Nové zásobníky teplé vody pro ukládání přebytků energie z FVE

Jednou z nejdostupnějších a nejekonomičtějších variant ukládání přebytků energie z fotovoltaické elektrárny je jejich akumulace do vody prostřednictvím moderních zásobníků a ohřívačů teplé vody. Nabídka na trhu se rozrostla o dva nové produkty, stacionární zásobník OKF NTR/S a závěsný zásobník OKF 1 m2 společnosti DZ Dražice. Na oba produkty lze čerpat státní podporu ve formě dotačních titulů Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light.

Akumulace do vody je pro provozovatele fotovoltaických systémů často optimální možností pro využití přebytečné energie, která by jinak přišla nazmar. Místo okamžitého využití pro provoz spotřebičů v domácnosti se vyprodukovaná energie použije na ohřev užitkové nebo otopné vody. Hlavní výhodou je mnohem nižší finanční náročnost než při alternativním způsobu uchování přebytků, kterým je například akumulace v bateriích.

 

„Řada majitelů fotovoltaických elektráren (nebo zájemců o ně) by ráda kombinovala fotovoltaiku se stávajícím topným zdrojem: například s moderním peletovým, či kondenzačním kotlem. A zároveň si s ní ohřívala vodu. Proč by proto měli vyměňovat něco, co funguje, nebo do čeho nedávno investovali velké peníze? I pro ně jsme proto vyvinuli toto unikátní a ekonomické řešení, jehož součástí jsou dvě novinky rozšiřující naše portfolio ohřívačů vody určených pro akumulaci přebytků z fotovoltaických elektráren: stacionární zásobník OKF NTR/S a závěsný zásobník OKF 1 m2,“ vysvětlil při uvedení na trh Lukáš Formánek, technický ředitel DZ Dražice.

Stacionární zásobník OKF NTR/S v modelech 200/250/300 disponuje výměníkem, který ohřívá teplou vodu v horní části nádoby a zároveň umožňuje její případný dohřev pomocí stávajícího zdroje tepla (např. plynového kotle nebo kotle na biomasu). Spodní polovina zásobníku, kde je možné nainstalovat speciální topnou přírubu TPK pro 1fázové i 3fázové provedení, je tak připravená pro ukládání solární energie z fotovoltaiky. K zásobníku je navíc možné připojit další záložní dohřev (elektřinou ze sítě) přes topné těleso TJ 6/4″.

Závěsný zásobník OKF 1 m2 v modelech 125/160/200 s topnými režimy 2/2 nebo 2/4 kW je rovněž složený ze dvou částí s rozdílnými funkcemi: vodu v horní polovině nádoby ohřívá výměník 1 m2 pomocí stávajícího zdroje tepla, ve spodní části se ukládá energie z fotovoltaických panelů a dohřívá voda díky systému dvou topných keramických těles. První z nich využívá solární energii a umožňuje i 3fázové zapojení (ve variantě 2/4 kW). To druhé slouží jako záložní dohřev vody přímo z distribuční sítě.

Závěsný zásobník OKF 1 m2

  • Na oba systémy lze získat příspěvky ze státních dotačních programů NZÚ, případně NZÚ Light. 

  • Ten je vypsaný pro nízkopříjmové domácnosti, rodiny pobírající přídavky na děti a seniory, kteří mohou v jeho rámci čerpat až 90 000 Kč na ohřev vody elektřinou z fotovoltaických panelů nebo její sekundární využití pro provoz elektrospotřebičů. 

  • Movitější domácnosti, pro které není tento dotační titul určený, mohou žádat o polovinu zmíněné částky.

Pozor na omezení akumulace do vody

Při pořizování akumulačních zásobníků je ale třeba mít na paměti, že i toto řešení má své limity a nemusí být vhodné pro každého.  Tento postup totiž logicky (na rozdíl od těch s využitím baterií) neumožňuje uchovat elektřinu pro pozdější spotřebu mimo ohřev vody, například když slunce zrovna nesvítí. Pokud očekáváte od vašeho systému i tuto možnost, je na místě zvážit, zde nezainvestovat do baterií. Obě varianty lze samozřejmě také kombinovat. 

 

Pokud jde o dobu, po jakou vám voda v bojleru vydrží ohřátá, obvykle se uvádí, že se pohybuje mezi 6 a 12 hodinami. Závisí to na několika faktorech, mezi které patří zejména velikost bojleru, jeho izolace, vnější teplota a další parametry použité technologie.

Na této stránce