Údržba fotovoltaických panelů

Pravidelnou údržba solárních panelů je důležitá pro zachování správné funkčnosti celé fotovoltaické elektrárny, zejména zachování její účinnosti. Některé úkony údržby lze zvládnout své pomocí, a některé je lepší nechat na odborníkovi. Kolik stojí služby odborníka? A jak často čistit solární panely? Připravili jsme kompletní návod, který vám usnadní údržbu.

Proč je důležitá pravidelná údržba?

Pravidelná údržba solárních panelů je klíčová pro udržení jejich optimální účinnosti. Ačkoliv jsou solární panely navrženy pro samočištění během dešťových srážek, s časem dochází k jejich znečištění různými nečistotami, jako je prach nebo pyl, které se mohou přilepit na skleněný povrch panelů. Toto znečištění snižuje schopnost panelu absorbovat sluneční světlo, což může vést k poklesu produkce elektřiny až o 10 až 15 %.

Je také nutné se věnovat údržbě elektrických součástí, jako jsou konektory, a pravidelně kontrolovat izolaci kabelů. Jakékoliv problémy s elektroinstalací fotovoltaické elektrárny mohou mít negativní vliv na její funkčnost.

Dále je třeba vzít v úvahu umístění panelů a montážní systém, který je drží na střeše. Tyto faktory mohou ovlivňovat míru znečištění panelů a tím i potřebu jejich údržby. Optimální umístění a kvalitní montážní systém mohou přispět k lepšímu čištění a snížit potřebu časté údržby.

Co znečišťuje solární panely?

Nečistoty, které mohou ovlivnit výkon vašich solárních panelů, pocházejí z různých zdrojů. Ve městských oblastech je vzduch často znečištěný jemnými částicemi a oxidem uhličitým (CO2), které se mohou usazovat na povrchu panelů. Kromě toho může být zdrojem nečistot také prach, pyl, listí, ptačí trus nebo písek.

Zemědělské oblasti jsou zvláště náchylné k usazování prachu, zejména během období sklizně, kdy se prachové mraky mohou snadno dostat na povrch solárních panelů. Tyto nečistoty pak mohou snižovat efektivitu panelů tím, že zabraňují optimálnímu pronikání slunečního světla.

Údržba svépomocí nebo ji nechat na odborníkovi?

Pravidelná údržba solárních panelů by měla být samozřejmostí pro každého provozovatele fotovoltaické elektrárny. Čištění panelů můžete provádět svépomocí, ale servisní úkony panelů je vhodné nechat na odborníkovi. FVE je elektrickým zařízením a jako takové musí dle normy ČSN 33 1500 procházet pravidelnou revizí.

Norma ČSN 33 1500 je základní norma pro provádění revizí elektrických zařízení ve smyslu normy ČSN 33 0010 ed. 2 a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. Norma platí pro všechna elektrická zařízení, která mohou ohrozit lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí

Jak často provádět údržbu?

Během instalace vašeho fotovoltaického systému vám technici z montážní společnosti poskytnou instrukce, jak vizuálně kontrolovat systém a na co si dát pozor. Doporučuje se, aby proškolený technik provedl odbornou prohlídku vašeho systému alespoň každé dva roky. Pokud však chcete zajistit nejvyšší možnou účinnost vašeho systému po co nejdelší dobu, je ideální provádět servis jednou ročně.

Kromě toho je důležité pravidelně umývat solární panely, což můžete provést sami. Solární panely by měly být čištěny vždy, když je to potřeba. V oblastech s vysokou mírou prašnosti nebo výskytem pylu bude třeba věnovat údržbě více času. V zimních měsících je důležité udržovat panely čisté od sněhu, aby mohly efektivně využívat sluneční světlo.

💡 Tip experta: Solární panely je ideální čistit na jaře, aby se odstranily stopy po zimě a pyly. Důkladné čištění by mělo proběhnout také na podzim, kdy je potřeba zbavit se spadaného listí.

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Kolik stojí údržba solárních panelů?

Cena servisní prohlídky fotovoltaického systému závisí na jeho velikosti a výkonu, jelikož systémy s vyšším výkonem obvykle zahrnují větší počet solárních panelů. Pro fotovoltaické elektrárny s výkonem do 5 kWp se cena standardní kontroly pohybuje okolo 2 900 Kč. Kromě toho některé firmy nabízejí služby zaměřené speciálně na čištění solárních panelů. Cena za mytí panelů se obvykle pohybuje v rozmezí od 25 do 35 Kč za metr čtvereční.

Jak čistit solární panely

Nejprve je nutno podotknout, že pokud je vaše střecha nezabezpečená a nebo obtížně přístupná, bude lepší nechat mytí solárních panelů na profesionálech, kteří využijí třeba plošinu. Jestliže jsou panely snadno přístupné, může se vám hodit několik následujících rad:

1. Na co si dát při čištění pozor?

K čištění solárních panelů nikdy nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky nebo brusivo. Jejich použití by zapříčinilo nenávratné poškození panelů. Vyhněte se také drátěnce a jiným houbám s tvrdým povrchem. Zkrátka vyhněte všemu, co by mohlo poškodit sklo panelu nebo narušit jeho strukturu.

Je důležité na panely nešlapat a příliš na ně netlačit. Mohli byste oslabit jejich strukturu, vytvořit mikrotrhliny ve fotovoltaických článcích nebo je poškodit. Solární panely jsou citlivé na tepelné šoky, takže používejte vodu, která není ani příliš horká, ani příliš studená.

✏️ Zapamatujte si: Před čištěním solárních panelů byste měli vizuálně zkontrolovat kabeláž a konektory. Voda nesmí přijít do kontaktu s poškozenou izolací, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. Při zjištění závady zavolejte odborníka, který se postará o opravu/servis.

2. Co budete potřebovat?

Při čištění solárních panelů se vám může hodit:

  • Smeták s jemnými štětinami
  • Mop, jemná houba nebo čistý hadřík
  • Čistá voda, ideálně demineralizovaná
  • Speciální čistící prostředky (určené pro solární panely)
  • Stěrka na vodu
  • Vysavač nebo foukač listí

Je také dobré čistit solární panely spolu s někým dalším, protože kdyby došlo k úrazu, může vám další osoba přivolat potřebnou pomoc.

Co když dojde k poškození panelu?

Dojde-li k poškození solárního panelu, nabízí se několik způsobů jak tu nepříjemnou situaci vyřešit. První možnost je výměna panelu, kdy musíte pořídit zcela nový panel a nechat jej odborně nainstalovat. Ale některé firmy nabízí renovace, opravy solárních panelů. Samozřejmě vždy záleží na typu a rozsahu poškození. Opravy lze provést na místě a bez nutnosti demontáže solárního panelu. Cena takové služby se pohybuje kolem 800 Kč/panel.

I když jsou solární panely konstruovány tak, aby odolaly krupobití a jiným nepříznivým vlivům počasí, přesto může dojít k jejich poškození. Na takové situace je vhodné myslet ještě před tím, než k nim dojde. Obecně je doporučováno, aby si každý provozovatel nechal svou fotovoltaiku pojistit, což lze udělat například v rámci pojištění nemovitosti. Taková pojistka se obvykle vztahuje na živelné pohromy, vandalství nebo krádež.

Často kladené otázky

Solární panely byste měli čistit zejména kvůli zachování správné funkčnosti celého fotovoltaického systému. Pravidelná údržba vám zajistí nejen delší životnost, ale také stálou produkci elektřiny.

Solární panely byste měli vyčistit od listí, pylů a dalších nečistot aspoň dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Přičemž každý 1 až 2 roky byste měli zavolat technika, který zkontroluje celý fotovoltaický systém.

Obecně by jste se měli vyhnout všech chemickým přípravkům, především abrazivním čisticím prostředkům, protože mohou zapříčinit nenávratné poškození solárního panelu. Nicméně, prodávají se speciální čistící přípravky, které jsou přímo určené pro mytí FV panelů.

Na této stránce