Tepelné čerpadlo voda-voda

Vodní tepelné čerpadlo je velmi účinným zdrojem tepla, který nabízí stabilní výkon po celý rok. Pro jeho instalaci je však podmínkou, aby se vytápěný dům nacházel v bezprostřední blízkosti dostatečně velké vodní plochy. Možností je také vyvrtání studny. Jaká instalace je méně náročná a kolik stojí tepelné čerpadlo voda-voda? Poradíme, na co si dát pozor.

Co je tepelné čerpadlo voda-voda?

Systém voda-voda je typ tepelného čerpadla, který odebírá teplo z vody (jezero, řeka, studna) a následně jím ohřívá vodu v otopném systému nebo TUV. 

I když je tento typ tepelného čerpadla velmi účinný, každý rok ho nainstaluje pouze 1 % všech uživatelů nových tepelných čerpadel. To je způsobeno především tím, že pro jeho instalaci se musíte nacházet v bezprostřední blízkosti větší vodní plochy.

Pokud se rozhodnete pro systém voda-voda a splňujete předpoklady pro jeho instalaci, může být využito jak pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody, tak pro chlazení interiéru domu.

Pro koho je vhodný typ voda-voda

Voda-voda je dost specifickým typem tepelného čerpadla, není proto vhodné pro každého, ale pouze pro určitou skupinu lidí.

Pro domy v blízkosti velké vodní plochy

Systém voda-voda je vhodný pouze pro ty, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti dostatečně velké vodní plochy. Touto plochou může být například velké jezero, rybník nebo řeka. Pokud nebydlíte blízko vodní plochy, nabízí se možnost vyvrtání studny a využívání tepla z podzemních vod. V našem dalším článku zjistíte, zda se vám tepelné čerpadlo vyplatí.

Nevhodné pro byty a domy bez přilehlé vodné plochy

Tepelné čerpadlo voda-voda je poměrně drahé a v případě, že by nebylo využíváno celoročně, nemusí se jeho provoz vyplatit. Jestliže nemáte v blízkosti velkou vodní plochu, ani možnost vyvrtat studnu, instalace tohoto typu TČ nebude možná. Zjistili jste, že tepelné čerpadlo s vodním zdrojem není to co hledáte? Pak doporučujeme přečíst náš další článek:

Typy tepelných čerpadel >>

Jaká je cena tepelného čerpadla voda-voda?

Jedná se o dražší typ tepelného čerpadla, jehož pořizovací cena se v průměru pohybuje mezi 300 000 až 450 000 Kč, bez jakékoliv dotace. Výsledná cena bude ovlivněna především výkonem tepelného čerpadla a náročností instalace. Varianta instalace s využitím studny je náročnější a dražší, nežli uložení hadic na dno vodní plochy. Cena za hloubení studny je kolem 2000 Kč/bm.

Jaká je výše dotace?

Na typ voda-voda, který bude využíván k vytápění domu i ohřevu teplé užitkové vody, můžete získat dotaci ve výši až 100 000 Kč. Jestliže bude sloužit pouze k vytápění bez ohřevu vody, výše dotace se sníží na částku 80 000 Kč. Plánujete pořídit tepelné čerpadlo, ke kterému připojíte Fotovoltaickou elektrárnu? Pak lze dosáhnout na dotaci ve výši 140 000 Kč.

Výhody a nevýhody typu voda-voda

Výhody
Nevýhody
Vyšší účinnost

Účinnost tohoto systému je v porovnání s ostatními systémy tepelných čerpadel nejvyšší. Je to proto, že teplota podzemní vody je téměř konstantní. Většinou se teplota pohybuje mezi 10 a 14 °C. V hloubce 50 metrů a více již teplota podzemní vody není ovlivňována počasím. Ať je léto nebo zima, teplota je vždy téměř konstantní.

Další využití odčerpané vody

Odčerpanou vodu lze v případě potřeby částečně použít ke splachování toalety nebo k zalévání zahrady.

Chlazení domu v létě

V létě může systém ochlazovat dům přirozeným způsobem. Teplota spodní vody je mnohem nižší než teplota uvnitř - pasivní chlazení.

Pouze pro lokality se zdrojem vody

Využití tohoto typu je možné pouze v lokalitě s dostatkem vody (spodní, geotermální). V případě použití plošných kolektorů je tento typ pouze pro objekty v blízkosti vodní plochy (řeka, jezero).

Náročná instalace a nutnost povolení​

Je zapotřebí nutná úprava vody (odstraňování nečistot), případně práce spojené s vrtáním studny. Pokud zvolíte typ voda-voda s plošnými kolektory, bude nutností získat povolení od správce povodí. V případě vrtané studny se neobejdete bez povolení k nakládání s vodami.

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Jak funguje tepelné čerpadlo voda-voda

Pro správnou funkci tepelného čerpadla voda-voda je nutné v blízkosti domu vyvrtat dvě studny, a to čerpací a vratnou (nazývanou také vypouštěcí). Obvykle se tyto vrty hloubí do hloubky 25 až 150 metrů. Hloubka závisí na složení a kvalitě půdy. Z čerpací studny se podzemní voda čerpá do výparníku tepelného čerpadla. Podzemní voda zde předává své teplo systému pomocí nemrznoucí směsi. Ochlazená voda se pak vrací zpět do podzemní vody přes vratnou studnu.

Během tohoto procesu nesmí voda přijít do styku s otevřeným vzduchem, protože jinak by došlo k oxidaci a usazování vodního kamene. Studny jsou proto odborně utěsněny. Srdcem systému je tepelné čerpadlo voda-voda. Pomocí poměrně malého množství elektrické energie dokáže odebírat teplo z podzemní vody a následně ho využít k výrobě ještě většího množství tepla. Tímto způsobem se vytápí dům a užitková voda.

U varianty s uložením hadic na dno vodní plochy, cirkuluje v hadicích (kolektoru) nemrznoucí směs, díky které se odebírá teplo z vody na dně jezera, řeky, rybníku atd.

V létě lze systém voda-voda použit pro chlazení interiéru domu. Nabízí se dva způsoby chlazení -aktivní a pasivní. Při aktivním chlazení se používá kompresor a přebytečné teplo se odvádí do vzduchu nebo do primárního okruhu (studna, kolektory). Při pasivním chlazení je kompresor odstavený a využívá se přirozeného toku chladné vody v primárním okruhu.

Instalace tepelného čerpadla voda-voda

Instalace tepelného čerpadla voda-voda se liší podle toho, zda budete odebírat teplo z velké vodní plochy nebo ze spodní vody. V obou případech platí, že pokud je celkový výkon tepelného čerpadla nad 20 kW, je třeba stavební povolení.

Z vodní plochy

Dno vodní plochy je třeba vyčistit od různých nečistot – větve, kameny atd. Následně dojde k položení plastových hadic (kolektoru) na dno vodní plochy, které jsou naplněny nemrznoucí směsí. Tato varianta instalace je méně nákladná a složitá. K instalaci může být nutné získat povolení od správce povodí.

Ze spodní vody

V tomto případě se většinou vyvrtají dvě studny (čerpací a vratná), přičemž hloubka studny bývá od 25 do 150 metrů, záleží na složení půdy. Studny by měli mít mezi sebou vzdálenost minimálně 10 metrů. Ještě před zahájením této instalace bude zapotřebí povolení k nakládání s podzemní vodou.

Často kladené otázky

Náklady na tepelné čerpadlo voda-voda se mohou značně lišit v závislosti na požadovaném výkonu tepelného čerpadla a také typu instalace. Přičemž uložení kolektorů je levnější, než instalace s vrtáním studny. V průměru může tepelné čerpadlo voda-voda stát od 300 000 Kč do 450 000 Kč včetně instalace.

Ano, ale pouze v případě, že bydlíte v bezprostřední blízkosti dostatečně velké vodní plochy, kam mohou být uloženy vodní kolektory. Vrtání studny je méně častý způsob instalace a proto je někdy lepší zvolit typ TČ země-voda.

Systém voda-voda je vhodný výhradně pro domy, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti velké vodní plochy (jezero, rybník atd.)

Na této stránce