Fakta o solárních panelech: 20 věcí, které byste měli vědět

Zelená energie získává na popularitě rychlým tempem a solární energie je jednou z nejlepších ekologických možností pro majitele domů. Solární panel je skupina elektricky propojených solárních článků, uzavřených v rámu, které přeměňují sluneční světlo na elektřinu.

Přechod na solární energii má mnoho výhod, umožňuje vám ušetřit peníze a zároveň pomáháte životnímu prostředí a může mít několik omezení spojených s polohou vašeho domu a povětrnostními podmínkami.

Pojďme se podrobněji podívat na 20 faktů o solárních panelech:

1. Koncept využití energie ze slunce není nový

První, kdo předpověděl, že by se to mohlo stát skutečností, byl Leonardo da Vinci v 15. století. První solární článek byl vyvinut v 19. století, ale jeho solární účinnost byla pouze 1 %.

2. Solární energie je zcela zdarma a obnovitelná

Jakmile budou pokryty počáteční náklady na solární panely, nebudete muset utratit ani cent za elektřinu, kterou produkují. Kromě toho snížíte svou uhlíkovou stopu používáním solární energie, protože je zcela zelená a obnovitelná.

Uživatelé solární energie ušetří ročně až 75 milionů barelů ropy a 35 milionů tun oxidu uhličitého. Navíc lze ze slunce využít obrovské množství energie: za pouhou hodinu přijme Země více energie, než by spotřebovala za celý rok (přibližně 120 terawattů).

3. Vyrobeno z materiálů bohatých na zemi.

Naprostá většina dostupných FV modulů používá jako hlavní součást křemík. To je dobré, protože je zde spousta křemíku – je to druhý nejrozšířenější prvek v zemské kůře. Křemíkové články vyrobené z jedné tuny písku vyrobí tolik elektřiny, jako spálí 500 000 tun uhlí.

Alternativně způsobily konvenční zdroje paliva řadu problémů životního prostředí a lidského zdraví, včetně emisí oxidu uhličitého vedoucích ke změně klimatu, kyselých dešťů, znečištění ovzduší, smogu, znečištění vody, rychle se zaplňujících míst na likvidaci odpadu a ničení biotopů v důsledku ropných skvrn. a nehod.

4. Existují dva typy solárních panelů

Fotovoltaické (solární PV) panely přeměňují sluneční světlo na elektřinu, zatímco solární tepelné panely ohřívají vodu absorbováním slunečního tepla a lze je použít k vytápění domů nebo bazénů.

5. Počáteční náklady

Náklady na instalaci solárních panelů nelze přeceňovat, protože i když jsou ceny vysoké, doba návratnosti je poměrně krátká díky úsporám na účtech za elektřinu a státní pomoci. Domy vybavené solárními panely se prodávají rychleji a za vyšší cenu než domy bez.

Pokrok v technologii a nárůst počtu instalací pravděpodobně sníží ceny kvůli úsporám z rozsahu a nižším nákladům na materiály. Náklady na fotovoltaiku strmě klesly a solární a větrná energie jsou nyní nejlevnějšími zdroji elektřiny ve většině světa.

6. Nízké nároky na údržbu

Po instalaci není potřeba téměř žádná údržba solárního panelu. Budete se muset pouze ujistit, že jsou čisté a ničím nezastíněné. Nakloněná střecha bude vyžadovat méně čištění, protože déšť pomáhá odstraňovat nečistoty. Solární panely mají navíc velmi dlouhou životnost. Mají standardní 25letou záruku, ale mohou vydržet až 30-40 let.

FV panely mají extrémně nízké náklady na provoz a údržbu. Pro malé systémy v domácnostech většiny lidí jsou tyto náklady zanedbatelné ve srovnání s náklady na jiné systémy obnovitelné energie a konvenční elektrárny. FV systémy obecně jednoduše nevyžadují časté kontroly nebo údržbu jakéhokoli druhu.

7. Solární panely nepotřebují k práci přímé sluneční světlo

I když je maximální účinnosti dosaženo, když svítí slunce, elektřina se stále vyrábí v zatažených dnech a v zimě. Na druhou stranu v noci nelze vyrobit elektřinu, ale tento problém může vyřešit akumulační systém. Náklady na systém ukládání solárních baterií lze splatit prodejem přebytečné energie do národní sítě a tím, že budete 100% energeticky nezávislí. Stále byste měli vzít v úvahu, že solární panely produkují elektřinu zdarma během dne, což je doba, kdy je dražší, a tím i cennější. Existuje také amorfní solární panel, který dokáže vyrábět elektřinu i pod umělým světlem.

8. Možné problémy

Před instalací solárních panelů byste měli zvážit tvar a sklon střechy a umístění samotného domu. Pro dosažení nejlepšího ročního výkonu by střecha měla směřovat na jih pod úhlem přibližně 30 stupňů. Nejedná se o přísné požadavky, protože solární panely také pracují v různých nastaveních, pokud je instalace bez stínů mezi 10:00 a 16:00. Je důležité držet panely daleko od keřů a stromů ze dvou důvodů: mohou stínit instalaci a větve a listí mohou poškrábat povrch a snížit jejich výkon.

Nadměrné vystavení větru a dešti může z dlouhodobého hlediska také zhoršit výkon, takže při hodnocení umístění je třeba zvážit ochranu před větrem. Nicméně, jak již bylo zmíněno dříve, solární panely jsou dodávány s 25letou zárukou, která zaručuje, že výkon by v tomto časovém rámci neměl být nižší než 80 %. Navíc, překvapivě, solární panely nefungují lépe v teplejším klimatu. Je to proto, že solární články využívají sluneční světlo a ne teplo a jejich účinnost se snižuje vysokými teplotami.

9. Technologie je všestranná

Solární panely lze použít na všech typech budov, silnic, mostů a dokonce i kosmických lodí a satelitů. Solární energie si razí cestu do všech aspektů života: lehké přenosné panely jsou již přítomny na solárních roletách pro vaše okna a malých zařízeních, jako jsou nabíječky telefonů.

Auta a lodě nové generace navíc přecházejí na solární. Velké prázdné plochy se stále častěji využívají k umístění solárních farem. Největší z nich se nachází v Mohavské poušti v Kalifornii a generuje 90 % komerčně vyráběné solární energie na světě.

FV systémy jsou flexibilní a mohou být navrženy pro různé aplikace a provozní požadavky a mohou být použity pro centralizovanou nebo distribuovanou výrobu energie.

10. Oprávnění

K instalaci solárních panelů v tuzemsku nebudete muset žádat o stavební povolení, pokud vaše instalace nepřečnívá více než 200 mm. Budete proto potřebovat povolení, pokud je váš systém příliš velký nebo z jiných důvodů, jako je umístění na chráněných stránkách.

11. Vysoce spolehlivé a nemají žádné pohyblivé části

I za těch nejdrsnějších podmínek si FV systémy udržují elektrickou energii. Pro srovnání, konvenční technologie často nedodávají energii v nejkritičtějších dobách.

12. Odolné a mají dlouhou životnost

FV moduly jsou velmi odolné a mají dlouhou životnost. Obecně platí, že moduly mají záruku 80 % jejich jmenovitého výkonu po dobu 20 nebo více let. Nejhorším případem je tedy očekávaný pokles výkonu o 1 % ročně.

Existuje několik studií, které ukazují, že v reálném světě dochází k ještě menší degradaci, než je tato – kolem 0,2 % až 0,5 % ročně lze očekávat, že fotovoltaické panely vydrží až třicet let nebo déle.

13. FV panely jsou zcela tiché

FV panely jsou zcela tiché, což snižuje hlukovou zátěž, pokud kompenzují generátory. To také dělá z fotovoltaiky vynikající řešení pro obytné budovy, pro balkón a jiné aplikace – jako jsou knihovny a školy, kde je ticho předností –, které jsou v současnosti napájeny dieselovým generátorem (je třeba poznamenat, že střídače produkují mírné hučení). Kromě toho, existují také přenosné solární panely, které jsou velmi flexibilní.

14. Modulární a snadno rozšiřitelný

Na rozdíl od konvenčních energetických systémů mohou být do fotovoltaických systémů přidány moduly pro zvýšení dostupné energie. Nedávná vylepšení mikro invertorů a DC optimizérů to usnadňují než kdykoli předtím.

15. FV systémy jsou bezpečné

Jelikož FV systémy nevyžadují použití hořlavých paliv, jsou při správném návrhu a instalaci velmi bezpečné.

16. Lze použít k oholení špičkových zátěží

Dostupnost solární energie se shoduje s potřebou energie pro chlazení. Horké, slunečné letní dny jsou, kdy je zatížení klimatizace (AC) vysoké a FV panely chrlí elektrickou energii, aby je napájely. Fotovoltaické systémy tak poskytují efektivní řešení energetických špiček – zejména v horkých letních měsících v oblastech, kde je poptávka po energii vysoká. To je prospěšné i pro elektrickou síť, protože snižuje konvenční tržní ceny elektřiny v důsledku snížené špičkové poptávky.

17. Funguje skvěle ve vysokých nadmořských výškách

Při využití solární energie je výkon optimalizován ve vyšších nadmořských výškách. To je velmi výhodné pro vysoké nadmořské výšky, izolované komunity, kde musí být dieselové generátory sníženy kvůli ztrátě účinnosti a výkonu.

18. FV systémy vázané na síť také pomáhají zlepšovat síť

FV může zlepšit spolehlivost sítě, což je užitečné pro elektroenergetické společnosti tím, že poskytuje regulaci napětí, dynamické řízení, průchod střídačem a lepší kvalitu energie.

Malé decentralizované elektrárny snižují možnost výpadků elektřiny, které jsou v elektrické síti často časté. Podobně podrobné studie elektrických výpadků na amerických vojenských základnách ukazují, že mikrosítě napájené PV mohou zlepšit národní bezpečnost.

19. Nabízí sníženou odpovědnost za generátory elektřiny

Mnoho tradičních zdrojů moci má značné externality a narůstá počet probíhajících soudních sporů o odškodnění obětí těchto externalit. Fotovoltaika tak snižuje budoucí náklady na zmírňování dopadů fosilních paliv, jako je uhlí a jaderné technologie, na životní prostředí.

20. Posiluje tvorbu místních pracovních míst

Fotovoltaika také zvyšuje daňové příjmy spojené s vytvářením místních pracovních míst, které jsou u solární energie vyšší než u konvenční výroby elektřiny. Solární energie vytváří více pracovních míst a lépe placená místa než zaměstnání související s fosilními palivy.

Tip na další článek: Vyplatí se solární panely? >>

Na této stránce