Jaká je cena fotovoltaiky pro rodinný dům v roce 2024?

Přemýšlíte nad pořízením fotovoltaiky pro váš dům, ale nevíte, kolik si připravit? Nebo s jakou výší dotace můžete počítat? Řekneme vám, jaká je cena menší fotovoltaické elektrárny, ale také, o kolik se pořizovací cena prodraží s použitím bateriového úložiště či optimizérů.

Co ovlivňuje cenu fotovoltaiky?

Cena fotovoltaických elektráren se běžně pohybuje v rozmezí od 250 000 do 600 000 Kč. Tyto částky jsou kalkulovány bez započítání jakýchkoli dotací nebo daňových úlev. Obvyklá doba návratnosti investice se pohybuje mezi 7 a 10 lety. Konečná cena systému je ovlivněna několika faktory, včetně:

Počet a výkon solárních panelů

Výběr výkonu solárních panelů pro vaši fotovoltaickou elektrárnu závisí na množství elektřiny, kterou chcete vyprodukovat pro váš domov. Chcete vyrobit jen několik kWh ročně, nebo máte v plánu pokrýt celou spotřebu elektřiny vaší domácnosti? Jednoduše řečeno, vyšší výkon fotovoltaického systému znamená vyšší náklady.

Přečtěte si článek o cenách solárních panelů v roce 2024 >>

📈 Statistika říká: Obecně se cena fotovoltaického systému pohybuje od 25 000 až 45 000 Kč na 1kWp za watt instalovaného výkonu.

Spočítejte si hrubý odhad, jaký výkon fotovoltaické elektrárny budete potřebovat, abyste pokryli potřebu vaší domácnosti:

Kalkulačka potřebného výkonu FVE

Ukládání vyrobené elektřiny

Fotovoltaické elektrárny produkují nejvíce elektřiny během dne, zejména v čase od 9 do 17 hodin, kdy jsou mnozí lidé v práci. Z toho důvodu je efektivním řešením investovat do bateriového úložiště. To umožňuje ukládat energii vyrobenou během dne pro její využití v pozdější době. Cena těchto baterií pro fotovoltaické systémy se pohybuje mezi 25 000 a 400 000 Kč. Cena závisí na počtu a kapacitě baterií, která se obvykle pohybuje v rozmezí 2,4 až 15 kWh.

Virtuální baterie

Virtuální baterie je inovativní služba poskytovaná dodavateli energie, která eliminuje potřebu mít fyzické baterie pro ukládání vyprodukované elektřiny. Tuto službu si můžete představit jako virtuální účet, kde dodavatel energií sleduje množství přebytečné elektřiny, která byla vyrobena a následně uložena do distribuční sítě.

Když je vaše spotřeba nižší než produkce, můžete tento přebytek elektřiny využít později nebo ho prodat zpět do sítě. V případě, že je vaše spotřeba vyšší, můžete „odčerpat“ potřebné množství elektřiny zpět z virtuální baterie. Měsíční poplatek za tuto službu se obvykle pohybuje mezi 50 a 100 Kč za každou MWh/rok (1 MWh = 1 000 kWh), ale může se zvyšovat v závislosti na množství uložené elektřiny.

Další součásti fotovoltaické elektrárny

Solární střídač (měnič)

Solární střídač (měnič) je nezbytnou součástí fotovoltaického systému, protože umožňuje přeměnit stejnosměrný proud (DC), generovaný solárními panely, na střídavý proud (AC). Tento střídavý proud je pak možné využít pro napájení domácích spotřebičů. Výběr střídače by měl odpovídat výkonu fotovoltaické elektrárny, takže je důležité zvolit střídač s adekvátním výkonem.

Cena jednofázových střídačů se obvykle pohybuje v rozmezí od 20 000 do 40 000 Kč, zatímco třífázové střídače mají výchozí cenu kolem 30 000 Kč. Například jednofázový střídač s výkonem 3 kW může stát přibližně 23 000 Kč.

Optimizéry pro fotovoltaickou elektrárnu

Ačkoli optimizéry pro fotovoltaické panely nejsou nezbytně nutné, jejich použití může výrazně zvýšit výkonnost vašeho fotovoltaického systému. Bez optimizérů může dojít k poklesu celkové produkce elektřiny, například pokud je jeden z panelů zastíněn. S optimizéry je však ovlivněn výkon pouze toho panelu, který je zastíněn, a ne celého systému.

Cena optimizérů se obvykle pohybuje od 1 200 do 2 500 Kč za kus. Pokud máte více panelů, celková cena za pořízení optimizérů se může zvýšit, protože je třeba je instalovat na každý panel. Pro podrobnější informace se můžete dočíst v našem článku o optimizérech pro fotovoltaické elektrárny.

Uvedeme si příklady cen jednotlivých součástí fotovoltaické elektrárny. Jedná se o FVE o výkonu 5 kW s akumulací skrze bateriové úložiště o kapacitě 10,6 kWh

  • 13x Solární panel s výkonem 385 Wp – 4 550 Kč/panel 
  • 13x Optimizér pro panel do 400 Wp – 1 800 Kč/panel
  • 13x Nosné držáky panelů – 1 500 Kč/panel
  • 1x Bateriové úložiště 10,6 kWh – 150 000 Kč
  • 1x Střídač/měnič 5 kW – 30 000 Kč
  • 1x Rozvaděč s jističem – 5 000 Kč
  • Kabely a konektory – cca 3 000 Kč
 
Celková cena této fotovoltaiky je 290 050 Kč bez jakýchkoliv dotací nebo státní podpory. 
 
Jednotlivé ceny se mohou lišit dle výrobce a prodejce. Ne každá ze zmíněných součástí je nutná ke správné funkčnosti fotovoltaické elektrárny.

Cena za instalaci fotovoltaiky

Celková cena instalace fotovoltaického systému se liší v závislosti na jeho velikosti, konkrétně na počtu metrů čtverečních. Obvykle se cena za instalaci pohybuje od 3 000 do 5 000 Kč za metr čtvereční. Kromě toho je třeba zahrnout náklady na nosné držáky panelů, kde kvalitní držáky obvykle stojí mezi 1 500 a 2 000 Kč. Dále je nutné počítat s náklady na kabeláž, která se pohybuje okolo 30 Kč za metr.

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

Dotace na fotovoltaické elektrárny

Využitím dotačního programu „Nová zelená úsporám“ můžete významně snížit náklady na pořízení fotovoltaické elektrárny, a to až o 50 %. Pro financování vaší fotovoltaické elektrárny je možné získat dotaci v rozmezí od 40 000 do 200 000 Kč.

Kolik peněz můžete získat v rámci státní dotace na FVE?
Výkon a vlastnostiDotace
Instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem40 000 Kč
Instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem60 000 Kč
Instalace o výkonu 2 kWp s využitím tepelného čerpadla100 000 Kč
Za každý další 1kWp instalovaného výkonu10 000 Kč
Za 1 kWh el. akumulačního systému10 000 Kč

Cena solární elektrárny s baterií podle výkonu

Za optimálních podmínek je solární elektrárna schopna vyrobit zhruba 980 kWh elektrické energie ročně z každého špičkového výkonu 1 kWp. To znamená, že pokud si pořídíte solární elektrárnu s výkonem 5,5 kWp, můžete očekávat roční výrobu elektrické energie přibližně 5 000 kWh, což odpovídá 5 MWh.

Pořizovací cena solární elektrárny s bateriovým úložištěm a výše dotace
Výkon FVEPočet panelůBateriové úložištěKonečná cenaVýše dotaceCelková cena
3,6 kWp87,1 kWh170.000 Kč152.000 Kč322.000 Kč
5,4 kWp1211,1 kWh213.000 Kč205.000 Kč418.000 Kč
7,2 kWp1611,1 kWh256.000 Kč205.000 Kč461.000 Kč
8,1 kWp1811,1 kWh288.000 Kč245.000 Kč533.000 Kč

Co byste měli vědět před koupí fotovoltaiky?

Než se pustíte do výběru a koupě fotovoltaiky, musíte vědět několik následujících věcí:

Jak bude využita přebytková elektřina?

Kromě situace, kdy spotřebujete veškerou vyrobenou elektřinu, musíte počítat také s tím, že mohou vzniknout přebytky elektřiny a je důležité zajistit, aby nedocházelo k přetokům do sítě, za které hrozí mastné pokuty. Rozumnou volbou se nabízí uložení přebytků do domácí nebo virtuální baterie, popřípadě jejich prodej do distribuční sítě. 

💡 Tip experta: Chcete dosáhnout energetické nezávislosti? Pak zvolte raději lokální bateriové úložiště. Pokud byste totiž zvolili službu virtuální baterie, tak se nedostanete ke svým přebytkům elektřiny během výpadku proudu.

Kdy bude vyplacena dotace na fve?

Mnozí se mylně domnívají, že finanční prostředky z dotačního programu určené na pořízení fve budou vyplaceny předem, ihned po přiznání nároku na dotaci. Ale není tomu tak! Čerpání dotace je možné až ve chvílí, kdy jsou dodány veškeré potřebné podklady, které dokazují, že instalace již proběhla.

Na to je třeba pamatovat, až budete skládat peníze na novou fotovoltaickou elektrárnu.

Často kladené otázky

Běžně pořizované fotovoltaické elektrárny stojí mezi 250 000 – 600 000 Kč. Jejich výslednou pořizovací cenu ovlivňuje především zvolený výkon panelů a případné využití optimizérů či bateriového úložiště.

Samozřejmě, na pořízení fotovoltaické elektrárny lze získat dotaci ve výši 40 000 až 200 000 Kč z dotačního programu Nová zelená úsporám.

Při výběru montážní firmy je dobré zohlednit reference předchozích klientů, dobu dodání nebo také servis, který firma poskytuje po instalaci fve. Pokud chcete čerpat dotaci, musíte dát pozor na to, aby vámi vybraná montážní firma byla na „seznamu specialistů“ dotačního programu nová zelená úsporám.

Na této stránce