Jak fungují tepelná čerpadla v zimě a v noci?

Tepelná čerpadla mohou být méně účinná v extrémně chladném počasí, protože venkovní vzduch obsahuje méně tepla, které může být absorbováno. Dnešní tepelná čerpadla fungují i při velmi nízkých teplotách, většinou do -25 °C. Kromě toho, k výrobě tepla využívají energii z obnovitelných zdrojů, což z nich dělá velmi úsporný topný systém. Ale čím to, že fungují i za mrazivého počasí? A jak se liší jejich provoz, když spíte, od toho běžného? Na to vám dáme odpověď.

Jak účinné je tepelné čerpadlo v chladném období?

Tepelné čerpadlo typu vzduch-voda obvykle vykazuje nižší účinnost v chladnějším počasí, jelikož pro získání tepla ze vzduchu spotřebovává více energie. Tento fenomén je způsoben potřebou čerpadla absorbovat dostatečné množství tepla pro udržení stálého ohřívání chladiva. V důsledku toho proces vyžaduje více energie, pokud je ve vzduchu méně tepla. Přesto má tepelné čerpadlo schopnost efektivně fungovat i při velmi nízkých teplotách, až do -25 °C.

💡 Věděli jste? Chladivo používané v tepelných čerpadlech vzduch-voda má zásadní roli ve funkci zařízení. Jeho teplota je záměrně udržována na úrovni výrazně nižší než je teplota okolního venkovního vzduchu. Díky této teplotní diferenci je chladivo schopné efektivně absorbovat teplo z okolního prostředí.

čerpadlo v zimě
Zdroj: European Commission, PHOTOVOLTAIC GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

Může dojít k zamrznutí tepelného čerpadla?

Když teploty poklesnou pod bod mrazu, může dojít k tvorbě ledu na venkovní jednotce tepelného čerpadla typu vzduch-voda. V případě, že cívky systému jsou příliš studené, aktivuje se režim odmrazování, který trvá zhruba 10 až 15 minut a pokračuje, dokud cívky nedosáhnou optimální teploty.

Ačkoliv je odmrazovací cyklus navržen tak, aby fungoval automaticky, mohou vzniknout komplikace, které zabrání jeho spuštění. V takovém případě hrozí riziko zamrznutí tepelného čerpadla.

Pro zajištění efektivního fungování tepelného čerpadla během zimních měsíců je nezbytná pravidelná péče. Naštěstí tyto systémy nevyžadují rozsáhlou údržbu, stačí jen občasná kontrola.

Několik tipů pro údržbu:

  • Pravidelně (aspoň dvakrát ročně) kontrolujte a udržujte venkovní jednotku tepelného čerpadla.
  • Měňte vzduchové filtry alespoň jednou měsíčně nebo častěji.
  • Udržujte venkovní komponenty v čistotě – zbavte je ledu, sněhu nebo jiných nečistot, jako je posekaná tráva.
  • Ujistěte se, že nic neblokuje a nezakrývá venkovní jednotku tepelného čerpadla.
Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Výhody a nevýhody používání TČ v zimě

Když shrneme funkčnost nejpoužívanějšího tepelného čerpadla vzduch-voda, zjistíme, že ho bez problému lze využívat i v zimě. Avšak, má to své výhody i nevýhody.

Výhody v zimě
Nevýhody v zimě
Funkčnost při extrémních teplotách

Tepelná čerpadla vzduch-voda mohou efektivně pracovat i při teplotách klesajících až k -25 °C, což je ideální pro chladnější zimní podmínky.

Snadná údržba

Oproti jiným topným systémům tepelná čerpadla vyžadují minimální údržbu. Pravidelná kontrola venkovní jednotky a měsíční výměna vzduchového filtru vám ušetří čas i peníze.

Efektivní odmrazování

Integrovaný odmrazovací režim automaticky zabraňuje zamrznutí zařízení, což zajišťuje jeho neustálé a efektivní fungování i v mrazivých dnech.

Snížená účinnost při nízkých teplotách

S poklesem venkovních teplot dochází i k poklesu výkonu tepelného čerpadla, což může znamenat nižší teplotu vytápění ve vašem domě.

Potřeba doplňkového zdroje tepla

V případě větší tepelné ztráty domu nebo nedostatečného výkonu čerpadla se může stát, že bude zapotřebí dalšího topného zdroje, jako je elektrický nebo plynový kotel.

Vyšší spotřeba elektřiny

Aby tepelné čerpadlo mohlo efektivně pracovat i při nízkých teplotách, vyžaduje větší množství energie, což se odráží v zvýšené spotřebě elektřiny a následně vyšších nákladech.

Jaké tepelné čerpadlo funguje nejlépe v zimě?

Pro optimální výkon tepelného čerpadla v zimních měsících je ideální zvolit model, který není výrazně ovlivněn kolísáním venkovních teplot. Tepelná čerpadla země-voda a voda-voda jsou výbornou volbou, jelikož využívají stabilní teploty podzemní vody nebo země, které jsou díky absorpci sluneční energie konstantní po celý rok. Díky tomu jsou schopna efektivně vytápět domácnosti a ohřívat vodu i v chladných zimních podmínkách, aniž by byl zapotřebí další zdroj tepla.

Přestože pořizovací cena těchto systémů je vyšší v porovnání s jinými typy tepelných čerpadel, nabízejí výrazné energetické úspory – až o 30 % nižší spotřebu elektrické energie ve srovnání s čerpadly vzduch-voda.“

Vzduch-voda
Výkon tepelného čerpadla při teplotě -15 °C. 55%
Země-voda
Výkon tepelného čerpadla při teplotě -15 °C. 91%

Mělo by se tepelné čerpadlo na noc vypínat?

Když je tepelné čerpadlo správně nastavené a účinné, nemělo by spotřebovávat nadměrné množství elektrické energie. Přesto někteří lidé zvažují vypínání tepelného čerpadla na noc za účelem úspory na nákladech za vytápění.

💡 Věděli jste? Díky mobilní aplikaci lze teplotu v interiéru regulovat odkudkoliv na světě.

Kdy vypínat? Pokud má váš dům vyšší tepelné ztráty a teplo z něj uniká rychleji, může tepelné čerpadlo v noci pracovat intenzivněji, aby udrželo požadovanou teplotu. V takových případech může být vhodné zlepšit izolaci domu, což by snížilo potřebu vytápění a umožnilo snížení chodu čerpadla v noci.

Kdy nevypínat? V dobře izolovaných domech obvykle není potřeba tepelné čerpadlo na noc vypínat. Efektivně pracuje pouze v případě potřeby, což zajišťuje programovatelný termostat. V takovém domě s nízkou tepelnou ztrátou trvá výrazné snížení teploty během noci několik hodin.

Pokud v létě využíváte tepelné čerpadlo také jako klimatizaci, může být vhodné jej ponechat v provozu i přes noc. V tomto případě je však nutné počítat s mírně vyšší spotřebou elektřiny.

Rozhodnutí o vypnutí tepelného čerpadla v noci by mělo vycházet z individuálních potřeb a specifik domu. Zvažování faktorů jako je izolace, velikost domu a klimatické podmínky pomůže určit, zda je vypnutí čerpadla v noci efektivní. Je také důležité si uvědomit, že pravidelné vypínání a zapínání může vést k většímu opotřebení čerpadla a může potenciálně zkrátit jeho životnost. Vždy je doporučeno poradit se s odborníkem, který vám pomůže optimalizovat využití tepelného čerpadla ve vaší domácnosti.

Často kladené otázky

Množství tepla, které tepelné čerpadlo vyrobí v zimě, bude záviset na velikosti a typu tepelného čerpadla, okolní teplotě a účinnosti systému. Obecně platí, že tepelná čerpadla jsou nejúčinnější v mírných klimatických podmínkách a jejich výkon se může snížit při velmi nízkých teplotách. Novější tepelná čerpadla s vysokou účinností však mohou stále poskytovat dobrý výkon v chladnějším klimatu.

Chcete-li zvýšit účinnost tepelného čerpadla v zimě, udržujte ho v dobré údržbě, izolujte dům, používejte programovatelný termostat, mějte dveře a okna zavřená a zvažte instalaci systému pro sledování tepla, aby se zabránilo zamrzání potrubí.

Tip na další článek: Kdy se vyplatí tepelné čerpadlo? >>

Na této stránce