Výkupní cena elektřiny z fotovoltaických elektráren 2024

Ve chvíli, kdy vaše fotovoltaická elektrárna vyrobí více elektřiny než dokážete využít, vznikají přebytky, které lze prodávat za předem domluvené fixované ceny nebo za tržní cenu spotovém trhu. Vyplatí se prodávat přebytky z FVE? Jaká je výkupní cena a kolik činí zelený bonus? Poradíme vám, co je zapotřebí pro legální prodej přebytků, s kým uzavřít smlouvu a na co si dát pozor.

Co jsou přetoky do sítě?

Když vaše fotovoltaická elektrárna vyrobí více elektřiny než spotřebujete, vznikají přebytky elektřiny, které proudí do distribuční sítě. Tento stav se nazývá přetok do sítě. Fotovoltaika vyrobí nejvíce elektřiny v létě a právě v tu dobu vzniká nejvíce přebytků. Kromě posílání přebytků do sítě, můžete přebytky využít pro ohřev vody či akumulaci do baterií. Je nutné připomenout, že prodej elektřiny se netýká ostrovních systémů ani.

Jak využít přebytky z fotovoltaiky (FVE)?

Pokud chcete odevzdávat přebytky do distribuční sítě, máte na výběr z několika možností:

Do sítě zadarmo – Bez uzavření smlouvy na výkup přebytků, proudí elektřina do sítě zadarmo. Ale pozor na překročení hodnoty rezervovaného výkonu, která je uvedena ve smlouvě o připojení výrobny. Tuto smlouvu máte uzavřenou s provozovatelem vaší distribuční soustavy.

Prodej přebytků na spotovém trhu – Některé společnosti nabízejí možnost prodeje přebytků za aktuální ceny na spotovém (okamžitém) trhu, má to však své podmínky. Jednou z podmínek je, že prodej elektřiny touto cestou je podmíněn také jejím nákupem.

Prodej přebytků za fixní cenu – V tomto případě máte se společností uzavřenou smlouvu na prodej přebytku, ve které je předem domluvena cena za každou prodanou kWh.

Ukládání přebytků do virtuální baterie – Jedná se o službu, kdy jsou přebytky posílány do distribuční sítě. Pokud je později potřeba, část přebytků můžete čerpat zpět a zbytek odprodat. Tato služba je každým poskytovatelem zpoplatněna dle předem daných podmínek.

Chcete ušetřit na energiích,
za pouhých 5 minut týdně?

Dostávejte od evolty.cz tipy a nabídky na e-mail, které ušetří.

💡 Věděli jste? Na spotovém trhu se komodity obchodují okamžitě. Na spotu se elektřina prodává a nakupuje s blízkým termínem dodání. Přičemž cena se mění každou hodinu. Není to tedy stejné jako v případě, kdy dodavatel nakupuje elektřinu na několik let dopředu.

Na co si dát pozor?

V případě, že nemáte uzavřenou smlouvu na prodej přebytků z vaší FVE, musíte hlídat jaké množství přebytků je odevzdáno do distribuční sítě. Ve smlouvě o připojení výrobny je uvedena hodnota takzvaného rezervovaného výkonu a pokud je tato hodnota překročena, bude vám provozovatel distribuční soustavy účtovat pokutu. Cena za překročení rezervovaného výkonu je 1 713 Kč/kW/měsíc (hladina nízkého napětí – NN)

Jestliže ve smlouvě máte uvedenou hodnotu rezervovaného výkonu nula, pokuta bude účtována při překročení hodnoty 115 W. V třífázové soustavě se překročení účtuje při překročení hodnoty 300 W.

Jak zabránit přetoku do sítě?

Pokud nechcete, aby docházelo k přetokům do sítě, můžete využít zařízení známé jako regulátor přebytků z fotovoltaické elektrárny. Tento regulátor dokáže rozpoznat, kdy vaše FVE vyrábí více elektřiny než dokážete spotřebovat a vznikající přebytky nasměruje tam, kde je lze využít. Například do bojleru nebo do jiného elektrického spotřebiče.

Jak funguje prodej elektřiny z FVE v roce 2024?

Když se rozhodnete prodávat přebytky elektřiny ze své fotovoltaické elektrárny (zelená elektřina), musíte sehnat někoho, kdo od vás elektřinu vykoupí. Takzvaný výkupce s vámi podepíše smlouvu o výkupu nadbytečné energie. 

Konkrétní podmínky pro obchod se zelenou elektřinou si určuje každý výkupce individuálně. V některých případech se můžete zavázat dodat určité množství vyrobené elektřiny. Nedodržení dodaného množství je často naúčtováno dle podmínek smlouvy. Podmínky smluv se liší také v závislosti na tom, zda budete elektřinu současně odebírat a prodávat přebytky nebo prodávat veškerou vyrobenou elektřinu.

Jako výrobci elektřiny z OZE (obnovitelné zdroje energie) můžete uzavřít smlouvu o takzvaném povinném výkupu s dominantním dodavatelem ve vašem regionu (ČEZ, E.ON, PRE) – povinně vykupující.

Podmínky pro obchodování s elektřinou

Každý provozovatel fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 10 kW je považován za podnikatele v energetice. Takže v situaci, kdy výkon vaší fotovoltaické elektrárny převyšuje 10 kW, budete potřebovat energetickou licenci vydanou Energetickým regulačním úřadem (ERU). Kromě licence je nutné zřídit živnostenské oprávněné, z čehož plyne povinnost danit výnosy z prodeje elektřiny.

Pro fotovoltaiky s  výkonem pod 10 kW, není zapotřebí energetická licence ani živnostenské oprávnění. Další výhodou je, že příjmy z prodeje přebytků nemusíte danit – ani podávat daňové přiznání, pokud výdělek nepřekročí hranici 30 000 Kč.

Abyste mohli prodávat elektřinu, provozovatel distribuční soustavy vám přidělený takzvaný výrobní EAN. Díky němu si můžete vybrat komu budete přebytky prodávat. Kromě výrobního EAN kódu existuje také spotřební EAN. Avšak, ten má každé odběrné místo, kde dochází k odběru elektřiny z distribuční sítě.

Pro zřízení fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 20 kW je zapotřebí stavební povolení. A pro udělení licence vyžaduje ERU min. 3 roky praxe v oboru nebo osvědčení o rekvalifikaci k provozování malých energetických zdrojů nebo obdobné osvědčení vydané v jiném státě. Pokud toto nesplňujete, budete muset najít „odbornou osobu“, která bude splňovat výše uvedené požadavky.

Jaká je výkupní cena za MWH zelené elektřiny?

Výše výkupní ceny se liší v závislosti na nabídce vámi vybraného výkupce. Cenu si můžete zafixovat nebo prodávat na spotovém (okamžitém) trhu.

Výkupní cena (bez DPH) zelené elektřiny dle výkupce pro výrobny do 10 kW 
VýkupceKolik vyděláte?Kolik Zaplatíte?
Entri2 150 Kč/MWh0 Kč
Pražská plynárenská1800 Kč/MWh (pokud jste zároveň zákazník PPAS)0 Kč
Pražská plynárenská1 000 Kč/MWh (určena pro ostatní výrobce)0 Kč
E.ONIndividuální nabídka (pro majitele FVE od E.ON)0 Kč
Armex Energy2000 Kč/MWh50 Kč/měsíc
Nano Green900 Kč/MWh0 Kč
Tedom energieSpotová cena250 Kč/MWh
109 Kč/měsíc
SolidsunSpotová cena25 % Spotové ceny
bezDodavateleSpotová cena300 Kč/MWh
4,18 Kč/den

Fixní cena nebo Spotový trh?

Prodávat elektřinu z fotovoltaiky za fixní cenu nebo na burze? Názory mohou být různé, ale pokud zohledníme průměrnou cenu elektřiny na spotovém trhu za rok 2022 (asi 8 500 Kč bez DPH), dostaneme mnohem vyšší částku než je výše fixních cen. Ale za předpokladu, že by do budoucna cena na burze výrazně klesla, může být lepší volbou jistota fixace.

💡 Tip experta: Díky výrobnímu EANu si můžete vybrat, komu budete prodávat elektřinu, přičemž část přebytků můžete prodávat za fixní cenu a zbytek na spotovém trhu.

Pražská plynárenská nabízí fixní cenu 3 500 Kč/MWh a poplatek 0 Kč. Pokud byste prodali 3 MWh elektřiny z vaší FVE, vyděláte:

  • 10 500 Kč bez DPH.

Společnost Solidsun nabízí možnost obchodovat na spotovém trhu, za což zaplatíte 25 % z každé prodané MWh. Budeme-li počítat s cenou 8 500 Kč/MWh, vyděláte:

  • 19 125 Kč bez DPH (po odečtení poplatku 6 375 Kč – 25 % z celkové ceny 25 500Kč)

Výkupní cena elektřiny z FVE u ČEZ Prodej

Skupina ČEZ, jako jeden z dominantních dodavatelů v České republice, nabízí specifické podmínky týkající se výkupu elektřiny z výroben provozovaných bez licence. Jak to funguje?

Od začátku roku 2023 mohou zákazníci s výrobnou elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW, která je provozována bez licence, požádat svého distributora o rozdělení EAN kódu – tedy jednoho pro spotřebu  (takový EAN kód má každé odběrné místo, například domácnost) a druhého pro výrobu elektřiny.

Pokud máte nově vygenerovaný EAN kód pro výrobu elektřiny, automaticky to neznamená také její výkup. V případě, že byste chtěli prodávat elektřinu z FVE za výkupní cenu, je zapotřebí domluvit se přímo s obchodníkem.

Pokud máte zájem o smlouvu na výkup elektřiny v tržním režimu s ČEZ Prodej, musíte splnit několik podmínek, mimo jiné:

  • Mít výrobnu připojenou podle § 28 energetického zákona
  • Mít rozdělené EAN kódy pro odběr a výrobu
  • ČEZ Prodej musí být vaším dodavatelem elektřiny v místě výroby.

Taková smlouva je uzavírána na dobu neurčitou s možností okamžitého ukončení. Zajímavým rysem této smlouvy je metoda fakturace. ČEZ Prodej vystaví fakturu za vás a peníze vám následně zašle na váš bankovní účet.

Co se týče konkrétní ceny, pokud výpočet dle specifikovaného vzorce dosáhne záporné hodnoty, je cena stanovena na 1 Kč/MWh. Ceny jsou uváděny v Kč a bez DPH.

Co je zelený bonus?

Zelený bonus je forma finanční podpory od státu, která je určena pro výrobce energií z obnovitelných zdrojů (OZE). Nicméně, v druhé polovině roku 2022 vydal Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí pro OZE platné od 1.1.2023, dle kterého mají nárok na zelený bonus pouze výrobny, které byly uvedené do provozu před červencem 2013. 

Veškeré informace týkající se cenového rozhodnutí pro OZE, naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu.

Vyplatí se prodávat přebytky z FVE?

Pokud máte přebytky elektřiny ve chvíli, kdy pokryjete nároky všech elektrických spotřebičů v domácnosti, ohřeje se voda v akumulačním zásobníku a bateriové úložiště je zcela nabito, pak se určitě vyplatí prodávat přebytky z fotovoltaiky. Pokud nemáte bateriové úložiště, můžete využít služby „virtuální baterie“, kdy posíláte přebytky do sítě, část můžete čerpat zpět a zbytek prodat.

Zajímavým řešením může být varianta, kdy prodáváte elektřinu z fotovoltaiky na spotovém trhu dráž a levněji ji nakupujete u svého dodavatele. Avšak záleží vždy na tom, jaká je situace na spotu a za kolik se pohybuje cena silové elektřiny u dodavatelů.

Kromě toho je důležité myslet také na provoz fotovoltaiky v zimě, protože její produkce klesá a ve většina případů tak nelze počítat s přebytky.

Často kladené otázky

Výrobní EAN je unikátní kód, který je přidělován provozovatelem distribuční soustavy (ČEZ Distribuce, PREdistribuce a EG.D) každé výrobně elektřiny. Díky výrobnímu EANu můžete prodávat elektřinu za fixní ceny, na spotovém trhu nebo obojí.

Nelze jednoznačně říci, který výkupce je nejlepší. Záleží vždy na podmínkách za jakých chcete prodávat, zda fixní ceny nebo spotový trh. Můžete také využít virtuální baterii u společností ČEZ nebo E.On. Mezi nejvýznamnější výkupce elektřiny patří ČEZ, E.ON, ENTRI a společnost Bezdodavatele.

K tomu, abyste mohli začít s prodejem přebytků ze své fotovoltaiky, musíte vybrat vhodnou společnost – výkupce, a sní podepsat smlouvu o výkupu nadbytečné energie. A pokud je výkon vaší fotovoltaické elektrárny nižší než 10 kW, není zapotřebí ani energetická licence od ERU.

Na této stránce