Amorfní solární panely

Amorfní solární panely jsou levnější než jiné typy fotovoltaických panelů, ale za to jsou méně účinné a mají kratší životnost. Lépe zachycují světlo během zamračených dnů a jsou schopny produkovat elektřinu pod umělým světlem. Kolik stojí? Pro koho jsou vhodné? S tím vám poradí následující řádky.

Co jsou amorfní solární panely?

Amorfní panely jsou lehké a flexibilní fotovoltaické panely, často označovány jako tenkovrstvé a patří k nejlevnějším typům fotovoltaických panelů na trhu. Nicméně, nižší cena má vliv na jejich životnost a výši produkce. Ale v porovnání s některými typy solárních panelů má lepší produkci, když je zataženo a zároveň jsou schopny vyrábět elektřinu i pod umělým světlem.

Výroba amorfních solárních panelů je energeticky méně náročná než výroba monokrystalických a polykrystalických panelů. Skládá se z tenké vrstvy amorfního křemíku na skle či plastu, přičemž se používá pouze 1 % množství křemíku potřebného k výrobě běžného solárního panelu a nevyžaduje žádný proces čištění. Tato technologie je známá jako „tenká vrstva“.

Amorfní technologie se hojně používá také v kalkulačkách, hodinkách a dalších elektronických přístrojích.

📈 Statistika říká: Amorfní solární panely tvoří kolem 10 % trhu s fotovoltaickými panely.

Jaká je cena amorfních panelů?

Cena amorfního solárního panelu je primárně závislá na jeho výkonu, přičemž průměrná cena se pohybuje okolo 20 Kč/Wp. Nejběžnějšími amorfními panely na trhu jsou ty s výkonem přibližně 175 Wp, což znamená, že cena za panel tohoto typu se obvykle pohybuje kolem 3 500 Kč.

Dejme tomu, že přemýšlíte o pořízení fotovoltaické elektrárny o výkonu 2 kWp, která bude složena pouze z amorfních solárních panelů. Pro dosažení požadovaného výkonu budete potřebovat asi 12 panelů o výkonu 175Wp/panel.

  • Cena 12 amorfních panelů s celkovým výkonem 2,1 kWp bude kolem 42 000 Kč.

Pokud amorfní solární panely pořizujete v rámci nové fotovoltaické elektrárny, můžete čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám ve výši od 40 000 do 200 000 Kč, stejně jako u jiných typů panelů. Jak si zažádat o dotaci? To zjistíte v našem článků o dotacích na FVE.

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Účinnost amorfních panelů

Amorfní solární panely mají nižší účinnost v porovnání s krystalickými panely. Zatímco účinnost amorfních panelů se pohybuje mezi 7 a 11 %, monokrystalické panely dosahují účinnosti 16 až 24 %. To znamená, že pro fotovoltaickou elektrárnu s výkonem 1 kWp by bylo třeba přibližně 8 m² plochy pro krystalické panely, ale pro amorfní panely by byla potřeba plocha dvakrát větší, tedy 16 m².

Jak amorfní panely pracují? Jsou tvořeny amorfními křemíkovými fotovoltaickými články, které zachytávají sluneční světlo a přeměňují jej na stejnosměrný elektrický proud (DC). Tento proud pak prochází solárním střídačem, který jej mění na střídavý proud (AC), využitelný pro běžné domácí spotřebiče a další aplikace.

Výhody a nevýhody amorfních panelů

Výhody
Nevýhody
Levnější než jiné typy panelů

Amorfní solární panely jsou nejlevnější typ panelů na trhu. Což je způsobeno tím, že jejich výrobní proces není tolik náročný, jako je tomu u krystalických solárních panelů.

Zachycení světla i zamračených dnech

Tento typ panelů dokáže lépe zachytit světlo při zhoršených světelných podmínkách. Například, když je oblačno nebo, když je panel zastíněn. Zároveň jsou schopny vyrábět elektřinu pod umělým světlem, čehož se hojně využívá třeba u hodinek, kalkulaček a jiných elektrických přístrojích.

Rychlá a snadná instalace

Instalace těchto solárních panelů je často mnohem jednoduší, než je tomu u jiných typů. Přesto se nedoporučuje instalovat panel svépomocí a je vhodné přenechat práci na odborníkovi. Tyto panely jsou tenké a ohebné, což usnadňuje také manipulaci

Nejméně výkonný solární panel na trhu

Tyto panely dosahují účinnosti přibližně kolem 7 až 11 %, což je o polovinu méně, nežli je tomu u monokrystalických nebo polykrystalických solárních panelů. Pro dosažení požadovaného výkonu tak budete potřebovat i dvojnásobně velkou dostupnou plochu, oproti krystalickým panelům.

Nízká životnost

Jednodušší výrobní proces má vliv také na kvalitu tohoto panelu, jeho životnost je o několik let nižší, v porovnání s krystalickými solárními panely.

Pro koho jsou vhodné amorfní panely?

Tento typ panelů se využívá především v oblastech s nízkým slunečním zářením nebo v oblastech s velkým kolísáním teplot. Jelikož amorfní panely jsou schopny lépe zachytit sluneční světlo za zhoršených světelných podmínek (oblačno, stín). Jsou tedy ideální pro střechy, kde musí být panely orientovány směrem na východ nebo západ.

Jsou poměrně užitečné také pro napájení zařízení, které pracující s napětím 12 V, díky čemuž jsou účinnější v systémech s vlastní spotřebou – ostrovní systémy.

Pokud se však nebojíte vyšší počáteční investice a chcete vytěžit maximum ze své fotovoltaické elektrárny, doporučujeme krystalické solární panely. Zjistěte více o správném výběru solárních panelů.

Často kladené otázky

Obecně řečeno, krystalické panely mají delší životnost, vyšší účinnost a jsou tedy i dražší. Oproti tomu amorfní panely jsou nejlevnějším typem solárního panelu na trhu, který je schopný produkovat elektřinu pod umělým světlem a zároveň lépe zachycuje světlo při zhoršených světelných podmínkách. Který solární panel je pro vás ten lepší, bude dáno především tím, v jaké oblasti žijete, jak výkonné panely potřebujete a jakým směrem je orientována vaše střecha.

Samozřejmě, na amorfní solární panely můžete čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám, stejně jako na jiné typy solárních panelů. Avšak získání dotace je podmíněno tím, že amorfní panely musíte pořizovat v rámci nové fotovoltaické elektrárny.

Nelze říci, který amorfní panel bude pro vás ten nejlepší, protože toto rozhodnutí ovlivňuje několik faktorů. Nejčastěji se prodávají amorfní panely o výkonu kolem 175 Wp. Obecně se cena za 1 Wp (u amorfních panelů) pohybuje kolem 20 Kč. Za takový panel tedy zaplatíte kolem 3 5000 Kč.

Na této stránce