Kotvení fotovoltaických panelů na šikmou a plochou střechu

Správně zvolený způsob kotvení fotovoltaických panelů na střechu je zásadní pro to, aby panely byly schopné odolávat povětrnostním a jiným nepříznivým vlivům a mohli tak plnit svůj účel. Jak se liší montážní systém pro šikmé a ploché střechy? A který výrobce je nejlepší? Níže vám poskytneme několik rad, které vám usnadní výběr.

Než začnete s instalací solárních panelů na střechu

Při plánování instalace solárních panelů na střechu je zásadní zohlednit několik klíčových faktorů. Je třeba vzít v potaz stáří a aktuální stav střechy, lokální povětrnostní podmínky, sklon střechy a možné zastínění.

U fotovoltaických systémů instalovaných na komerčních budovách je důležité pečlivě posoudit kondici střechy, její konstrukční odolnost a dostupnost zařízení, aby byly splněny všechny bezpečnostní standardy, včetně požární a životní bezpečnosti.

Pokud uvažujete o instalaci solárních panelů na střeše, existují dvě běžné metody uchycení montážních systémů, které je možné využít:

Překrytí střechy fotovoltaickými panely

Nejběžnějším a preferovaným způsobem instalace solárních panelů na střechu je kotvení s překrytím střechy panely. Tato metoda je oblíbená díky své relativně jednoduché a rychlé instalaci, která je zároveň ekonomicky výhodná. Tyto výhody činí tento typ instalace nejpoužívanějším.

Instalace probíhá pomocí střešních háků a kolejnic, na které se pak upevňují samotné solární panely. Velkou výhodou tohoto způsobu je, že mezi panelem a střešní krytinou vzniká prostor, který umožňuje snadnou údržbu a podporuje samočistící proces panelů.

Tento způsob instalace je vhodný zejména pro šikmé střechy, které jsou v dobrém stavu, kde jsou solární panely upevněny přímo do střešní krytiny pomocí speciálních držáků.

Kotvení fotovoltaických panelů do střechy

Alternativním řešením pro instalaci fotovoltaických panelů je jejich kotvení přímo do střechy, kde panely nahrazují část původní střešní krytiny. Tato metoda je preferovaná zvláště z estetických důvodů, neboť panely jsou méně nápadné a harmonicky splynou se střešní krytinou.

Ačkoli je tato forma integrace do střechy méně nápadná, její instalace je složitější a zahrnuje zvýšené riziko poškození střechy. Mohou vzniknout problémy jako zatékání nebo poškození střešní konstrukce. Je nezbytné zajistit, aby střecha zůstala vodotěsná, zejména v místě, kde dochází ke spojení různých materiálů. Naproti tomu při překryvné instalaci fotovoltaických panelů nedochází k žádným stavebním úpravám, protože panely pouze pokrývají střešní krytinu.

Příkladem této techniky jsou solární dlaždice, o kterých se můžete dočíst více v našem článku o různých typech solárních panelů.

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Solární montážní systém pro šikmou střechu

„Při instalaci fotovoltaických panelů můžeme využít několik různých metod kotvení. Tyto metody se liší v závislosti na typu střešní krytiny, jako jsou tašky, břidlice, ocelové nebo plechové střechy. Jak již bylo uvedeno, existují dvě hlavní kategorie kotvení: integrované kotvení, kdy jsou panely přímo součástí střechy nebo konstrukce, a překryvné kotvení, kde panely překrývají existující střešní krytinu.

Instalace solárních panelů na střechu s taškami nebo břidlicí

Při montáži fotovoltaického systému na střechu se nejprve instalují kovové háky, které jsou upevněny přímo do střešních krokví. Krokvě jsou nosné prvky, které podpírají střešní latě, na nichž je pak upevněna střešní krytina. V některých případech může být nutné odstranit nebo vyměnit některé střešní tašky, aby bylo možné háky správně upevnit. K těmto hákům jsou poté připojeny svislé lišty, na které se pomocí svorek nebo držáků montují samotné solární panely. Pro zajištění maximální ochrany proti vodě se kolem háků aplikuje vodotěsné těsnění.

Důležité komponenty montážního systému

Střešní háky: Tyto důležité komponenty jsou upevněny přímo v krokvích a slouží k ukotvení celého montážního systému. Kolem háků je umístěn plastový nebo kovový plech, který zabraňuje pronikání vody do vyvrtaných otvorů.

Kolejnice: Po instalaci střešních háků se k nim připevní kolejnice, obvykle pomocí šroubů. Tyto kolejnice tvoří základní kostru pro upevnění solárních panelů a jsou oblíbené kvůli možnosti jednoduchého nastavení polohy. Existují také montážní systémy, které nepoužívají kolejnice.

Držáky: Toto jsou upevňovací prvky, které slouží k fixaci solárního panelu na kolejnici.

Celková cena montážní sady pro jeden solární panel se obvykle pohybuje kolem 2 000 Kč.

Instalace solárních panelů na plechovou střechu

Instalační proces solárních panelů na plechové střechy se v mnohém podobá instalaci na střechách s taškami nebo břidlicí. Klíčový rozdíl spočívá v způsobu upevnění kolejnic. Pro vlnité plechové střechy se používá speciální typ podpěry (držáku), který je navržen speciálně pro tento typ střešní krytiny. Tento držák přesně kopíruje profil (vlny) střechy a je upevněn pomocí kombinovaných šroubů nebo vrutů s gumovým těsněním, aby bylo zajištěno pevné a vodotěsné spojení.

Solární montážní systém pro rovnou střechu

Komerční a průmyslové solární instalace se často realizují na rozsáhlých plochých střechách, typických pro obchodní centra, firemní budovy nebo skladové haly. Tyto střechy mívají lehký sklon, obvykle mezi 3 až 4 %. Montážní systémy pro solární panely na plochých střechách se běžně instalují jako zátěžové konstrukce, což je metoda vhodná i pro ploché střechy běžných domů.

Základem tohoto systému jsou zátěžové nebo svařované podpěry, na které jsou připevněny solární panely. Stabilitu celého systému zajišťují betonové bloky, které svou hmotností udržují panely na místě.

Hlavní výhodou zátěžového systému je flexibilita v naklánění a orientaci panelů, což umožňuje optimalizovat produkci elektřiny podle aktuálních potřeb a podmínek.

Rámy pro ploché střechy

Při instalaci solárních panelů na ploché střechy se často využívají svařované trojúhelníkové kovové rámy. Tyto hliníkové rámy poskytují stabilní a pevné ukotvení pro solární panely. Po umístění na střechu se rámy zatíží a solární panely se pak montují přímo na tyto rámy.

Cena těchto trojúhelníkových rámců se liší podle kvality materiálu a konstrukce. Levnější varianty stojí v rozmezí od 600 do 1 000 Kč, zatímco vyšší kvalita nosných rámců pro plochou střechu může dosáhnout ceny kolem 3 500 Kč.

Konzole se zátěží

Konzole jsou vysoce kvalitní a cenově dostupné nosné konstrukce, umožňující instalaci solárních panelů na plochých střechách nebo přímo na zemi. Jsou vyrobeny z dlouhodobě odolného a bezúdržbového plastového (polymerového) materiálu. Instalace těchto konzol je snadná a zajišťují efektivní proudění vzduchu pro chlazení panelů. Pro zajištění stability jsou tyto žlaby obvykle naplněny zeminou, cihlami nebo štěrkem.

Množství potřebné zátěže závisí na výšce a poloze objektu, stejně jako na typu konkrétního solárního modulu. Solární panely jsou pak připevněny přímo ke konzolám pomocí montážních otvorů na jejich zadní straně.

Tento montážní systém je ideální pro většinu solárních panelů a je považován za nejjednodušší řešení pro ploché střechy. Konzole s zátěží představují flexibilní řešení pro umístění solárních panelů. Více informací o optimálním umístění solárních panelů najdete v našem článku.

Cena za jednu konzoly se obvykle pohybuje kolem 2 500 Kč.

Jaká je cena za montáž fve na střechu?

Pokud se zaměříme pouze na cenu samotné montáže, náklady na instalaci fotovoltaických panelů se odvíjí od jejich celkové plochy vyjádřené v metrech čtverečních. Za instalaci každého metru čtverečního panelů zaplatíte od 3 000 do 5 000 Kč. V této ceně je zahrnuta jak práce instalatéra, tak i cena potřebného montážního materiálu. Pro více informací o konkrétních cenách jednotlivých komponent fotovoltaických systémů se podívejte na náš článek věnovaný ceně fotovoltaiky pro rodinné domy.

Orientační cena za montáž dle plochy fotovoltaických panelů
Výkon fotovoltaických panelůOdhadovaná plocha panelůCena za montáž (3 000/m²)
3kW19.2 m²57 600 Kč
4kW25.6 m²76 800 Kč
5kW32.0 m²96 000 Kč
6kW38.4 m²115 200 Kč

Jak vybrat solární montážní systém?

Před výběrem správného/vhodného montážního systému pro vaše fotovoltaické panely, byste měli zvážit několik faktorů. Zde jsou některé z nich:

1. Estetika

Fotovoltaické panely zakrývají montážní systém, ale některé součásti mohou být stále viditelné. Některé systémy mají viditelné držáky a lišty, které se objevují na okrajích fv panelů.

Pokud vás zajímá vzhled vašeho fotovoltaického systému, je dobré se předem zeptat odborníka z montážní firmy, jaké komponenty budou viditelné a jak bude fv systém na střeše vypadat po dokončení. Některé z firem vám dokonce mohou ukázat grafické návrhy nebo fotografie předchozích instalací. Pokud předem víte, jak celý fv systém ve finále vypadá, bude pro vás snazší se rozhodnout, který montážní systém použít.

2. Ochrana před poškozením střechy

Správně nainstalované fotovoltaické panely nezpůsobí žádné poškození střechy. Přestože většina montážních systémů nepoškozuje střechu a nezpůsobuje zatékání, jiné – integrované do budovy, představují větší riziko a vyžadují od montážní firmy větší zručnost. 

Montéři fotovoltaického systému integrovaného do budovy musí vyvrtat otvory do střešní konstrukce, aby mohli upevnit montážní systém. Pomocí těsnicích materiálů pak pomáhají eliminovat netěsnosti tím, že odvádějí vodu z místa průniku. Pokud je vaše střecha v dobrém stavu a spolupracujete s profesionálem, je pravděpodobné, že do vaši střechy nebude zatékat.

Ujistěte se, že montér fotovoltaických systémů používá správné komponenty, aby byla zajištěna optimální ochrana. Při hledání nejlepšího montážního systému se můžete poradit s vámi vybranou montážní firmou a zeptat se, zda mají dostatek zkušeností s jeho instalací.

3. Jak náročná bude instalace

Přestože základy instalace montážních systémů jsou téměř podobné, existují faktory, které mohou instalaci ztížit a prodloužit. 

Některé montážní systémy obsahují těžké součásti a skládají se z mnoha dílů. Proto je instalace těchto montážních systémů časově velmi náročná. To stejné platí pro případné opravy či údržbu. Kromě výše zmíněného, složité montážní systémy vás vyjdou dráž. Právě z těchto důvodů je ideální dát na radu a doporučení odborníka z montážní firmy.

4. Způsob upevnění a zabezpečení elektroinstalace

Způsob upevnění, zajištění a ochrany elektrické instalace fotovoltaických panelů je velmi důležitý. Správné vedení kabelů je ideální nejen z estetických důvodů, ale také pro účely údržby a bezproblémového provozu. Pokud není kabeláž správně upevněna a umístěna, může dojít k poškození izolace kabelů, což zapříčiní poruchu elektroinstalace a nefunkčnost fotovoltaických panelů.

Správné vedení kabelů k fotovoltaickým panelům určuje životnost a náklady na údržbu vaší solární elektrárny. Díky správně vybranému montážnímu systému a odborné práci proškolených pracovníků montážní firmy jsou tyto kabely umístěny na bezpečném místě a nejsou vidět.

5. Dimenzování rámu pro fotovoltaické panely

Fotovoltaické panely nepředstavují žádnou extrémní zátěž pro střechu, ale přesto běžně váží kolem 15 kg na metr čtvereční. Takže při větším celkovém počtu a ploše panelů je potřeba počítat se zvýšenou zátěží střechy vašeho domu. Před instalací systému je tedy dobré se ujistit, že vaše střecha unese vyšší hmotnost. V naprosté většině případů (až v 90 %) se fotovoltaické panely instalují na střechy, které nevyžadují žádnou další konstrukční podporu.

Aby se předešlo tomu, že by fotovoltaické panely byly instalovány na jedné ze střech, které neunesou vyšší hmotnost FV instalace, je potřeba posoudit stav vaší střechy. V případě potřeby lze provést konstrukční zesílení.

Po dokončení instalace solárních panelů je důležité věnovat pozornost také jejich ochraně před bleskem a přepětím.

Jaké jsou nejlepší značky montážních systémů?

Na trhu se objevuje hned několik výrobců solárních montážních systémů a dalšího příslušenství pro instalaci fotovoltaických panelů. Níže si uvedeme některé z nich:

K2 System, Renusol a Aerocompact jsou předními výrobci vysoce kvalitních montážních systémů a komponentů pro upevnění solárních panelů na šikmou či plochu střechu.

Firma KBE Elektrotechnik, patří mezi uznávané výrobce solárních a speciálních kabelů.

Švýcarský výrobce Stäubli vyrábí a dodává kvalitní konektory nejen pro fotovoltaické systémy.

Často kladené otázky

Pro instalaci solárních panelů na šikmou střechu se používá především montážní sada, která obsahuje střešní háky, kolejnice a držáky. Solární panely jsou upevněny v krokvích, zatímco pro ploché střechy se používá rám nebo konzole se zátěží. Jako zátěž poslouží například zemina nebo štěrk.

Montážní firmy, které instalují fotovoltaické panely používají nejčastěji komponenty značky K2 Systém, která patří mezi přední výrobce solárních montážích systému.

Na této stránce