Porovnání: Monokrystalický a polykrystalický solární panel

Monokrystalické i polykrystalické panely se používají ve fotovoltaickém systému pro zachycení slunečního záření a jeho následné přeměně na elektrickou energii. Ale jaký je mezi nimi rozdíl? Který je výkonnější a kolik stojí? Připravili jsme kompletní souhrn, ve kterém porovnáme oba tyto typy solárních panelů a napovíme, který vybrat pro váš projekt.

Jaký je mezi nimi rozdíl?

V rámci fotovoltaického systému oba tyto panely plní stejnou funkci, nicméně, zásadní rozdíl je v energii potřebné k jejich výrobě a tím pádem je mírně odlišná i uhlíková stopa, která vzniká při jejich výrobě. 

Mono i poly solární panely jsou tvořeny krystaly křemíku, avšak k výrobě monokrystalického ingotu (kovový polotovar určený na další zpracování) je zapotřebí daleko více křemíku než k vytvoření polykrystalického ingotu.

Křemík se pro výrobu solárních panelů používá proto, že je ho velký dostatek a zároveň je velmi odolný. Většina výrobců solárních panelů vyrábí monokrystalické i polykrystalické panely, i když technologie polykrystalických článků je v průběhu posledních let na výrazném ústupu.

Z pohledu běžného uživatele fotovoltaického systému bude zásadní rozdíl zejména v jeho pořizovací cenně, účinnosti dle světelných podmínek a ročním období nebo estetice. Jako rozdíl může být také ve velikosti střechy, pro kterou jsou jednotlivé panely vhodnější.

Co se týče údržby, ta je stejná pro oba tyto typy fotovoltaických panelů a je obzvláště snadná, protože solární panely jsou instalovány pod úhlem a díky tomu se většinou samy zbavují nečistot. Délka životnosti je téměř stejná (kolem 25 až 30 let), ale u monokrystalických panelů je o něco málo delší, řádově jen několik let.

Monokrystalický solární panel

Monokrystalické solární panely jsou považovány za špičkové řešení v oblasti fotovoltaických systémů a to především díky jeho vyšší účinnosti a elegantnější estetice. Tyto panely se na první pohled vyznačují černou barvou.

Výrobní proces je delší, dražší a složitější. Při výrobě monokrystalického článku se používá čistý křemík, který je extrahovaný z křemenného písku. Křemík se následně zpracovává na tyče a řeže na destičky. Z těchto destiček se vyrábějí fotovoltaické články, ze kterých se skládá solární panel. A jsou to právě fotovoltaické články, které absorbují sluneční záření a umožňují přeměnu solární energie na elektrickou.

Monokrystalycký panel

Vlastnosti monokrystalického solárního panelu

Hlavní výhodou monokrystalického solárního panelu je obzvláště vysoká účinnost při optimálních světelných podmínkách. Jejich účinnost se odhaduje na 16 až 24 %. Nicméně, vysoký výkon panelu je podmíněn chladnějším počasím, protože tento typ solárního panelu výrazně citlivý na výši venkovní teploty. 

Nejlépe fungují do teploty 25 °C, s každým dalším stupněm jejich účinnost klesá. Hodí se proto do oblastí s nižší teplotou, nebo pro provoz v chladném či zimním období.

💡 Věděli jste? Účinnost solárního panelů znamená, kolik % elektřiny je schopen solární panel vyrobit z dopadajícího slunečního záření, zbytek energie se mění na teplo. Při optimálních světelných podmínkách (když slunce svítí) dopadá v Česku na jeden m2 zhruba 1 kW energie.

Vyšší výkon znamená také vyšší cenu, zato je vhodný především pro projekty, kdy je cílem maximalizovat výkon. Může se hodit: 

Solární sestava pro karavany a kempování >>

Polykrystalický solární panel

Jak již samotný název napovídá, fotovoltaické články u tohoto typu panelu jsou tvořeny hned několika krystaly křemíku. Díky svému složení (množství křemíkových krystalů) tak hlediska designu polykrystalické solární panely vytvářejí mírný mozaikový efekt a zpravidla mají modrou barvu ve světlých i tmavých odstínech.

Polykrystalický solární panel

Vlastnosti polykrystalického solárního panelu

Polykrystalické solární panely mají nižší výkon, oproti monokrystalickým. Jejich účinnost se odhaduje na 13 až 18 % a pro dobrou produkci elektřiny vyžadují vyšší venkovní teplotu. Jsou tedy vhodné zejména do horských oblastí, zemí s vyšší průměrnou teplotou nebo pro provoz v letním období.

Díky levnějšímu a méně složitému výrobnímu procesu mají nižší uhlíkovou stopu a zároveň i cenu. Doporučujeme:

Solární panely na chatu >>

Jaká je cena mono a poly solárního panelu

Vlivem rozdílu v náročnosti výroby těchto panelů se dříve rozdíl v ceně pohyboval mezi 20 až 25 %. Ale tento rozdíl je v současné době výrazně menší, především díky moderním technologiím, které vyrovnávají rozdíly ve složitosti výroby mezi mono a poly solárními panely.

Pro porovnání si můžeme uvést, že současný trh nabízí například:

Monokrystalické panely s výkonem 380 Wp za cenu kolem 4 500 Kč. Oproti tomu polykrystalické panely s výkonem 285 Wp přibližně za cenu 3 500 Kč. 

Vezme-li v úvahu tyto parametry a vypočítáme cenu za 1 Wp, pak je cena kolem 11 až 12 Kč u obou těchto panelů. Cena je tedy téměř totožná.

Je lepší monokrystalický nebo polykrystalický?

Jednoznačně nemůžeme říci, jestli je lepší monokrystalický nebo polykrystalický solární panel. Rozhodnutí závisí vždy především na preferencích majitele a typu projektu. Ale obecně můžeme říci, že pokud se jedná o fotovoltaickou elektrárnu do výkonu 1 kW, která bude využívána celoročně, nemá příliš velký rozdíl řešit rozdíly mezi těmito panely.

Při rozhodování je důležité brát v potaz zejména požadovanou velikost (výkon) FVE a roční období, kdy bude využívána. 

Jestliže bude FVE určena pro chatu, kde býváte především v létě, budou nejvhodnější volbou polykrystalické panely. Zatímco monokrystalické panely se hodí tam, kde je cílem vyrábět elektřinu převážně v zimě či chladnějším období.

Svou roli může hrát také velikost dostupné plochy pro panely. Nemáte tolik volného místa pro panely? Pak je vhodné zvolit solární panely s vyšším výkonem (monokrystalické), protože jich nebudete potřebovat tolik. S výběrem poradí náš další článek:

Výběr solárního panelu >>

Často kladené otázky

Zpravidla vyššího výkonu dosahují monokrystalické panely, jejichž účinnost dosahuje 16 až 24 %. Ale! Rozhodující bude období, ve kterém budete chtít elektřinu vyrobenou FVE využívat. Pro chladnější provoz je vhodnější mono krystal, naopak pro slunné a teplejší roční období je lepší poly krystal.

Dnešní moderní technologie, které se využívají při výrobě mono a poly solárních panelů, snížili rozdíl v ceně na minimum. Rozdíl v pořizovací ceně je tedy minimální.

Vzhledem k tomu, že polykrystalický panel je vhodný pro teplejší měsíce a monokrystalický naopak pro ty chladné či zimní je rozdíl minimální. Rozhodující bude požadovaný výkon fotovoltaické elektrárny a dostupná plocha pro solární panely. 

Na této stránce