Údržba fotovoltaických panelů

Pravidelnou údržba solárních panelů je důležitá pro zachování správné funkčnosti celé fotovoltaické elektrárny, zejména zachování její účinnosti. Některé úkony údržby lze zvládnout své pomocí, a některé je lepší nechat na odborníkovi. Kolik stojí služby odborníka? A jak často čistit solární panely? Připravili jsme kompletní návod, který vám usnadní údržbu.

Proč je důležitá pravidelná údržba?

Pravidelná údržba solárních panelů je důležitá kvůli zachování požadované účinnosti. I když jsou solární panely navrženy tak, aby během dešťových srážek docházelo k samočištění, postupem času jsou panely znečišťovány usazováním různých nečistot (prach, pyly aj.), které se mohou přilepit na sklo panelu. Vlivem znečištění panel absorbuje méně slunečního světla, což může zapříčinit nižší produkci elektřiny o 10 až 15 %.

Musíme zmínit také údržbu elektrických součástí, jako jsou konektory. Je vhodné pravidelně kontrolovat také izolaci kabeláže. Závady na elektroinstalaci FVE mohou negativně ovlivnit funkčnost celé fotovoltaické elektrárny nebo jednotlivých součástí.

Musíme zmínit také umístění panelů nebo montážní systém, který drží vaše panely na střeše. Tyto dva faktory mohou ovlivnit to, k jak velkému znečištění dochází.

Co znečišťuje solární panely?

Nečistoty, které ucpávají vaše panely, mohou pocházet z různých zdrojů: znečištění, prach, pyl, listí, ptačí trus nebo písek.

  • Ve městě je vzduch nasycen jemnými částicemi a oxidem uhličitým (CO2), které se usazují na solárních panelech. 
  • V zemědělských oblastech je zdrojem nečistot především prach. Během sklizně se tvoří mraky a padají na solární panely.

Údržba svépomocí nebo ji nechat na odborníkovi?

Pravidelná údržba solárních panelů by měla být samozřejmostí pro každého provozovatele fotovoltaické elektrárny. Čištění panelů můžete provádět svépomocí, ale servisní úkony panelů je vhodné nechat na odborníkovi. FVE je elektrickým zařízením a jako takové musí dle normy ČSN 33 1500 procházet pravidelnou revizí.

Norma ČSN 33 1500 je základní norma pro provádění revizí elektrických zařízení ve smyslu normy ČSN 33 0010 ed. 2 a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. Norma platí pro všechna elektrická zařízení, která mohou ohrozit lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí

Jak často provádět údržbu?

Již během instalace vaší fotovoltaiky vám technici z montážní firmy dají rady, jak celý fotovoltaický systém vizuálně kontrolovat a na co si dát pozor. Odborná prohlídka proškoleným technikem je doporučována aspoň každé dva roky. Ale pokud chcete zachovat co nejvyšší možnou účinnost po co nejdelší dobu, ideální interval servisu je jednou ročně.

Dalším důležitým úkonem je mytí solárních panelů, které zvládnete svépomocí. Jednoduše řečeno, solární panely se doporučuje omývat vždy, když je třeba. Pokud bydlíte v oblasti, kde je zvýšená prašnost nebo výskyt pylu, bude potřeba věnovat údržbě mnohem více času. V zimním období je zapotřebí čistit solární panely vždy, když zapadnou sněhem.

💡 Tip experta: Solární panely je ideální čistit na jaře, aby se odstranily stopy po zimě a pyly. Důkladné čištění by mělo proběhnout také na podzim, kdy je potřeba zbavit se spadaného listí.

Kolik stojí údržba solárních panelů?

Cena servisní prohlídky se odvíjí od velikosti (výkonu)  fotovoltaické elektrárny, protože čím výkonnější systém, tím více panelů. U FVE s výkonem do 5 kWp se cena běžné kontroly pohybuje kolem 2 900 Kč. Některé firmy se specializují také na mytí solárních panelů. Cena za mytí panelů bývá od 25 do 35 Kč/m2.

Jak čistit solární panely

Nejprve je nutno podotknout, že pokud je vaše střecha nezabezpečená a nebo obtížně přístupná, bude lepší nechat mytí solárních panelů na profesionálech, kteří využijí třeba plošinu. Jestliže jsou panely snadno přístupné, může se vám hodit několik následujících rad:

1. Na co si dát při čištění pozor?

K čištění solárních panelů nikdy nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky nebo brusivo. Jejich použití by zapříčinilo nenávratné poškození panelů. Vyhněte se také drátěnce a jiným houbám s tvrdým povrchem. Zkrátka vyhněte všemu, co by mohlo poškodit sklo panelu nebo narušit jeho strukturu.

Je důležité na panely nešlapat a příliš na ně netlačit. Mohli byste oslabit jejich strukturu, vytvořit mikrotrhliny ve fotovoltaických článcích nebo je poškodit. Solární panely jsou citlivé na tepelné šoky, takže používejte vodu, která není ani příliš horká, ani příliš studená.

✏️ Zapamatujte si: Před čištěním solárních panelů byste měli vizuálně zkontrolovat kabeláž a konektory. Voda nesmí přijít do kontaktu s poškozenou izolací, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. Při zjištění závady zavolejte odborníka, který se postará o opravu/servis.

2. Co budete potřebovat?

Při čištění solárních panelů se vám může hodit:

  • Smeták s jemnými štětinami
  • Mop, jemná houba nebo čistý hadřík
  • Čistá voda, ideálně demineralizovaná
  • Speciální čistící prostředky (určené pro solární panely)
  • Stěrka na vodu
  • Vysavač nebo foukač listí

Je také dobré čistit solární panely spolu s někým dalším, protože kdyby došlo k úrazu, může vám další osoba přivolat potřebnou pomoc.

Co když dojde k poškození panelu?

Dojde-li k poškození solárního panelu, nabízí se několik způsobů jak tu nepříjemnou situaci vyřešit. První možnost je výměna panelu, kdy musíte pořídit zcela nový panel a nechat jej odborně nainstalovat. Ale některé firmy nabízí renovace, opravy solárních panelů. Samozřejmě vždy záleží na typu a rozsahu poškození. Opravy lze provést na místě a bez nutnosti demontáže solárního panelu. Cena takové služby se pohybuje kolem 800 Kč/panel.

I když jsou solární panely konstruovány tak, aby odolaly krupobití a jiným nepříznivým vlivům počasí, přesto může dojít k jejich poškození. Na takové situace je vhodné myslet ještě před tím, než k nim dojde. Obecně je doporučováno, aby si každý provozovatel nechal svou fotovoltaiku pojistit, což lze udělat například v rámci pojištění nemovitosti. Taková pojistka se obvykle vztahuje na živelné pohromy, vandalství nebo krádež.

Často kladené otázky

Solární panely byste měli čistit zejména kvůli zachování správné funkčnosti celého fotovoltaického systému. Pravidelná údržba vám zajistí nejen delší životnost, ale také stálou produkci elektřiny.

Solární panely byste měli vyčistit od listí, pylů a dalších nečistot aspoň dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Přičemž každý 1 až 2 roky byste měli zavolat technika, který zkontroluje celý fotovoltaický systém.

Obecně by jste se měli vyhnout všech chemickým přípravkům, především abrazivním čisticím prostředkům, protože mohou zapříčinit nenávratné poškození solárního panelu. Nicméně, prodávají se speciální čistící přípravky, které jsou přímo určené pro mytí FV panelů.

Na této stránce