhody a nevýhody teplovzdušného panelu?

Výhody
Nevýhody
Nízká investice

Ceny těchto systémů patří mezi nejnižší v oblasti solární energie. Ceny výkonných panelů pro menší místnost začínají na částce 10 000 Kč. Poté vám vydrží až 20 let.

Bezúdržbový systém a nulové provozní náklady

Ve chvíli, kdy panel nainstalujete, staráte se pouze o regulaci teploty v interiéru pomocí vypínače či termostatu. Jelikož si elektřinu pro svou potřebu vyrábí sám, jsou náklady na jeho provoz nulové.

Cirkuluje vzduch a zbavuje vlhkosti

Přívod teplého vzduchu zamezí vzniku nadměrné vlhkosti v interiéru, která by se měla pohybovat v rozmezí 40-60%. Což zabrání tvorbě plísní a sníží riziko vzniku respiračních onemocnění.

Snižuje náklady na vytápění

Po odvlhčení bude relativní vlhkost ve správných hodnotách a vy tak nemusíte přetápět. Dalším faktorem je teplý vzduch, který proudí přímo z panelu. Ten přispěje 3 až 6°C na vašem teploměru.

Jednoduchá instalace

Šikovnější ruce dokáží nainstalovat teplovzdušný panel svépomocí. Avšak pokud si netroufnete, za odbornou montáž mnoho nepřiplatíte.

Závislost na počasí

Jako každý solární systém je i teplovzdušný panel závislý na okolní teplotě a intenzitě slunečního záření. V důsledku toho klesá jeho efektivita během zimy a špatného počasí.

Estetika domu

Kolektory se nejčastěji umisťují na fasádu domu pro dosažení větší efektivity. Avšak právě to může být vnímáno jako nevýhoda, jelikož se naruší přirozený vzhled domu.

Nelze využít jako plnohodnotné vytápění

I přesto, že kolektor dokáže interiér temperovat, nejedná se o takový tepelný výkon, aby tím dokázal pokrýt kompletní systém vytápění v zimních měsících.

Na této stránce