Podmínky používání

DŮLEŽITÉ – PŘED POUŽITÍM STRÁNKY SI PROSÍM PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY
Používání této webové stránky, evolty.cz a její subdomény (dále jen „Stránka“), je podmíněno vaším přijetím a dodržováním těchto Podmínek použití. Máte-li jakékoli dotazy k těmto Podmínkám, kontaktujte nás. Pokračováním v používání webu se bude mít za to, že souhlasíte s těmito podmínkami.

1. Stránka

Stránky vlastní a provozuje společnost THE HUB company s. r. o., společnost registrovaná C 296610 vedená u Městského soudu v Praze. Registrační číslo IČ: 07218214 a se sídlem Jičínská 226/17, PRAHA 3 – ŽIŽKOV, 130 00 PRAHA 3   (dále uváděno také jako „My“, „Naše“).

2. Naše služby

Na této stránce poskytujeme obecné pokyny k povaze různých typů energetických řešení, produktů a dodavatelů. Kromě toho poskytujeme přístup ke srovnávacím informacím ve vztahu k různým obchodním celkům a partnerům. Za poskytování této služby vám neúčtujeme žádné poplatky, ale platí nám je poskytovatelé produktů nebo služby třetích stran.

Nenabízíme žádné produkty ani služby k prodeji prostřednictvím této stránky a nic na této stránce nelze považovat za nabídku z naší strany nebo jakékoli třetí strany, abychom vám poskytli jakékoli produkty nebo služby.

Vyhrazujeme si právo kdykoli vylepšit, upravit nebo pozastavit službu poskytovanou na Stránkách bez předchozího upozornění.

3. Používání stránek

Informace, které poskytujeme na Stránkách, jsou založeny na informacích, které nám byly poskytnuty třetími stranami (dodavatelé produktů, služeb ale i veřejně dostupných zdrojů), včetně třetích stran poskytovatelů produktů a služeb. Přestože podnikáme přiměřené kroky k tomu, abychom stránky aktualizovali a opravili jakékoli chyby co nejdříve poté, co se o nich dozvíme, není v našich silách konstantně tyto informace kontrolovat, a proto uvádíme, že žádné informace nemonitorujeme, nekontrolujeme, neověřujeme ani neschvalujeme. Je možné, že informace poskytnuté třetími stranami nebo v odkazech na webové stránky třetích stran budou neúplné, nepřesné nebo zastaralé. Je vaší odpovědností ověřit si takové informace ke své vlastní spokojenosti a my za to nemůžeme a nepřijímáme odpovědnost.

Informace, které poskytujeme na Stránkách, neřeší vaše konkrétní osobní požadavky. Informace dostupné na Stránce nejsou zamýšleny jako a nepředstavují žádnou formu rady, doporučení, zastoupení, schválení nebo ujednání z naší strany a není zamýšleno, abyste se na ně spoléhali při nákupu jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby nebo při vytváření jakéhokoli konkrétního finančního rozhodnutí.

Informace na Stránkách jsou určeny k tomu, abyste je používali jako výchozí bod pro obecný průzkum různých finančních produktů. Popis produktů a služeb na Stránkách nemusí představovat úplný popis všech funkcí a podmínek těchto produktů a služeb. Nemáme žádnou kontrolu nad třetími stranami, které poskytují produkty nebo služby uvedené na Stránkách, a nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které můžete utrpět v souvislosti s jakýmkoli produktem nebo službou, které si od těchto třetích stran zakoupíte. Před zakoupením konkrétních produktů byste měli vždy provést svůj vlastní průzkum a případně získat vhodné nezávislé poradenství

Tuto stránku smíte používat pouze pro své osobní, nekomerční účely.